11 mai 2014

Hvor er befolkningens penger?

Hvem husker nyttårstalen til Jens Stoltenberg, der han sa at vi endelig skulle få mer åpenhet i dette samfunnet. Det var nyttårstalen etter terroraksjonen på Utøya.
I dag leser vi 11. mai, 2014 på kalenderen, tre år etter dette. Vi leser om uenigheter mellom grunneiere som får eiendommene sine neddynget av blomster, som ligger og råtner på eiendommene, som minner de om gravsted hver dag. Eskil Pedersen turer frem i kjent AUF-stil og hamrer videre. Sympatien skal bankes inn, for all ettertid. Tross likene som er kalde for lenge siden, men som brenner varmt i de pårørendes hjerter for all fremtid, så viser han ingen respekt. Det er kun AUF og Arbeiderpartiets markering og sympatiflyt som gjelder. Hva er vel noen lik av betydning, så lenge Eskil Pedersen og Arbeiderpartiet kan opprettholde makten ved stadig å minne folk om de. Hvor er respekten for enkeltindividene som er berørt? Fremmedord i AP-leiren, der som i øvrig politikk der de handler mot befolkningen!
Endelig er de av makten og la de aldri mer slippe til!!

Avisene har siden hendelsen skrevet jevnt og trutt og hamret inn i folk at Anders Behring Breivik er den største terroristen gjennom norsk historie de senere år. Det er vel en sannhet med modifikasjoner. Der det er mange måter å drepe mennesker på.
Metodene kan man selvsagt diskutere, hvilke er de grusomste. Derav ingen tvil, slakt av mennesker er grusom handling. Noe også ABB sa i sin forsvarstale, som befolkningen ikke fikk høre. Den lå derimot ute på Youtube så den som ønsket kunne høre den. Det var en grusom politisk handling, som ingen kan forsvare, heller ikke jeg. Men man kan forstå hat som vekkes i folk, mot politikere som dreper mennesker med makten som ligger i å styre pengesekken. Befolkningens penger! I mine øyne er disse terrorister som burde fått sin straff på lik linje som han som nå sitter inne for blodbadet på Utøya og sprengningen av regjeringskvartalet.

Hvor blodig ligger ikke mennesker etter bilulykker, der ulykkene kommer som følge av dårlig veistandard med ødeleggelser i veinettet? Ødeleggelser og veistandard som de såkalte "folkevalgte politikere" er fullstendig klar over, der de lukker ørene for å høre på befolkningen, og velger å bruke oljerikdommen til folket på å bygge veier i utlandet og kjøpe opp obligasjoner på børsen heller. Hva er viktigst? Pengemakt og det store utland, med egne politiske posisjoner i det rette lag, der man kan spise kaviar med de andre kjeltringer og erverve seg pensjoner, fallskjermer og andre fete frynsegoder, som vanlige mennesker bare kan drømme om, eller befolkningen i eget land? Ikke farlig å være storkjeltring der man blir utrustet med livvakter og egen personlige hærstyrke resten av sin levetid, på befolkningens bekostning! Inntil de rømmer landet og blir tatt opp blant det nye "herrefolk" som er i ferd med å ta kontroll over Europa og verdenssamfunnet.

Det kan virke som at befolkningen i dette landet ikke er verdt skitten under skoene til disse autokratene som har etablert et flertallsdiktatur i dette landet, der folk ikke lenger har noe man skulle ha sagt. Der all påvirkning stopper så snart man slipper sin stemmeseddel i stemmeurnen, hvor man har gitt kjeltringer alle sine fullmakter.

I dag kan vi lese i VG at disse "autokrater" hemmeligholder ulykkesrapporter for etterlatte etter dødsulykker langs norske veier.
Politikere som har styrt Norge de senere år og nå, vil ikke vedkjenne seg ansvaret de har hatt og har, der deres politiske handlinger i stor grad er medvirkende til at folk blir drept langs norske veier. Signe Navarsetet uttalte til VG: "Det bare var sånn". Er det så enkelt å være statsråd og ansvarlig politikere, og avfeie justismord de er fullt klar over skjer, med det bare var sånn? Bør mennesker i toppstillinger som fremstår som uansvarlig naut, ha makt? Spør man meg, burde slike vært stilt for riksrett, for medvirkning til drap!
I samme avis leser man at Veivesenet har sladdet rapporten som politiet fikk, uten konklusjoner fra eksperten. Straffelovens § 158 omhandler motarbeidelse av rettsvesenet og har en strafferamme på inntil 10 år. Siden dette har vært praksis, mer enn unntak, slik det kan se ut, så bør denne ramme hardt, om det er likhet for loven som gjelder i dette landet.
Rød eller blå politikk, det er samme røkla, som jobber for samme globale krefter, for et nytt verdenssamfunn. Det "sukkertøy" som nå slenges ut til befolkningen, som fører til råte på sikt, er ikke det som er viktige for landet og den norske befolkningen. Se til hvordan politikerne raserer landbruket og norsk suverenitet som selvberget nasjon, i den politiske vei som globalistene Sanner, Listhaug og resten av røkla har lagt seg på!
Småbruk blir tvunget lagt ned, der de ikke er økonomisk forsvarlig med den landbrukspolitikk som føres, utkantstrøka dør ut og skogene gror igjen. Hva skjer i en sanksjon eller krigshandling, der matkrana fra Europa stenges og bankene kollapser, så penger ikke lenger har noen verdi? Skal vi drikke svart olje??
Globalistene i regjering og Storting, de berger vel, der de har etablert sine nettverk og drar med første fly på "bissnissklasse" til Brüssel, innlosjert ved de høye herres bord som tro tjenere av den nye verdensorden. Pampene verner om sine. Vi ser det allerede, der Stoltenberg nå rømmer landet, godt arrangert av sine hjelpere og Faremo fyker etter. Det etter sine ugjerninger mot landet og det norske folk! Tidligere er både "Gro Harlem Brundt Land" og Jagland arrangert flyttet.

(Skjermdump fra VG 11.05.14)

(Skjermdump fra Aftenposten, 14.09.12 (lastet 11.05.14))


Vi har pengene til å utbedre veiene, så man kan redusere dødsulykkene betraktelig. Men se nei, det er ikke befolkningen verdt! Mens etterlatte lider og søker svar...


Hva er vel et menneskelig verdt for disse pampene, så lenge de kan fraskrive seg personlig ansvar for det som skjer. Forskning viser at folk er villig til å gå langt, når det gjelder å pine mennesker, så lenge de slipper å stå ansvarlig for det som skjer. Hvor lenge skal man tillate at disse politikere som har ålet seg til topps, får pulverisere ansvaret ned gjennom systemet? Det er på høy tid og overtid, man stiller politikere til ansvar for det de gjør mot befolkningen i dette landet. Politikere som går mot befolkningens vilje etter at de blir valgt inn som politikere var definert som politiske forrædere på Norsk leksikon og Wikipedia tidligere, den senere tid er flere slike definisjoner fjernet. De vil ikke høre snakk om verken politisk forræderi, eller landsforræderi. Det er tid for å vekke liv i de begrep, og se hva som skjer rundt oss i landet, med de prioriteringer som gjøres. Der makten føres ut av landet i ekspressfart, over på EU og "Den nye verdensorden". Der marionettene og kreaturene for denne bedrageroperasjonen nå rømmer landet en etter en, godt arrangert av det kriminelle nettverket bak.Oppdatert 27.10.14
"Tidligere i høst solgte staten seg helt ut av fiskeoppdrettsselskapet Cermaq, og har tidligere solgt seg kraftig ned i Entra. På listen over kommende nedsalg står blant annet Mesta, SAS, Telenor og Flytoget." Les mer om det på NA-24 her.
"– Det er ingen tvil om at vi nå går inn i en gullalder for meklere og advokater som jobber som mellommenn for regjeringens privatiseringsprosess, sier Senterpartiets Geir Pollestad." les mer på Klassekampen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.