13 mai 2014

Grunnlovsjubiléet og den kriminelle statsmakten

På VG kan en lese at Vegvesenet hemmeligholder ulykkesrapporter for etterlatte etter dødsulykker langs norske veier. Det har trolig også betydning for straffeutmålingen til de som er involvert i ulykken.
Politikere som har styrt Norge de senere år og nå, vil ikke vedkjenne seg ansvaret de har hatt og har, der deres politiske handlinger i stor grad er medvirkende til at folk blir drept langs norske veier, ved at de unnlater å bevilge penger til utbedringer, der veiene er direkte trafikkfarlige.
Signe Navarsetet uttalte til VG: "Det bare var sånn". Er det så enkelt å være statsråd og "ansvarlig politiker", og bare avfeie justismord de er klar over skjer, med det bare var sånn? Bør mennesker i toppstillinger som fremstår som uansvarlig naut, ha makt? Spør man meg, burde slike vært stilt for riksrett, for systematisk medvirkning til drap!
I samme avis leser man at Veivesenet har sladdet rapporten som politiet fikk, uten konklusjoner fra eksperten. Terje Moe Gustavsen har vært veidirektør og øverste leder for Statens vegvesen  siden
12. november 2007. Han er også tidligere Ap-politiker og var samferdselsminister i Jens Stoltenbergs første regjering fra 17. mars 2000 til 19. oktober
2001. Kameratene i AP-bevegelsen beskytter hverandre, og alt for å dekke over Arbeiderpartiets vanskjøtsel av infrastrukturen, der liv har gått tapt og noen urettmessig hardt dømt. Ingen skrupler eksisterer. Man kan snakke om terrorisme her i landet!
Straffelovens § 158 omhandler motarbeidelse av rettsvesenet og har en strafferamme på inntil 10 år. Siden dette har vært praksis mer enn unntak, slik det kan se ut, så bør denne ramme hardt, om det er likhet for loven som gjelder i dette landet. Men de av oss som har fulgt med, har i lang tid vært vitne til at det er to sett lovverk her i landet. Et for den politiske eliten og kameratskapet rundt disse, og et for Kari og Ola.
Man kan kanskje rette fokus mot frimurerbrødrene også, som støtter opp om hverandre, som sitter på begge sider av bordene i rettslokalene. Tidligere politisjef Arne Johansen rettet fokus mot de uheldige koblingene med frimurere. Han ble ikke lenge i sin stilling etter det. Tilfeldig?
"Riksvold oppdaget gjennom en konkret straffesak at det var frimurere på begge sider av loven - både påtaleansvarlig og den anmeldte i en kriminalsak. Forholdet ble etter Riksvolds mening aldri etterforsket ordentlig." 

(Skjermdump fra VG 11.05.14)

(Skjermdump fra Aftenposten, 14.09.12 (lastet 11.05.14))


Vi har pengene til å utbedre veiene, så man kan redusere dødsulykkene betraktelig. Men se nei, det er ikke befolkningen verdt! Mens etterlatte lider og søker svar...


Hva er vel et menneskeliv verdt for kjeltringene i regjering og håndplukkede statsansatte fra den sosialistiske leiren, i tiltrodde stillinger i staten, så lenge de kan fraskrive seg personlig ansvar for det som skjer? Forskning viser at folk er villig til å gå langt, når det gjelder å pine mennesker, så lenge de slipper å stå ansvarlig for det som skjer. (Se Milgram eksperiment) Hvor lenge skal man tillate at disse politikere som har ålet seg til topps, får pulverisere ansvaret ned gjennom systemet? Det er på høy tid og overtid, man stiller politikere til ansvar for det de gjør mot befolkningen i dette landet. Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør!

Bård Hoksrud (FrP) stilte spørsmål til tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete, i Stortinget, om anonymiserte data om faktorer relatert til ulykkeshendelser kan gjøres tilgjengelige, allerede i 2007. Hvorpå hun svarte at de tok sikte på å etablere en ordning hvor også de anonymiserte foreløpige ulykkesrapportene i fremtiden ville bli gjort allment kjent. På seks år hadde hun ikke greid å få til dette. Da snakker man om fullstendig handlingslammelse og manglende respekt overfor folk i landet!!

Skjermdumper fra Stortingets side:Tungt.no skriver at  samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nå oppretter et utvalg som skal se på hvordan informasjonen er håndtert mellom parter som har vært involvert i saken og saksgangen, og finne ut av hvor mange som har bedt om innsyn og ikke fått dette. 

 
"1548 rapporter er skrevet i perioden 2005 til 2012, men hverken etterlatte, politiet eller bildrapsdømte har fått innsyn" - skriver VG


Juks og svindel har foregått i stor stil, der Arbeiderpartiets klan har svindlet og bedratt befolkningen ved å bestille forskningsrapporter som passer deres politikk. Les SKUP-rapporten som heter "Styrt forskning", skrevet i 2010 av John Hultgren og Ingeborg Moe, som avslører det her. Om linken skulle bli brutt, slik det er blitt noen ganger så kan den søkes opp under "Metoderapporter" på skup.no

Les også denne, der vi har en statsmakt jobber mot befolkningens interesser og vilje. På godt norsk kalles det enkelt for politisk forræderi av eget folk!!


************************************************************

Staten er kriminell på flere områder. I bruken av å kaste folk på glattcelle er staten dømt for brudd på Menneskerettighetene. Dagsnytt 18 ville ha representanter for staten inn til debatt om saken, men man kan tolke det som at de var for feige til å stå frem for befolkningen. Jeg får endel henvendelser fra folk, som vet jeg blogger her inne, med saker, hvor de forteller sine historier. Flere har sagt at de har vært borti advokater, som fnyser av Menneskerettighetene som del av lovverket, med beskjed om at det er det ingen dommere som bryr seg om. Når skal figurene som representerer justisembedet i Norge ta innover seg at Menneskerettighetene er sidestilt med Grunnloven? Ved uoverenstemmelse så har Menneskerettighetene forrang. Det må bli slutt på denne kriminaliteten, begått mot folk. Det er ikke slik at disse statsansatte har unngått å følge loven, DE HAR BRUTT LOVEN!! Det er en vesentlig forskjell! For bryter man loven har man begått lovbrudd og da har man utført en kriminell handling og skal dømmes deretter! Men kjeltringene i denne statsforvaltningen, tror de kan herje med folk i landet som de vil, uten konsekvens. 

Skjermdump fra Aftenposten:Les også: De mistet det vi kaller moralen Knakende bra skrevet av kulturredaktør i Nordlys.no, Lasse Jangås.


De såkalte folkevalgte politikere forsøkte seg på landsforræderi i 2007, der de ville endre Grunnloven så de selv som politikere skulle få mer makt til å gjøre som de ville og sette de demokratiske prinsipper til side. Alle de store partiene ville melde Norge inn i EU, tross massiv motstand i befolkningen. Det var både politisk forræderi og landsforræderi de forsøkte seg på. Hele saken kan leses på VG. 


(Skjermdump fra VG)
Skjermdump fra gruppen "Nei til EU -Norge ut av EØS" på Facebook
Bildet ble tatt 4/7-14, der stortingsrepresentant fra FrP, Ulf Isak Leirstein redegjorde.


Skjermdump fra Adresseavisa, 31.07.14

Oppdatert 27.10.14:
"Tidligere i høst solgte staten seg helt ut av fiskeoppdrettsselskapet Cermaq, og har tidligere solgt seg kraftig ned i Entra. På listen over kommende nedsalg står blant annet Mesta, SAS, Telenor og Flytoget." Les mer om det på NA-24 her.
"– Det er ingen tvil om at vi nå går inn i en gullalder for meklere og advokater som jobber som mellommenn for regjeringens privatiseringsprosess, sier Senterpartiets Geir Pollestad." les mer på Klassekampen her.

Oppdatert 26.11.14
Etter at VG avslørte saken der Vegvesenet holder tilbake rapporter i ulykker, har nå en 20 år gammel mann blitt frikjent for bildrap. Hvor mange flere som er dømt urettmessig håper jeg vi får avklart fremover.

Lørdag 17.01.15 kunne man høre på nyhetene at Norge har kjøpt opp eiendommer i utlandet for 73 milliarder, samtidig som Statsskog selger ut skoger i Norge for store summer til utenlandske oppkjøpere. Det samtidig som denne "Stortingsmakten" raner befolkningen med bompenger for å kunne ferdes på folkets egne betalte og bygde veier i landet, finansiert med folkets egne skattepenger. Landsforræderne i Stortinget bør svare for sine handlinger mot land og det norske folk, der de frarøver kommende generasjoner livsarven! Man husker krigsoppgjøret og straff for landssvikere!

"Mennesket er født fritt, og det er overalt i lenker." 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.