14 mai 2010

Gebyr på hyttesøppel

Det nye gebyret, som sendes ut av Hamos- som kommer på toppen av renovasjonsgebyret for boliger, har fått innbyggere i Skaun til å reagere.
Tullskapen lenge leve blant den politiske bermen som er med på dette tjuveriet fra folket. Enhver idiot må da skjønne at folk ikke produserer mer søppel om de er på hytta si, enn om de er hjemme! Hyttefolket har allerede betalt avgift hjemme for søpla de produserer, og som de tar med seg hjem. Samme søpla ville de produsert om de var hjemme også! Måtte skikkelig folk komme inn i politikken så det ble utvist minimum av vett og forstand i politiske beslutninger! Idiotien og fandensmakta som rår!

12 mai 2010

Stoltenberg gjør et slag for folkehelsa!

Statsministeren vil nå ha folk vekk fra pc'ne for å takle helseproblemene.
"- Pengene vi bevilger innen kultur og idrett bidrar til at folk kommer seg vekk fra pc-en, sier statsministeren Jens Stoltenberg."
Disse bevilgningen som løgneren skryter på seg, må vel være tatt fra hans egen fantasi. Folket som lever i dette landet ser heller lite til disse bevilgninger og den velstand han selv opplever, der han suser over himmelrommet i privat leid jet på folkets bekostning, mellom sine planeter i den verden han lever.
Virkeligheten er at kommunene ikke har penger igjen til drift av fritidstilbud til barn og unge, ei heller voksne! I Melhus kommune stod han og hoppet på talerpallen og veivet med begge armer ved Melhustorget under valgkampen og skrøt av seg selv og sine svindlere i regjering. Han lovet vann i alle landets basseng, hvorpå Trønderbladet intervjuet og tok bildet av han der han symbolsk tømte en vannbøtte i det nylig fylte svømmebassenget på Gimse skole, til brede glis fra både Statsminister og Ordfører.
Hvor lenge holdt den lovnaden i den rødstyrte kommunen?
TIL PÅSKE! Da så ikke den røde kommuneadministrasjonene råd for å sette av mer penger til drift av svømmebassenget på Gimse, så det måtte stenges på ettermiddag, kveld og i helger for almuen.
Hva gjør den røde ordføreren Rita Ottervik i Trondheim? Jo, hun pålegger økt parkeringsavgift for folket ved bruk av kommunens parkeringsplasser ved utfartsområder i Bymarka, fra 30 til 50 kroner! Samtidig vil hun gjeninnføre halleie for idrettslag i Trondheim!
Er det dette som er satsningen din på folks helse i form av fysisk aktivitet, og for å få folk bort fra PC'ne, herr Statsminister? Internett, er et sosialt medium, samtidig som det er et oppslagsverk og verktøy i utdanning og jobb, internett er kommet for å bli. For svært mange er internett bortimot den eneste mulighet for tilgang på et viss form for sosialt liv, til å delta i samfunnet og samfunnsdebatten. Da staten har skrellet de for så mye penger i form av skatter og avgifter at de har ikke råd til å gjøre bruk av samfunnets organiserte aktiviteter, ei heller marka, da de fleste veier er stengt med bommer som også koster penger, og priser på kollektivtransport som er så dyrt at folk ikke ser seg råd til å komme seg ut. Stoltenberg snakker med så mange tunger at han ser for meg ut som et visuelt skrekkvesen hvor tunger slenger ut i alle retninger som en ond scienfictionsfigur.

Nei, godeste Jens Stoltenberg! Sørg for at folk har igjen nok penger så de får betalt sine regninger i tide og samtidig har igjen penger til et alminnelig sunt norsk kosthold, så skal du se at folkehelsa igjen stiger i dette landet! Du får ikke en frisk befolkning av å sulte de! Men kanskje gjør du deg fetere selv, med medisinsalg til disse stakkarer, på de medisinfirma din familie selv eier aksjer i! Internett -den fattiges trøst!

11 mai 2010

Den åpne profil...

En søkerunde rundt på ulike mennesker på Facebook. Profileiere står oppført politisk i "Det Norske Arbeiderparti", samtidig er brukeren medlem av omtrent alle grupper som er mot spesifikke saker, som samlet er hele AP politikken. En kan saktens lure på om disse innehaverne vet hva de stemmer på. Bør alle ha stemmerett?

01 mai 2010

1. mai -arbeidernes internasjonale kampdag

De fagorganiserte i USA foreslo for "Den internasjonale arbeiderkongressen", som møttes i Paris i 1889, for å starte Den annen Internasjonale, at 1. mai skulle vedtas som demonstrasjonsdag, fordi 1. mai 1886 markerte begynnelsen på en generalstreik som resulterte i innføringen av åtte timers arbeidsdag i USA.
Den første 1. maifeiringen i Norge ble gjennomført i 1890 og i 1935 erklærte Arbeiderpartiregjeringen 1. mai som offisiell flaggdag. I 1947 anerkjente Stortinget 1. mai som offentlig høytidsdag. "Internasjonalen", også kalt "Opp, alle jordens bundne treller", ble arbeiderbevegelsens viktigste kampsang.
I dag har Norge en rødgrønn regjering, som flår folk med skatter og avgifter. Da er det både interessant og tragikomiskt å lese teksten i denne kampsangen, som nettopp Arbeiderpartiets folk har sunget siden den franske revolusjon over hele Europa denne dagen, og hva AP har blitt til i dag.
Ta dere tid til å reflektere over teksten- innholdet i denne kampsangen ifht den politikk som føres i Norge i dag, hvor ene bomstasjon etter den andre krever inn avgifter, eiendomsskatter pålegges folk, formueskatter, veiavgifter... det skitne folkeran som Arbeiderpartiregjeringen øver mot arbeiderne og det norske folk, nå i 2010. Merk dere spesielt vers nr. 3

Internasjonalen

"I mot oss statens lover bøyes,
av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for plikt den rike føyes,
mens ringhets rett ei kjenner sted.
Lenge nok har vi ligget i støvet:
vi stiller likhets krav mot rov.
Mot alle retten skal bli øvet,
slik vil vi ha vårt samfunns lov."


-I dag har Stoltenberg skrytt på seg laveste arbeidsledighet i Europa. Dette er sannhet med modifikasjoner. Antallet nordmenn som til enhver tid er utenfor arbeidslivet, er oppsiktsvekkende. 105.000 personer mottok attførings- eller rehabiliteringspenger ved utgangen av første kvartal i fjor. Hele 48.500 personer mottok AFP. Norge har sannsynligvis den høyeste sykdoms- og uføreandelen i verden, sier Christopher Prinz i OECD til DN.no.
Stoltenberg har ingen grunn til å slå seg stolt på brystet!

Ønsker alle lesere som er innom en fin 1. mai feiring, og godt valg i 2011 og 2013! c",)___