22 desember 2012

God jul!Ønsker alle lesere av min blogg 

en riktig god jul og et godt nytt år! c",)


For det nye året ønsker jeg at flere står opp mot urett begått mot mennesker, meningsdiktaturet og mobben i samfunnet. Det er ikke barna som er de verste mobbere. De verste og største mobberne finner man på arbeidsplasser, i organisasjonsmiljø og små bygdesamfunn.

18 desember 2012

10 desember 2012

Jaktet inn i døden av Økokrim


Åpent brev vedr. Thorbjørn Myhres død. 
From: marius@norm-norge.no 
Date: Mon, December 10, 2012 7:11 pm 
To: postmottak@jd.dep.no 

Åpent brev til Justisdepartementet som ansvarlig organ for både Økokrim og
Oslo tingrett

Vedrørende: Thorbjørns Myhres død

For drøye seks uker siden, var jeg hjemme hos Thorbjørn Myhre og hans
familie i anledning Thea Myhre sin bortgang. Thea døde av kreft, bare 18
år gammel.

Jeg spurte Thorbjørn hvordan Økokrim og Oslo tingrett kunne være så
hjerterå å kjøre straffesak mot ham, samtidig med at hans datter kjempet
sine siste dager mot kreften.

Han svarte: ”Det er grenser for hva et menneske skal klare.” Lørdag den 8.
desember var jeg tilbake i Thorbjørn sitt hus, men Thorbjørn var ikke der.
Han er død. Han maktet ikke de påkjenningene det innebar å kjempe mot
staten samtidig som hans datter lå for døden. Livet hans ebbet ut natt til
8. desember.

Det er liten tvil om at Thorbjørn Myhre hadde levd i dag, dersom staten
hadde vist seg fra en mer forsiktig og human side.

Det er ikke tvil om at både Økokrim og Oslo tingrett fullt ut var klar
over hvilken situasjon hans datter befant seg i. De kunne, som et minimum,
ha utsatt rettssaken til sorgen over tapet av hans yngste datter hadde
avtatt.

Den 2. november var jeg tilstede i Thea Myhre sin begravelse. Det gjorde
et uslettelig inntrykk å se en familie så knust av sorg, samtidig som jeg
visste at Thorbjørn nettopp hadde avsluttet en langvarig hovedforhandling
mot Økokrim i Oslo tingrett. Kun få dager etter begravelsen, falt dommen
fra Oslo tingrett.

Et statsapparat, uten forståelse eller medfølelse for individet Thorbjørn
Myhre, sendte han med det et skritt nærmere døden.

Thorbjørn Myhre ble frikjent for de mest alvorlige anklager, men like
fullt valgte Økokrim å motanke. Motanken var, slik jeg har forstått det på
familien, det som knakk ham.

Jeg stiller spørsmålet: Hvordan?

Hvordan er det mulig at et statsapparat har utviklet seg så følelsesmessig
kaldt som det vi her er vitne til?

Hvordan kan staten tro at en familiefar kan verne om sine menneskeretter i
en alvorlig straffesak, samtidig med at hans datter kjemper mot døden?

Vi aksepterer ikke dette. Vi aksepterer ikke at staten driver folk til
bunnløs fortvilelse og sorg med de tragiske utfall vi her er vitne til.

Statsadvokat Geir Kavli var aktor i denne saken, på samme måte som han er
aktor i saken mot Arvid Birkeland som sitter uskyldig dømt i Brasil. Blir
Arvid Birkeland neste offer som følge av Økokrims inhumane behandling?

Har staten ved Justisdepartementet som øverste ansvarlige organ reflektert
over hvordan den egentlig behandler sine borgere? Og hvem skal verne mot
offentlige overgrep og menneskerettsbrudd?

Tirsdag den 18. desember skal Thorbjørn begraves. Jeg håper kirken blir
full av mennesker som i solidaritet og respekt med Thorbjørn og hans
familie, viser sin avsky mot en stat som har utviklet en forakt mot det
viktigste av alt; nemlig menneskeverdet.

Bergen, den 10.12.12

Marius Reikerås

______________________________________________________________


Mine kommentarer til galskapen:
Jeg blir kvalm av slike overgrep og drap som skjer i kraft av makten til politikere. Det er Arbeiderpartiet som har styrt landet de siste syv år. Hvor mange fler slike hjerterå eksempler finnes i Norge? Mennesker som av ulike årsaker har havnet i økonomisk uføre, hvor de ikke har maktet å løse problemene selv.
Vi har ikke dødsstraff i Norge, og de aller fleste tar avstand mot slik avstraffelse av mennesker.
Når mennesker blir så jaget og jaktet at de til slutt ikke ser annen utvei enn å ta egne liv, da er det dødsstraff. Det er aktiv dødshjelp! Noe også hyklerne i denne regjeringen tar avstand fra.
Det er langt mellom liv og lære hos våre folkevalgte politikere og folk flest. Det er så mange som hevder seg og ha høy moral, være så gode mennesker, som unnskylder de overgrep og hjerteråe handlinger som blir satt i kraft, uten å løfte en finger, uten å heve ett støttende ord! Folk holder kjeft i frykt for å få skadet sitt eget omdømme og sin borgelige aktelse. Hvem er de hyklere som lar slikt skje, uten å si fra at nok er nok?!

Arbeiderpartiet er ansvarlig for at mange liv er gått tapt. Det er politikere som er ansvarlig for at økokrim og andre etater kan få fortsette å begå slike overgrep mot folk, som jager de inn i døden! Velferdssamfunn, et av verdens rikeste land- som ikke har råd å strekke ut en hånd til mennesker som har kjørt seg fast, selv ikke når ens barn, som er det mest dyrebare de har ligger for døden.


Jeg gråter over Thorbjørn i avmakt, i sinne og dyp forakt for denne regjeringen, må de aldri få en god natt søvn for de overgrep de har voldt Thorbjørn og familien, og mange mennesker i landet.

HVIL I FRED THORBJØRN.


Journalist i Nettavisen Kjetil Mæland, har foretatt et intervju med Joan Myhre, som kan leses her. Anbefaler alle å lese det!

Mæland har også hatt en samtale med jurist Marius Reikerås om saken, som kan leses her.Etter fire års jakt og etterforskning, innstiller økokrim om full frifinnelse. Det gjør at enken, Joan Myhre ikke får anket saken og således kan kreve erstatning, etter at økokrim har ødelagt firmaet som hun eier. Staten med Arbeiderpartiet, som er blitt folkets fiende.
(Her er linken blitt fjernet. Er det noe Økokrim vil skjule?)Økokrim skryter av dommen, og enken Joan Myhre opplever trakassering fra Økokrim.

Selv ikke etter full frifinnelse og Thorbjørns død får enken fred, og han blir stadig uthengt som kriminell. Dagbladet skriver uten å sjekke fakta.
23.10.13 ble feilen rettet opp av Dagbladet, etter påtrykk av jurist Marius Reikerås.


*******************************************************************************
 


Under har jeg hentet frem en rekke artikler fra nettaviser som synliggjør de liv som denne Arbeiderpartiregjeringen har på sin samvittighet med sin "velferdspolitikk":

Kjetil Mælan i Nettavisen skrev også en sak, hvor 63 år gamle Arne Bakken Berg startet som gjeldsrådgiver for NAV i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag etter mange år som bankmann. Bakken Berg forteller at han kjenner til flere som har tatt sitt eget liv på grunn av uhåndterlig gjeld. Flere ganger skal han ha forsøkt å komme til en avtale med skattemyndighetene slik at ikke en av hans klienter skal bli den neste. De fleste kreditorer ettergir noe gjeld. Bare staten forlanger 100% av hovedstol. Slik jager staten folk inn i døden, noe som kan kalles aktiv form for dødshjelp. Jage og presse mennesker på en slik måte at de knekker sammen psykisk og ikke makter mer. Hvor er "velferden" for slike mennesker, Jens Stoltenberg? Har ikke gjeldstyngdede mennesker noen verdi for deg? Det er kun politikere som kan sette foten ned å stoppe denne jakten på mennesker. Men så langt har ikke viljen vært tilstede.
Mange mennesker har også problemer med å betale TV-lisens, beløp som virker små for noen. For de som ikke har penger så er det nok til å slå beina under de. Men staten gir seg ikke! De sender kravet til inkasso og de armer sjeler som ikke får gjort opp for seg jaktes til pengene er innkrevd. 

I ti år har Siw-Heidi Nicolaisen jobbet som gjeldsrådgiver i Porsgrunn. Flere personer med gjeldsproblemer har dødd på grunn av de store problemene. Enten har de tatt sitt eget liv, eller så har de fått dødelige rusproblemer som følge av flere år i en svært presset økonomisk situasjon.


Advokaten Asbjørn Krantz får 4,1 millioner kroner i erstatning fra staten. Han går nå til angrep på det norske straffeforfølgningssystemet. Statsadvokatene og politiet gjennomførte en uberettiget straffeforfølelse av han i 2007 og 2008. I denne jakten av han forsvant klientene og dermed inntektene. Han måtte flytte ut av advokatfellesskapet og legge ned advokatpraksisen sin som følge. Som følge av manglende inntekter ble leiligheten hans tvangssolgt. Siktelsen politiet tok ut mot han gjorde at han ble nær identifisert som medlem av amfetaminliga. Hans verdighet ble fratatt han, hvor han mistet kontroll over egen økonomi. Omgangsvenner trodde på det som ble stemplet han av rettsmyndighetene og det sosiale nettverket ble ødelagt. Langt på vei ble han venneløs Når folk tror du er kriminell blir du fort isolert, sier Krantz til avisa Nordlys.

Hennes mor var en veldig forsiktig og redelig dame, og hadde alltid vært ordentlig med økonomien. Hun kausjonerte for et lån som gikk helt galt. Da raknet det for henne. Til slutt mistet hennes mor jobben og flyktet til Sverige, men de fulgte etter henne. Hun betalte på lånet helt til det siste. - saken står omtalt i Nettavisen

06 desember 2012

Tore Sandbergs oppgjør med justismordene

Det har i den senere tid blitt avdekket mange justismord i Norge. Privatetterforskeren Tore Sandberg jobber med disse som sine hjertesaker. Han har sett så alt for mange justismord begått av våre rettsinstanser.
Politiet som holder tilbake bevismaterialer, som er viktige for involverte parter å få. Hvem er de som mener seg opphøyd som dommere og bødler i ene og samme mennesker, som mener at andre ikke er i stand til å vurdere bevis og ting som kommer frem?
Denne rettstaten, som er blitt mer eller mindre lovløs skjuler mye som ikke tåler dagens lys. Hvor er pressen i dette arbeidet? Pressen, den 4. statsmakt, gitt mer makt enn godt er, der de er med å fordekker og vrir vekk sannheten med sin egen politiske agenda.

Jeg anbefaler instendig alle mine lesere av bloggen og ta seg tid til å se denne videokonferansen, da rettsikkerheten i Norge gjelder også deg og dine barn, og de du bryr deg om.
Tore Sandberg tar dere her med på en informativ reise i de justismord som er skjedd i norsk rettssystem:
I denne forbindelse kan en også stille spørsmål om hva som skjedde på Orderud Gård, der det gamle ekteparet Anne og Per Orderud ble brutalt drept. Veronica, Kristin og Per ble dømt, uten at det forelå bevis for at det var de. Anne Orderud var sekretær for flere forsvarsministere. Hva var det som skjedde på gården, og hvem drepte de to? Saken er enda ikke løst for det foreligger ikke bevis.
Har det en sammenheng med tvangsinnleggelsen i psykiatrien, og tvangsmedisineringen av Synnøve Fjellbakk Taftø, som også var sekretær for en forsvarsminister? Visste de for mye og måtte av veien for norske myndigheter?

Jeg vil også anbefale mine lesere å lese boken til Tore Sandberg, "Narrespill". Den omhandler en av hans klienter som blir rundstjålet av DNB for flere titalls millioner.

Oppdatert 1.4.13
Som man setter seg inn i saker så kommer det meg flere opplysninger for synet. Herman J. Berge omtaler saken og boken her, datert:""11.01.09 Hvem lurer hvem? II Er hele det norske samfunn blitt et narrespill spør jeg!