04 juli 2014

Politiet oppfordrer til å etablere borgervern.

- Ja, det må nesten kunne tolkes slik, der politimyndigheter nå har besluttet å legge til en rekke bestemmelser over saker som skal henlegges. Der politikamrene har mye å gjøre, og ikke får unna etterforskning av kriminelle lovbrudd som er anmeldt er det sendt ut skriv fra  politimester Bjørn Vandvik om at saker skal henlegges. Folk har en rettsoppfatning av at den som forårsaker straffbare handlinger, skal straffes, og den som blir offer for kriminell handling skal få oppreisning i en eller annen form.
Når folk anmelder saker der de er offer for kriminelle handlinger, så er man ofte fortvilt og sint. Man har til nå som oftest stolt på at påtalemyndighetene har vært på lag med den som skikker seg, og at man blir bistått i å oppklare sakene. Ofte vet offer hvem gjerningspersonen er, men på grunn av "bevisets stilling" henlegges saker. Rettferdighet? Ikke i hele tatt! Nå skal politiet med nye vedtekter i hånd kunne henlegge saker over en lav sko! Skal man trekke det enda lenger, så kan man saktens si at den enkelte politietterforsker får enda større makt over enkeltmenneskers skjebner i så måte. Man vet fra tidligere at det er frimurere på begge sider av bordene hos påtalemyndighetene og i norske rettsaler. Hvor kjekt blir det ikke da om en broder, eller annen i posisjon kan med loven i hånd klappe sin venn på skuldra og si: "Ja, ja min venn, du gjorde noe dumt, men dette skal jeg ordne opp i." - for så å trenere saken en tid, for så å henlegge den når fristen er ute i tråd med de nye reglene som politimyndigheten har satt.
Jeg vil gå så langt som å påstå det er lovløse tilstander i dette landet. Er man bare frekk nok, og har de riktige kontakter innen politi og påtalemyndigheter, eller blant de riktige politikere, så kan man gå fri.
Romerike politidistrikt har tett opptil 3.000 uavgjorte saker som er eldre enn tre måneder, - skriver Romerike Blad.

Brevet til driftsenhetslederne, fra politimester Bjørn Vandvik:

De nye reglene omhandler både terror, tjuveri, skadeverk og vinningsforbrytelser. Så lenge man holder seg til å stjele, eller svindle for under 100.000 kroner, så kan det se ut som man kan slippe unna påtale, der saker i fremtiden vil bli henlagt om det ikke stjeles eller svindles for over den sum. Hundre tusen kroner er veldig mye penger for et menneske som har lite fra før, mens for et menneske som velter seg i rikdom, vil det være av mindre betydning. Det er de som har minst fra før, som nok en gang blir rammet av statsmaktens grep.

Jeg har skrevet det før og gjentar det nå: Den norske stat, folkets fiende!

Norge er blitt et eldorado for utenlandske som vil komme til landet for å leve av kjeltringstreker. Slik jeg leser dette, så er det klar oppfordring til folk i landet til å etablere borgervern og ta seg av kjeltringer selv. Befolkningen kan ikke lenger sette sin lit til politimyndighetene i landet.

(Oppdatert 7/7-14)
Går man tilbake i tid på politikammeret på Romerike så ser man at det har vært store samarbeidsproblemer der tidligere. Når man da kan lese at politimesteren visste om problemene, men at han ikke gjorde noe med det, da er han en stor del av problemet! Det er en leders ansvar å rydde opp når det oppstår uro og problemer på en arbeidsplass! Kan ikke en leder sørge for ro i rekkene og gode samarbeidsforhold med å rydde opp i arbeidsstokken og kanskje kvitte seg med de som forårsaker hindringer og kontinuitet i arbeidet, så har man ingen ting i ledende posisjoner å gjøre. En leders største privilegium er å ta upopulære avgjørelser. Er han konfliktsky, bør han søke en stilling lenger ned i hiarkiet, der han slipper de ansvarsoppgaver. Enn så lenge er det dennes fordømte plikt å rydde opp og legge til rette for godt arbeid!!
En ledende stilling er mer enn en fin tittel, høy lønn med dertil soling i aktelse blant folk!


Skjermdump tatt i Aftenposten her.
De fleste mennesker har en oppfatning av at den som begår forbrytelser skal straffes, eller den som blir voldt forbrytelser skal få oppreisning, vertfall verdiene sine tilbake. Når politiet ikke kan sørge for dette, tross at man blir trukket skatter i bøtter og spann, for at staten skal ta seg av slike ting, da har ikke befolkningen noe valg. Man må ta saken i egne hender, og sørge for preventive aksjoner, så man kan minske faren for at overgrep mot seg selv, får skje igjen. Hvem blir i så fall dømt? Jo, den som tar seg av den som i utgangspunktet er lovbryteren. Det norske rettssamfunnet, som det mester ellers i vårt samfunn er gjennområttent!

Les også:
Et politi hvor dets etterforskere forsøker å villede vitner og involverte i ulykker, for å få de til å snakke usant for at rapporter skal stemme med deres egen oppfatning. Går politiet på narkotiske stoffer eller hva har de spist i seg, for å utvise slik kriminell praksis. Det er kriminelt å få noen til å vitne falskt. Les saken om småbarnsmoren Maren på TV2, som feilaktig fikk skylden for en bilulykke. Det er så man må pusse brillene for å se om man virkelig leser riktig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.