04 september 2010

FrP's fundament

Det siste året har det vært mye bruduljer internt i FrP. De politiske toppene har påberopt seg retten til å styre alle folkevalgtes medlemmer ytringer på en slik måte at ytringsfriheten er kneblet til et nivå, partiet ikke bør være seg kjent med. De tar seg enda den frihet å søke seg inn i folkevalgte og medlemmers facebook-kontoer. Ikke av vennskaplige grunner, men for å overvåke ytringene! Finner de da noe å bruke mot deg som medlem, så griper de tak og sørger for at du som medlem blir ekskludert fra partiet. "Aktivt utmeldt" er den fine benevnelsen de bruker om dette. Kameraderiet fungerer godt i FrP! Hvor mange "Sherlock Holmes's" har de ansatt til å overvåke sine medlemmer på nett? (Datalagringsdirektivet, overvåking på nett... - jeg lar den stå ukommentert.) Men for noen er politikken bare lek! Det er mange gode lunsjbord og middager å få, på partiets bekostning. For ikke å nevne fyllafestene avslutningsvis, til rasistiske vitser om innvandrerer ytret av partitoppene i plenum til stor latter i forsamlingen! (Dobbelmoralen lenge leve!) Endel kursing som man har praktisk bruk for også utenfor politikken, får man med seg. Er du flink å prate og ellers skruppelløs iforhold til grunnleggende moral, da kan du gjøre stor suksess i FrP, og sikkert politikken forøvrig! Du trenger ikke ha så mye kunnskaper om samfunnet, bare du er villig til å lese partivedtektene og la deg programmere av organisasjonen og kammeraderiet.
Etter siste stortingsvalg har Arbeiderpartiet rast ned på meningsmålingene. Høyre har vokst kraftig. Men hva skjer med FrP? Partitoppene sender ut skriv og meldinger om fine stabile målinger for å holde motet oppe i medlemmene og partiets folkevalgte. Men er målingene så fine, når partiet ikke greier å hente inn en eneste en av de velgere som er rømt AP? Det skulle kanskje tyde på at FrP ikke har flere velgere å hente blant befolkningen? Hva skyldes det? Det bør vel de på toppen i partiet spørre seg? Om de finner og vil vedkjenne seg svaret på egen hånd, det tror jeg neppe!
FrP har den siste tid ekskludert mange medlemmer og der har de fått en sterk gruppe aktive "fiender". Det er ressurssterke analyserende mennesker som er ekskludert, mennesker som fremdeles tør å kalle en spade for spade, spesielt i innvandringspolitikken. Disse er også tøffe nok til å motsi partipampene internt i partiet, som har påberopt seg et monopol på ytringer i FrP. Noe som ikke taes nådig opp i partitoppene rundt om i fylkene.
Reklamens verdi kjenner ikke FrP, der de har unnlatt å segmentere velgermassen sin. Det er en stor strøm av "reklame" rundt dette "udyret" som FrP den senere tid har bedrevet av ekskluderinger. Noe som gir utslag på meningsmålingene, men det tror jeg neppe partipampene vil vedkjenne seg. Disse er ufeilbarlige! I disse dager skulle det vært en naturlig stor medlemsvekst i partiet, den tid AP har spillt falitt på det meste i norsk politikk siden siste stortingsvalg.
Mange av partiets medlemmer og folkevalgte skriver innlegg i media, både i frustrasjon og bevisst, være seg papiraviser eller nettaviser under pseudonym, i visshet om at de blir kastet ut av partiet om de ytrer misnøye internt.
FrP har i alle år klaget over at pressen er rød og jobber mot dem. Det er kanskje ikke så rart, når pressen stadig får inn innlegg fra FrPs medlemmer og folkevalgte som skriver mot eget partis politikk og kritiserer egne partifeller negativt? Pressestaben blir vel kjent med de ulike skribenters dobbelroller, og således vil de med rette kunne bygge under på at FrP er et "vingleparti".