09 august 2012

Mafiavirksomheten til Arbeiderpartiet

Den senere tid er det avdekket mange avsløringer når det gjelder nepotisme i arbeiderpartibevegelsen. Nepotisme betegner favorisering av slektninger, ektefeller og venner, og brukes nå til begunstigelse av slektninger til fortrengsel for andre ved utdeling av embeter og andre viktige stillinger i samfunnet.
Nå er Jonas Gahr Støre avslørt i å ha gitt en gullkantet jobb til en eks-kollega.
Utenriksministeren trakk utlysningen av stillingen som ambassadør ved OECD-delegasjonen i Paris, da han fikk vite at hans tidligere kollega Tore Eriksen hadde søkt. Eriksen fikk jobben som er prestisjefylt, på tross av at det var tre andre søkere til stillingen. Dette er en ansettelse som strider mot all offentlig ansettelsesprosedyre. For de som ikke vet hva OECD står for så er det forkortelsen for "Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling". (Organisasjonen består av 34 land og disse landene blir ofte brukt til å lage statistikker for levestandarder hvor fattigdommen blir målt i de enkelte medlemsland ut fra gjennomsnittet i disse landene, likeså resultater for hvordan unger i skolen gjør det, og midler som blir bevilget skolene, med mere.)
Det er VG som i dag avslører den delikate saken, om enn i en så liten notis på nettavisen at den ikke var til å finne frem for den alminnelige leser. Dagbladet, var de som blåste saken opp, og gjorde den kjent. VG som er den avis som mottar mest pressestøtte fra Arbeiderpartiet, er den mest lojale avisen mot sitt parti og oppdragsgiver. Bit dere merke i at alle artikler som publiseres i VG har stengt kommentarfeltene, der det forventes massive protester fra befolkningen, eller det er fare for at det kommer frem opplysninger i debattfeltene som går i Arbeiderpartiets disfavør. Korrupt sa man?..
Fra før har vi tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen, som ga flere titalls millioner kroner til et rusprosjekt av Kirkens Bymisjon, hvor ingen andre organisasjoner fikk søke om pengene, som gikk til organisasjonen der kona hans jobbet.
Vi hadde også en embedsmann i Justisdepartementet som gjennom årevis hadde gitt ulovlig pengestøtte, kamuflert som reklame til organisasjoner. Sakens utfall er meg ukjent i skrivende stund.
Nylig har regjeringen ansatt tre av sine tidligere statssekretærer i sentrale jobber. Frode Forfang som nå er blitt UDI-direktør, Øystein Mæland fikk jobb som politidirektør og Anne Rygh Pedersen fikk jobb som direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Øystein Mæland har ikke bare vært tidligere statssekretær for AP. Han var også Jens Stoltenbergs forlover! Øystein Mæland innrømmet også i retten i 1998 at han i sin tid som leder av AUF hadde søkt Oslo kommune om støtte til kurs som ikke ble avhold i den hensikt å få mer kommunal støtte, altså svindle til seg penger i den organisasjonen han ledet.
Høvding for dette korrumperte partiet som etter mitt syn drives som ren mafiaorganisasjon, Jens Stoltenberg, fikk 8 november i 2001, en pris av UN Foundation for utmerket globalt lederskap og Norges eksemplariske støtte til FN. Tidligere på året fikk UN Foundation nær 150 millioner av Stoltenberg. Gaven til fondet gikk over bistandsbudsjettet, øremerket prosjekter innenfor helse, av dem 120 millioner til vaksinering mot meslinger i Afrika. For Stoltenberg er en slik pris med på å bygge hans borgelige aktelse ute i den store verden han søker mot, New World Order. Fra før av vet vi at statsministerens søster, den gang var assisterende direktør i Folkehelseinstituttet. Camilla Stoltenberg rykket opp til stillingen som direktør for Folkehelseinstituttet i Norge i juni i år. Det er også hevdet på nett at Stoltenbergfamilien har eierinteresser i GlaxoSmithKline. Jeg har selv sendt brev til parti på Stortinget i anledning den saken, men ikke fått svar fra noen om disse påstandene stemmer, eller fått de avkreftet. Jeg fikk en mail fra et stortingsmedlem om at denne skulle bringe saken videre. Det er nå en måneds tid siden, men ikke hørt noe så langt. Jeg anbefaler folk å lese i linken over, for det er viktig å kjenne til, det som står der.
Vil man lese mer om slike koblinger som kan sidestilles med mafiavirksomhet rundt det som skjer i Arbeiderpartiet er det link her. Den AP-styrte pressen vil ikke at vi skal få kjennskap til slike ting, derfor er det viktig å gå utenfor de store korrumperte avisene for å finne nyheter om det som skjer i makten bak makten, som forøvrig Per-Aslak Ertresvåg skriver mye høyaktuelt om i sin bok: "Makten bak makten", som jeg anbefaler alle på det sterkeste å få lest.
Vi har også pressestøtten, som vil kunne legges under Arbeiderpartiets korrupte føring. Der de enkelte AP-representanter blir beskyttet av den politiske korrekte pressen, ført i ånden av AP-bevegelsen. Når politikere gir penger, da gjør de dette for å få gjenytelse i form av lojalitet tilbake, hvor redaktører unnlater å skrive om ting som går i Arbeiderpartiets disfavør. Siden de selv bestemmer hvem som skal motta pengestøtte hvert år, så gir det dårligere drivevilkår for de nettaviser som ikke får denne pengegaven fra Arbeiderpartiet. Den politiske sensuren kan vi alle som er motstandere av AP bekrefte, der vi erfarer den daglig i pressens kommentarfelt, og hvor mange skribenter blir stengt ute, der de fremstår for sterke i samfunnsdebatten og er med på å belyse uvesenet.
Covergård skriver på sin blogg 28/9-12 at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg meldte Norge inn i EU den 24 juni 1994. Er det tilfellet, er det en kriminell handling i likhet med de norske nazistenes handlinger i 1940. Da kan man forstå at den tidligere statsministeren har rømt landet.

Oppdatert 6/10-12
Næringsminister Trond Giskes nære venn og tidligere AUF-politiker Rune Olsø, ble denne uken utnevnt til toppsjef i eiendomsselskapet Entra Eiendom som er et statlig selskap, med en lønn på rundt 4 millioner kroner. Næringsdepartementet kontrollerer Entra. Fjerdningen skal ha ringt opp styremedlemmene i forkant og bearbeidet disse, om at dette er det riktige. I følge E24 er også styremedlemmet Ketil Fjerdingen en venn av Olsø. Nepotisme av verste sort avdekkes nok en gang i Arbeiderpartikretser. Da Giske skiftet ut styret i Entra var det han som oppnevnte Rune Olsøs venn, Ketil Fjerdingen. Fjerdingen var den som sørget for at Olsø ble ansatt mot styrelederens vilje i følge Adresseavisen.
Eiendomsinvestor Ketil Fjerdingen ville bygge hotell ved bredden av Nidelven i Trondheim for ti år siden. Da møtte de mostand fra Arbeiderpartiet. Rune Olsø var den gang kommunalråd for AP i Trondheim, og var slett ikke negativ. Olsø var pådriver for å få gjennom hotellbyggeplanen av Rica Nidelven og hadde tett kontakt med Ketil Fjerdingen den gangen og han greide å skaffe byggetillatelse til kameraten sin. Det er daværende gruppeleder i AP i Trondheim, Tore Paulsen Værnes som har sagt det til Dagens Næingsliv.
Det stopper ikke der, Trond Giske satte i fjor også krav om å få en av sine beste venner, Tore O. Sandvik inn i styret i Telenor, men styret nektet. TV2 avslører den saken.

På tilsniking av makt og kammeraderi har Arbeiderpartisekten fått vokse i landet, slik denne stygge saken følger seg pent inn i rekkene av den sort for partiet. Der det samme parti maner til moderasjon hos Kari og Ola, bevilger denne kjeltringegjengen seg hele 26.000 kroner per styremøte for å lese styredokumenter! Styrehonoraret for de vanlige seks medlemmer etter å ha deltatt i syv styremøter i 2011 var på hele 183.000. Styrelederens godtgjørelse var på svimlende 366.000 kroner, det samme som en bruttolønn for folk som jobber i serviceyrker i dette landet!Aftenposten sammenligner honorarene med det styremedlemmene i Norges største selskap Statoil får, som har 32000 ansatte. Der statoilstyrets representanter får i snitt 22% mindre for hvert styremøte - 21400. LO-leder Roar Flåthen føyer seg glatt inn i rekkene blant denne korrumperte bermen, hvor Giske også ryddet plass for å få han inn i styret for Kongsberggruppen, for å få kontrollen. Flåthen mener selv at de mange styrehonorar han har mottatt uten i hele tatt å ha deltatt i de styremøter han er lønnet for er irrelevant
Arbeiderpartipampene på toppen forstår ikke hvor politikerforakten hos folket kommer fra? Det er langt mellom liv og lære hos disse kjeltringene i regjering!
Etter å ha lest endel bøker av dokumentarisk sjanger, så ser jeg historien rundt politikken i Norge er veldig feil gjengitt. Mange av den politiske berme som har fått ufortjent heder og ros, der de burde vært gjengitt som de bedragere de har vært. Skal disse kjeltringene også få ett ettermæle av heltegjerninger for det norske samfunn i historiebøkene? På svindel og bedrag har Arbeiderpartiet bygget sitt parti, og driftet dette landet.
I kjølvannet av 22 juli, kan man se det er kommet opp fryktelig mye kvalmende stoff i Arbeiderpartiets politikk. Tar det lang tid før flere av de blir sprengt i filler av en harnisk befolkning?
Det er kommet til et punkt at man har forståelser for at folk vil fjerne denne regjeringen med makt.
Arbeiderpartiet skal fjernes demokratisk sies det i politiske kretser. Når ble AP et demokratisk parti? Det man ser er at det er kjeltringer på hvert et taburett i AP-leiren!

Dagbladet skriver 30/11-12: "Inhabilitet, vennskap, politiske bånd. Er det sant at regjeringen helst utnevner sine egne til toppstillinger i staten? Magasinet har gått gjennom regjeringens utnevnelser de siste sju åra. Tallene viser at det er dobbelt så stor sjanse for å få en slik jobb hvis du er rødgrønn enn hvis du er borgelig."

11/12-12 blir Arbeiderpartimannen Thor Gjermund Eriksen utnevnt til ny kringkastingssjef.  ARK - Arbeiderpartiets rikskringkasting består.

I all hemmelighet avgjør seks banker hva du må betale i lån. En innsider som frykter han blir drept om han blir avslørt sier det er lettes i verden å trikse med renten. Hver dag kl. 12.00 klokker interbankrenten (Nibor) inn en ny notering skriver NA-24. Hva renten blir får følger for boliglånet til folk. Men de som bestemmer hva din rente blir er de samme bankene som du låner pengene av. Den anonyme innsideren sier det er lett å manipulere den norske renten. Dersom dette stemmer er det snakk om en enorm skandale der bankene har skodd seg på vanlige folk og tjent milliarder.

Tidligere utviklingsminister Erik Solheim (SV) ga Kristin Clemet jobben som styreleder for UDs investeringsfond, Nordfund. Det folk ikke vet er at Erik Solheim og Kristin Clemet er omgangsvenner utenfor politikken. Han beskriver henne som en god venn, på NRK-nyhetene.

Oppdatert:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.