10 september 2012

Overvåking av politikere

Det er blitt et langt tøffere klima for de folkevalgte stortingspolitikerne, kom det meg for øret forleden dag. De diskuterer seg mellom og er visstnok skjønt enig om at det er blitt tøft å bli konfrontert sitt arbeid av befolkningen. Flere av de må ha livvakter når de ferdes ute i samfunnet. Det burde kanskje ikke være overraskende, der vi har både løgnere, svindlere og bedragere samlet i skjønn forening, hvor den ene etter beste evne forsøker å dekke den andre. Men det er nå en gang slik at sannheten kommer alltid for en dag, også for denne kriminelle banden, som har sugd seg fast som igler i politikken. Å bli kvitt de ser ut til å være umulig, der nepotismen er utbredt, og Bilderbergerne jobber på tvers av partiene for en helt annen agenda enn det som står på partiprogrammene. I Bergen krever nå bystyremedlemmene at det settes inn sikkerhetsvakter, da de er redde for bomber.
Der er det New World Order som gjelder. Målet er å dra makten over til dette nye verdensherredømmet, som skal stå over Norge og norsk grunnlov.

Kristin Clemet (H) fra tenketanken Civita kritiserer riksrevisor Jørgen Kosmo for å stikke kjepper i hjulene for statsråder som vil utrette noe politisk, står det i Klassekampen. Det kan man vel ganske godt forstå, den tid Kristin Clemet vil utrette noe politisk som er stikk i strid med befolkningens ønsker for landet. Det hun vil utrette sammen med Bilderbergerne i Norge er å overdra norsk makt på fremmede hender. Ensbetydende med landsforræderi!
Det er klart hun ønsker å jobbe med dette i fred, for det arbeidet tåler ikke dagens lys!
Tidligere i sommer så gikk Clemet ut med at hun ville sette kongehuset ut på anbud. Hun i front for Civita ønsker ikke at Kronprins Haakon skal rykke opp som konge etter sin far. Hun vil fjerne monarkiet, stod å lese i VG. Skal makten over til New World Order så må kongehuset bort, som maktfaktor. Nå vil hun altså ha bort riksrevisor Jørgen Kosmo, som utfører sin stilling på en glimrende måte for befolkningen, men som blir en fare for Bilderbergerne, som ikke lenger får jobbe i fred, i det skjulte over hodene på befolkningen i dette landet.
Politikernes ambisjoner drives ned på grunn av dette kontrollhysteriet mener Clemet. Disse bedragerne som bekler de politiske toppstillingene i dag, de kan vi med stor fordel for landet og befolkningen drive så langt ned at de går ut av politikken spør man meg!
Erik Solheim (SV) reagerte også på kontrollhysteriet i følge Klassekampen. Vi husker vel alle hvordan Lysbakken delte ut penger fra fellesskapets kasse, som om det skulle være hans egne penger?
Slike korrupte politikere som svindler befolkningen må voktes! De har selv satt seg i en slik posisjon at det er påkrevd, ved å rundstjele og bedra befolkningen.
Erik Solheim har støtte fra flere tidligere ministere. Fellesfaktoren er vel at de alle har vært med på denne svindelen av befolkningen, og representerer AP i stor grad. Tjuver og kjeltringer liker ikke å bli avslørt!
Terje Riis Johansen (AP) henger seg på de vingeklippede gribbene. Odd Eriksen (AP) også, og syter over at han ikke får jobbe ukontrollert.
Riis-Johansen later til å mene at riksrevisjonen ikke bør gå inn å mene noe om barnehage eller klimapolitikk, det er politikernes oppgave. Men Herr Riis-Johansen, dere politikere vanstyrer jo! Noen er tvingende nødt å holde dere i ørene, for dere nekter jo å høre på befolkningen som har valgt dere inn. Dere skal jo føre den politikk som dere er valgt inn på! Dere står ikke fritt til å leke, sjalte og valte som dere vil med befolkningen lenger. Dere politikere er våre tjenere, folkets tjenere! Det er har dere glemt! Jørgen Kosmo er ikke til salgs, han er ikke så korrumpert som resten av denne råddagjengen som i dag bekler de politiske toppstillingene i landet. Må han holde dere hardt i ørene fremover og avdekke mer av svindelen som dere politikere har holdt på med de siste årene.
Klassekampen skriver at Clemet og Riis-Johansen står på hver sin side av midtstreken i norsk politikk, men gjør de det da? Det skulle ikke forundre meg om Riis-Johansen er Bilderberger han også. Da spiller det ikke noen rolle hvilket parti de representerer, for de har en helt annen agenda enn de partiprogram de hver for seg representerer utad for folket ved hver sine parti.


Det er her vi er inne og rører ved makten bak makten.
Anbefaler igjen leserne å lese bøkene til Per-Aslak Ertresvåg, "Makten bak makten" og "Sov mitt lille Norge". Hvor det i førstnevnte også avsløres at Kristin Clemet er Bilderberger, i likhet med flere i Stoltenbergfamilien. Som en jeg snakket med en dag sa det: det er ved far Stoltenbergs bord, de viktige avgjørelser ble tatt for landet. Er det demokrati?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.