16 januar 2016

Klart flyktninger skal selge unna verdier!

- det må da etnisk norske mennesker som søker sosialhjelp også.
Vi skal da ha likhet for loven i dette landet!
Kunne høre Trine Skei Grande sitte å blåse seg opp i Dagsnytt 18 i går kveld, 16.01.16. Der hun kvitterte frekt at Jonas Gahr Støre var storkjefta, mer stor i kjeften enn i handlekraft. (Innholdet kan man vel være enig i forsåvidt.) Da er det vel greit at andre legger seg på samme retorisk ordbruk i den offentlige debatten? Stortingsrepresentanter skal på en måte være forbilder og førende for befolkningen. 
Dette oppblåste kvinnemennesket som satt der og sprengte mot panelet bør være klar over at norske sosialhjelpmottakere har vært strippet for eiendeler gjennom mange år, for å få av "den norske velferden". Det etter å ha betalt inn skatter og avgifter i kanskje mange år når man kommer i en slik situasjon. Mange som ingen ting har blant den etnisk norske befolkning, har måtte selge mange eiendeler for å få penger til depositum på det syke eiendomsmarkedet, for å kunne leie en bolig. Når fattige etnisk norske mennesker som er i slik situasjon må søke sosialhjelp for kanskje å få dekket en strømregning og husleie, etter lengre tids arbeidsledighet eller av andre årsaker, så forlanger sosialetaten at disse skal ta ut sine depositum og inngå avtale med huseieren om at kommunen heller skal stille som garantist for husleien, om man leier bolig. Slik er også etnisk norske sosialhjelptrengende blitt frarøvet sine personlige eiendeler av staten, representert ved kommunene. Disse menneskene blir senere låst fra å kunne flytte på seg.
Er det da verre at staten forlanger at innvandrere i landet må gi fra seg det de ikke har bruk for, så de selv kan bidra til eget livsopphold, slik etnisk norske mennesker her i landet må? Man bør ta med at i mange ikkevestlige land, så er sparing i gull svært vanlig. Mange innvandrere sitter med gullbeholdninger verdt formuer. 
  •  Når disse migranter og flyktninger kommer til landet, så stiller de på 0-punktet hva gjelder økonomi. Hadde de gjeld i sine hjemland, har de reist fra den, og slipper å bli forfulgt av den.
  • Til sammenligning så stiller mange norske i samme situasjon med flere titusener i gjeld, langt under null-punktet.
    - Det kanskje etter å ha forsøkt å berge seg selv over kneiker, og heller spist mat av kredittkort i håp om at ting skal ordne seg med jobb og inntekt etter hvert. Eller de kan ha forbrukslån som har gått til depositum på leieboligmarkedet.
Hva kan lenger politikere om livet til mennesker som bor i det norske samfunnet, født og oppvokst i Norge? Skal man lede noe, samme hva! - Så må man sette seg inn i hva som skjer på "gulvet"!

Jeg unner da innvandrere å få beholde smykker og eiendeler med stor affeksjonsverdi. MEN, da må sannelig samme regler for velferd gjelde etniske norske her i landet! Det får være måte på diskriminering og forskjellsbehandling av folk under denne statsmakten!

Så til Trine Skei Grande:
Skaff deg kunnskap før du sitter der oppblåst og lirer ut av deg sprøyt i din falske godhet for andre mennesker! Du er så gammel at vettet bør nå ha tatt plass også i ditt hode!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.