29 september 2012

Nasismen kontra Den Norske Arbeiderpartibevegelsen.

Wikipedias definsisjon på nasisme:
"Begrepet Nasjonalsosialisme (nasisme) er i første rekke knyttet til partiet NSDAP, det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderpartiet, og det diktatoriske «tredje rike» partiet skapte i Tyskland mellom 1933 og 1945. I dag er nasjonalsosialismen som ideologi forbudt i Tyskland, selv om rester av tilhengere og oppblomstringer fortsetter å operere både i Tyskland og i andre land etter den andre verdenskrig. Disse nasjonalsosialistiske strømninger kalles på norsk nynazisme."

Det er jo som å lese beskrivelsen av Det Norske Arbeiderpartiet dette. Der er det jo også forbudt å mene noe annet, om ikke i lovsform, men i praksis. Den AP-styrte tabloidpressen deltar aktivt i dette, kjøpt og betalt av Arbeiderpartibevegelsen som de er, med pressestøtte. Folk som står frem med upolitisk korrekte meninger i forhold til Arbeiderpartibevegelsens program for befolkningen blir stemplet høyreekstreme, de blir forsøkt latterliggjort og blir stemplet farlige og Anders Behring Breivik-sympatisører om de ikke greier det med første forsøk. Stalking er hyppig brukt. De mest ekstreme journalistene ringer opp arbeidsgivere og presser så disse til å si opp ansatte som er samfunnsengasjert, og som tør å si mot denne bermen som styrer landet etter nazimønster.
Hvem er farligst for befolkningen i Norge?
Det Norske Arbeiderpartiet med "Stolzenberg" som Führer, eller de som er stemplet nynazister av samme parti, som gang på gang blir møtt med voldelige handlinger om de forsøker fredelige meldte demonstrasjoner. Venstreekstremistene går så langt at de henger opp plakater av mennesker, hvor de navngir påståtte nynazister og henger de ut i store deler av byområder og stempler de farlige. Når ofrene ber politiet om hjelp for å få fjernet disse "gapestokkene" får de beskjed av politiet om å fjerne plakatene selv.
Politiet sender her en farlig melding til befolkningen. Loven i Norge skal være lik for alle. Slik politiet i Trondheim praktiserer lovverket så er det nå tillatt å henge opp plakater med påståtte pedofile, landsforrædere og korrumperte politikere, politifolk og politikere som er utro mot sine ektefeller.
Politiet har intet ansvar for å handle i slike tilfeller, de som får disse beskyldningene stemplet på seg offentlig med plakatoppslag, de må jo sørge for å rive de ned selv. Dette skal ikke få noen følger for vedkommende, om politiet praktiserer likhet for loven.


Norge er blitt en røverstat under Stoltenbergregjeringen. Politikere som svindler og bedrar befolkningen over en lav sko. En domstol som er gjennomsyret korrupt, hvor dommere gjennom mange år har dømt uten å ha signert dommerforsikringene eller stallingsbrev, slik loven sier de skal før de inntrer sine embeter. For å skjule dette jukser de med dokumenter og bedrar befolkningen.
Anbefaler lesere av denne bloggen å søke opp juristen Marius Reikerås på Facebook, og følge med i de postinger han gjør, så dere selv får se avsløringene fra faglig hold. Han har også fulgt dykkerne i nordsjøsdykkersaken, som nylig har vært oppe i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. hvor det norske følget av jurister fra AP stilte med hele 15 mann! Der fikk de verbalt juling av de internasjonale dommerne så det stod som en skam for Norge, som behandlet sine pionerdykkere på slik tarvelig måte i et så rikt land som Norge. Helsesektoren har jeg nettopp skrevet om i en tidligere blogg, hvor det er redegjort for flere tusen drap som denne regjeringen indirekte har utført med makten som ligger i politikerrollene og ved å styre pengesekken til befolkningen. Politikere som stjeler folkets penger og hindrer de nødvendig legehjelp på slik måte at tusenvis av mennesker av eget folk dør hvert år.

Hvem er farligst for befolkningen i Norge? De påståtte nynazistene eller Jens Stoltenberg og hans nære medhjelpere i AP-bevegelsen? Slik de praktiserer politikken kunne de gjerne skiftet navn til:
"D
et nasjonalsosialistiske norske arbeiderpartiet"  Da ville i det minste folk vite hva de stemmer på og hva de får, og kan gjøre et bevisst valg når de går til stemmeurnene.

Jens Stoltenberg blir den første statsministeren som må møte i en kontrollhøring på Stortinget. Han skal blant annet grilles om Grubbegata og ukultur, skriver Nrk-nyhetene.

Hør også hva Hanne Nabintu Herland sier om sosialismen og venstreekstremismen:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.