23 august 2014

Meningen med livet Arbeids- og sosialminister?

Hei Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson!
Jeg følger med i politikken som føres, og i den forbindelse ser jeg også at du vil ha "slabbedasker" av ungdom opp av senga og ut i arbeid. Jeg mener at ungdom som har kommet inn i en slik situasjon og lever slik har gitt opp livet og samfunnet. De ser ingen fremtid i dette borgerskapet, der staten er blitt til "Dyret" i Åpenbaringen. Uansett hva man bidrar med så står man og sparker småstein i sanden, og blir bare mer og mer gjeldstynget. Boligpriser så høye at ungdom eller andre som ikke kom inn på boligmarkedet i "rett tid" ser motløst og meningsløst på fremtiden som borger i dette landet. Betal din skatt med glede, for det går til fellesskapet? Nei, dette handler om å mate "Dyret", finansmafiaen som styrer landet og Europa. Jeg kom over et innlegg på Jan Stykket sin side på Facebook i dag, som jeg tok skjermdump av. Han har åpen profil, så det kan søkes opp. Når du her ser en pensjonist som ikke lenger ser meningen med fremtiden i Norge, der samfunnet er i oppløsning, hvordan tror du da at ungdom som sitter hjemme opplever det? Dette er ofte ungdom som følger godt med i politikken og leser nyheter også fra andre land, der de spiller og samtaler over nett og får med seg nyheter og meningsutvekslinger over landegrensene. Robert, du undervurderer disse ungdommene. De er ikke late, de gir bent frem faen, og vil ikke være med på det kutråkket som dere politikere legger opp til i finansmafiaens ånd. 

Mvh
Ann Tove Buklev

Les pensjonisten Trond Ruuds ord og reflekter:Jeg synes du skal ta deg til å lese om hvordan kommuner kutter velferd for folk i landet her også:

-andre pensjonister og sosialklienter fortviler, der Arbeiderpartistyrte kommuner blåser husleiene på kommunale boliger til himmels. I Hammerfest foretar AP-ledelsen en husleieøkning på vanvittige 250 %
Kommunale boliger var noe som ble opprettet for at folk med dårlig økonomi skulle få mulighet til verdige boforhold, og overgangsboliger for vanskeligstilte i ulike livssituasjoner. I en velferdsstat der befolkningen i alle år er blitt krevd skyhøye skatter og avgifter nettopp med begrunnelse til "velferden" i landet så må man sannelig kunne spørre disse blodhundene i AP hvem den er ment til! Skal hele det norske skattebetalende folk kreves skatter for at disse skal gå til Ali Baba og alle røverne hans? Nå er tiden overmoden for å begynne å sette av penger til den norske etniske befolkningen som trenger det! Det har vært alt for mange år med rundstjeling av befolkningen!

 I AP-styrte Trondheim var det samme sjokkbeskjed til folk som leide kommunal bolig i år 2012. Arbeiderpartiet for folk, for de svake? Er det ikke nettopp AP som har hatt som kamprop, der de har stått på pallene landet over og løyet foran hver eneste valgkamp, (((ALLE SKAL MED))) ?
Når skal svakerestilte få anledning til å være med på noe som helst? De blir flådd for penger!
For mange er sosialhjelp noe enkelte trenger over lengre tid, av ulike grunner. Blir man å henge lenge i systemet tvinger NAV klientene til å søke bostøtte. Den blir så trukket ut fra sosialstønaden. Skjer det at en klient går mange måneder på enten arbeidsledighetstrygd eller sosialstønad, som gjør denne berettiget å motta bostøtte, og denne personen kommer seg i jobb og får grei inntekt, som når normen de bruker, så blir bostøtten for hele året krevd tilbakebetalt. Dette er å snikpåføre vanskeligstilte ekstra lån, som de må møte etter å ha levd på marginale inntekter over lengre tid. Når da først klienter får inntekt, så trenger disse ofte de pengene til å komme seg ovenpå igjen, så de kan fungere greit på egen inntekt. Ut fra statens føringer så ser det ut til at enkelte mennesker skal tvinges og holdes nede, og ikke gis mulighet til å reise seg, om de faller utenfor i korte eller lengre tid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.