27 september 2012

Status Helsenorge

Vi har hørt Jens Stoltenberg bagatellisere elendigheten i norsk helsevesen. Det skal bli bedre sier han. Han har hatt 7 år på seg til å rydde opp. Men forholdene blir bare verre og verre. Siden Anne-Grete Strøm-Erichsen måtte gå har media avslørt ene misligholdet og svindelen av ventelister etter den andre. Jeg ramser her opp noen av forholdene:
Sykehuset Innlandet jukser med psykiatri-ventelister. De kaller inn pasienter som en konsultasjon for å registrere de, og lar det så gå både måneder og år før pasientene får behandling. Folk får frister gang på gang, men avtalene brytes. I løpet av årets første fire måneder opplevde 1454 pasienter slike fristbrudd her i landet.
68 selvmord kunne vært hindret hvis personene hadde fått rett behandling i helsevesenet mener Norsk Pasientskadeerstatning.
I dag kunne man lese i Akersposten at en eldre skamslått kvinne på 92 år ble sendt hjem alene i drosje fra sykehuset midt på natten med sprukket øyeeple, sydd igjen flere steder i ansiktet og nylig operert for lårhalsbrudd. Det er så hårreisende at man kan ikke tro det før man leser det selv. Sykehusavdelingen hadde vært stappfull, med madrasser på gulvet for å få plass til syke. De hadde ikke fått tak i noen fra hjemmehjelpen til den gamle damen, og slik ble hun sendt hjem, overlatt til seg selv. Man kan virkelig etterlyse både vett og forstand på behandlende lege og pleiere! De burde sendt den eldre kvinnen direkte hjem til Jens Stoltenberg!
Verdighet og ansvar Jens Stoltenberg!! Du må være følelsesmessig avstumpet, når du kan tillate slike forhold i norsk helsevesen og endatil påstå at folk må betale skyhøye skatter og avgifter til velferden i dette landet. Velferd for hvem din slask?! Du skryter av at Norge har et av de beste helsevesen i verden. Løgn og bedrag som alt annet du farer med! Slikt som er referert til i linker i denne bloggen skulle ikke forekomme i et land hvor innbyggerne eier en hel sokkel med olje. Det er på tide å stramme opp slasken av en finansminister som kun er opptatt av "pæææææng på bok".
Er man ansvarlig statsmann så behandler man ikke mennesker som dette! Folk behandler ikke bikkjene sine slik du lar mennesker behandle.
Men det stopper ikke her!
En ung jente på 14 år med hele livet foran seg, fikk aldri operasjonen som hun måtte ha før håndleddene hennes var utvokst for å rette opp en medfødt feilstilling. Operasjonen ble utsatt hele fire ganger. Seks av sju overleger ved håndseksjonen meldte fra til ledelsen at de fryktet manglende pasientbehandling på grunn av dårlig arbeidsmiljø. Med din politikk, har du redusert denne jentas liv grovt! Hvor lenge har du tenkt å indirekte la mennesker lemleste med din politikk? 

Ahus er viden kjent etter skandalene som er avslørt, men det er et sykehus som er enda verre og det er UNN, man kan lese selv her om forholdene ved UNN
Samtidig med alle skandalene som er avslørt hevder helsemyndighetene at vi ikke har råd å kjøpe den beste medisinen til kreftpasienter.

Når vi ser alt dette misligholdet i sykehusene og Stoltenberg pålegger Oslosykehusene å spare ytterligere 700 millioner neste år, da er galskapen komplett!!

Oppdatert 28/9
Carl I. Hagen anmelder Ullevål Universitetssykehus som sendte Anne-Lise (92) alene hjem i taxi midt på natten, skamslått ute av stand til å ta hånd om seg selv. Dagbladet skriver det. Han mener samtidig at Bente Mikkelsen som er administrerende direktør for Helse Sør-Øst bør gå av. Etter mitt syn er det mange hoder i toppledelsen som bør gå av i helsesektoren. Vi kan ikke ha ledere som bidrar til "drap" av mennesker!

Knut Fredrik Thorne i Pasient og brukerombudet mener situasjonen er uhørt. Han har hatt flere liknende henvendelser både før og etter at dette tilfellet ble kjent.
"- Jeg kunne [...] ønske jeg kunne svare at «dette har jeg ikke hørt om før», men sannheten er at det skjer alt for ofte, sier Thorne" til Dagbladet.
Slikt vanskjøtsel av syke mennesker skjer altså ofte, og er ikke noe enkelttilfelle!

Sykehjemsetaten tvinger Kajalund sykehjem til å legge ned spesialtilbudet for demente, en skjermet avdeling for svært demente beboere.
En 37 år gammel småbarnspappa blir sendt hjem fra akutten i Haugesund, uten å bli undersøkt. Like etter at han kommer hjem dør han. Norsk pasientskadeerstatning konkluderte med at han kunne vært i live! 
Knut Larsen døde for tre år siden, hjemme i sin egen seng etter å ha blitt sendt hjem av en uerfaren turnuslege på legevakta. Nye tall viser at én av fem leger som jobbet alene på vakt søndag kveld var turnusleger uten særlig erfaring..

Nrk.nyhetene skriver at Jens Stoltenberg er den første sittende statsministeren som må møte i for en høring i kontrollkomitéen i Stortinget. Han burde samtidig bli stillet for riksrett for alle de indirekte drap han står ansvarlig for har latt skje i dette landet, mens han har raljert med makten og befolkningen!
Men hvor er resten av Stortingsrepersentantene som er vitne til alle disse indirekte drap på mennesker i Norge? De har også et ansvar for å stoppe galskapen som florerer i styrelsen av landet, der de ser vi har en statsminister som er til fare for befolkningens liv og helse!

Oppdatert 7/10- 2012

Psykologforeningen hevder at det blir jukset med ventelister over hele landet, og nå krever psykologer og pasienter gransking av ventelistejukset. Helseministeren lover ingen ting skrives det på TV2-no

Halvparten av de eldre som dør er utmagret og dehydrert de siste tre døgnene. Kreftsyke Agnar Johan Olsen fra Harstad måtte vente åtte timer på smertebehandling det siste døgnet han levde i september i fjor.
I ti år har Siw-Heidi Nicolaisen jobbet som gjeldsrådgiver i Porsgrunn. Flere personer med gjeldsproblemer har dødd på grunn av de store problemene. Enten har de tatt sitt eget liv, eller så har de fått dødelige rusproblemer som følge av flere år i en svært presset økonomisk situasjon.

Da hjertekirurger stod klare til å operere på Ullevål, ble operasjonene stoppet av avdelingsledelsen ved OUS. Pasientene skulle bli flyttet til Rikshospitalet, men de måtte vente. Det har nylig skjedd i tre tilfeller nylig skriver NRK.no. To av pasientene døde kort til etter operasjonene på Rikshospitalet.

Hver dag avlyses i snitt 7 operasjoner ved sykehusene i Oslo, hittil i år. Aftenposten skriver at 2300 operasjoner er strøket. Årsaken er at operasjonene fortrenges av behov for øyeblikkelig hjelp. Klinikklederen mener det er beklagelig og skylder på drifts og kapasitetsutfordringer over tid. De tilitsvalgte ved Oslo universitetssykehus sier de har vært bekymret for situasjonen ved intensiv og postoperativ avdeling lenge. Er dette nødvendig i et av verdens rikeste land? Det tar tid å endre? Arbeiderpartiet har hatt 7 år på seg til å rydde opp. Når vilje og evne ikke er tilstede for å ta grep, da må andre politikere inn, som har kompetanse og handlekraft inne til å gjøre de grep som skal til for å få sykehusdriften opp på forsvarlig nivå, så denne regjeringen ikke får drepe flere folk i helsesektoren med makten som ligger i å styre pengesekken.

Ved et dypdykk i arkivene så finner jeg at helsedirektør Lars E. Hanssen er sjokkert over lovbruddene på de psykiatriske sentrene, hvor norsk psykiatri beskrives som livsfarlig. Artikkelen er fra 2009, men det er ingen grunn til å tro at forholdene er endret.


Aftenbladet skriver 4. mars 2013 om en alvorlig syk kvinne som ble utskrevet fra sykehuset med store mengder sterk psykiatrisk medisin. Planen var at hun skulle følges opp daglig, men ingen kom. Seks uker senere ble hun funnet død. Hvordan kan slikt få skje?

Oslo By skriver 4. mars 2013 at alle fem operasjoneavdelinger til legevakten i Oslo er stengt grunnet alvorlig emangler i det elektriske anlegget i bygningen i Storgata. Som følge må ca 80 pasienter som var planlagt operert vente og får ikke hjelpen de skal.

160 døde da helsevesenet sviktet. De siste fem årene har minst 160 pasienter dødd fordi de fikk for sen eller feil kreftbehandling, ifølge NPE.

87 år gamle Astrid Løken blir nektet fast sykehjemsplass, til tross for at hun er nesten blind, har kols og brudd i ryggen.

81 år gamle Elsa Grevskott måtte gå ni døgn uten å dusje etter at hun flyttet på sykehjem i Trondheim. Trondheim kommune styres av Ordfører Rita Ottervik (AP)

Ahus hadde ikke nok personale på jobb i helgene, og derfor ble det ingen som hadde tid til å ta MR av Svend. Han var feildiagnosert med kreft, men sykdommen var en betennelse som kunne kureres. Mangel på helsepersonell kostet Svend livet.

Christina Andersen fra Asker er alenemor til to barn. Jenta på 17 ble født med Downs og far til barna døde i motorsykkelulykke i 2010. Datteren gikk nylig gjennom en omfattende operasjon på Drammen sykehus, etter å ha fått en sjelden, smertefull betennelsessykdom. Etter operasjonen kunne ikke jenta være i skolen og ble tatt ut derfra på grunn av økt behov for pleie. Men mor har ikke råd til å være hjemme og ta seg av omsorgen for datteren. Dette får skje i oljenasjonen Norge under Stoltenbergregjeringen, som hevder å være der for folket. Hvor ble det av handlingen ut av ordene i nyttårstalen Jens? "Alle skal yte, og få etter behov."
Christina har nå behov! Kan dere politikere se det?!Oppdatert 03.09.14
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.