18 august 2014

Lærerflukten fra skoleverket

Nær halvparten av lærerne vurderer å skifte jobb, står å lese i Aftenposten i dag.
Etter selv å hatt en fot innom skoleverket en tid, så synes jeg ikke det er oppsiktsvekkende. Heller et resultat av skolepolitikken som er ført. Der barn har alle rettigheter og læreren skal være både sosialarbeider, vernepleier, støttekontakt, psykolog og miljøterapeut.

Når det som i utgangspunktet skal være lærerrollen, formidling av kunnskap. Så blir det lite tid igjen til det, når alle andre oppramsede oppgaver er utført. Det er så mange unger i skolen i dag, med ulike diagnoser og utagerende atferd, hvor unger tror de kan gjøre som de vil på skolen, at de blir nær altoppslukende.

Når skal lærere få praktisere det de har utdannet seg til? Som først og fremst skal være formidling av kunnskap? Det er ikke rart mange ønsker å rømme yrket. De er ikke skolert for å takle alle diagnosene, som tar mesteparten av tiden under det som skal være undervisning.

Visst må lærer også fungere som tilrettelegger for mange, men det blir i alt for stor grad brukt mye tid på "diagnoser". Hva med de andre barna? Skal ikke de få arbeidsro og lære noe, tilpasset sitt læringsbehov og læringskurve?
Lærerne må få ta i bruk virkemidler som gjør at de kan få opprettholde ro i klassene.

Det er læreren som har ansvaret for at ungene skal lære, det står i læreplanverket. Det ved å gi tilrettelagt undervisning (differensiert undervisning, kalles det også). Det står også at det skal være et samarbeid mellom skole og hjem. Hva gjør da lærer når foreldre svarer på henvendelse fra skolen, der lærer tar opp problematferd rundt deres barn med: "Hva vil dere på skolen gjøre med det?"?

Læreren er lederen. Lederen har et stort ansvar. Men hva gjør man med de barna som ikke vil lære? Som er på skolen kun av den grunn de har skolerett, og foreldrene krever at de går, og "oppholder seg" på skolen? Mange slike bruker tiden på skolen til å forstyrre og bråke seg. Læreren kan ikke utvise de, for de har skolerett. Det må virkemidler inn, som gjør at det kan blir undervisningsro i klasserommene.
Skal en leder pådyttes ansvar, så må samtidig denne få den myndighet som trengs, for å kunne ta det ansvaret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.