08 august 2012

Landsforræderne jobber uforstyrret

I disse dager jobber denne statsmakten med å endre norsk grunnlov. Man kan vise til grunnlovsendringene i rettsoppgjøret etter utøyamassakren. Mange dommere har sittet i embetet sitt, håndplukket av statsmakten og dømt, uten å ha sine juridiske papirer i orden. De har verken signert dommerforsikringene eller stallningsbrevene, som ansvarliggjør de for den maktøvende gjerning de utfører i rettsalen. Når de ikke har signert disse papirer, så er det ensbetydene med at de som de tidligere har dømt, ikke har rettskraftige dommer, og således er å betegne som ugyldige, etter norsk grunnlov. Underveis i rettsoppgjøret så har denne statsmakten med Arbeiderpartiet endret loven for å tilpasse den disse korrumperte landsforræderne i norsk maktapparat.
Avisene som er kjøpt og betalt av Arbeiderpartiet med pressestøtte, unnlater bevisst å dekke protestene fra befolkningen, og skriver heller en og annen notis om at det er liten interesse for grunnlovsendringene. Moderatorene sletter innlegg i debattfeltene over en lav sko, så folkets stemmer ikke skal bli synlig og hørt. Anbefaler på det sterkeste at dere leser kommentarfelter under slike publiseringer. Se den massive motstanden som er blant befolkningen, av de som engasjerer seg. Noe langt flere burde gjøre. Tross den korrumperte mediamakten så koker det inne på Facebook, i grupper, hvor mennesker med solid tyngde på fagfeltet juss, i lang tid har gått i kamp mot Domstoladministrasjonen. Marius Reikerås er en av de som har lagt ned en enorm arbeidsinnsats for å gå mot landsforræderiet og offentliggjøre hva som skjer, ved å legge ut saksdokumenter han har og andre har ført mot denne korrumperte statsmakten i Domstoladministrasjonen. Det er flere grupper på Facebook, som tar for seg det uvesenet: blant annet gruppen: "Dommerforsikringer: Godtar vi nordmenn ugyldige dommere." Man kan også abonnere på Marius Reikerås sine publiseringer på hans konto der inne. Jeg anbefaler alle på det sterkeste å engasjere seg. Om man ikke har noe skriftlig å bidra med, så for å lese og følge med i det korrupte som nå foregår rundt ørene på oss, og hvor folk blindt lar seg lede ukritisk, mens norsk makt føres hurtig ut av landet og over på den nye verdensmakt; New World Order.
Hvem står bak Anders Behring Breivik i Utøyamassakren? Hvorfor ble den massakren aktivisert? Var det for å holde fokus til folket vekk fra det landsforræderiet som denne regjeringen nå holder på med i rettsapparatet, ved å endre grunnloven og overføre makten til den nye verdensmakten?
Spørsmålene står enda åpne. Det er verdt å merke seg: "Men det har ikke vært kjent at også Stoltenberg-regjeringen fikk laget en egen risikoanalyse som beskriver hvordan en bombebil parkeres rett foran Høyblokken. En situasjon nesten identisk med det som skjedde 22. juli." Selv er jeg overbevist om at ABB har andre og større krefter bak seg, da ikke disse såkalte "høyreekstreme", som denne statsmakten med den korrupte pressen til hjelp, forsøker å villede folket med. Jeg tror det er krefter i Arbeiderpartibevegelsen selv, som står mak kreeringen av utøyamassakren. Når man så at partiet til og med stjal sorgen fra de pårørende, ved å forsøke på politisk scoring på tragedien, så vitner det klart hvilken pris Arbeiderpartiet setter på mennesker, være sine egne manipulerte ungdommer og øvrige mennesker i dette landet. Var ungdommene i AUF for kritiske og måtte stanses av moderpartiet?...

Hva har skjedd i tiden etterpå? Overvåkingen av enkeltmennesker har eskalert. På sosiale medium må man nå registrere seg med navn å telefonnummer for å kunne skrive, sensuren er der fremdeles, men er blitt noe løsere. Regjeringen jobber for et pengeløst samfunn, hvor elektroniske kort som kan brukes som overvåkende middel, med å registrere hvor folk beveger seg, sammen med elektroniske bomstasjoner hvor man blir registrert hver gang man passerer. Ville folk godtatt dette om det ikke var for terroraksjonen på Utøya? Når terror blir brukt for å befeste makt. Da snakker man om regimer som Norge er i sterk utvikling til å bli. Naivt, ukritisk... blindt inn i massesuggesjonen med medias hjelp.

Vi mennesker er alle født med to bein og en ryggrad. Alle burde ha krefter til å bære egne meninger.
Gjør dere opp en og stå for den, ved å signere denne protesten. Jeg har gjort, og det synes jeg du skal gjøre også.
Hva svarer du dine barn og barnebarn med når de er store og spør: Mamma/Pappa, hva bidro du med for å stanse maktoverdragelse av Norge? Du ser tomt og flaut ut i lufta, vel vitende om din likegyldighet og usselhet og sier: Ingen ting gutten min, jeg var for feig.
Samvittigheten... den skal vi alle leve med til vi dør.

Oppdatert 27.10.14:
"Tidligere i høst solgte staten seg helt ut av fiskeoppdrettsselskapet Cermaq, og har tidligere solgt seg kraftig ned i Entra. På listen over kommende nedsalg står blant annet Mesta, SAS, Telenor og Flytoget." Les mer om det på NA-24 her.
"– Det er ingen tvil om at vi nå går inn i en gullalder for meklere og advokater som jobber som mellommenn for regjeringens privatiseringsprosess, sier Senterpartiets Geir Pollestad." les mer på Klassekampen her.

 
Les hele artikkelen på Dagbladet her.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.