30 mai 2014

Eventyret om moralen


Forfatteren av eventyret om moralen. Noe av det bedre jeg har lest de siste måneder på nett. Derfor synes jeg du skal ta deg tid å slå opp linken å lese hele eventyret som er nedskrevet i avisen Nordlys. I dette samfunnet, som er gjennomsyret av korrupsjon og moralsk forfall blant makteliten, kan det være en vekker å bli minnet om det som kalles moral.

"Det var en gang et hus som var så stort og fint at det bare holdt til meget viktige mennesker der. Så viktige var de at de kalte huset sitt for Førstehuset. [...]
Men så skjedde det noe. Noen ga seg, ga opp alt de hadde trodd på så sterkt så lenge. De mistet det vi kaller «moralen», som er en svært viktig ting å ta vare på, fordi det er den som forteller oss at vi alltid må gjøre det som er rett og riktig og som vi tror på innerst inne. 
Plutselig var det noe som annet drev dem. Men hva? Og hvorfor? Jo, i Førstehuset satt det svartkledde menn og kvinner med lure smil og lokket med mange penger og et liv der veldig mange syntes at nettopp de var de aller lureste og viktigste i landet her. "
Gode forfattere tåler å stå side om side, uten å ta glansen fra hverandre, så jeg legger inn et dikt skrevet av André Bjerke:
DU SKAL VÆRE TRO 
Du skal være tro.
Men ikke mot noe menneske som i gold grådighet 
henger ved dine hender.

Ikke mot noe ideal som svulmer i store bokstaver 
uten å røre ved ditt hjerte.

Ikke mot noe bud 
som gjør deg til en utlending i ditt eget legeme.

Ikke mot noen drøm du ikke selv har drømt...
Når var du tro?

Var du tro 
når du knelte i skyggen av andres avgudsbilder?

Var du tro 
når din handling overdøvet lyden av dine egne hjerteslag?

Var du tro 
når du ikke bedrog den du ikke elsket?

Var du tro 
når din feighet forkledde seg og kalte seg samvittighet?

Nei.

Men når det som rørte ved deg gav tone. 
Når din egen puls gav rytme til handling.
Når du var ett med det som sitret i deg

- Da var du tro!

Kjemikaliecocktail i norske vannkraner

I Dagens Næringsliv 29.05.14 leser vi at nordmenn har 400 syntetiske kjemikalier i blodet. Hvor redaksjonen spør om vi menneskene er forsøksrotter. Det er ikke en dag for tidlig at temaet blir brakt på bane i medier.
De senere år er folk angrepet av kols, kreft, allergier og nervelidelser, der folk spiser mer nervemedisin, enn drops. Ser man omsetningen på slike nervemedisiner og omsetningen på drops som sukkertøy, så tør jeg påstå uten å vite at nervemedisinene bringer inn mer penger til produsentene, enn sukkertøyet.

En familie i Bergen flyttet nær Flesland flyplass. Brønnen de har drukket av i årtier, har vært forgiftet av miljøgiften PFOS (perfluoroktylsulfonat), som har vært brukt i brannskum av flyselskapet Avinor. Under øvelser ble kjemikalier spredd over naturområdene og seg ned i grunnen til de private brønnene for så videre i kranene i folks hjem i området rundt. I 2007 ble brannskum med PFOS forbudt i Norge, etter at det ble rettet bekymring mot skadevirkningene. Først tre år etter startet Avinor å undersøke om området rundt flyplassen var forurenset. Bør ikke mennesker som driver slik miljøkriminalitet, vite hva de gjør mot miljø og folk? Det er fagfolk som er satt til maktstillingene, som skal ha visst såpass og svineriet de pøser ut i naturen. I 2011 var beskjeden til beboerne på Kvitura, at brønnene deres hadde høye verdier av giftstoffet PFOS. I årene mellom hadde folk i området drukket denne gifta og gitt barna vann fra det giftige springvannet. Et tredvetalls husstander er nå avhengig av flaskevann som drikke.
Hva er det myndighetene gjør med vår oppvoksende generasjon og landet vårt?!

Skjermdumpene under er fra samme artikkel.
(For at det skal kunne dokumenteres i ettertid har jeg valgt å ta noen skjermdumper, da linker til DNs artikler ofte forsvinner etter en tid.)

Mange av de kjemiske stoffene som brukes i dag er hormonforstyrrende. Foster og barn under vekst er sterkt utsatt. De kjemiske stoffene som benyttes i dag kan en se i sammenheng med misdannelser på kjønnsorganer, nedsatt fruktbarhet, bryst og testikkelkreft, diabetes og overvekt, som noen eksempler.
Forskere vet enda ikke om stoffene kan aktivere arvelig genetisk sykdom på folk som blir utsatt for kjemikaliene. Det kan skremme fanden på flatmark, der vi stadig ser at barn og små unger stadig får dårligere helse. Hvor mange kjenner du, som har trengt hjelp til kunstig befruktning? Selv har jeg kjennskap til svært mange. Det er nærliggende å tro at det er resultat av kjemikalieeksponeringen man blir utsatt for, når man leser det som er gjort kjent i DN. Vi er marinert i kjemikalier, sier den tidligere generaldirektør i svenske Kemikalieinspektionen, Ethel Forsberg. 


Våre myndigheter snakker stadig om at vi må trimme mer, spise sunnere og ukeblader skriver opp og ned om slankekurer og sykdommer. Store reklamer i alle ukeblader om medikamenter av ulik art, som skal hjelpe mot all sykdom. Men bør man ikke heller gjøre noe med det som er rota til det onde, forgiftningen av mennesker? Har våre myndigheter lov til å lukke øynene og ignorere forskning, der det avdekker at myndigheter sakte dreper folk i landet og reduserer befolkningsveksten med kjemikaliebruk? Vel er det for mange mennesker på jorda, men er det slik man skal ta grep om å få ned antallet rundt jordens matfat?
De forskningsrapporter som staten bestiller, de kan vi ikke lenger stole på, for der har kommersielle krefter makt til å endre rapportene, så de passer inn med hva de vil for at det skal tjene deres forretningshensikter, om mest mulig profitt på revegifta som dynkes over befolkningen. Hvem kan man da stole på? Staten er jo blitt befolkningens fiende! Man snakker om rovdyr i landbruksdebatten...


Det unge forskertalentet, Jêremôe Ruzzin nevnte også den giftige laksen, der han hadde funnet ut at rotter som får fór med miljøgifter lettere utvikler insulinresistens, som er nært knyttet opp til fedme og
type 2-diabetes. Han mener at vi ikke kan stole på dagens grenseverdier, som settes av myndighetene. Han gjorde forsøk på overvektige damer. De damene som var med i forsøket spiste omtrent likt og trente likt, så overvekten skulle ikke ha sammenheng med kalorier inn, kontra ut. De overvektige damene hadde langt høyere konsentrasjoner av miljøgifter i blodet.
Forsker i samfunnsmedisin Torkjel Sandanger ved Universitetet i Tromsø sier i samme artikkel: "- Vi går med alt for mange ulike stoffer i blodet, stoffer vi ikke kjenner virkningen av. Og det virker ikke som politikerne har skjønt at dette må de gjøre noe med."

Når man ikke kjenner skadevirkningene, bør ikke da politikere våkne og bevilge mer ressuser til forskning på nettopp dette? Eller er de kommersielle interessene blant finanseliten ute i Europa det som skal ødelegge befolkningens genmateriale og helse? Hva veier mest for våre politikere? Befolkningens helse, eller pengemakta i Europa, som gjør profitt på disse kjemikaliene? 


Hvor mange små barn er vel medisinert for ADHD og andre mentale forstyrrelser? Er de stakkars små, proppfulle av kjemikalier og således trengt til å pakkes i enda mer kjemikalier?
Jeg gråter over fremtiden til våre etterkommere. Det er galskapen som rår denne kloden!
Man skulle tro den skolerte del av befolkningen, som har lest og skaffet seg kunnskap, var såpass oppvakt at man fulgte med, og sa klart fra om at dette finner vi oss ikke i. Men folk går med skylapper foran øynene og heller heksejager folk som forsøker å røre i materien. Er det for at grusomhetene er så ille at de bevisst stenger ute, og ikke vil se, eller er det rett og slett dumskapen og grådigheten som rår?

************************************************************

I Hydrodammen, Glomfjords eneste drikkevannskilde er det også påvist helseskadelig forurensning, skriver Nettavisen. Drikkevannskilden er sterkt forurenset av bly, nikkel, krom, kobber, sink og arsen. Statkraft hadde bestilt rapporten fra Norconsult. Statkraft tok over fra Yara i 2007.

Skjermdump fra Nettavisens artikkel i link over:

Avisen skriver at Meløy kommune tok seks prøver av drikkevannet i perioden 3. mai til 12. juli 2012 og at ingen av prøvene inneholdt miljøgifter over grenseverdiene i drikkevannsforskriftene. Når da disse grenseverdiene ikke er sikre, bør ikke da myndighetene se nærmere på disse, når forskning viser sterkt bekymringssignal for om de verdier er trygge? I 2013 ble det ikke tatt prøver i hele tatt.
Meløy kommune fikk beskjed av Mattilsynet om å overvåke drikkevannskilden. Kaller man det overvåking, når det får gå et helt år, uten at prøver blir tatt? Det gjelder folks og fremtidig generasjoners helse! Det er tatt for få prøver til å kunne si noe om kvaliteten på drikkevannet skriver Mattilsynet i sin rapport jfr avisa. Der er ingen risiko med å drikke vannet har Meløy kommune gått ut med til befolkningen som drikker av vannet. Mattilsynet ser på det som alvorlig at kommunen ikke foretok prøver som pålagt i 2013.
"- Drikkevannet fra Hydrodammen må overvåkes over flere år for å kunne si om den er egnet som framtidig drikkevannskilde eller ikke, sier Berget".
De grenseverdiene som her Meløy kommune forholder seg til, hva med å offentliggjøre hva de fant innenfor de grensene? Der usikkerheten er så stor, blir altså befolkningen brukt som forsøksrotter. Vi vet ikke hva det gjør med helsa på sikt, når det finnes miljøgifter i vannet. Innenfor grenseverdiene, det holder ikke! Folks helse er mer verdt enn som så!

*****************************************************

Når regjerende politiske krefter vil selge ut våre friske vannressurser og fjerne hjemfallsretten, da bør folk følge med. Vi risikerer å miste drikkevannskildene våre, og bli tvunget til å kjøpe dyrt vann på flasker alle sammen, med tid og stunder. Hvem vet hva de da kan ha i disse flaskene?"Kjemikalier som fører til hjerneskader på fostre og småbarn slippes ut over hele kloden. Det vil få uoverskuelige konsekvenser hvis vi ikke griper inn nå, sier dansk professor."

*********************************************************

Drikkevann i Roan er forurenset av bly skriver Fosnafolket (skjermdump under tatt derfra). Det ligger en skytebane i nærheten, men det er usikkert om det er den som er årsaken.
Drikkevannskilden Benna i Melhus kommune, ble besluttet å slås sammen med drikkevannskilden Jonsvatnet i Trondheim. Slik skal de to vann være drikkevannsreserver for hverandre. Under arbeidet for å slå disse to vann sammen, er flere grunneiere berørt og får nå bare grumsete vann ut av kranene som de ikke heler å drikke. Staten bryr seg ikke og overlater ansvaret til de enkelte grunneiere. Noen fikk oppnevnt advokathjelp men han som står frem i artikkel under, som er hentet fra Trønderbladet, lokalavisa i Melhus kommune, må ordne opp selv. Dette i oljenasjonen Norge som sender milliarder av kroner ut av landet for at fattige i andre land skal få rent drikkevann. Betal din skatt med glede, husk den kommer fellesskapet til gode.
Kyss meg bak, sier jeg!

Les hele saken her på TrønderbladetPå denne siden vil jeg samle informasjon jeg kommer over fortløpende. Siden vil oppdateres.

27 mai 2014

Hvem anser barnevernet som djevelen?

Barnevernet i Kristiansand misliker advokater som vinner frem med sine saker. VG har fanget opp saken.
Advokat Olav Sylte, blir av barnevernets ansatte omtalt som "djevelens advokat" -hvorpå advokaten så spør hvem da Barnevernet i Kristiansand ser som djevelen. Det må jo i så fall være foreldrene og barna? Det er jo deres advokat han er i saker som kommer opp for retten, der Barnevernet er en av partene.
Jobbe i en etat som skal jobbe med alle relasjoner i familieforhold, med slikt grunnsyn om at foreldrene og barna er djevler? For det må jo være det siden Sylte blir omtalt som djevelens advokat? Sannelig legger Barnevernets ansatte standard for retorikken som følger i den offentlige debatten!
Kan slike mennesker i barnevernet være hensiktsmessig å ha i slike maktstillinger?
Spør man meg så burde de vært tatt i nakke og røv og lempet ut av stillingene med tatovert varseltrekant i panna, fra å jobbe i stillinger i relasjoner til mennesker i sårbare situasjoner.
Det er forøvrig ikke første gangen advokat Sylte er forsøkt diskreditert av barnevernsledelse.


"Når makta bruker skjellsord om deg, så vit man gjør noe godt og riktig!"
Stå på Olav Sylte!

Den norske barnevernindustrien, der det omsettes store penger. Noen tjener grovt på denne barnehandelen. Hvor er barnets beste opp i all denne sykelige grådigheten?17 mai 2014

Gratulerer med dagen!


I dag kan man lese på Facebook at politikerne representert ved staten hyller dagen og Norges frihet. Norges frihet... smak på ordet.
På andre sider på samme nettsted, leser man foreldre som gråter over at de gjerne skulle vært sammen med barna sine denne dagen. Men de får ikke lov. Staten har tatt barna deres.

Vi har en statsmakt som er blitt folkets fiender. Familier og barn blir terrorisert av barnevernet, der ansatte turer frem som om barna er statens eiendom, uten tanke for å se verken barna eller familiene og se det gode i mennesker. Hvem har fasit på hvordan folk skal leve sine liv, hva som er de riktige handlinger og valg for hvert enkelt menneske? Man skal sannelig ha god relasjonskompetanse for å se menneskene og de behov som de enkelte har! Det ser ut til å skorte på mye av det blant mennesker som er tilsatt i barnevernet, der makt kan brukes, som vi i dag ser misbrukes grovt. Hva er det som gjør at enkelte mennesker har slik trang til å herje med andre mennesker og nekte å innse egne feil og mangler? Noen mennesker mener at man blir veldig bra mennesker om man bare blir intelektuell, ja jeg hørte det senest i vår, der et kvinnetimmer tilsatt ved en høyskole som utdanner pedagoger mente at det var selve løsningen om man skulle jobbe med barn og mennesker. Det finnes mange naut som tror seg som overmennesker, når de har fått noen års skolegang på baken, og fått seg en maktstilling. Narsissistiske trekk må man vel kunne tilegne slike mennesker. Mennesker som reagerer med narsissistisk raseri når de opplever å bli krenket ved at andre korrigerer deres faglige prestasjoner og holdninger. Når de begår feil i sine maktstillinger så oppleves det som krenkelse av eget Selv. I stedet for å innrømme feil, så startes heller en jakt for å ta mennesker som korrigerer de. Jakten fortsetter, tross at andre med bedre og bredere kompetanse forsøker å veilede. Behovet for maktutøvelse gjør blind.
Barnevern ved Fylkesnemda beslutter å skille barn fra foreldre, uten å være en tribunal domstol, slik loven sier skal være om slikt inngrep skal skje. De pålegger også foreldre og nære slektninger å nektes ringe sine barn som er i fosterhjem og institusjoner. Det har de heller ikke lov til jfr. Menneskerettighetene.
Det er en kriminell bande som herjer med familier i barnevernet. Statens barn... Nei, ta barna tilbake. Det er ikke statens barn!

Vi har domstoler i Norge som gjør overgrep mot folk hver dag i dette landet. Statsmakten har satt gebyrene for å i hele tatt få føre sine saker for retten, så høyt at vanlige folk ikke lenger har økonomisk mulighet til å ivareta sin rettsikkerhet ved å prøve sine saker for retten. Dommere som ikke har signert sine dommerforsikringer slik Grunnloven sier (Flexipedsaken). Det sitter frimurere på begge sider av bordene i domstolene, der disse har sverget sin ed til broderskapet. Det må bli konfliktsituasjoner av slikt?

Psykologer som blir brukt i barnevernssaker, der disse blir avgjort i Fylkesnemda jobber på begge sider, både for Fylkesnemda og barnevernet. Der de innkasserer hundretusener. Det kan se ut som det er blitt en fabrikkert næringsvei for endel psykologer, og da er det ikke langt unna å spørre hvor mye korrupsjon det er i dette barnerøveriet som foregår rundt om i norske kommuner.

De siste dagene er det avslørt at Vegvesenet har holdt tilbake viktig informasjon og bevis for rettsmyndighetene og pårørende i dødsulykker langs norske veier, der staten har vanskjøttet vedlikehold av disse, som har ført til at ulykker har oppstått. Mange mennesker kan ha blitt dømt urettmessig strengt og fått dommer de langt fra fortjener som følge. Bevisste justismord, der en veidirektør som forøvrig er tidligere AP-politiker har hatt ansvaret. Denne fordekker altså statens ansvar i de ulykker, heller enn å bidra til rettferdig rettergang for ofre og gjerningsmenn.

Denne staten vi lever i, er gjennomsyret råtten. Når politikere i disse dager hyller Grunnlovens 200-års jubileum og den norske frigjøringsdagen så er det et hån mot befolkningen.

Der det vakre norske flagget vaier i vinden i dag, burde man heist sjørøverflagget, som en klar beskjed til de "folkevalgte" om at dette finner vi oss ikke i lenger! Vi er ikke fri i Norge, der vi må betale bompenger for å bevege oss mellom bygdene for å besøke våre kjente og kjære. Vi er slaver av staten og finanseliten i Europa, som gjeldstynger folk og kommuner, der staten fører befolkningens naturressurser og midler ut av landet. Hva skal våre barn ha i glassene i fremtidens 17-mai feiringer, der landbruk bygges ned? Svart olje?

Jeg ønsker alle en fin festdag, der vi feirer folket og landet vårt!


Lytt og reflekter:
13 mai 2014

Grunnlovsjubiléet og den kriminelle statsmakten

På VG kan en lese at Vegvesenet hemmeligholder ulykkesrapporter for etterlatte etter dødsulykker langs norske veier. Det har trolig også betydning for straffeutmålingen til de som er involvert i ulykken.
Politikere som har styrt Norge de senere år og nå, vil ikke vedkjenne seg ansvaret de har hatt og har, der deres politiske handlinger i stor grad er medvirkende til at folk blir drept langs norske veier, ved at de unnlater å bevilge penger til utbedringer, der veiene er direkte trafikkfarlige.
Signe Navarsetet uttalte til VG: "Det bare var sånn". Er det så enkelt å være statsråd og "ansvarlig politiker", og bare avfeie justismord de er klar over skjer, med det bare var sånn? Bør mennesker i toppstillinger som fremstår som uansvarlig naut, ha makt? Spør man meg, burde slike vært stilt for riksrett, for systematisk medvirkning til drap!
I samme avis leser man at Veivesenet har sladdet rapporten som politiet fikk, uten konklusjoner fra eksperten. Terje Moe Gustavsen har vært veidirektør og øverste leder for Statens vegvesen  siden
12. november 2007. Han er også tidligere Ap-politiker og var samferdselsminister i Jens Stoltenbergs første regjering fra 17. mars 2000 til 19. oktober
2001. Kameratene i AP-bevegelsen beskytter hverandre, og alt for å dekke over Arbeiderpartiets vanskjøtsel av infrastrukturen, der liv har gått tapt og noen urettmessig hardt dømt. Ingen skrupler eksisterer. Man kan snakke om terrorisme her i landet!
Straffelovens § 158 omhandler motarbeidelse av rettsvesenet og har en strafferamme på inntil 10 år. Siden dette har vært praksis mer enn unntak, slik det kan se ut, så bør denne ramme hardt, om det er likhet for loven som gjelder i dette landet. Men de av oss som har fulgt med, har i lang tid vært vitne til at det er to sett lovverk her i landet. Et for den politiske eliten og kameratskapet rundt disse, og et for Kari og Ola.
Man kan kanskje rette fokus mot frimurerbrødrene også, som støtter opp om hverandre, som sitter på begge sider av bordene i rettslokalene. Tidligere politisjef Arne Johansen rettet fokus mot de uheldige koblingene med frimurere. Han ble ikke lenge i sin stilling etter det. Tilfeldig?
"Riksvold oppdaget gjennom en konkret straffesak at det var frimurere på begge sider av loven - både påtaleansvarlig og den anmeldte i en kriminalsak. Forholdet ble etter Riksvolds mening aldri etterforsket ordentlig." 

(Skjermdump fra VG 11.05.14)

(Skjermdump fra Aftenposten, 14.09.12 (lastet 11.05.14))


Vi har pengene til å utbedre veiene, så man kan redusere dødsulykkene betraktelig. Men se nei, det er ikke befolkningen verdt! Mens etterlatte lider og søker svar...


Hva er vel et menneskeliv verdt for kjeltringene i regjering og håndplukkede statsansatte fra den sosialistiske leiren, i tiltrodde stillinger i staten, så lenge de kan fraskrive seg personlig ansvar for det som skjer? Forskning viser at folk er villig til å gå langt, når det gjelder å pine mennesker, så lenge de slipper å stå ansvarlig for det som skjer. (Se Milgram eksperiment) Hvor lenge skal man tillate at disse politikere som har ålet seg til topps, får pulverisere ansvaret ned gjennom systemet? Det er på høy tid og overtid, man stiller politikere til ansvar for det de gjør mot befolkningen i dette landet. Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør!

Bård Hoksrud (FrP) stilte spørsmål til tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete, i Stortinget, om anonymiserte data om faktorer relatert til ulykkeshendelser kan gjøres tilgjengelige, allerede i 2007. Hvorpå hun svarte at de tok sikte på å etablere en ordning hvor også de anonymiserte foreløpige ulykkesrapportene i fremtiden ville bli gjort allment kjent. På seks år hadde hun ikke greid å få til dette. Da snakker man om fullstendig handlingslammelse og manglende respekt overfor folk i landet!!

Skjermdumper fra Stortingets side:Tungt.no skriver at  samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nå oppretter et utvalg som skal se på hvordan informasjonen er håndtert mellom parter som har vært involvert i saken og saksgangen, og finne ut av hvor mange som har bedt om innsyn og ikke fått dette. 

 
"1548 rapporter er skrevet i perioden 2005 til 2012, men hverken etterlatte, politiet eller bildrapsdømte har fått innsyn" - skriver VG


Juks og svindel har foregått i stor stil, der Arbeiderpartiets klan har svindlet og bedratt befolkningen ved å bestille forskningsrapporter som passer deres politikk. Les SKUP-rapporten som heter "Styrt forskning", skrevet i 2010 av John Hultgren og Ingeborg Moe, som avslører det her. Om linken skulle bli brutt, slik det er blitt noen ganger så kan den søkes opp under "Metoderapporter" på skup.no

Les også denne, der vi har en statsmakt jobber mot befolkningens interesser og vilje. På godt norsk kalles det enkelt for politisk forræderi av eget folk!!


************************************************************

Staten er kriminell på flere områder. I bruken av å kaste folk på glattcelle er staten dømt for brudd på Menneskerettighetene. Dagsnytt 18 ville ha representanter for staten inn til debatt om saken, men man kan tolke det som at de var for feige til å stå frem for befolkningen. Jeg får endel henvendelser fra folk, som vet jeg blogger her inne, med saker, hvor de forteller sine historier. Flere har sagt at de har vært borti advokater, som fnyser av Menneskerettighetene som del av lovverket, med beskjed om at det er det ingen dommere som bryr seg om. Når skal figurene som representerer justisembedet i Norge ta innover seg at Menneskerettighetene er sidestilt med Grunnloven? Ved uoverenstemmelse så har Menneskerettighetene forrang. Det må bli slutt på denne kriminaliteten, begått mot folk. Det er ikke slik at disse statsansatte har unngått å følge loven, DE HAR BRUTT LOVEN!! Det er en vesentlig forskjell! For bryter man loven har man begått lovbrudd og da har man utført en kriminell handling og skal dømmes deretter! Men kjeltringene i denne statsforvaltningen, tror de kan herje med folk i landet som de vil, uten konsekvens. 

Skjermdump fra Aftenposten:Les også: De mistet det vi kaller moralen Knakende bra skrevet av kulturredaktør i Nordlys.no, Lasse Jangås.


De såkalte folkevalgte politikere forsøkte seg på landsforræderi i 2007, der de ville endre Grunnloven så de selv som politikere skulle få mer makt til å gjøre som de ville og sette de demokratiske prinsipper til side. Alle de store partiene ville melde Norge inn i EU, tross massiv motstand i befolkningen. Det var både politisk forræderi og landsforræderi de forsøkte seg på. Hele saken kan leses på VG. 


(Skjermdump fra VG)
Skjermdump fra gruppen "Nei til EU -Norge ut av EØS" på Facebook
Bildet ble tatt 4/7-14, der stortingsrepresentant fra FrP, Ulf Isak Leirstein redegjorde.


Skjermdump fra Adresseavisa, 31.07.14

Oppdatert 27.10.14:
"Tidligere i høst solgte staten seg helt ut av fiskeoppdrettsselskapet Cermaq, og har tidligere solgt seg kraftig ned i Entra. På listen over kommende nedsalg står blant annet Mesta, SAS, Telenor og Flytoget." Les mer om det på NA-24 her.
"– Det er ingen tvil om at vi nå går inn i en gullalder for meklere og advokater som jobber som mellommenn for regjeringens privatiseringsprosess, sier Senterpartiets Geir Pollestad." les mer på Klassekampen her.

Oppdatert 26.11.14
Etter at VG avslørte saken der Vegvesenet holder tilbake rapporter i ulykker, har nå en 20 år gammel mann blitt frikjent for bildrap. Hvor mange flere som er dømt urettmessig håper jeg vi får avklart fremover.

Lørdag 17.01.15 kunne man høre på nyhetene at Norge har kjøpt opp eiendommer i utlandet for 73 milliarder, samtidig som Statsskog selger ut skoger i Norge for store summer til utenlandske oppkjøpere. Det samtidig som denne "Stortingsmakten" raner befolkningen med bompenger for å kunne ferdes på folkets egne betalte og bygde veier i landet, finansiert med folkets egne skattepenger. Landsforræderne i Stortinget bør svare for sine handlinger mot land og det norske folk, der de frarøver kommende generasjoner livsarven! Man husker krigsoppgjøret og straff for landssvikere!

"Mennesket er født fritt, og det er overalt i lenker." 

11 mai 2014

"Konspirasjonsteorier"

- ja hadde man kunne trøste seg med at det var bare teorier.

Med overvåking, som ligger i internettrafikk, bankkort, telefonbruk og bomstasjoner som registrerer alle som passerer til enhver tid, vaksinasjonsprogrammer og geoingenieering så har makten bak makten midler til å få befolkningen under kontroll.
Statsmakta forsøker å fjerne penger som betalingsmiddel, for å tvinge folk til å bruke bankkort. Det gjør at ethvert individ kan spores enda mer detaljert. De fleste av oss brenner vel av noen kroner bortimot hver dag i ulike ærend og handel.
Det finnes trolig dataprogrammer hvor alle disse opplysninger kan sammenstilles, så man kan kjøre ut profiler på ethvert menneskes bevegelser til enhver tid. Google registrerer alle ens bevegelser på nett, som samles i databaser. Om profilene blir brukt, det er en annen sak. Muligheten er der. Er det et slikt overvåkingssamfunn man vil ha?
Folk er forsøkt latterliggjort med å bli kalt konspirasjonsteoretikere som siste skudd, i forsøk på å ta den borgelige aktelsen fra de som våger å røre ved, og ytre seg rundt denne materien. Det etter at alle nazist-, rasist- og breivikstempel er brukt opp. Et skremt folk lar seg lettere kontrollere. Folk er redd for å bli hengt ut på nett og i pressen. Gudhjelpe, om arbeidsgivere blir kontakten, som endel ynder å true folk til taushet med.
Nå er endel av de endelig avslørt som de kjeltringer de er. Det er svært mange av denne organisasjonen som har drevet heksejakt på andre mennesker på nett, mot de som har ytret seg kritisk til Stoltenberg-regjeringen og den politiske venstresiden. Dette er altså representantskapet for de som vil karakterisere meg og andre som dårlige mennesker.


Folk hoster og harker, og en kan knapt servere en mariekjeks uten at mennesket har en eller annen allergi. Når bjørka blomstrer så knasker folk allergitabletter i annethvert hjem har jeg inntrykk av. Bjørk har vel vært endel av den norske fauna gjennom hundreder av år, uten at folk har rømt til sjøs for å overleve.
Jeg kjenner knapt en yngre kvinne som lenger har fått eller får barn uten å måtte ty til prøverørsmetode og aktiv hjelp fra legevitenskapen for å lage noe så naturlig som barn. Hvorfor? Har de sammenvokste eggledere av clamydia hele den kvinnelige del av den oppvoksende befolkningen? Mannfolk har knapt sædceller igjen i pungen, og de få som er igjen må hentes ut med pinsett og insimineres kvinnen.
Hvor ville vi vært som menneskehet i dag, om vi ikke hadde legevitenskapen til hjelp for å føre befolkningen videre? Vi skal tytes fulle av vaksiner og medikamenter så vi går rundt som kjemiske bomber. Hva gjør dette med folkehelsa på sikt? Noe er fundamentalt galt!! Nordmenn er blant de giftigste i verden. Det burde få noen bjeller til å ringe i ethvert normalt hode.

(Skjermdump fra NRK-Hordaland, lastet ned 11.05.14)


Med vaksiner og medisiner som anbefales og deles ut til befolkningen i så stor skala at en skulle tro ansatte ved Folkehelseinstituttet og leger har provisjon av både salg og injiseringer, så må man begynne å stille spørsmål. Er kroppene blitt så ødelagt av all denne medisinske eksperimenteringen at det har gjort folk så tandre mot sykdom og bakterier at det naturlige immunforsvaret er helt ødelagt hos mennesker?
Politiken i Danmark skriver at minst 25.000 europeere dør hvert år av farlige superbakterier. Det skjer på grunn av den høye antibiotikabruken som gjør bakterier multiresistente sier forskeren til avisen.


Vi leser også om chemtrails, som blant forskere kalles "geoingenieering". Der det blir påstått at NATO-fly frekventerer norsk luftrom jevnlig og slipper giftige forbindelser ned på befolkningen. Det hevdes at det er for å få ned antall mennesker på jorda, som er meldt fra FN at vil være overbefolket med matmangel om få år, med den befolkningsvekst som er. Per-Aslak Ertresvåg skriver om dette i sin bok "Makten bak makten".

Journalist Tommy Gulliksen (TV2) ville undersøke hva chemtrails var for noe, og oppsøkt damene Elfrid Hovden og Berit Aas. Elfrid er pensjonert lærer og har sittet i kommunestyret for Venstre i Asker, og vært aktivt engasjert i naturvernforbundet. Berit er pensjonert professor i sosialpsykologi og har vært æresdoktor ved mange universiteter. Begge damene er overbevist om at det blir sluppet ut chemtrails fra fly, som inneholder gifter, som er til skade for folkehelsa. Damene samlet regnvann etter en dag med mye slike chemtrails i lufta og fikk vannprøven analysert. Den inneholdt skremmende, skyhøye konsentrasjoner av barium. Journalisten og lab-arbeidere forsøkte å forklare det med at skålen de samlet regnvannet i, ikke var noen god skål for den slags prøver. Den kjøper ikke jeg, og det gjorde heller ikke damene!
Senere ble de tatt med ut og fikk tatt vannprøver fra forskjellige steder og var med inn i laboratorium hvor prøvene ble analysert. Det ble ikke funnet store konsentrasjoner i de prøvene. Men så ble de heller ikke tatt rett etter slike sprayinger på himmelen.
Berit Aas sa man skal høre på folk som mener noe som alle andre ikke mener det samme om, for av og til kan det finnes fnugg av ny forståelse man kan plukke opp. Anbefaler alle å se dokumentarfilmen med de to årvåkne damene. De har lest mye av utenlandsk tilgjengelig informasjon rundt dette, og studert det selv.

 

Innen forskning blir chemtrails omtalt som geoingenieering.
Det man oppfatter som forferdelig og merkelig, bør man gå i dybden på og ikke la andre styre sin oppdagelsesreise. Les, vurdere, og følg med på himmelen! Her ligger flyradaren, så kan du selv følge med når det går fly, om du har tid og lyst til å studere dette nærmere. Se hvordan kondensstripene etter fly på flyradaren sakte forsvinner etterhvert, mens andre flystriper (chemtrails) blir hengende som slør på himmelen i mange timer og hele dagen. De to damene sier i dokumentarfilmen at chemtrails ofte blir sluppet på søndager.

Jeg hørte første gang om dette for ca 3 år siden. Etter å ha lest boken til Per-Aslak Ertesvåg, så var jeg nærmest i sjokk, og trodde dette var spik spenna gærnskap. Jeg begynte å spørre andre folk med kunnskap og selvstendig tankegang om dette, og fikk bekreftet fra flere hold at dette var tilfellet. Var senere så heldig å møte en oppvakt biologilærer ved NTNU, og spurte også denne om dette kunne stemme. Ja, fikk jeg til svar, det stemte. Hvor jeg fulgte opp med å spørre hvor lenge denne hadde visst om dette, hvor jeg fikk til svar, i flere år. Jeg spurte om vedkommende kunne være sikker på at dette var sant. Ja, det er tatt flere prøver som bekrefter store konsentrasjoner av de stoffene som påstås å være i, blant annet barium. Jeg spurte også om denne ikke ble redd da vedkommende fikk vite det første gang. Jo, jeg ble kjemperedd fikk jeg til svar, hvor vedkommende fulgte opp med: Men nå har jeg visst om det i så mange år, og det er liksom ingen ting som er skjedd... har vel på en måte vent meg til det, at det er der.

Hva leserne mine tror, det får være opp til hver enkelt. Jeg oppfordrer til å søke mer opplysninger rundt dette, og følge med på  himmelen. Det er ikke lenger ofte at man opplever sol fra helt skyfrie himler, uten at det ligger slør av slike på hele himmelen, som henger på timesvis og hele dagen. Meteorologer har sin oppfatning av hva dette er, likeså flyvere. Konspirasjonssøkere ser noe annet. Laboratorieprøver viser at det er giftige kjemikalier.

Så erfarer man en befolkning som blir mer og mer redusert når det gjelder helse, med allergier, leddsmerter, kols, nervelidelser, ME.

For de som er interessert i å søke videre, så ligger det mye informasjon på youtube. Det er bare å søke på chemtrails eller geoingenieering.
Skjermdumper under er hentet fra denne linken. Teksten i bildet med gule markeringer er oversatt med google translait.


Hvem vet, kanskje er det med livet som innsats. Folk som stiller kritiske spørsmål og vet for mye har hatt en tendens til å bli diskreditert av pressen, eller forsvunnet på "merkelige vis" før. 

Man kan ikke stole på informasjon man får gjennom de politiske propagandaavisene. Det er positivt at flere og flere begynner å stille kritiske spørsmål til de råd man blir gitt av staten, og det man får av silt informasjon.


Annen interessant publisering:
Professor Elling Ulvestad om svineinfluensavaksinen:
"Tidlig høsten 2009 tilsa all tilgjengelig empiri at viruset var ufarlig for de aller fleste, og dermed at massevaksinasjon var unødvendig. Likevel skred myndighetene frem som om empirien ikke fantes, og det ble lagt opp til massevaksinasjon med en vaksine som produsenten selv frakjente seg ansvaret for. Vi med innvendinger ble avfeid som kunnskapsløse vaksinemotstandere som dessuten manglet etisk gangsyn. At vaksinemotstanderne tilsynelatende hadde fått en alliert blant medisinerne, og attpåtil i meg som var avdelingssjef og professor i feltet, var tungt å svelge for mange i fagmiljøet." Les mer hva han forteller på Tidsskrift for den norske legeforening.

Hvor er befolkningens penger?

Hvem husker nyttårstalen til Jens Stoltenberg, der han sa at vi endelig skulle få mer åpenhet i dette samfunnet. Det var nyttårstalen etter terroraksjonen på Utøya.
I dag leser vi 11. mai, 2014 på kalenderen, tre år etter dette. Vi leser om uenigheter mellom grunneiere som får eiendommene sine neddynget av blomster, som ligger og råtner på eiendommene, som minner de om gravsted hver dag. Eskil Pedersen turer frem i kjent AUF-stil og hamrer videre. Sympatien skal bankes inn, for all ettertid. Tross likene som er kalde for lenge siden, men som brenner varmt i de pårørendes hjerter for all fremtid, så viser han ingen respekt. Det er kun AUF og Arbeiderpartiets markering og sympatiflyt som gjelder. Hva er vel noen lik av betydning, så lenge Eskil Pedersen og Arbeiderpartiet kan opprettholde makten ved stadig å minne folk om de. Hvor er respekten for enkeltindividene som er berørt? Fremmedord i AP-leiren, der som i øvrig politikk der de handler mot befolkningen!
Endelig er de av makten og la de aldri mer slippe til!!

Avisene har siden hendelsen skrevet jevnt og trutt og hamret inn i folk at Anders Behring Breivik er den største terroristen gjennom norsk historie de senere år. Det er vel en sannhet med modifikasjoner. Der det er mange måter å drepe mennesker på.
Metodene kan man selvsagt diskutere, hvilke er de grusomste. Derav ingen tvil, slakt av mennesker er grusom handling. Noe også ABB sa i sin forsvarstale, som befolkningen ikke fikk høre. Den lå derimot ute på Youtube så den som ønsket kunne høre den. Det var en grusom politisk handling, som ingen kan forsvare, heller ikke jeg. Men man kan forstå hat som vekkes i folk, mot politikere som dreper mennesker med makten som ligger i å styre pengesekken. Befolkningens penger! I mine øyne er disse terrorister som burde fått sin straff på lik linje som han som nå sitter inne for blodbadet på Utøya og sprengningen av regjeringskvartalet.

Hvor blodig ligger ikke mennesker etter bilulykker, der ulykkene kommer som følge av dårlig veistandard med ødeleggelser i veinettet? Ødeleggelser og veistandard som de såkalte "folkevalgte politikere" er fullstendig klar over, der de lukker ørene for å høre på befolkningen, og velger å bruke oljerikdommen til folket på å bygge veier i utlandet og kjøpe opp obligasjoner på børsen heller. Hva er viktigst? Pengemakt og det store utland, med egne politiske posisjoner i det rette lag, der man kan spise kaviar med de andre kjeltringer og erverve seg pensjoner, fallskjermer og andre fete frynsegoder, som vanlige mennesker bare kan drømme om, eller befolkningen i eget land? Ikke farlig å være storkjeltring der man blir utrustet med livvakter og egen personlige hærstyrke resten av sin levetid, på befolkningens bekostning! Inntil de rømmer landet og blir tatt opp blant det nye "herrefolk" som er i ferd med å ta kontroll over Europa og verdenssamfunnet.

Det kan virke som at befolkningen i dette landet ikke er verdt skitten under skoene til disse autokratene som har etablert et flertallsdiktatur i dette landet, der folk ikke lenger har noe man skulle ha sagt. Der all påvirkning stopper så snart man slipper sin stemmeseddel i stemmeurnen, hvor man har gitt kjeltringer alle sine fullmakter.

I dag kan vi lese i VG at disse "autokrater" hemmeligholder ulykkesrapporter for etterlatte etter dødsulykker langs norske veier.
Politikere som har styrt Norge de senere år og nå, vil ikke vedkjenne seg ansvaret de har hatt og har, der deres politiske handlinger i stor grad er medvirkende til at folk blir drept langs norske veier. Signe Navarsetet uttalte til VG: "Det bare var sånn". Er det så enkelt å være statsråd og ansvarlig politikere, og avfeie justismord de er fullt klar over skjer, med det bare var sånn? Bør mennesker i toppstillinger som fremstår som uansvarlig naut, ha makt? Spør man meg, burde slike vært stilt for riksrett, for medvirkning til drap!
I samme avis leser man at Veivesenet har sladdet rapporten som politiet fikk, uten konklusjoner fra eksperten. Straffelovens § 158 omhandler motarbeidelse av rettsvesenet og har en strafferamme på inntil 10 år. Siden dette har vært praksis, mer enn unntak, slik det kan se ut, så bør denne ramme hardt, om det er likhet for loven som gjelder i dette landet.
Rød eller blå politikk, det er samme røkla, som jobber for samme globale krefter, for et nytt verdenssamfunn. Det "sukkertøy" som nå slenges ut til befolkningen, som fører til råte på sikt, er ikke det som er viktige for landet og den norske befolkningen. Se til hvordan politikerne raserer landbruket og norsk suverenitet som selvberget nasjon, i den politiske vei som globalistene Sanner, Listhaug og resten av røkla har lagt seg på!
Småbruk blir tvunget lagt ned, der de ikke er økonomisk forsvarlig med den landbrukspolitikk som føres, utkantstrøka dør ut og skogene gror igjen. Hva skjer i en sanksjon eller krigshandling, der matkrana fra Europa stenges og bankene kollapser, så penger ikke lenger har noen verdi? Skal vi drikke svart olje??
Globalistene i regjering og Storting, de berger vel, der de har etablert sine nettverk og drar med første fly på "bissnissklasse" til Brüssel, innlosjert ved de høye herres bord som tro tjenere av den nye verdensorden. Pampene verner om sine. Vi ser det allerede, der Stoltenberg nå rømmer landet, godt arrangert av sine hjelpere og Faremo fyker etter. Det etter sine ugjerninger mot landet og det norske folk! Tidligere er både "Gro Harlem Brundt Land" og Jagland arrangert flyttet.

(Skjermdump fra VG 11.05.14)

(Skjermdump fra Aftenposten, 14.09.12 (lastet 11.05.14))


Vi har pengene til å utbedre veiene, så man kan redusere dødsulykkene betraktelig. Men se nei, det er ikke befolkningen verdt! Mens etterlatte lider og søker svar...


Hva er vel et menneskelig verdt for disse pampene, så lenge de kan fraskrive seg personlig ansvar for det som skjer. Forskning viser at folk er villig til å gå langt, når det gjelder å pine mennesker, så lenge de slipper å stå ansvarlig for det som skjer. Hvor lenge skal man tillate at disse politikere som har ålet seg til topps, får pulverisere ansvaret ned gjennom systemet? Det er på høy tid og overtid, man stiller politikere til ansvar for det de gjør mot befolkningen i dette landet. Politikere som går mot befolkningens vilje etter at de blir valgt inn som politikere var definert som politiske forrædere på Norsk leksikon og Wikipedia tidligere, den senere tid er flere slike definisjoner fjernet. De vil ikke høre snakk om verken politisk forræderi, eller landsforræderi. Det er tid for å vekke liv i de begrep, og se hva som skjer rundt oss i landet, med de prioriteringer som gjøres. Der makten føres ut av landet i ekspressfart, over på EU og "Den nye verdensorden". Der marionettene og kreaturene for denne bedrageroperasjonen nå rømmer landet en etter en, godt arrangert av det kriminelle nettverket bak.Oppdatert 27.10.14
"Tidligere i høst solgte staten seg helt ut av fiskeoppdrettsselskapet Cermaq, og har tidligere solgt seg kraftig ned i Entra. På listen over kommende nedsalg står blant annet Mesta, SAS, Telenor og Flytoget." Les mer om det på NA-24 her.
"– Det er ingen tvil om at vi nå går inn i en gullalder for meklere og advokater som jobber som mellommenn for regjeringens privatiseringsprosess, sier Senterpartiets Geir Pollestad." les mer på Klassekampen her.

05 mai 2014

Fyllekjøring og likhet for loven.

I disse dager fronter Petter Northug alle aviser med forsider og i mediabildet. Han innrømmet å ha kjørt i fylla, der han kræsjet den dyre bilen sin som var sponset av Coop, og er lei seg for det. En idrettsmann som har vært sett opp til gjennom mange år, elsket og hatet for sin storkjefta showete måte i skisporet, som nettopp har gjort han til publikumsattraksjon i løypa, sammen med gode idrettsprestasjoner. Jeg er en av de som synes Petter'n er en fargeklatt i skisporet og idretten. Vel var det uheldig det han gjorde med å kjøre i fylla, og attpå til være så uheldig å knatre bilen sin. Heldigvis gikk det ikke liv!
Hvem har ikke gjort dumme ting i livet, man ikke burde gjort? Men som man har lært på? Det er selve livet det. Om en da ikke har valgt å leve andres!

Kjære leser,
Hvordan ble ditt liv etter at du var utro mot kona eller mannen din? Det ble et helvet i heimen ikke sant? Men så heldig du var, som slapp å få det trykt på fremsiden av alle landets aviser. Du fikk trolig anledning til å ordne opp bak hjemmets lukkede døre med skammen og fordømmelsen, en slik handling ofte medfører? Eller kanskje partneren valgte å hive deg ut fra hjemmets lune rede, eller dro selv? Var det verdt det?

Petter har også gjort en dum ting ved å kjøre i fylla. Han har innrømmet det og tar ansvar for sine handlinger. Han er beredt å ta sin straff for det han gjort sier han til media.
Jeg er spent på hvilken straff han får. Nå grafser media hos alle hans sponsorer, for å finne hvilket straffer han får av de, i tillegg til den straff som medfører strafferammen som er i Norge for den slags forbrytelser mot loven. Media er på som blodhunder som akkurat har fått servert et ferskt deliktat bytte gratis, der de kaster seg over han mens fråden står rundt kjeften.

Jurist og advokat blir intervjuet for å gi sine synspunkter på straffeutmålingen. Det er her jeg finner saken interessant! Jeg synes alle skal ta seg tid til å slå opp linken under, lese, reflektere og sammenligne.
Har vi likhet for loven i dette landet, så skal Petter Northug komme rimelig fra denne straffen. Vi kan sammenligne med den tidligere sorenskriveren som i fjor ble tatt og dømt for fyllekjøring med 2,98 i promille.
Den fyllekjørende sorenskriveren som hadde dømt og fått sperret inne flere andre for samme straffbare handlinger som henne selv, med samtidig mindre alkoholprosent i blodet under samme handlinger, ble skjermet av media fra å få navnet sitt brettet ut. Likhet for loven? Der hun formelig slapp straff, sett i sammenheng med den aktede stilling hun hadde.

Det norske rettsapparatet og statsstyringen med politisk styrte aviser er gjennomsyret råtten!!

Jurist Herman J. Berge på Rettsnorge skriver sin sammenligning her.