16 januar 2016

Klart flyktninger skal selge unna verdier!

- det må da etnisk norske mennesker som søker sosialhjelp også.
Vi skal da ha likhet for loven i dette landet!
Kunne høre Trine Skei Grande sitte å blåse seg opp i Dagsnytt 18 i går kveld, 16.01.16. Der hun kvitterte frekt at Jonas Gahr Støre var storkjefta, mer stor i kjeften enn i handlekraft. (Innholdet kan man vel være enig i forsåvidt.) Da er det vel greit at andre legger seg på samme retorisk ordbruk i den offentlige debatten? Stortingsrepresentanter skal på en måte være forbilder og førende for befolkningen. 
Dette oppblåste kvinnemennesket som satt der og sprengte mot panelet bør være klar over at norske sosialhjelpmottakere har vært strippet for eiendeler gjennom mange år, for å få av "den norske velferden". Det etter å ha betalt inn skatter og avgifter i kanskje mange år når man kommer i en slik situasjon. Mange som ingen ting har blant den etnisk norske befolkning, har måtte selge mange eiendeler for å få penger til depositum på det syke eiendomsmarkedet, for å kunne leie en bolig. Når fattige etnisk norske mennesker som er i slik situasjon må søke sosialhjelp for kanskje å få dekket en strømregning og husleie, etter lengre tids arbeidsledighet eller av andre årsaker, så forlanger sosialetaten at disse skal ta ut sine depositum og inngå avtale med huseieren om at kommunen heller skal stille som garantist for husleien, om man leier bolig. Slik er også etnisk norske sosialhjelptrengende blitt frarøvet sine personlige eiendeler av staten, representert ved kommunene. Disse menneskene blir senere låst fra å kunne flytte på seg.
Er det da verre at staten forlanger at innvandrere i landet må gi fra seg det de ikke har bruk for, så de selv kan bidra til eget livsopphold, slik etnisk norske mennesker her i landet må? Man bør ta med at i mange ikkevestlige land, så er sparing i gull svært vanlig. Mange innvandrere sitter med gullbeholdninger verdt formuer. 
 •  Når disse migranter og flyktninger kommer til landet, så stiller de på 0-punktet hva gjelder økonomi. Hadde de gjeld i sine hjemland, har de reist fra den, og slipper å bli forfulgt av den.
 • Til sammenligning så stiller mange norske i samme situasjon med flere titusener i gjeld, langt under null-punktet.
  - Det kanskje etter å ha forsøkt å berge seg selv over kneiker, og heller spist mat av kredittkort i håp om at ting skal ordne seg med jobb og inntekt etter hvert. Eller de kan ha forbrukslån som har gått til depositum på leieboligmarkedet.
Hva kan lenger politikere om livet til mennesker som bor i det norske samfunnet, født og oppvokst i Norge? Skal man lede noe, samme hva! - Så må man sette seg inn i hva som skjer på "gulvet"!

Jeg unner da innvandrere å få beholde smykker og eiendeler med stor affeksjonsverdi. MEN, da må sannelig samme regler for velferd gjelde etniske norske her i landet! Det får være måte på diskriminering og forskjellsbehandling av folk under denne statsmakten!

Så til Trine Skei Grande:
Skaff deg kunnskap før du sitter der oppblåst og lirer ut av deg sprøyt i din falske godhet for andre mennesker! Du er så gammel at vettet bør nå ha tatt plass også i ditt hode!

05 januar 2016

Hvordan hjelpe syriske flyktninger? skriver Eva Thomassen

2. januar postet Eva Thomassen et interessant innlegg på Høyres vegg på Facebook.

Jeg mener det bør nå ut til både befolkningen, politikerne og mediene.
Hvorfor skriver ikke Aftenposten, Dagbladet, VG og de andre større aviser om årsakene til flukten og emigreringen?

"Hvordan hjelpe syriske flyktninger?" - spør hun
Det har vært en vedvarende diskusjon både blant humanitære organisasjoner og politikere i Norge de siste årene om hvordan økonomisk bistand til syriske flyktninger vil kunne hjelpe flest syrere. Debatten har dreid seg om å hjelpe noen her eller langt flere i nærområdene til Syria. Jeg var i Syria i oktober i fjor. Der snakket jeg bl.a. med forsoningsminister Ali Haydar. Ali Haydar og hans departement har ansvaret for sivilbefolkningen i Syria. Det gjelder ikke minst de internt fordrevne flyktningene. Hans departement er selvfølgelig opptatt av syriske flyktninger utenfor Syria. De er kjent med flyktningestrømmen til Europa. Det han og andre sa er at en stor del av flyktningene flykter fra ulevelig forhold i nærområdene av Syria, samt at mange flykter på grunn av sanksjonene vesten påfører sivilbefolkningen i Syria. De internt fordrevne flyktningene har flyktet til regjeringskontrollerte områder hvor hæren ivaretar sikkerheten, de fleste til Damaskus og Latakia. Det gjelder faktisk også familiene til opprørere. Det bor knapt noen sivile i de opprørskontrollerte områdene, bortsett fra de som ikke har mulighet for å rømme derifra. De områdene hvor de internt fordrevne flyktningene befinner seg er presset, fordi det er de mest tettbefolkede områdene i Syria, også før 2011. Han sa videre at i de områdene hvor hæren har fått kontroll og hvor infrastruktur, hus, osv er bygget opp igjen har over en million (!) flyttet tilbake til hjemmene sine. 
Forsoningsdepartementet driver også med et stort forsoningsarbeid hvor de får opprørere til å legge ned våpen, får amnesti og får mulighet til å reise tilbake til familiene sine. Dette skjer fra sted til sted, nå sist i Homs og i av utkanten av Damaskus. Dette er et helt nødvendig arbeid for å få Syria til ikke å ‘rakne’ fra innsiden. Jeg opplevde at det syriske statapparatet fungerte slik at syriske myndigheter har oversikt over sivilsamfunnet. De forsøker å gi flest mulig barn og unge undervisning; også nettundervisning brukes. Syria er imidlertid hermetisk lukket. Dette er en bevisst politikk USA/EU og Norge har ført helt fra 2011 med det som mål at folket skulle vende seg mot Assad og derved ville Syria falle. Nå har altså ikke det skjedd. Krigen har vart i snart 5 år. Resultatene for sivilbefolkningen er dramatiske. Det underlige er at ingen politikere vil koble sivilbefolkningens lidelser til de ekstreme sanksjonene Syria lider under, både finansielt og ikke minst humanitært. Det synes heller ikke som om det er en bevissthet blant nordmenn om hvilke sanksjoner vesten har påført Syria og hvordan disse får dramatiske følger for sivile syrere. 
Når FrP vil hjelpe "flyktninger" i nærområdene, hvordan skal da hjelpen kunne nå inn, om det er slik at "den fredfulle vesten" har stengt av forsyningene og muligheten for bistandsmidler og forsendelser? Det er ting som ikke stemmer med det nyhetsbildet man får presentert via de norske tabloidavisene. Hvem er terroristene i denne krigen? Hvem står bak IS? Hvem tjener på at de er aktive? Hvordan vil norske politikere i regjering og Storting løse dette? Eller er det slik at Europabevegelsen i Stortinget har en helt annen agenda enn å hjelpe det syriske folk? Det kan virke slik! Har de en agenda om å ta makten over Norge og europeiske land som står utenfor EU, ved å bruke den gamle krigsmetoden "splitt og hersk"? Jeg har selv ment det har vært det norske Stortings agenda i lengre tid. Det kommer stadig frem opplysninger som gir mer næring til den konklusjon.

Om hjelp nådde inn, så var vel ikke så mange på flukt eller reise etter bedre levekår i Europa?
Det er hugget over en million trær i Syria til bruk som brensel, fordi vesten sanksjonerer import av olje/ gass til Syria. Uten brensel kan man ikke holde husene varme eller koke mat. Bankforbindelser mellom vestlige banker og den syriske sentralbanken er brutt. Resultatet er at syrere ikke kan motta penger eller pakker fra utlandet. Flyvinger mellom vesten og Europa er stanset. Det betyr at det ikke kommer hjelpesendinger fra vesten til Syria, annet enn de som blir smuglet inn fra Tyrkia. Disse når ikke de områdene hvor de fleste bor. 
Her i Norge kjøres propaganda for å bevare regnskogen, og penger samles inn ved TV-aksjoner ved å spille på folks samvittighet, og god tro om å redde den sårbare regnskogen, mens krigsaktørene i vesten er årsak til at skogen hugges ned av strengt tatt nødvendighet for at folk der i "nærområdene" skal kunne få til å koke noe så livsnødvendig som mat.
Det er kun Russland som ikke er med på disse sanksjonene som lander på syriske flyplasser og de bringer tonnevis av hjelp daglig. Syriske fly får heller ikke lande i EU, så Syria kan ikke selv bringe hjelp til Syria. Budskapet jeg lovet å bringe tilbake til norske myndigheter er at den beste hjelpen den syriske sivilbefolkningen kan få er at sanksjonene oppheves slik at det kan bli levelig å bo i Syria. Forsoningsminister Ali Haydar sa: << Det er Syria som er 'nærområdet ' til Syria>>, «Hvorfor ikke samarbeide med oss». «Det er vi som trenger pengene». «Det er vi som trenger kompetansen». Jeg snakket med flere ministre, religiøse ledere, journalister og andre og alle er fortvilet over at det ikke er kontakt mellom syriske myndigheter og regjeringer i vesten. De mener det er uheldig at alle vestlige ambassader er stengt. At vesten fortsetter sanksjonene og holder Syria hermetisk lukket, fører ikke til at Assad styrtes, men gjør at sivilbefolkningen straffes for denne politikken. Som en sa: Syria er ødelagt, men vi har 'folket vårt'. Assad har forøvrig til vestens fortvilelse, stor støtte i befolkningen.
Når man leser dette kan man sannelig spørre om det er russerne vi nordmenn har grunn til å kjenne frykt for.

***************************************************

TV2s propagandamaskineri faller for eget bedrag:

Flere hevder på nett at også disse bilder ikke har noe med beleiringen i Madaya å gjøre. Det er gamle bilder som er hentet frem for å spille på folks følelser. Hvilken propaganda er det TV2 kjører? Hvem vil de lure? Man kan sannelig spørre om det er merkelig at tilliten til mediene er deprimerende lav, slik det ble skrevet på journalistenes eget nettsted, Journalisten


TV2-reporteren som står som opphav til publiseringen. Bildene under var der når hun skrev at hun hadde fjernet de som var falske propagandabilder. Når jeg er ferdig med gjennomgåelsen har hun fjernet også de fleste av de under. Hva står igjen? En langhåret blondine som faker journalist? Skaff deg et anstendig yrke kvinnemenneske!

Her må man ta skjermdumper før resten av løgnene forsvinner som dokumentasjoner.
(Det som er sensurert vekk til venstre i skjermdumpen er bare reklame for en bank. Driver ikke reklame her.)

Skjermdumper fra TV2.no 06.01.16

40.000 mennesker bor i Madaya. Mange er kronisk syke, og avhengig av medisiner. Etter 176 dager med beleiring er matmangelen prekær. Sist gang det var mulig å levere nødhjelp i byen var for tre måneder siden. skiver TV2.no
TV2 kjører videre med sin propaganda og holder Assad ansvarlig for forholdene. Men er det han som er problemet for befolkningen i landet, der vesten har sanksjoner mot landet fra alle bauger og kanter?
TV2 beklager i artikkelen at de har benyttet bilder som ikke har noe som helst med saken å gjøre. De har senere fjernet de står det. Ovenstående bilde står igjen. (Vi husker også TV2 som slo stort opp om gutten som lå på død på stranda som del av propagandaen de var med og kjørte. Som viste seg å være sønnen til kaptein på båten, en menneskesmugler.) Man kan ikke stole på noe av det som presenteres i norske medier lenger. Hva er sannhet, og hva er løgn og propaganda? Er dette bilder av krigsofre som står igjen på publiseringen deres, eller er det tyfusrammede mennesker, eller kanskje noen med kreft? Det vet man ikke lenger slik de driver sin journalistikk.

**************************************************

Her er en del av sanksjonene forklart, fra FB gruppen
''OPPHEV SANKSJONENE MOT SYRIA'':

"Det er tre sektorer av sanksjoner som Norge/EU/USA påfører Syria som direkte er med på å skape denne flyktningestrømmen.
I tillegg til krigen:

 • Det er forbud mot å eksportere olje til EU. Olje er den største næringen i Syria.
 • Det er forbud mot å selge flybensin til Syria
 • Det er forbud mot å la syriske fly lande i EU
 • Det er forbud mot at europeiske fly og fly fra gulfen å lande i Syria
 • Det er forbud mot pengeoverføringer mellom utenlandske banker til sentralbanken i Syria
 • Det er forbud mot å bruke bankkort eller å ha muligheter til pengetransaksjoner fra europeiske banker
 • Det er forbud mot at syrere får forlate Syria. Alle ambassader er stengte
 • Det er import- og eksportforbud med handel av basisvarer
 • + et utall andre sanksjoner som direkte rammer sivilbefolkingen i Syria
Hva betyr dette for sivilbefolkningen?
Ingen kan handle eller få varer fra utlandet
Ingen kan motta penger fra utlandet
Hjelpesendinger fra vesten er umulig å få inn i Syria på grunn av forbudet mot å lande på syriske flyplasser
Syriske cargofly kan ikke selv frakte hjelpesendinger inn i Syria fordi de ikke får lande i vestlige land.
Mat blir dyrt/ vanskelig å få ta i.
Det kommer ikke inn medisiner til Syria. Ikke engang barnerullestoler fra Frankrike...
Folk har ikke brensel. Det er hugd over en million trær som er brukt som brensel.
Russland er ikke med på dette sanksjonsregimet. De kan derfor lande på syriske flyplasser. De bringer tonnevis av varer, medisiner, mat, moduler til hus etc. daglig. Vi bør kreve av den norske regjeringen at de opphever sanksjonene mot Syria slik at folk i Syria ikke må flykte og dø i en varebil i Østerrike eller drukne i Middelhavet. Nærområdet til syrere er Syria. Syrere rømmer ikke landet pga Assad. De rømmer landet på grunn av oss. Journalister og norske humanitære organisasjoner har hatt fem år på seg til å presse regjeringen til å oppheve sanksjonene mot Syria...''
https://www.facebook.com/groups/1470190123282687/ "


- Hva vil norsk regjering gjøre med dette? Norge skal ikke være med å sulte uskyldige krigsofre til døde! Hva er regjering og stortingspolitikere i Norge satt sammen av?

**************************************************

Er det sannheten om krigen vi får vite fra norske mainstream-presse, eller er det krigspropaganda fra Obama og co?

Oversatt med google translait før skjermdump herfra.

*****************************************

"Syriske Rådgiver til utenriks- og utestasjonerte ministeren Ahmad ARNOUS bekreftet at Saudi, Qatar og tyrkiske regimer går videre i sin støtte til terrororganisasjoner, og dette fører til spredning av terrorisme i Midtøsten-regionen, og legger til at hovedårsaken bak den humanitære krisen i Syria er fortsatt støtte til terrororganisasjoner og den urettferdige økonomiske blokaden på Syria." -skriver de på det syrisk-arabiske nyhetsbyrået SANA.

*******************************************

Syrias permanent utsending til FN Bashar al-Jaafari forklarte at de viktigste årsakene til at FN sviktet, var at de benektet at terrorismen var støttet av noen kjente land. Som var den viktigste årsaken til utbruddet av den humanitære krisen i mange områder over hele Syria, samt OCHAs ikke-samarbeid med den syriske regjeringen, og sin insistering på å levere hjelp over grensen uten presedens samordning med Syria og Syrian Arab Red Crescent (SARC) i prosessen som forårsaket fallet av humanitær hjelp i hendene på væpnede terrororganisasjoner, fortsatte han.

Han kritiserte de uansvarlige og kriminelle handlinger begått av noen medlemsstater, hovedsakelig EUs nylige beslutning om å stanse drivstofftilførselen til syriske sivile fly, som han beskriver som «et brudd på reglene i International Civil Aviation Organization (ICAO), Canada".