06 desember 2012

Tore Sandbergs oppgjør med justismordene

Det har i den senere tid blitt avdekket mange justismord i Norge. Privatetterforskeren Tore Sandberg jobber med disse som sine hjertesaker. Han har sett så alt for mange justismord begått av våre rettsinstanser.
Politiet som holder tilbake bevismaterialer, som er viktige for involverte parter å få. Hvem er de som mener seg opphøyd som dommere og bødler i ene og samme mennesker, som mener at andre ikke er i stand til å vurdere bevis og ting som kommer frem?
Denne rettstaten, som er blitt mer eller mindre lovløs skjuler mye som ikke tåler dagens lys. Hvor er pressen i dette arbeidet? Pressen, den 4. statsmakt, gitt mer makt enn godt er, der de er med å fordekker og vrir vekk sannheten med sin egen politiske agenda.

Jeg anbefaler instendig alle mine lesere av bloggen og ta seg tid til å se denne videokonferansen, da rettsikkerheten i Norge gjelder også deg og dine barn, og de du bryr deg om.
Tore Sandberg tar dere her med på en informativ reise i de justismord som er skjedd i norsk rettssystem:
I denne forbindelse kan en også stille spørsmål om hva som skjedde på Orderud Gård, der det gamle ekteparet Anne og Per Orderud ble brutalt drept. Veronica, Kristin og Per ble dømt, uten at det forelå bevis for at det var de. Anne Orderud var sekretær for flere forsvarsministere. Hva var det som skjedde på gården, og hvem drepte de to? Saken er enda ikke løst for det foreligger ikke bevis.
Har det en sammenheng med tvangsinnleggelsen i psykiatrien, og tvangsmedisineringen av Synnøve Fjellbakk Taftø, som også var sekretær for en forsvarsminister? Visste de for mye og måtte av veien for norske myndigheter?

Jeg vil også anbefale mine lesere å lese boken til Tore Sandberg, "Narrespill". Den omhandler en av hans klienter som blir rundstjålet av DNB for flere titalls millioner.

Oppdatert 1.4.13
Som man setter seg inn i saker så kommer det meg flere opplysninger for synet. Herman J. Berge omtaler saken og boken her, datert:""11.01.09 Hvem lurer hvem? II Er hele det norske samfunn blitt et narrespill spør jeg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.