21 januar 2014

Stoltenbergs lek med folkets penger.

I går startet høringen der tidligere statsminister Jens Stoltenberg måtte svare for sin pengebruk rundt månelandingen på Mongstad. Hele 7 milliarder har tullballen brukt på dette prosjektet som ikke har ført til noe. Tross at dette ikke førte til noe, så forsvarer han den vanvittige pengebruken. Fredrik Hauge fra miljøvernorganisasjonen Bellona ytret vel noe sånn som "Gutten som skulle lage spisebord til mor, og endte opp med ei spekefjøl." Bedre kan det vel ikke beskrives.
(Mongstadsaken er også omtalt på NA-24 her. )

På den annen siden kan vi lese i Nettavisen at gamle Hildur på 89 år må ligge i senga si våken fra klokka halv sju om morningen til nærmere ett på formiddagen, for det ikke finnes pleiere nok til å hjelpe den uføre eldre kvinnen opp av senga. Hun er innvilget opptil 13 timer hjelp og stell i uka, i omsorgsboligen hun bor. I vedtaket står det at hun skal ha hjelp til personlig hygiene morgen og kveld, tilrettelegging av alle måltidene og få dusje to ganger i uka. Toalettbesøk skal hun få hjelp til inntil seks ganger i døgnet og en gang per natt og følge til dagplass to ganger i uka. Jeg lurer på hvilke kvalifikasjoner de sitter med de som har innvilget denne hjelpen med 13 timer per uke, som skal få en slik kabal med så mye hjelp til å gå opp. Tidsbruket hun er innvilget mot den hjelpen hun samtidig har fått behovsprøvd henger ikke på greip. Kan hvem som helst sette seg ned å saksbehandle eldre menneskers hjelpetrengende, uten å ha den ringeste peiling på hva dette krevet av personalet som skal bistå?

Syv milliarder kroner kan en statsminister ødsle vekk på drømmerier, uten konsekvens, mens eldre og syke blir bortprioritert som grønnsaker på oppbevaring. Det er mange i dette landet, i styre og stell som går i alt for store sko, som mangler både kompetanse og folkevett til å besitte de stillinger og posisjoner de gjør.
Syv milliarder kroner av folkets penger er skuslet vekk, av en som mener han vet best hvordan pengene til befolkningen skal brukes.
Hva skjer til sammenligning i næringslivet, der aktører starter opp bedrifter og går konkurs og vanskjøtter kreditorenes midler? De får konkurskarantene, forbud mot å starte opp bedrift igjen innen viss tid.
Slik burde det være for politikere på topplan også, der de kan øve makt, som vanskjøtter og skusler vekk befolkningens penger på slik tullete måte. Politikere med så dårlig dømmekraft, som attpå til forsøker å skjule det for befolkningen før det er nytt valg, de bør ikke komme til makt, for det er rett og slett svindel av befolkningen!!
Ola Borten Moe vil ikke si når anlegget på Mongstad ble skrinlagt.  Vil ikke si??
Hvordan kan statsråder i regjeringen nekte å svare for en så alvorlig sak? Ikke bare har de rotet vekk syv milliarder av befolkningens penger, men de forsøkte sannelig å holde skjult at de ville skrinlegge byggingen til etter valget også, slik at det ikke skulle skade deres personlige politiske karriere. Kall de ved sitt rettmessige navn: kjeltringer av statsråder! Slikte tarvelige representanter med slett moral har vi ikke bruk for i landets Storting!
Abid Raja (V) er heller ikke nådig når han kritiserer de rødgrønne olje- og energiministrene. Når han kjører hardt ut så skal man samtidig huske at Venstre, KrF og Høyre var med å stemte for fremskynding av mongstadprosjektet i 2008.
Det var ikke bare denne saken Arbeiderpartiet skjulte for befolkningen og Stortinget, til etter valget. Anniken Huitfeldt (AP) var statsråd og fikk vite allerede i juni at det var IT-problemer. Systemet som skulle revolusjonere NAV skulle stå ferdig i 2018 og det var innleide konsulenter som skulle sette det opp. Budsjettet var på tilsammen 3,3 milliarder kroner. Etter å ha brukt nær 700 millioner kroner, ble prosjektet som egen avdeling lagt ned. Pytt pytt, hva er vel det for kroner for disse politikerne?
Hva kunne vi fått utrettet i helseomsorgen i landet for de milliarder som Stoltenbergregjeringen har sløst vekk?

Gro Harlem Bruntland sa i sin tid at "det er typisk norsk å være god", men vi er ikke best på noe. Med så mye penger som oljeutvinningen har gitt, så burde det gitt langt bedre resultater. Vertfall burde befolkningen som trenger det få sine grunnleggende behov dekket. Vi har lovverk som skal sikre oss det. Men politikere de bryr seg ikke hva som står i loven. Grunnloven med Menneskerettighetene ser ut til å være kun ord.

Må Stoltenberg aldri mer komme i maktposisjon med Arbeiderpartiet som lyver og svindler befolkningen!
Vi som borgere skal ikke godta at politikere kan lyve seg til makt med lovnader og svindle skattebetalerne slik. Hvilket ansvar viser Stoltenberg? Jo, han øker bare skattene og legger inn noen avgifter ekstra for å kompensere bajaspåfunnene sine!

- og ikke tror jeg det blir noe bedre med blåblå regjering heller, som jobber globalistenes sak, der EØS-avtalen truer demokratiet.

Les også:  
19 januar 2014

Korrupsjonsskandalen i Yara International

Korrupsjonanklagene mot gjødselgiganten Yara International, som følger norsk selskapslovgivning er i mediabildet disse dager. I følge wikipedia er den norske stat den største eier med 36,2% av aksjene i det børsnoterte selskapet, som driver med gjødsel og kjemikalier. På DNs side kan man lese at Folketrygdfondet sitter på 6,4 % av aksjene. Ved utgangen av 2009 hadde selskapet en markedsverdi på rundt 76 milliarder norske kroner. Selskapet var tidligere del av Norsk Hydro, men ble skilt ut og børsnotert som eget selskap i 2004. Yara har over 9000 ansatte med virksomheter i mer enn 50 land, og kunderegister i 150 land. De skriver på sin norske hjemmeside at selskapet aktivt forholder seg til globale utfordringer.

Nylig ble Yara pålagt en foretaksbot og inndragning på til sammen 295 millioner kroner fra Økokrim. - skriver DN. Boten er gitt for tre tilfeller av grov korrupsjon og bestikkelser overfor flere høytstående offentlige tjenestemenn i Libya og India i forbindelse med at Yara ønsket å etablere virksomhet i de to landene, og en leverandør i Russland, i perioden 2004-2009, Til sammen skal det ha dreid seg om rundt 12 millioner dollar.
15. januar 2014 økte børsverdien på selskapet betraktelig, samtidig som aksjonærene fikk 1,4 milliarder i avkastning. Det er ikke sikkert staten får lese den hemmelige korrupsjonsrapporten, der det er noen av aksjonærene som ikke vil ha den. De er usikker på om de kan gi den til noen av aksjonærene, mens andre ikke får kjennskap til det som står i rapporten. Man kan sannelig undre på om eierne ikke vil vedkjenne seg hva de har eierskap i, der de står medansvarlig for etikken og selskapets samfunnsansvar som føres, som gir de milliongevinster folk bare kan drømme om. Korrupsjonsekspert Petter Gottschalk ved BI mener at de 295 millionene Yara har fått i bot er alt for lav, og burde vært et årsoverskudd i milliardklassen.
På Yara Internationals egen hjemmeside står det at selskapet er avhenig av å beholde og fremme sitt etiske omdømme og tillit de har opparbeidet og at de har et etikkprogramm som er et viktig element i selskapet for hvordan de driver sin virksomhet. Kan man stole på korrupte mennesker?

Når denne boten skal betales, hvem tjener da penger på disse skyhøye pengeoverføringene, og hva blir de brukt til? Skal man til bunns i økonomisk kriminalitet, så må man følge pengestrømmen helt ut.

 
Saken kan leses på Dagbladet her.