17 mai 2014

Gratulerer med dagen!


I dag kan man lese på Facebook at politikerne representert ved staten hyller dagen og Norges frihet. Norges frihet... smak på ordet.
På andre sider på samme nettsted, leser man foreldre som gråter over at de gjerne skulle vært sammen med barna sine denne dagen. Men de får ikke lov. Staten har tatt barna deres.

Vi har en statsmakt som er blitt folkets fiender. Familier og barn blir terrorisert av barnevernet, der ansatte turer frem som om barna er statens eiendom, uten tanke for å se verken barna eller familiene og se det gode i mennesker. Hvem har fasit på hvordan folk skal leve sine liv, hva som er de riktige handlinger og valg for hvert enkelt menneske? Man skal sannelig ha god relasjonskompetanse for å se menneskene og de behov som de enkelte har! Det ser ut til å skorte på mye av det blant mennesker som er tilsatt i barnevernet, der makt kan brukes, som vi i dag ser misbrukes grovt. Hva er det som gjør at enkelte mennesker har slik trang til å herje med andre mennesker og nekte å innse egne feil og mangler? Noen mennesker mener at man blir veldig bra mennesker om man bare blir intelektuell, ja jeg hørte det senest i vår, der et kvinnetimmer tilsatt ved en høyskole som utdanner pedagoger mente at det var selve løsningen om man skulle jobbe med barn og mennesker. Det finnes mange naut som tror seg som overmennesker, når de har fått noen års skolegang på baken, og fått seg en maktstilling. Narsissistiske trekk må man vel kunne tilegne slike mennesker. Mennesker som reagerer med narsissistisk raseri når de opplever å bli krenket ved at andre korrigerer deres faglige prestasjoner og holdninger. Når de begår feil i sine maktstillinger så oppleves det som krenkelse av eget Selv. I stedet for å innrømme feil, så startes heller en jakt for å ta mennesker som korrigerer de. Jakten fortsetter, tross at andre med bedre og bredere kompetanse forsøker å veilede. Behovet for maktutøvelse gjør blind.
Barnevern ved Fylkesnemda beslutter å skille barn fra foreldre, uten å være en tribunal domstol, slik loven sier skal være om slikt inngrep skal skje. De pålegger også foreldre og nære slektninger å nektes ringe sine barn som er i fosterhjem og institusjoner. Det har de heller ikke lov til jfr. Menneskerettighetene.
Det er en kriminell bande som herjer med familier i barnevernet. Statens barn... Nei, ta barna tilbake. Det er ikke statens barn!

Vi har domstoler i Norge som gjør overgrep mot folk hver dag i dette landet. Statsmakten har satt gebyrene for å i hele tatt få føre sine saker for retten, så høyt at vanlige folk ikke lenger har økonomisk mulighet til å ivareta sin rettsikkerhet ved å prøve sine saker for retten. Dommere som ikke har signert sine dommerforsikringer slik Grunnloven sier (Flexipedsaken). Det sitter frimurere på begge sider av bordene i domstolene, der disse har sverget sin ed til broderskapet. Det må bli konfliktsituasjoner av slikt?

Psykologer som blir brukt i barnevernssaker, der disse blir avgjort i Fylkesnemda jobber på begge sider, både for Fylkesnemda og barnevernet. Der de innkasserer hundretusener. Det kan se ut som det er blitt en fabrikkert næringsvei for endel psykologer, og da er det ikke langt unna å spørre hvor mye korrupsjon det er i dette barnerøveriet som foregår rundt om i norske kommuner.

De siste dagene er det avslørt at Vegvesenet har holdt tilbake viktig informasjon og bevis for rettsmyndighetene og pårørende i dødsulykker langs norske veier, der staten har vanskjøttet vedlikehold av disse, som har ført til at ulykker har oppstått. Mange mennesker kan ha blitt dømt urettmessig strengt og fått dommer de langt fra fortjener som følge. Bevisste justismord, der en veidirektør som forøvrig er tidligere AP-politiker har hatt ansvaret. Denne fordekker altså statens ansvar i de ulykker, heller enn å bidra til rettferdig rettergang for ofre og gjerningsmenn.

Denne staten vi lever i, er gjennomsyret råtten. Når politikere i disse dager hyller Grunnlovens 200-års jubileum og den norske frigjøringsdagen så er det et hån mot befolkningen.

Der det vakre norske flagget vaier i vinden i dag, burde man heist sjørøverflagget, som en klar beskjed til de "folkevalgte" om at dette finner vi oss ikke i lenger! Vi er ikke fri i Norge, der vi må betale bompenger for å bevege oss mellom bygdene for å besøke våre kjente og kjære. Vi er slaver av staten og finanseliten i Europa, som gjeldstynger folk og kommuner, der staten fører befolkningens naturressurser og midler ut av landet. Hva skal våre barn ha i glassene i fremtidens 17-mai feiringer, der landbruk bygges ned? Svart olje?

Jeg ønsker alle en fin festdag, der vi feirer folket og landet vårt!


Lytt og reflekter:
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.