25 august 2012

Hvem står bak Anders Behring Breivik?

Med å fraskrive mennesker ansvar for egne handlinger har man mulighet til å få mennesker i underordnede posisjoner til å gjøre de mest bisarre ting. Handlinger vedkommende normalt vil se som galskap, ondskap og helt ut av et handlingsmønster man normalt ikke ville gitt seg inn på.
I faget organisasjonspsykologi ved handelshøyskolen BI ble Milgram-eksperimentet brukt som eksempel, på hvordan ledere kan bruke/misbruke sin autoritet overfor underordnede, for å få de til å utføre handlinger de normalt ikke ville utført. Det for å bevisstgjøre hva som kan ligge i makten hos en leder.
Milgram-eksperimentet er et kjent psykologisk eksperiment som ble utført i 1961 og publisert i 1963 av Stanley Milgram. Eksperimentet viste at mennesker er langt lydigere overfor øvrighet enn man skulle tro, i forhold til sin egen frie vilje og samvittighet.
Eksperimentet er gjentatt flere ganger, og her er et eksempel av Milgram Experiment av Derren Brown, som ble vist på BI, for at studentene skulle reflektere over hvordan makt kan misbrukes og mennesker la seg lede på de villeste veier. Anbefaler alle å se eksperimentet som er omtalt her.
Målet ved eksperimentet var å finne en forklaring på hvordan styresett i land, f.eks Tyskland under krigen, kunne få store deler av befolkningen til å torturere og utføre grusomme handlinger mot andre mennesker.
Kan de som utførte de grusomme handlingen ha fulgt ordre og vært bundet av lydighet til en øvrighet med egne regler?

Disse refleksjonene er høyaktuelle i dag, hvor vi nylig har vært vitne til massakre og domfellelse av mannen som utførte terrorhandlingen på Utøya. Var Anders Behring Breivik alene om det, eller var han styrt av andre? Derren Brown har scenesatt også et annet eksperiment, som er svært interessant: "The Assassin experiment", som viser hvordan man kan ta kontroll over hjernen til mennesker ved bruk av Mind Control.

Mange mennesker er raske til å trekke konklusjoner som "konspirasjonsteorier". På hvilken bakgrunn hevder man det? Har de som avfeier mulighetene lest noe om Mind Control, og har de kjennskap til nanoteknologi? Har de lest om Haarp og muligheter det gir for å manipulere vær, og det som hevdes å være naturkatastrofer? Cloud-seeding har eksistert siden 60-tallet. Cloud-seeding er spredning av konsentrasjonskjerner (typisk sølvjodid) for å få skyen til å slippe vannet i form av regn, for således å redde innhøstingen på vingårder etc. USA brukte et annet giftstoff helt bevisst i Vietnam, i Agent Orange, som fikk løvet til å falle av trærne i jungelen for således avsløre Vietcongs gjemmesteder.

Jens Stoltenberg var grundig varslet flere ganger om faren ved at det kunne kjøres en bombebil inntil regjeringskvartalet, få dager etter at han tiltok som statsminister. Seks år etter da bomben smalt var fremdeles ingen ting gjort.

I  kontrollkomitéen kommer det frem: ‎"Men det har ikke vært kjent at også Stoltenberg-regjeringen fikk laget en egen risikoanalyse som beskriver hvordan en bombebil parkeres rett foran Høyblokken. En situasjon nesten identisk med det som skjedde 22. juli."
Likevel har ikke AP-regjeringen gjort noe som helst for å trygge sikkerheten rundt bygningen. 


Hvem står bak Anders Behring Breivik?

24 august 2012

Spiker'n i kista for Stoltenberg?

Tidligere styreleder ved Forsvarets forskningsinstitutt, Johan C. Løken, røpet til TV2-nyhetene i dag at instituttet har utført hemmelige tester gjennom flere år, med analyser for å ruste Norge til å takle slik krise som skjedde på Utøya i fjor. Dette har Stoltenberg kjent til i flere år, uten å ha foretatt seg noe.
På Nyhetspeilet er det også omtalt at det har vært terrorøvelse på Utøya like før skytingen begynte, og at det har vært mange mennesker der ute, kledd i likedan politiuniformer som Anders Behring Breivik brukte under angrepene. Det kan være verdt å se nærmere på dette, og om det kan være sammenhenger folk ikke kjenner til, og som holdes skjult for befolkningen. Hvem er den skalla mannen med polert isse som er på bildet ved siden av ABB i linken over? Anders Behring Breivik har da hår midt oppå hodet!

Hele beredskapen ble testet i all hemmelighet. Løken har sagt til TV2 at både avgåtte justisminister Knut Storberget og statsminister Jens Stoltenberg må ha kjent til de utarbeide rapportene som var hemmeligstemplede.Store deler av beredskapsapparatet hadde vært for dårlig.
TV2 skriver også at 22. juli kommisjonen som Alexandra Bech Gjørv ledet, hadde påpekt sårbarhetene i beredskapen, hvor hun attpå til skal ha vist til gjentatte øvelser. Men de vil ikke ut med hvor opplysningene kommer fra. Hva skal det bety? Var det ikke mer åpenhet vi skulle ha i dette  landet? Kan man spekulere i om statsministeren allerede er tilsidesatt og at andre har tatt kommandoen, siden det er andre som nå kommer med slike opplysninger?
Johan C. Løken som var leder for FFI inntil mai i år er klar på at informasjonen kommer fra Forsvarets forskningsinstitutt sine analyser, skal han videre ha sagt. Han kan vanskelig se for seg en fremtid videre for Stoltenberg og Storberget i politikken etter det som er skjedd. Til avisen Østlendingen, som skal ha trykket et større intervju, skal han ha gått enda lengre og uttalt at det kan komme spørsmål om å stille de for riksrett.

Flere bloggere med god tyngde i media har nå fått øyene opp for hva som skjer, og det er neimen ikke for tidlig! Elin Ørjasæter fra N24, innrømmer det selv og leverer et unådig skyts til statmakten i dag.
Det samme gjør Hilde Sandvik, redaktør for kultur og debatt i Bergens Tidende.
Carl Johan Berg skriver like klart og tydelig på Kommentar2.

Vi har blitt presentert spørreundersøkelser i landets AP-styrte tabloidpresse som har lurt oss til å tro at over 75% vil at Jens Stoltenberg vil bli sittende. Folket har derimot laget egne spørreundersøkelser både på Facebook og på Start.no hvor tett på 1500 personer har svart, og som viser at 82% av de som svarte ville at Jens Stoltenberg skulle gå av. Kun 17% ville at han skulle bli sittende. Man kan spørre hvor korrupsjonen ligger i disse presentasjonene som ble gitt av taboidpressen!Jeg fikk for en tid tilbake en melding fra en skribent på ABC-nyhetene om at jeg måtte være forsiktig med hva jeg skrev, og at folk var blitt sporløst forsvunnet for mindre enn det jeg skrev og rørte ved av politisk materie.
Med all korrupsjon og nepotisme som den senere tid er avslørt i Arbeiderpartibevegelsen så kan det kanskje være greit å se seg en ekstra gang over skuldra, for hvem man har bak seg på gata, om man er med å pirker i denne materien som later til å være langt større enn man først skulle tro, men som man har fornemmet i lengre tid? Galskapen kjenner visst ingen grenser...

23 august 2012

APs overgrep mot befolkningen


Et ungt voksent par har funnet hverandre. De ønsker å leve sammen av kjærlighet.
Ørjan Ryeng (34) og Hsiao-Peng Kao (31) flyttet fra London til Trondheim i mars i år, men blir nektet å leve sammen av UDI, som er en forlengelse av Arbeiderpartiregjeringen i dette tilfellet. Friheten for mennesker, friheten til å dele livet med den man blir glad i, hvor er den i dette landet? Hva galt har de gjort som skal straffes slik av arbeiderpartiregjeringen?
AP, V, SV -de har alle hele tiden snakket om likeverd? De har gjennom alle år snakket om at rasisme er en vederstyggelighet, noe de fleste av oss kan samtykke i. Men hva er det i slikt tilfelle? Det eneste gale som er i dette tilfellet er at den søte unge kvinnen ikke er etnisk norsk, og at hun ønsker å bosette seg i Norge av kjærlighet til sin mann! Ryeng kan selv forsørge sin kone. Men igjen skal det seigpines i statsapparatet, der det for tiden ser ut som om Satan har tatt plass i hver en krok, og bolig i hvert et menneske i regjeringstroppen!
På den annen side så sluses kriminelle innvandrere inn til Norge, hvor de voldtar kvinner og jenter i hopetall! De får fulle sosiale rettigheter og staten svøper om de med alt de trenger, gir de gratis skolegang og sosialstønader. I hele sommer har rumenske tiggere fått herje landet fritt med tilgrising, tyverier, og ran, som har kostet landet flere titalls millioner i opprydding og med sporadisk inngripen fra politietaten, i deres herjinger. Hva har det norske etniske folk gjort galt, som skal straffes så hardt??

For en tid tilbake så var det på alminnelig norsk folkemunne vanlig å si, at det burde vært skuddpremie på folk som utviste styggedom og ondskap. Etter Utøya så kan man ikke tillate seg å skrive noe slik om denne regjeringen.

For å ta med fortsettelsen av saken, så fikk Penny oppholdstillatelse, fire dager etter at det ble publisert i media første gang. Det er til ettertanke hvor stor makt media i Norge har. Skal det virkelig være slik her i landet at det er media som bestemmer hvem som får avslag og hvem som får bli i landet, etter den publisering og dekning de gir av de ulike saker?

Noe er fundamentalt galt i styresettet av dette landet! Frihet for hvem og i hvilke saker?


21 august 2012

Norge i endring

”Gjerningsmannen lyktes ikke med sitt forsett om å forandre oss. Gjerningsmannen tok mange liv og påførte ufattelig lidelse. Bomben og skuddene var ment å forandre Norge. Det norske folk svarte med å omfavne våre verdier.”

Sitatet er hentet fra Samfunnsmagasinet på nett, og skal være uttalt av Jens Stoltenberg.


Som frilansjournalist Jan Hansen spør: "Hvem er det statsministeren oss’er seg med her?", spør jeg det samme.
Hvilken verden er det statsministeren lever i disse dager etter terrorangrepet? Leser han kun sine egne korrumperte aviser drevet med pressestøtten han gir for at de skal skrive AP-propaganda, og de nye 18 aviser som LO har kjøpt opp, hvor LO-leder Flåten sitter som styreformann i disse, med kontrollen?
På internett; i debattfelt, i blogger, på Facebook, så koker sinnet hos befolkningen. Sinnet retter seg ikke mot Anders Behring Breivik som Jens Stoltenberg prøver å propagandere. Det er mot han selv, og hans virke hvor han opptrer som mafiakonge hvor det ene kartellet etter den andre nå blir avslørt.
Det er vel ingen, inkludert blogger, som forsvarer drap av politiske aktivister, uansett alder. Derfra til å forstå handlingen som er blitt utført, er det kort vei. Mange deler ABBs tanker om styringen som Stoltenberg overkjører den etniske norske befolkningen med. Vi er mange som kjenner offer som har lidd under denne regjeringens politikk, en politikk som de unge politiske aktivistene på Utøya ønsket å føre videre, med fortsatt undertrykking og knebling av det norske folk, både i samfunnsdebatten og livet ute i samfunnet. Der de som har partiboka i orden blir favorisert i tilsettingen av viktige samfunnstillinger. Jens Stoltenberg nekter for at det er tilfellet.

Her kan man se ett lite utdrag av Arbeiderpartiets aktivister innsatt i sentrale samfunnstillinger, hvor også Per Sandberg reagerer på disse koblingene:
 
 • Avgått politidirektør Øystein Mæland (tidligere statssekretær for Faremo og Stoltenbergs forlover)
 • Sjef for Statens vegvesen Terje Moe Gustavsen (tidligere statsråd for AP)
 • Direktør for Medietilsynet Tom Thoresen (tidligere stortingsrepresentant og parlamentarisk leder for AP)
 • Sjefsredaktør i Dagsavisen Arne Strand (tidligere statssekretær for AP)
 • Leder i politiets fellesforbund Arne Johannessen (tidligere AP politiker)
 • Konsernsjef i DNB Nor Rune Bjerke (tidligere finansbyråd for AP og venn av Jens Stoltenberg. Stoltenberg var forlover i bryllupet hans. Sønn av LO-økonom Juul bjerke og bror av tidligere miljøvernminister Siri Bjerke) Den som har interesse av å lese mer om korrupsjon som har foregått i DNB kan lese Tore Sandbergs bok "Narrespill".
 • Fotballpresident, NFF Yngve Hallen (tidligere varaordfører for AP)
 • LO leder og styreleder for A-pressen, Roar Flaathen (sentralstyremedlem for AP)
 • Leder i Fellesforbundet Arve Bakke (tidligere statssekretær for AP)
 • Direktør i Legemiddelindustrien Karita Bekkellem (tidligere statsråd for AP)
 • Leder i Fagforbundet Jan Davidsen (sentralstyremedlem for AP)
 • Leder i Norsk Industri Stein Lier-Hansen (tidligere statssekretær for AP)
 • Sjefsredaktør i TV2 Alf Hildrum (tidligere informasjonssekretær for AP)
 • Nylig avgått sjefsredaktør i Nordlys Hans Kristian Amundsen (statssekretær for AP)
 • Direktør i Kredittilsynet Bjørn Skogstad Aamo (tidligere statssekretær for AP)
 • Leder av Narkotikautvalget (kjent som Stoltenbergutvalget) Torvald Stoltenberg (tidligere utenriksminister for AP og far til Jens Stoltenberg)
 • Riksrevisor Jørgen Kosmo (tidligere statsråd og Stortingspresident for AP)
 • Sjef for Riksteateret Ellen Horn (tidligere statsråd for AP)
 • Styreleder Helse Sør/Øst (administrativt valgt) Hanne Harlem (tidligere statsråd for AP)
 • Direktør for Norsk Folkehelseinstitutt, Camilla Stoltenberg (søster til Jens Stoltenberg).
 • Tidligere NAV-direktør, Tor Saglie (gift med Tove Strand AP, som er datter av landsfaderen Gerhardsen (AP). Saglie har tidligere vært statsråd.
 • Tidligere generalsekretær i hjelpeorganisasjonen CARE, Marte Gerhardsen (datter av Tove Strand og barnebarn av landsfaderen Gerhardsen.) Jobber nå i en ledende stilling i DnB, hvor Rune Bjerke, som er venn av Jens Stoltenberg, er konsernsjef.
 • Her ligger også mange koblinger til AP i rettsapparatet som er høyst aktuelt å se på i dette edderkoppnett som Arbeiderpartibevegelsen spinner om seg med.
Det er mange som nå reagerer på ukulturen i Arbeiderpartibevegelsen.
BI-professor Petter Gottschalk synes det er helt utrolig det vi er vitne til, og mener det må en oppvask til i regjeringen.
KrF-leder Knut Arild Hareide påpeker også ukulturen som brer om seg i staten.
Økonom Kjell Schevig, omtalte "Arbeiderpartidomstolen" allerede i 2010, hvor forholdene i domstolene er mer aktuell enn noen gang, i dag hvor vi har et dommerpanel som har dommere som dømmer uten å ha signert dommerforsikringer eller stallningsbrev, før de tiltok sine embeter, og dømmer med ettervirkende kraft.
Det er betimelig å stille mange spørsmål om hva som skjer i statstyringen, om det i hele tatt er styring og kontroll! Partiledere fra flere parti sletter innlegg hvor folk stiller spørsmål, på sine Facebooksider, der det kan late til at de føler ubehag ved å bli stillet til ansvar og avkrevd redegjørelse og svar. På Jens Stoltenbergs side så ser det ut til at de har en fulltidsansatt til å slette innlegg på løpende bånd, av innlegg de finner ubehagelig å forholde seg til i den øverste AP-styrelsen.
FrP krever nå habilitetssjekk av hele regjeringen.
Vi kan ikke ha en regjering hvor alle stiller inhabile i ubehagelige personalsaker, der nepotismen (favorisering av goder til familie og bekjente) råder. Regjeringen kan late til å være en familiebedrift hvor slektsskap og vennskap ligger som et etterkoppnett over de tilsatte i de mest prestisjefylte stillingene hvor makten veier tyngst. Nettet er i ferd med å rakne, og folket omfavner ikke disse "verdier" slik Jens Stoltenberg innbiller seg er tilfellet. Om han er så dum at han tror han kan lure et helt folk, eller om det er så ille fatt at han nå tror på egen frodige fantasi, som for alle andre viser seg som løgner, det er meg uvisst! Kan det være at statsministeren trenger en utredning av psykiatere? For dette må da være et stjerneeksempel på grandiost selvbilde og narcisme?
Jens Stoltenberg sier han tar ansvar for det som er skjedd. Det er for sent å ta ansvar for noe han burde gjort for mange år siden. Allerede i 2006 når han ble gjort oppmerksom på at sikkerheten rundt regjeringskvartalet ikke var god nok, burde han vist det ansvaret. Vi hadde allerede da, Mullah Krekar, som var en fare for sikkerheten. Han visste om farene, men han gadd ikke å bry seg. Det norske folk var ikke verdt å legge ned det arbeidet for. Det er for sent å ta ansvar nå som 77 mennesker er gravlagt. Det er de etterlatte som bærer ansvaret nå, for sorgen, for å komme seg videre i livet i stadig påminnelse om at var det ikke for Stoltenbergs manglende ansvarsfølelse så ville deres kjære ennå levd. Fagre ord fulle av nye løgner er ikke ansvar Jens Stoltenberg! Med sitt grandiose selvbilde så vil han aldri forstå det! Av den grunn vil han heller aldri få det normale folks tillit igjen. Verken jeg eller andre ansvarsfulle mennesker er villig til å spille russisk rulett med våre kjente og kjære, under ditt ansvar.

Så en direkte hilsen fra meg til statsministeren:
Du burde blitt henvist til rettpsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim for en psykisk utredning. Men da må jeg samtidig spørre: er de habile til å sette diagnose på deg?

12 august 2012

Skal politiet svikte nok en gang?

Vel er det ulovlig å hacke seg inn på nettsteder og andre folks kontoer. Men det blir vel nesten det samme som om en butikk har bakdøren åpen og forlater lokalene, så kan hvem som helst gå inn. Er det da forsvarlig av eieren? Når en datanerd kan hjelpe politiet med kanskje å finne morderen til Sigrid,som nå har vært savnet så lenge at man mistenker at det er for sent. Da er det helt vanvittig at politiet ikke bruker den muligheten som den datanerd kan gi hjelp med. Kanskje lever Sigrid og står på grensen til å dø, og så skal hun ikke reddes med alle muligheter for at politiet skal la seg lamme av paragrafer?
Dagbladet skriver i dag at at politiet mener hackingen kan hindre politiets arbeid og etterforskning
Om Facebooks system er så svakt at uvedkommende kan hacke seg inn, da har vel Facebook et sikkerhetsproblem de må løse, før slike muligheter blir misbrukt av andre med onde hensikter. I dette tilfellet er hensikten med hackingen god, og brukes for å redde liv, hvor opplysningene ikke blir misbrukt.
Har vi ikke hatt nok med 22 juli, hvor politiet sviktet? Må man starte borgervern for å bli beskyttet mot kriminelle og politiet i Norge, der folk stadig må vente på de, mens det i mellomtiden begås nye lovbrudd. Kanskje mister man livet som følge av tregt politiarbeid.

Når politiets paragrafer blir viktigere enn å redde liv, er da folket tjent med de paragrafene?

11 august 2012

Journalistenes politiske ståsted

Her kan man se fra en tidligere pressedekning hvordan det er fatt med de pressestøttede avisenes stab, politisk. Artikkelen er fra 2003, men ingen ting tilsier at det samme ikke er tilfellet i dag.
70% av journalistene stemmer SV eller AP. 82% av journalistene mener de kan påvirke folks partivalg gjennom mediene. Da er det rimelig grunn til å rette sterk kritikk mot misforholdet mellom journalistene og publikums partipreferanser, slik det står i artikkelen.
Med slike tanker om seg selv og sin makt... -ser man da hvor korrupt disse pressestyrte tabloidavisene i Norge er?
"Før valget i 2005 tok NRK-journalister parti i utspørringsprogram på TV. Det kan ha vært avgjørende for valget, iflg en BI-studie", skriver forskning.no
Det norske arbeiderparti med pressen er gjennomsyret korrupt! Jeg vil igjen påstå de driver mafiavirksomhet!

I 2012 ville 57% av journalistene stemt på et av stortingspartiene (AP-SV-SP) og 13% av de ville stemt på Venstre.

Journalistenes storting ville i 2012 bestått av Rødt med 13 mandater, SV 23 mandater, AP 66 mandater, 1 mandat til SP, 1 mandat til KrF og Høyre ville fått 41 mandater. FrP ville ikke blitt representert blant journalistene, sier professor Frank Aarebrot.


Oppdatert 04.09.14

 
Skjermdump fra Journalisten.no. Rapporten de skriver ut fra viser at folk har liten tillit til det journalister skriver i avisene. Hele rapporten kan leses her.

Selv synes jeg det er av mer interesse å vite det journalistene ikke skriver, der de fordekker viktige deler av det som skjer politisk i Norge. De skriver ikke nøytralt der de heller skriver politisk propaganda for AP og venstresiden, enn faglig objektiv journalistikk.
Oppdatert:
Sveriges Radio kvittet seg med journalistvikaren ved å gi han sparken fordi han tidligere hadde skrevet opplysende saklige artikler om utfordringer ved asylinstituttet, basert på sitt arbeid i Migrasjonsverket. På et lydopptak sier sjefen hans at det er greit å bryte reglene for programsendinger, om man er venstrevridd. - skriver Egor Putilov
Er det grunn til å mene og tro at det er annen praksis i norsk presse?Jeg oppfordrer lesere til å dele denne informasjonen.


09 august 2012

Mafiavirksomheten til Arbeiderpartiet

Den senere tid er det avdekket mange avsløringer når det gjelder nepotisme i arbeiderpartibevegelsen. Nepotisme betegner favorisering av slektninger, ektefeller og venner, og brukes nå til begunstigelse av slektninger til fortrengsel for andre ved utdeling av embeter og andre viktige stillinger i samfunnet.
Nå er Jonas Gahr Støre avslørt i å ha gitt en gullkantet jobb til en eks-kollega.
Utenriksministeren trakk utlysningen av stillingen som ambassadør ved OECD-delegasjonen i Paris, da han fikk vite at hans tidligere kollega Tore Eriksen hadde søkt. Eriksen fikk jobben som er prestisjefylt, på tross av at det var tre andre søkere til stillingen. Dette er en ansettelse som strider mot all offentlig ansettelsesprosedyre. For de som ikke vet hva OECD står for så er det forkortelsen for "Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling". (Organisasjonen består av 34 land og disse landene blir ofte brukt til å lage statistikker for levestandarder hvor fattigdommen blir målt i de enkelte medlemsland ut fra gjennomsnittet i disse landene, likeså resultater for hvordan unger i skolen gjør det, og midler som blir bevilget skolene, med mere.)
Det er VG som i dag avslører den delikate saken, om enn i en så liten notis på nettavisen at den ikke var til å finne frem for den alminnelige leser. Dagbladet, var de som blåste saken opp, og gjorde den kjent. VG som er den avis som mottar mest pressestøtte fra Arbeiderpartiet, er den mest lojale avisen mot sitt parti og oppdragsgiver. Bit dere merke i at alle artikler som publiseres i VG har stengt kommentarfeltene, der det forventes massive protester fra befolkningen, eller det er fare for at det kommer frem opplysninger i debattfeltene som går i Arbeiderpartiets disfavør. Korrupt sa man?..
Fra før har vi tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen, som ga flere titalls millioner kroner til et rusprosjekt av Kirkens Bymisjon, hvor ingen andre organisasjoner fikk søke om pengene, som gikk til organisasjonen der kona hans jobbet.
Vi hadde også en embedsmann i Justisdepartementet som gjennom årevis hadde gitt ulovlig pengestøtte, kamuflert som reklame til organisasjoner. Sakens utfall er meg ukjent i skrivende stund.
Nylig har regjeringen ansatt tre av sine tidligere statssekretærer i sentrale jobber. Frode Forfang som nå er blitt UDI-direktør, Øystein Mæland fikk jobb som politidirektør og Anne Rygh Pedersen fikk jobb som direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Øystein Mæland har ikke bare vært tidligere statssekretær for AP. Han var også Jens Stoltenbergs forlover! Øystein Mæland innrømmet også i retten i 1998 at han i sin tid som leder av AUF hadde søkt Oslo kommune om støtte til kurs som ikke ble avhold i den hensikt å få mer kommunal støtte, altså svindle til seg penger i den organisasjonen han ledet.
Høvding for dette korrumperte partiet som etter mitt syn drives som ren mafiaorganisasjon, Jens Stoltenberg, fikk 8 november i 2001, en pris av UN Foundation for utmerket globalt lederskap og Norges eksemplariske støtte til FN. Tidligere på året fikk UN Foundation nær 150 millioner av Stoltenberg. Gaven til fondet gikk over bistandsbudsjettet, øremerket prosjekter innenfor helse, av dem 120 millioner til vaksinering mot meslinger i Afrika. For Stoltenberg er en slik pris med på å bygge hans borgelige aktelse ute i den store verden han søker mot, New World Order. Fra før av vet vi at statsministerens søster, den gang var assisterende direktør i Folkehelseinstituttet. Camilla Stoltenberg rykket opp til stillingen som direktør for Folkehelseinstituttet i Norge i juni i år. Det er også hevdet på nett at Stoltenbergfamilien har eierinteresser i GlaxoSmithKline. Jeg har selv sendt brev til parti på Stortinget i anledning den saken, men ikke fått svar fra noen om disse påstandene stemmer, eller fått de avkreftet. Jeg fikk en mail fra et stortingsmedlem om at denne skulle bringe saken videre. Det er nå en måneds tid siden, men ikke hørt noe så langt. Jeg anbefaler folk å lese i linken over, for det er viktig å kjenne til, det som står der.
Vil man lese mer om slike koblinger som kan sidestilles med mafiavirksomhet rundt det som skjer i Arbeiderpartiet er det link her. Den AP-styrte pressen vil ikke at vi skal få kjennskap til slike ting, derfor er det viktig å gå utenfor de store korrumperte avisene for å finne nyheter om det som skjer i makten bak makten, som forøvrig Per-Aslak Ertresvåg skriver mye høyaktuelt om i sin bok: "Makten bak makten", som jeg anbefaler alle på det sterkeste å få lest.
Vi har også pressestøtten, som vil kunne legges under Arbeiderpartiets korrupte føring. Der de enkelte AP-representanter blir beskyttet av den politiske korrekte pressen, ført i ånden av AP-bevegelsen. Når politikere gir penger, da gjør de dette for å få gjenytelse i form av lojalitet tilbake, hvor redaktører unnlater å skrive om ting som går i Arbeiderpartiets disfavør. Siden de selv bestemmer hvem som skal motta pengestøtte hvert år, så gir det dårligere drivevilkår for de nettaviser som ikke får denne pengegaven fra Arbeiderpartiet. Den politiske sensuren kan vi alle som er motstandere av AP bekrefte, der vi erfarer den daglig i pressens kommentarfelt, og hvor mange skribenter blir stengt ute, der de fremstår for sterke i samfunnsdebatten og er med på å belyse uvesenet.
Covergård skriver på sin blogg 28/9-12 at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg meldte Norge inn i EU den 24 juni 1994. Er det tilfellet, er det en kriminell handling i likhet med de norske nazistenes handlinger i 1940. Da kan man forstå at den tidligere statsministeren har rømt landet.

Oppdatert 6/10-12
Næringsminister Trond Giskes nære venn og tidligere AUF-politiker Rune Olsø, ble denne uken utnevnt til toppsjef i eiendomsselskapet Entra Eiendom som er et statlig selskap, med en lønn på rundt 4 millioner kroner. Næringsdepartementet kontrollerer Entra. Fjerdningen skal ha ringt opp styremedlemmene i forkant og bearbeidet disse, om at dette er det riktige. I følge E24 er også styremedlemmet Ketil Fjerdingen en venn av Olsø. Nepotisme av verste sort avdekkes nok en gang i Arbeiderpartikretser. Da Giske skiftet ut styret i Entra var det han som oppnevnte Rune Olsøs venn, Ketil Fjerdingen. Fjerdingen var den som sørget for at Olsø ble ansatt mot styrelederens vilje i følge Adresseavisen.
Eiendomsinvestor Ketil Fjerdingen ville bygge hotell ved bredden av Nidelven i Trondheim for ti år siden. Da møtte de mostand fra Arbeiderpartiet. Rune Olsø var den gang kommunalråd for AP i Trondheim, og var slett ikke negativ. Olsø var pådriver for å få gjennom hotellbyggeplanen av Rica Nidelven og hadde tett kontakt med Ketil Fjerdingen den gangen og han greide å skaffe byggetillatelse til kameraten sin. Det er daværende gruppeleder i AP i Trondheim, Tore Paulsen Værnes som har sagt det til Dagens Næingsliv.
Det stopper ikke der, Trond Giske satte i fjor også krav om å få en av sine beste venner, Tore O. Sandvik inn i styret i Telenor, men styret nektet. TV2 avslører den saken.

På tilsniking av makt og kammeraderi har Arbeiderpartisekten fått vokse i landet, slik denne stygge saken følger seg pent inn i rekkene av den sort for partiet. Der det samme parti maner til moderasjon hos Kari og Ola, bevilger denne kjeltringegjengen seg hele 26.000 kroner per styremøte for å lese styredokumenter! Styrehonoraret for de vanlige seks medlemmer etter å ha deltatt i syv styremøter i 2011 var på hele 183.000. Styrelederens godtgjørelse var på svimlende 366.000 kroner, det samme som en bruttolønn for folk som jobber i serviceyrker i dette landet!Aftenposten sammenligner honorarene med det styremedlemmene i Norges største selskap Statoil får, som har 32000 ansatte. Der statoilstyrets representanter får i snitt 22% mindre for hvert styremøte - 21400. LO-leder Roar Flåthen føyer seg glatt inn i rekkene blant denne korrumperte bermen, hvor Giske også ryddet plass for å få han inn i styret for Kongsberggruppen, for å få kontrollen. Flåthen mener selv at de mange styrehonorar han har mottatt uten i hele tatt å ha deltatt i de styremøter han er lønnet for er irrelevant
Arbeiderpartipampene på toppen forstår ikke hvor politikerforakten hos folket kommer fra? Det er langt mellom liv og lære hos disse kjeltringene i regjering!
Etter å ha lest endel bøker av dokumentarisk sjanger, så ser jeg historien rundt politikken i Norge er veldig feil gjengitt. Mange av den politiske berme som har fått ufortjent heder og ros, der de burde vært gjengitt som de bedragere de har vært. Skal disse kjeltringene også få ett ettermæle av heltegjerninger for det norske samfunn i historiebøkene? På svindel og bedrag har Arbeiderpartiet bygget sitt parti, og driftet dette landet.
I kjølvannet av 22 juli, kan man se det er kommet opp fryktelig mye kvalmende stoff i Arbeiderpartiets politikk. Tar det lang tid før flere av de blir sprengt i filler av en harnisk befolkning?
Det er kommet til et punkt at man har forståelser for at folk vil fjerne denne regjeringen med makt.
Arbeiderpartiet skal fjernes demokratisk sies det i politiske kretser. Når ble AP et demokratisk parti? Det man ser er at det er kjeltringer på hvert et taburett i AP-leiren!

Dagbladet skriver 30/11-12: "Inhabilitet, vennskap, politiske bånd. Er det sant at regjeringen helst utnevner sine egne til toppstillinger i staten? Magasinet har gått gjennom regjeringens utnevnelser de siste sju åra. Tallene viser at det er dobbelt så stor sjanse for å få en slik jobb hvis du er rødgrønn enn hvis du er borgelig."

11/12-12 blir Arbeiderpartimannen Thor Gjermund Eriksen utnevnt til ny kringkastingssjef.  ARK - Arbeiderpartiets rikskringkasting består.

I all hemmelighet avgjør seks banker hva du må betale i lån. En innsider som frykter han blir drept om han blir avslørt sier det er lettes i verden å trikse med renten. Hver dag kl. 12.00 klokker interbankrenten (Nibor) inn en ny notering skriver NA-24. Hva renten blir får følger for boliglånet til folk. Men de som bestemmer hva din rente blir er de samme bankene som du låner pengene av. Den anonyme innsideren sier det er lett å manipulere den norske renten. Dersom dette stemmer er det snakk om en enorm skandale der bankene har skodd seg på vanlige folk og tjent milliarder.

Tidligere utviklingsminister Erik Solheim (SV) ga Kristin Clemet jobben som styreleder for UDs investeringsfond, Nordfund. Det folk ikke vet er at Erik Solheim og Kristin Clemet er omgangsvenner utenfor politikken. Han beskriver henne som en god venn, på NRK-nyhetene.

Oppdatert:

08 august 2012

Pressens mørkemenn ser deg på Facebook.

Har du vennelisten din åpen slik at alle dine bekjente kan se hvem din bekjentskapskrets er?
Du har kanskje profilen åpen, så også offentligheten kan se hvem dine venner er?
Det gjør ingen ting, tenker du sikkert, jeg har ingen ting å skjule.
Nei, det har trolig ikke de fleste av oss. Men vær klar over at pressen og andre kan misbruke den informasjonen, med å gå på vennene dine på listen for å søke informasjon om deg, være seg jobbsammenhenger som referansepersoner eller dine politiske samfunnsengasjerte aktiviteter. Pressen med sine enkelte svin av journalister, kjøpt og betalt med pressestøtte fra Arbeiderpartiet, som er villig til å gå over lik for en sak de brenner politisk for, kan gå på deg eller dine venner for å presse opplysninger om deg. Opplysninger de normalt ikke ville gitt. Mange av pressens folk er slu som faen, der den er styrt av AP og venstrevridde krefter.
Jeg har selv opplevd at en journalist har gått på en av mine jobbforbindelser på Facebook, for å forsøke å hente ut opplysninger om meg, som han kunne bruke i en avisreportasje, ikke i god hensikt. Men for å skremme arbeidsgivere fra å ansette slike som meg, som er samfunnsengasjert. Min jobbforbindelse var voksen og ga meg beskjed om det.
Journalister som er ute i ondsinnede ærend for A-pressen gjør at arbeidsgivere blir redde for å ansette samfunnsengasjerte mennesker, for de går på de som bedrift etter uttalelser og omtale, som kan sette bedriftene i vanskelig lys, med en publisitet som ikke er heldig for bedriftene. Som kjent har pressen makt og folk flest tror på det som blir publisert i avisene. Selv om det kan være blank løgn og ord som intervjuobjekter har brukt blir satt i helt annen kontekst enn der de i virkeligheten ble brukt. Pressen vinkler intervju dit de vil det skal slå, og gjerne slå tilbake på den de intervjuer, om det er så at de ikke liker de politiske meningene.
Det er onde krefter i pressens stab, som ikke driver journalistikk. Faglig journalistikk skal bunne i å gjenspeile samfunnet og det som er av betydning for folk. Mange av de driver politikk, og misbruker med kraften i sine stillinger den muligheten de så får til å publisere stort.

Derfor anbefaler jeg alle å skjule vennelistene sine for folk på Facebook. Det for å beskytte deg selv og vennene dine. Ville du normalt opplyse alle og enhver av dine venner, bekjente og hele verden, hvem du kjenner og hvilke kontakter du har, her på denne jorda?
Vær smart og beskytt både deg selv og vennene dine ved å skjule den, er mitt råd, og ringer det en snok av en journalist som verken vil tilkjennegi navnet sitt eller hvilket ærend han ringer, så svar med: INGEN KOMMENTAR.

Landsforræderne jobber uforstyrret

I disse dager jobber denne statsmakten med å endre norsk grunnlov. Man kan vise til grunnlovsendringene i rettsoppgjøret etter utøyamassakren. Mange dommere har sittet i embetet sitt, håndplukket av statsmakten og dømt, uten å ha sine juridiske papirer i orden. De har verken signert dommerforsikringene eller stallningsbrevene, som ansvarliggjør de for den maktøvende gjerning de utfører i rettsalen. Når de ikke har signert disse papirer, så er det ensbetydene med at de som de tidligere har dømt, ikke har rettskraftige dommer, og således er å betegne som ugyldige, etter norsk grunnlov. Underveis i rettsoppgjøret så har denne statsmakten med Arbeiderpartiet endret loven for å tilpasse den disse korrumperte landsforræderne i norsk maktapparat.
Avisene som er kjøpt og betalt av Arbeiderpartiet med pressestøtte, unnlater bevisst å dekke protestene fra befolkningen, og skriver heller en og annen notis om at det er liten interesse for grunnlovsendringene. Moderatorene sletter innlegg i debattfeltene over en lav sko, så folkets stemmer ikke skal bli synlig og hørt. Anbefaler på det sterkeste at dere leser kommentarfelter under slike publiseringer. Se den massive motstanden som er blant befolkningen, av de som engasjerer seg. Noe langt flere burde gjøre. Tross den korrumperte mediamakten så koker det inne på Facebook, i grupper, hvor mennesker med solid tyngde på fagfeltet juss, i lang tid har gått i kamp mot Domstoladministrasjonen. Marius Reikerås er en av de som har lagt ned en enorm arbeidsinnsats for å gå mot landsforræderiet og offentliggjøre hva som skjer, ved å legge ut saksdokumenter han har og andre har ført mot denne korrumperte statsmakten i Domstoladministrasjonen. Det er flere grupper på Facebook, som tar for seg det uvesenet: blant annet gruppen: "Dommerforsikringer: Godtar vi nordmenn ugyldige dommere." Man kan også abonnere på Marius Reikerås sine publiseringer på hans konto der inne. Jeg anbefaler alle på det sterkeste å engasjere seg. Om man ikke har noe skriftlig å bidra med, så for å lese og følge med i det korrupte som nå foregår rundt ørene på oss, og hvor folk blindt lar seg lede ukritisk, mens norsk makt føres hurtig ut av landet og over på den nye verdensmakt; New World Order.
Hvem står bak Anders Behring Breivik i Utøyamassakren? Hvorfor ble den massakren aktivisert? Var det for å holde fokus til folket vekk fra det landsforræderiet som denne regjeringen nå holder på med i rettsapparatet, ved å endre grunnloven og overføre makten til den nye verdensmakten?
Spørsmålene står enda åpne. Det er verdt å merke seg: "Men det har ikke vært kjent at også Stoltenberg-regjeringen fikk laget en egen risikoanalyse som beskriver hvordan en bombebil parkeres rett foran Høyblokken. En situasjon nesten identisk med det som skjedde 22. juli." Selv er jeg overbevist om at ABB har andre og større krefter bak seg, da ikke disse såkalte "høyreekstreme", som denne statsmakten med den korrupte pressen til hjelp, forsøker å villede folket med. Jeg tror det er krefter i Arbeiderpartibevegelsen selv, som står mak kreeringen av utøyamassakren. Når man så at partiet til og med stjal sorgen fra de pårørende, ved å forsøke på politisk scoring på tragedien, så vitner det klart hvilken pris Arbeiderpartiet setter på mennesker, være sine egne manipulerte ungdommer og øvrige mennesker i dette landet. Var ungdommene i AUF for kritiske og måtte stanses av moderpartiet?...

Hva har skjedd i tiden etterpå? Overvåkingen av enkeltmennesker har eskalert. På sosiale medium må man nå registrere seg med navn å telefonnummer for å kunne skrive, sensuren er der fremdeles, men er blitt noe løsere. Regjeringen jobber for et pengeløst samfunn, hvor elektroniske kort som kan brukes som overvåkende middel, med å registrere hvor folk beveger seg, sammen med elektroniske bomstasjoner hvor man blir registrert hver gang man passerer. Ville folk godtatt dette om det ikke var for terroraksjonen på Utøya? Når terror blir brukt for å befeste makt. Da snakker man om regimer som Norge er i sterk utvikling til å bli. Naivt, ukritisk... blindt inn i massesuggesjonen med medias hjelp.

Vi mennesker er alle født med to bein og en ryggrad. Alle burde ha krefter til å bære egne meninger.
Gjør dere opp en og stå for den, ved å signere denne protesten. Jeg har gjort, og det synes jeg du skal gjøre også.
Hva svarer du dine barn og barnebarn med når de er store og spør: Mamma/Pappa, hva bidro du med for å stanse maktoverdragelse av Norge? Du ser tomt og flaut ut i lufta, vel vitende om din likegyldighet og usselhet og sier: Ingen ting gutten min, jeg var for feig.
Samvittigheten... den skal vi alle leve med til vi dør.

Oppdatert 27.10.14:
"Tidligere i høst solgte staten seg helt ut av fiskeoppdrettsselskapet Cermaq, og har tidligere solgt seg kraftig ned i Entra. På listen over kommende nedsalg står blant annet Mesta, SAS, Telenor og Flytoget." Les mer om det på NA-24 her.
"– Det er ingen tvil om at vi nå går inn i en gullalder for meklere og advokater som jobber som mellommenn for regjeringens privatiseringsprosess, sier Senterpartiets Geir Pollestad." les mer på Klassekampen her.

 
Les hele artikkelen på Dagbladet her.06 august 2012

Venstreekstremisme

Det siste året har det vært voldsom fokus på høyreekstremisme. Enhver som har ytret kritiske holdninger til denne regjeringens innvandringspolitikk er stemplet høyreekstremist. Tidligere ble slike kalt rasister. De fleste var redd for stemplet, men etter at fler tok til motmæle mot innvandringspolitikken så ble det så mange såkalte rasister at benevnelsen mistet den politiske virkningen etterhvert.
Nå er det høyreekstrem, som er stemplet som  folk som ytrer seg kritisk til denne regjeringens innvandringspolitikk får. Ja, man kan knapt ytre seg kritisk lenger for da får folk PST på telefonen, og folk skremmes til taushet fra å ytre seg politisk om noe som helst!
I dag er Trine Skei Grande på banen i ABC-nyhetene og  uttaler: "- Det er to ting som kjennetegner ekstremister. At individet ikke har noen verdi og at de er villige til å gripe til vold". Det var interessante ord.
I Stockholm var det den 4. august en høyreekstrem markering mot innvandringen. Det var meldt en, fredelig demonstrasjon fra de høyreekstreme.
Men hva skjer? En gjeng med voldelige motstandere fra venstresiden angriper med å kaste egg, flasker og skyte fyrverkeri mot de. Politiet måtte legge flere av venstresidens motdemonstrantene i bakken for å få kontroll på de, der de oppførte seg rabiat og voldelig.
Er det blitt slik at de politisk korrekte skal kunne oppføre seg akkurat som de vil, drive med vold og hets uten konsekvens, mens det er de såkalte høyreekstreme som skal stemples som mørkemennene og de som er til skade for samfunnet?
Det man ser er at det er venstresidens aktive som går etter strupen på folk fysisk. Det av den grunn de ikke takler ytringsfriheten i landet. Venstre har vel fra gammelt av vært et av de parti som nettopp har stått opp for denne. Det ser derimot ut til at det gjelder kun så lenge man er av samme politiske oppfatning.`
Trine Skei Grande spør også hvorfor bygdemenn gifter seg med utenlandske kvinner. Er det noen statistikk på at bygdemenn er de som er hyppigst gift med utenlandske damer? Jeg spør videre, er det noe galt med utenlandske damer, siden det kan tolkes galt å gifte seg med en? Ytringene oser av fordommer og rasisme.
Hvor er toleransen det snakkes så prektig om? Den toleranse som de forlanger fra andre folk, og folk fra den ytterste høyresiden?

I Trondheim har venstreekstremister trakassert en ung mann, ved å henge opp bilde hvor de stempler han som nynazist over store deler av byen. Den unge mannen ber om hjelp fra politiet. Politiet ber den unge mannen fjerne plakatene selv. Hvor er det blitt av rettsikkerheten til folk i denne røverstaten, hvor selveste politiet er med på slik lynsjing av folk? Det mangler bare at politiet i Trondheim setter opp gapestokk på Torget og deltar i showet, med batonger og det røde flagg med sigd på.
Når politiet godtar slik mobbing av folk, er det da greit å starte å henge opp bilder av politikere som er landsforrædere, politibetjenter som er utro mot sine koner, pedofile og venstreekstremister av journalister også? Det er vel likhet for loven i dette landet?

Fire venstreekstremister blir lagt i bakken av politiet utenfor Stortinget 29/9-12, der de blir rabiate i en motdemonstrasjon til SIAN (Stopp islamiseringen av Norge). SIAN hadde en fredelig demonstrasjon, men ytringsfriheten tolereres ikke fra venstreekstremistene, der de nok en gang går berserk.


"Sammen med et ukjent antall andre venstresideaktivister er «Otto» villig til å dele ut harde slag, og selv tåle juling, for å bekjempe det de ser på som farlige mennesker med farlige holdninger. – Det er ikke en form for selvforsvar. Det er direkte angrep. Baktanken er å vise dem at når de viser trynet sitt på gaten så vil man reagere på det. Veldig resolutt og veldig voldsomt."


Hanne Nabutini Herland tar et oppgjør med venstreekstremismen i sin tale her. En veldig bra tale, som alle bør høre og reflektere over. Hun skriver også om den totalitære styreformen her, på sin blogg.