03 september 2012

Svikeren av eget land og folk

I dag slår jeg opp VG og leser at vi har 300 ungdommer som står i kø for å operere medfødt misdannelse i ansiktet -hareskår. En hver kan tenke seg hvordan det er å være tenåring, alderen hvor man normalt flørter og speiler seg som mennesker for det motsatte kjønn, og gjerne vil finne seg en kjæreste. Hvor en liten kvise på nesen er nok til at hele dagen blir ødelagt, til sammenligning med disse ungdommene som er født med en så synlig lidelse. I verste fall må disse barna vente opp til åtte år på operasjon.
VELFERD Stoltenberg??? Nei, dette er stygg seigpining av mennesker i eget land! Seigpining av mennesker hvor foreldre har bidratt med skatter og avgifter i generasjoner, nettopp for å få den velferd som er påkrevd, når livet rammer!
Kirurger har vi nok av, men ikke nok statlige behandlingsplasser. Private aktører i helsevesenet har ledig kapasitet og står klar for å leie inn ekspertise fra andre land om så. Men Jens Stoltenberg setter seg på bakbena i den tro han er Gud og nekter ungdommene private behandlingsplasser. Noe som ville kunne bidra til å gi ungene en langt bedre barn og ungdomstid. Men hva er vel et barn, et menneskes liv verdt for Stoltenberg når det ikke rammer han personlig? Ondskap har så mange ansikt!
Jens Stoltenberg har sviktet og bedratt folket på en slik måte at det har kostet 77 mennesker livet. Hvor mange flere som har måtte bøte med livet på grunn av hans svik som statsleder er ukjent. Jeg tror ikke landets befolkning vil tåle å se de grusomme tallene. Bare de siste 10 år, hvor han har styrt de siste 7 av de, har over 850 mennesker tatt egne liv innen psykiatrien, i fortvilelse, der de ikke har fått nødvendig hjelp, der det har vært for lite kvalifisert bemanning på vakt. Hvor mange med problemer som ikke har vært registrert i psykiatrien, som har tatt egne liv i fortvilelse, der de ikke har hatt penger nok til å forsørge seg selv eller familien etter at denne regjeringen har grafset til seg det meste i form av skatter og avgifter, og som har møtt det rigide regelverk i NAV, hvor saksbehandlere har lest lovverket slik fanden leser bibelen, er ukjent.
Går man videre til neste nettavis så kan man lese på NRKs nyhetskanal at daværende stedfortredende sikkerhetsleder i Departementenes servicesenter, Jorid Bodin, ga melding til statsministerens kontor om at sikkerheten i regjeringens datasystemer ikke var forsvarlige.
Hvor hun dokumenterte at øremerkede bevilgninger til sikkerhet i liten grad ble omsatt til handling. Samtidig ble det brukt mye arbeid på å tildekke de mangelfulle sikkerhetsforhold, slik at den reelle sikkerhetstilstanden ikke skulle bli kjent for tilsynsmyndigheter som Riksrevisjonen og for sikkerhetsledere i andre departement.
Den som varslet direkte til Statsministerens kontor, var daværende stedfortredende sikkerhetsleder i Departementenes servicesenter, Jorid Bodin.Jens Stoltenberg var grundig varslet flere ganger om faren ved at det kunne kjøres en bombebil inntil regjeringskvartalet, få dager etter at han tiltok som statsminister. Seks år etter da bomben smalt var fremdeles ingen ting gjort, skriver VG 20/10-12 Hvorfor tok det så lang tid før VG publiserte den informasjonen for befolkningen? Hvorfor har VG skjult opplysningene så lenge? Det er av høyst viktig informasjon å vite hvordan Norges statsminister unndrar seg ansvaret og aktivt deltar i handlinger som dreper  deler av befolkningen. Det er viktig for å vite hvem og hva man gir sin stemme til ved valg!

Jens Stoltenberg er ikke bare en ansvarsløs statsminister, han er i tillegg en svindler og bedrager som jobber mot det norske folks interesser! I følge definisjon så er en statsmann som jobber mot folkets interesser, som han er valgt inn av, å betegne som en forræder.
Han har i alle år stått på talerpallene og messet ut i feberglans med sitt grandiose selvbilde at han med sitt Arbeiderparti, gir mennesker i dette landet velferd og rikdom!
Velferd for hvem Stoltenberg? Har du ikke sett avisene før jul, hvor Frelsesarmeen har lange køer av mennesker i dette landet som trenger supplerende hjelp til livsopphold, der du har sviktet og nekter å ta grep i realitetene i dette landet? Månedene fyker unna, og vi blir snart igjen påminnet fattigdommen. En dag skal vi alle skrifte for vår Gud, for den som tror på han, Den allmektige.
Som en skrev i sin blogg, "Han slipper å stå foran perleporten når den tid kommer. For han blir å stille foran den port hvor kjettingene rasler, og tilgodesett den varmeste kroken."
Man får sende tanker og en stille bønn til Vår herre og at han sørger for nettopp det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.