23 august 2014

Meningen med livet Arbeids- og sosialminister?

Hei Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson!
Jeg følger med i politikken som føres, og i den forbindelse ser jeg også at du vil ha "slabbedasker" av ungdom opp av senga og ut i arbeid. Jeg mener at ungdom som har kommet inn i en slik situasjon og lever slik har gitt opp livet og samfunnet. De ser ingen fremtid i dette borgerskapet, der staten er blitt til "Dyret" i Åpenbaringen. Uansett hva man bidrar med så står man og sparker småstein i sanden, og blir bare mer og mer gjeldstynget. Boligpriser så høye at ungdom eller andre som ikke kom inn på boligmarkedet i "rett tid" ser motløst og meningsløst på fremtiden som borger i dette landet. Betal din skatt med glede, for det går til fellesskapet? Nei, dette handler om å mate "Dyret", finansmafiaen som styrer landet og Europa. Jeg kom over et innlegg på Jan Stykket sin side på Facebook i dag, som jeg tok skjermdump av. Han har åpen profil, så det kan søkes opp. Når du her ser en pensjonist som ikke lenger ser meningen med fremtiden i Norge, der samfunnet er i oppløsning, hvordan tror du da at ungdom som sitter hjemme opplever det? Dette er ofte ungdom som følger godt med i politikken og leser nyheter også fra andre land, der de spiller og samtaler over nett og får med seg nyheter og meningsutvekslinger over landegrensene. Robert, du undervurderer disse ungdommene. De er ikke late, de gir bent frem faen, og vil ikke være med på det kutråkket som dere politikere legger opp til i finansmafiaens ånd. 

Mvh
Ann Tove Buklev

Les pensjonisten Trond Ruuds ord og reflekter:Jeg synes du skal ta deg til å lese om hvordan kommuner kutter velferd for folk i landet her også:

-andre pensjonister og sosialklienter fortviler, der Arbeiderpartistyrte kommuner blåser husleiene på kommunale boliger til himmels. I Hammerfest foretar AP-ledelsen en husleieøkning på vanvittige 250 %
Kommunale boliger var noe som ble opprettet for at folk med dårlig økonomi skulle få mulighet til verdige boforhold, og overgangsboliger for vanskeligstilte i ulike livssituasjoner. I en velferdsstat der befolkningen i alle år er blitt krevd skyhøye skatter og avgifter nettopp med begrunnelse til "velferden" i landet så må man sannelig kunne spørre disse blodhundene i AP hvem den er ment til! Skal hele det norske skattebetalende folk kreves skatter for at disse skal gå til Ali Baba og alle røverne hans? Nå er tiden overmoden for å begynne å sette av penger til den norske etniske befolkningen som trenger det! Det har vært alt for mange år med rundstjeling av befolkningen!

 I AP-styrte Trondheim var det samme sjokkbeskjed til folk som leide kommunal bolig i år 2012. Arbeiderpartiet for folk, for de svake? Er det ikke nettopp AP som har hatt som kamprop, der de har stått på pallene landet over og løyet foran hver eneste valgkamp, (((ALLE SKAL MED))) ?
Når skal svakerestilte få anledning til å være med på noe som helst? De blir flådd for penger!
For mange er sosialhjelp noe enkelte trenger over lengre tid, av ulike grunner. Blir man å henge lenge i systemet tvinger NAV klientene til å søke bostøtte. Den blir så trukket ut fra sosialstønaden. Skjer det at en klient går mange måneder på enten arbeidsledighetstrygd eller sosialstønad, som gjør denne berettiget å motta bostøtte, og denne personen kommer seg i jobb og får grei inntekt, som når normen de bruker, så blir bostøtten for hele året krevd tilbakebetalt. Dette er å snikpåføre vanskeligstilte ekstra lån, som de må møte etter å ha levd på marginale inntekter over lengre tid. Når da først klienter får inntekt, så trenger disse ofte de pengene til å komme seg ovenpå igjen, så de kan fungere greit på egen inntekt. Ut fra statens føringer så ser det ut til at enkelte mennesker skal tvinges og holdes nede, og ikke gis mulighet til å reise seg, om de faller utenfor i korte eller lengre tid.

22 august 2014

Finansmafiaen og luftpenger

Jeg leser et brev som er sendt ut fra Danske Bank. Der står det at banken nå vil slå sammen de kort man eventuelt har, og erstatte disse med et Mastercard.
Folk i dag er nødt å ha bankkort som betalingsverktøy. Flere bedrifter man handler har ikke betalingsløsning med kontanter lenger. (Curato røntgen i Trondheim er et slikt sted, der man må betale med kort, bare for å gi et eksempel.)
Når da Danske Bank, som fra før av tar gebyrer for omtrent alle tjenester man utfører selv, på toppen av tar hele 275 kroner per år i gebyr når du tvinges til å bruke kort for å betale med dine egne penger, ja da finner ikke jeg mer dekkende ord enn finansmafia om bankinstitusjonen!


Ikke nok med det, de skal ha kontaktløs betaling også, der man ikke lenger skal være nødt å bruke pin-koden når man betaler i butikker. Raskt og enkelt skryter de av. Hva blir det neste? Opererte inn microchipper i folk, som legitimerer en foran bankterminalene på betalingsstedene?

Hvordan kan politikere sitte som naut på Stortinget og la dette skje? Vi skal da ikke være tvingende nødt å betale penger for å bruke våre egne penger! Oljenasjonen Norge... Sannelig sitter det en finansmafia og tapper landet og folket for ressurser. Hvem er det norske politikere jobber for? Hvem er bankmafiaens hovedmenn som står for denne rundstjelingen av folk og land og mener dette er riktig? Var det normale forhold så var det banken som betalte kundene for å få låne pengene deres.
Tar det lang tid før denne finansmafiaen som ser ut til å ville ha full kontroll over kundene, faser ut penger som betalingsmiddel? Hvor mye verdi har tall på et tastatur i fremtiden? Gullbeholdningen til befolkningen er tidligere solgt ut på det åpne gullmarkedet i London, til hemmelig oppkjøper.
Danske Bank nøyer seg ikke bare med å stjele penger fra kundene sine. De har begynt å føre regnskap over det kundene handler også. 
Hva har Danske Bank med hvilke varer folk handler når de bruker pengene sine?
Logger man inn i deres nettbank, så har de nå egne kontoer over ditt personlige regnskap, der alle medikamenter du har kjøpt hos legen blir listet opp på en konto, alle bussreiser du har kjøpt blir listet opp på en konto, husholdningsartikler like så på en konto. Går de videre ned til mikronivå og sjekker hvilke medisiner du tar og hvilken prevensjon du bruker også?

Folk i Norge har aldri vært mer gjeldstynget enn i dag. Folk sitter med boligjeld til langt over pipa. Ungdom i etableringsfasen har ikke sjanse til å etablere seg med egen bolig, uten å gjøre seg til gjeldsslaver for resten av livet. Kommunene er gjeldstynget som aldri før i historien, med en gjeldsgrad som nærmer seg 75 %
Hvor er oljepengene og pengene til befolkningen?????.....


Ingunn Sigurdsdatter snakker om hvordan sentralbanksystemet er bygd opp:Ingunn Sigurdsdatter snakker om hvordan finansmakten har gjort folk til verdipapirer:
Anbefaler å se disse!

18 august 2014

Lærerflukten fra skoleverket

Nær halvparten av lærerne vurderer å skifte jobb, står å lese i Aftenposten i dag.
Etter selv å hatt en fot innom skoleverket en tid, så synes jeg ikke det er oppsiktsvekkende. Heller et resultat av skolepolitikken som er ført. Der barn har alle rettigheter og læreren skal være både sosialarbeider, vernepleier, støttekontakt, psykolog og miljøterapeut.

Når det som i utgangspunktet skal være lærerrollen, formidling av kunnskap. Så blir det lite tid igjen til det, når alle andre oppramsede oppgaver er utført. Det er så mange unger i skolen i dag, med ulike diagnoser og utagerende atferd, hvor unger tror de kan gjøre som de vil på skolen, at de blir nær altoppslukende.

Når skal lærere få praktisere det de har utdannet seg til? Som først og fremst skal være formidling av kunnskap? Det er ikke rart mange ønsker å rømme yrket. De er ikke skolert for å takle alle diagnosene, som tar mesteparten av tiden under det som skal være undervisning.

Visst må lærer også fungere som tilrettelegger for mange, men det blir i alt for stor grad brukt mye tid på "diagnoser". Hva med de andre barna? Skal ikke de få arbeidsro og lære noe, tilpasset sitt læringsbehov og læringskurve?
Lærerne må få ta i bruk virkemidler som gjør at de kan få opprettholde ro i klassene.

Det er læreren som har ansvaret for at ungene skal lære, det står i læreplanverket. Det ved å gi tilrettelagt undervisning (differensiert undervisning, kalles det også). Det står også at det skal være et samarbeid mellom skole og hjem. Hva gjør da lærer når foreldre svarer på henvendelse fra skolen, der lærer tar opp problematferd rundt deres barn med: "Hva vil dere på skolen gjøre med det?"?

Læreren er lederen. Lederen har et stort ansvar. Men hva gjør man med de barna som ikke vil lære? Som er på skolen kun av den grunn de har skolerett, og foreldrene krever at de går, og "oppholder seg" på skolen? Mange slike bruker tiden på skolen til å forstyrre og bråke seg. Læreren kan ikke utvise de, for de har skolerett. Det må virkemidler inn, som gjør at det kan blir undervisningsro i klasserommene.
Skal en leder pådyttes ansvar, så må samtidig denne få den myndighet som trengs, for å kunne ta det ansvaret.

17 august 2014

Edderkoppen og gjeldsslaver av "staten"

Staten er der for oss, får vi så ofte høre. Betal din skatt med glede, for staten sørger for alt du trenger når du har behov for det. Ja, det blir barn og unge oppdratt til å tro. Endel voksne lever i den troen fremdeles, at det er slik. Men slik er det jo ikke. "Staten" får aldri nok, den er som et umettlig uhyre, som er etter deg og forsøker å tyne deg for mest mulig, alt den kan! "Staten", det er oss det, oss befolkningen påstår mange i politikken. Men om vi var "staten" hvorfor drives det da slik selvpining, hvor folket setter seg selv i gjeld til langt over pipa, på slik måte at man ligger søvnløse om natten, krangel i ekteskap om de økonomiske forholdene til familien, samlivsbrudd følger ofte på grunn av trang økonomi. De fleste voksne som har hatt noen økonomiske forpliktelser gjennom årenes løp kjenner til ordtaket: "Når krybba er tom bites hestene." De unge i dag har trolig erfart også at både de selv og foreldre blir vanskeligere å ha med å gjøre, om de stadig er blakk og ikke har penger til å delta på noe som helst, eller aldri kjøpe noe tiltrengt nytt. Være seg klær eller utstyr til fritidsaktiviteter og penger man trenger i slik forbindelse.

Vi betaler 28% i personskatt på lønnen vi får når vi jobber. Litt skatt må alle bidra med i landet, slik at vi kan opprettholde sykehus, politi, skoler, bygge og vedlikeholde veier, sørge for infrastruktur som fører vann og strøm inn i boligene vi lever.
Men "staten" nøyer seg ikke med de 28 % som bidrag fra borgerne i landet. Den vil ha mer, mye mer! Arbeidsgiveren har også betalt skatt til denne "staten" for at du jobber for han. Arbeidsgiveren betaler rundt 14 % i arbeidsgiveravgift til staten i tillegg, til de 28% som staten allerede har krevd inn. Den vil ha alt den kan grafse til seg. Du som borger i landet skal ha igjen bare så mye at du akkurat er fornøyd og ikke klager. De som eier mye, de krever å ha mye mer enn den som har lite. Derfor lar "staten" disse få ha mer, så de ikke klager. De som eier mindre, de tør ikke rope så høyt som de som har mye. Derfor flår "staten" disse først. De fattige får ha igjen akkurat nok til at de kan greie seg. Helst sørger "staten" for at folk har så lite igjen at de må låne penger i bankene. På slik måte kan "staten" tyne enda mer penger ut av folk. De fleste mennesker strekker seg veldig langt for å betale tilbake det de låner. Det ligger i stoltheten til folk, at man skal gjøre opp for seg. Gjør man ikke opp for seg med bankene så blir man sett litt ned på av resten av samfunnet. Det er de uskrevne moralske regler som gjelder slik.
Staten vil som skrevet over, ha enda mer. Den vil ha 25 % på alle varer du kjøper og nesten alt du forbruker.
Når du har igjen 72 prosent av lønnen din etter personskatt, så må du betale høye renter til banken på lån du har av disse 72 prosentene du har igjen av lønnen. Den norske bank, skal ikke den være folkets bank?
Staten vil også ha 25 % i merverdiavgift på omtrent alt du kjøper for den 72 % av lønnen du har igjen. Da har du igjen bare 47 % av lønnen din.
Men "staten" nøyer seg ikke med å grafse til seg 53% av lønnen din, den vil ha mye mer!
"Staten" har funnet på at den vil tyne deg for enda mer av det du tjener og erverver deg, så den har laget regler så den kan stjele mye mer fra folk som jobber og bor i landet her. Den har funnet på noe som heter: eiendomsskatt, formueskatt, vannavgift, renovasjonasjonsavgift, tv-lisens (det er bare for å eie et TV-apparat). Regner man med alle ekstraskatter som slike avgifter er, så har "staten" grafset til seg rundt 70 % av lønnen du tjener. Det er vanskelig å tenke seg? Mange tenker ofte ikke så grundig over hvor pengene forsvinner, bare man har igjen til mat og livsopphold. Vi er blitt så vant til at "staten" skal ha sitt.
Men den nådeløse innkrevingen fra "staten" stopper ikke der. Det grådige uhyret krever også at du må betale mye penger for å kjøre på denne "statens veier". Uhyret har kalt det for bompenger. Det har "staten" bestemt at du skal betale, selv om befolkningen allerede har betalt inn skatt som heter veiavgift, som er langt over det som denne "staten" bygger og vedlikeholder veier for.

Så hvem er denne "staten", som mange politikere mener er deg og meg, der de villig, nærmest sprengkåte mater dette uhyret, daglig. Det kan virke som at mange av politikerne plages om de ikke får laget store nok porsjoner å fóre dette umettelige Dyret med. Hvem er de? Hvilken kunnskap har de? Vet de hvem de mater?

Bildet tatt fra ukebladet Hjemmet, utg. 34 -14, s. 90

Denne "staten", det umettelige Dyret stopper ikke med å grafse til seg der. Har man barn som er i ferd med å flytte for seg selv, og kanskje skal gå skoler og trenger et rimelig sted å bo under skolegangen, så er det noen foreldre som har penger til å kjøpe en ekstra liten bolig som barna kan bo billig i. Det for å hjelpe sine barn, så de ikke sitter igjen med så mye gjeld etter endt studier. Men det skal ikke "staten" ha noe av! Der har den funnet på enda en skatt, så de unge ikke skal greie å komme seg rimelig gjennom studietiden. Der har "staten" funnet opp noe som heter fordelsskatt! Om en datter får leie en liten leilighet som foreldrene har kjøpt, for et par-tre tusen i måneden, så har "staten" bestemt at datteren skal betale markedspris for å leie boligen som foreldrene har kjøpt med ærlig tjente penger. Siden de færreste foreldre krever slike summer av sine barn, der de gjerne vil hjelpe de om de kan, så har "staten" bestemt at datteren skal betale fordelsskatt av mellomlegget. Det vil si, om datteren betaler tre tusen til sine foreldre i husleie, der tilsvarende leiligheter i nabolaget har en leiepris på ti tusen, så har "staten" bestemt at datteren skal betale skatt av de syv tusen, som blir differansen mellom det hun betaler i leie til foreldrene og markedsprisen. "Staten" regner det som inntekt- fordelsinntekt
Med dagens boligpriser på toppen av studielån, så starter unge mennesker i dag som gjeldsslaver, som "slaver av staten". Er du fortrolig med å leve ditt liv som slave for finansmakten representert ved "staten"?

Vi er født som frie mennesker. Men vi er ikke lenger frie mennesker! Det norske folk har ikke før i historien vært mer gjeldstynget. Det samme gjelder norske kommuner, som har en gjeldsgrad som peker bratt til himmels. En himmel som fortoner seg som varme helvete for mange.
Menneskerettighetene slår klart at trelldom ikke må finne sted. Hvem står bak denne "staten" og trekker i trådene og bruker norske politikere som marionettfigurer, som om norsk politikk er et dukketeater, farget i rødt, blått og grønt?

Ingunn Sigurdsdatter er en tøff dame som ikke lenger finner seg i dette slaveriet og har meldt seg ut av "staten". En godt skolert dame som har fulgt trådene til finansmakta. Hun har opplevd latterliggjøring og hån. Blitt kalt konspirasjonsteoretiker og trolig det man kan finne på av hets. Jeg ber dere lytte til henne, og søk informasjon. Hun forteller hvem EDDERKOPPEN, bak denne staten som trekker i trådene er:

Ingunn og Michaels Film - Om Tvangssalg, Frihet og Glede