25 august 2012

Hvem står bak Anders Behring Breivik?

Med å fraskrive mennesker ansvar for egne handlinger har man mulighet til å få mennesker i underordnede posisjoner til å gjøre de mest bisarre ting. Handlinger vedkommende normalt vil se som galskap, ondskap og helt ut av et handlingsmønster man normalt ikke ville gitt seg inn på.
I faget organisasjonspsykologi ved handelshøyskolen BI ble Milgram-eksperimentet brukt som eksempel, på hvordan ledere kan bruke/misbruke sin autoritet overfor underordnede, for å få de til å utføre handlinger de normalt ikke ville utført. Det for å bevisstgjøre hva som kan ligge i makten hos en leder.
Milgram-eksperimentet er et kjent psykologisk eksperiment som ble utført i 1961 og publisert i 1963 av Stanley Milgram. Eksperimentet viste at mennesker er langt lydigere overfor øvrighet enn man skulle tro, i forhold til sin egen frie vilje og samvittighet.
Eksperimentet er gjentatt flere ganger, og her er et eksempel av Milgram Experiment av Derren Brown, som ble vist på BI, for at studentene skulle reflektere over hvordan makt kan misbrukes og mennesker la seg lede på de villeste veier. Anbefaler alle å se eksperimentet som er omtalt her.
Målet ved eksperimentet var å finne en forklaring på hvordan styresett i land, f.eks Tyskland under krigen, kunne få store deler av befolkningen til å torturere og utføre grusomme handlinger mot andre mennesker.
Kan de som utførte de grusomme handlingen ha fulgt ordre og vært bundet av lydighet til en øvrighet med egne regler?

Disse refleksjonene er høyaktuelle i dag, hvor vi nylig har vært vitne til massakre og domfellelse av mannen som utførte terrorhandlingen på Utøya. Var Anders Behring Breivik alene om det, eller var han styrt av andre? Derren Brown har scenesatt også et annet eksperiment, som er svært interessant: "The Assassin experiment", som viser hvordan man kan ta kontroll over hjernen til mennesker ved bruk av Mind Control.

Mange mennesker er raske til å trekke konklusjoner som "konspirasjonsteorier". På hvilken bakgrunn hevder man det? Har de som avfeier mulighetene lest noe om Mind Control, og har de kjennskap til nanoteknologi? Har de lest om Haarp og muligheter det gir for å manipulere vær, og det som hevdes å være naturkatastrofer? Cloud-seeding har eksistert siden 60-tallet. Cloud-seeding er spredning av konsentrasjonskjerner (typisk sølvjodid) for å få skyen til å slippe vannet i form av regn, for således å redde innhøstingen på vingårder etc. USA brukte et annet giftstoff helt bevisst i Vietnam, i Agent Orange, som fikk løvet til å falle av trærne i jungelen for således avsløre Vietcongs gjemmesteder.

Jens Stoltenberg var grundig varslet flere ganger om faren ved at det kunne kjøres en bombebil inntil regjeringskvartalet, få dager etter at han tiltok som statsminister. Seks år etter da bomben smalt var fremdeles ingen ting gjort.

I  kontrollkomitéen kommer det frem: ‎"Men det har ikke vært kjent at også Stoltenberg-regjeringen fikk laget en egen risikoanalyse som beskriver hvordan en bombebil parkeres rett foran Høyblokken. En situasjon nesten identisk med det som skjedde 22. juli."
Likevel har ikke AP-regjeringen gjort noe som helst for å trygge sikkerheten rundt bygningen. 


Hvem står bak Anders Behring Breivik?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.