11 mai 2014

"Konspirasjonsteorier"

- ja hadde man kunne trøste seg med at det var bare teorier.

Med overvåking, som ligger i internettrafikk, bankkort, telefonbruk og bomstasjoner som registrerer alle som passerer til enhver tid, vaksinasjonsprogrammer og geoingenieering så har makten bak makten midler til å få befolkningen under kontroll.
Statsmakta forsøker å fjerne penger som betalingsmiddel, for å tvinge folk til å bruke bankkort. Det gjør at ethvert individ kan spores enda mer detaljert. De fleste av oss brenner vel av noen kroner bortimot hver dag i ulike ærend og handel.
Det finnes trolig dataprogrammer hvor alle disse opplysninger kan sammenstilles, så man kan kjøre ut profiler på ethvert menneskes bevegelser til enhver tid. Google registrerer alle ens bevegelser på nett, som samles i databaser. Om profilene blir brukt, det er en annen sak. Muligheten er der. Er det et slikt overvåkingssamfunn man vil ha?
Folk er forsøkt latterliggjort med å bli kalt konspirasjonsteoretikere som siste skudd, i forsøk på å ta den borgelige aktelsen fra de som våger å røre ved, og ytre seg rundt denne materien. Det etter at alle nazist-, rasist- og breivikstempel er brukt opp. Et skremt folk lar seg lettere kontrollere. Folk er redd for å bli hengt ut på nett og i pressen. Gudhjelpe, om arbeidsgivere blir kontakten, som endel ynder å true folk til taushet med.
Nå er endel av de endelig avslørt som de kjeltringer de er. Det er svært mange av denne organisasjonen som har drevet heksejakt på andre mennesker på nett, mot de som har ytret seg kritisk til Stoltenberg-regjeringen og den politiske venstresiden. Dette er altså representantskapet for de som vil karakterisere meg og andre som dårlige mennesker.


Folk hoster og harker, og en kan knapt servere en mariekjeks uten at mennesket har en eller annen allergi. Når bjørka blomstrer så knasker folk allergitabletter i annethvert hjem har jeg inntrykk av. Bjørk har vel vært endel av den norske fauna gjennom hundreder av år, uten at folk har rømt til sjøs for å overleve.
Jeg kjenner knapt en yngre kvinne som lenger har fått eller får barn uten å måtte ty til prøverørsmetode og aktiv hjelp fra legevitenskapen for å lage noe så naturlig som barn. Hvorfor? Har de sammenvokste eggledere av clamydia hele den kvinnelige del av den oppvoksende befolkningen? Mannfolk har knapt sædceller igjen i pungen, og de få som er igjen må hentes ut med pinsett og insimineres kvinnen.
Hvor ville vi vært som menneskehet i dag, om vi ikke hadde legevitenskapen til hjelp for å føre befolkningen videre? Vi skal tytes fulle av vaksiner og medikamenter så vi går rundt som kjemiske bomber. Hva gjør dette med folkehelsa på sikt? Noe er fundamentalt galt!! Nordmenn er blant de giftigste i verden. Det burde få noen bjeller til å ringe i ethvert normalt hode.

(Skjermdump fra NRK-Hordaland, lastet ned 11.05.14)


Med vaksiner og medisiner som anbefales og deles ut til befolkningen i så stor skala at en skulle tro ansatte ved Folkehelseinstituttet og leger har provisjon av både salg og injiseringer, så må man begynne å stille spørsmål. Er kroppene blitt så ødelagt av all denne medisinske eksperimenteringen at det har gjort folk så tandre mot sykdom og bakterier at det naturlige immunforsvaret er helt ødelagt hos mennesker?
Politiken i Danmark skriver at minst 25.000 europeere dør hvert år av farlige superbakterier. Det skjer på grunn av den høye antibiotikabruken som gjør bakterier multiresistente sier forskeren til avisen.


Vi leser også om chemtrails, som blant forskere kalles "geoingenieering". Der det blir påstått at NATO-fly frekventerer norsk luftrom jevnlig og slipper giftige forbindelser ned på befolkningen. Det hevdes at det er for å få ned antall mennesker på jorda, som er meldt fra FN at vil være overbefolket med matmangel om få år, med den befolkningsvekst som er. Per-Aslak Ertresvåg skriver om dette i sin bok "Makten bak makten".

Journalist Tommy Gulliksen (TV2) ville undersøke hva chemtrails var for noe, og oppsøkt damene Elfrid Hovden og Berit Aas. Elfrid er pensjonert lærer og har sittet i kommunestyret for Venstre i Asker, og vært aktivt engasjert i naturvernforbundet. Berit er pensjonert professor i sosialpsykologi og har vært æresdoktor ved mange universiteter. Begge damene er overbevist om at det blir sluppet ut chemtrails fra fly, som inneholder gifter, som er til skade for folkehelsa. Damene samlet regnvann etter en dag med mye slike chemtrails i lufta og fikk vannprøven analysert. Den inneholdt skremmende, skyhøye konsentrasjoner av barium. Journalisten og lab-arbeidere forsøkte å forklare det med at skålen de samlet regnvannet i, ikke var noen god skål for den slags prøver. Den kjøper ikke jeg, og det gjorde heller ikke damene!
Senere ble de tatt med ut og fikk tatt vannprøver fra forskjellige steder og var med inn i laboratorium hvor prøvene ble analysert. Det ble ikke funnet store konsentrasjoner i de prøvene. Men så ble de heller ikke tatt rett etter slike sprayinger på himmelen.
Berit Aas sa man skal høre på folk som mener noe som alle andre ikke mener det samme om, for av og til kan det finnes fnugg av ny forståelse man kan plukke opp. Anbefaler alle å se dokumentarfilmen med de to årvåkne damene. De har lest mye av utenlandsk tilgjengelig informasjon rundt dette, og studert det selv.

 

Innen forskning blir chemtrails omtalt som geoingenieering.
Det man oppfatter som forferdelig og merkelig, bør man gå i dybden på og ikke la andre styre sin oppdagelsesreise. Les, vurdere, og følg med på himmelen! Her ligger flyradaren, så kan du selv følge med når det går fly, om du har tid og lyst til å studere dette nærmere. Se hvordan kondensstripene etter fly på flyradaren sakte forsvinner etterhvert, mens andre flystriper (chemtrails) blir hengende som slør på himmelen i mange timer og hele dagen. De to damene sier i dokumentarfilmen at chemtrails ofte blir sluppet på søndager.

Jeg hørte første gang om dette for ca 3 år siden. Etter å ha lest boken til Per-Aslak Ertesvåg, så var jeg nærmest i sjokk, og trodde dette var spik spenna gærnskap. Jeg begynte å spørre andre folk med kunnskap og selvstendig tankegang om dette, og fikk bekreftet fra flere hold at dette var tilfellet. Var senere så heldig å møte en oppvakt biologilærer ved NTNU, og spurte også denne om dette kunne stemme. Ja, fikk jeg til svar, det stemte. Hvor jeg fulgte opp med å spørre hvor lenge denne hadde visst om dette, hvor jeg fikk til svar, i flere år. Jeg spurte om vedkommende kunne være sikker på at dette var sant. Ja, det er tatt flere prøver som bekrefter store konsentrasjoner av de stoffene som påstås å være i, blant annet barium. Jeg spurte også om denne ikke ble redd da vedkommende fikk vite det første gang. Jo, jeg ble kjemperedd fikk jeg til svar, hvor vedkommende fulgte opp med: Men nå har jeg visst om det i så mange år, og det er liksom ingen ting som er skjedd... har vel på en måte vent meg til det, at det er der.

Hva leserne mine tror, det får være opp til hver enkelt. Jeg oppfordrer til å søke mer opplysninger rundt dette, og følge med på  himmelen. Det er ikke lenger ofte at man opplever sol fra helt skyfrie himler, uten at det ligger slør av slike på hele himmelen, som henger på timesvis og hele dagen. Meteorologer har sin oppfatning av hva dette er, likeså flyvere. Konspirasjonssøkere ser noe annet. Laboratorieprøver viser at det er giftige kjemikalier.

Så erfarer man en befolkning som blir mer og mer redusert når det gjelder helse, med allergier, leddsmerter, kols, nervelidelser, ME.

For de som er interessert i å søke videre, så ligger det mye informasjon på youtube. Det er bare å søke på chemtrails eller geoingenieering.
Skjermdumper under er hentet fra denne linken. Teksten i bildet med gule markeringer er oversatt med google translait.


Hvem vet, kanskje er det med livet som innsats. Folk som stiller kritiske spørsmål og vet for mye har hatt en tendens til å bli diskreditert av pressen, eller forsvunnet på "merkelige vis" før. 

Man kan ikke stole på informasjon man får gjennom de politiske propagandaavisene. Det er positivt at flere og flere begynner å stille kritiske spørsmål til de råd man blir gitt av staten, og det man får av silt informasjon.


Annen interessant publisering:
Professor Elling Ulvestad om svineinfluensavaksinen:
"Tidlig høsten 2009 tilsa all tilgjengelig empiri at viruset var ufarlig for de aller fleste, og dermed at massevaksinasjon var unødvendig. Likevel skred myndighetene frem som om empirien ikke fantes, og det ble lagt opp til massevaksinasjon med en vaksine som produsenten selv frakjente seg ansvaret for. Vi med innvendinger ble avfeid som kunnskapsløse vaksinemotstandere som dessuten manglet etisk gangsyn. At vaksinemotstanderne tilsynelatende hadde fått en alliert blant medisinerne, og attpåtil i meg som var avdelingssjef og professor i feltet, var tungt å svelge for mange i fagmiljøet." Les mer hva han forteller på Tidsskrift for den norske legeforening.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.