28 september 2017

"Fornemmelser", av Tormod Vangberg

Med tillatelse fra Tormod Vangberg får jeg dele disse ord, som er så alt for gjeldene i vårt samfunn i dag:


FORNEMMELSER 

De er mange
på vår jord, -
de falske roser,
de falske ord.

De serveres ofte
når klokker kimer,
eller i anledninger
det ikke rimer.

Som ekko reflekteres
mange uekte skinn,
treffer våre ruter
trenger seg inn.

Vi tar imot
kabler og nett,
blir sjøl plastbelagt
rett og slett.

Himmelen føles nå
lavere enn før,
en vakker trøst
før vi dør.

I hverdagens ståk
fordøyes hvert døgn
ganske mye finurlig 
bløff og løgn.

De falske piller
er vår trøst
sommer som vinter
og særlig høst.

T.V.