12 mai 2010

Stoltenberg gjør et slag for folkehelsa!

Statsministeren vil nå ha folk vekk fra pc'ne for å takle helseproblemene.
"- Pengene vi bevilger innen kultur og idrett bidrar til at folk kommer seg vekk fra pc-en, sier statsministeren Jens Stoltenberg."
Disse bevilgningen som løgneren skryter på seg, må vel være tatt fra hans egen fantasi. Folket som lever i dette landet ser heller lite til disse bevilgninger og den velstand han selv opplever, der han suser over himmelrommet i privat leid jet på folkets bekostning, mellom sine planeter i den verden han lever.
Virkeligheten er at kommunene ikke har penger igjen til drift av fritidstilbud til barn og unge, ei heller voksne! I Melhus kommune stod han og hoppet på talerpallen og veivet med begge armer ved Melhustorget under valgkampen og skrøt av seg selv og sine svindlere i regjering. Han lovet vann i alle landets basseng, hvorpå Trønderbladet intervjuet og tok bildet av han der han symbolsk tømte en vannbøtte i det nylig fylte svømmebassenget på Gimse skole, til brede glis fra både Statsminister og Ordfører.
Hvor lenge holdt den lovnaden i den rødstyrte kommunen?
TIL PÅSKE! Da så ikke den røde kommuneadministrasjonene råd for å sette av mer penger til drift av svømmebassenget på Gimse, så det måtte stenges på ettermiddag, kveld og i helger for almuen.
Hva gjør den røde ordføreren Rita Ottervik i Trondheim? Jo, hun pålegger økt parkeringsavgift for folket ved bruk av kommunens parkeringsplasser ved utfartsområder i Bymarka, fra 30 til 50 kroner! Samtidig vil hun gjeninnføre halleie for idrettslag i Trondheim!
Er det dette som er satsningen din på folks helse i form av fysisk aktivitet, og for å få folk bort fra PC'ne, herr Statsminister? Internett, er et sosialt medium, samtidig som det er et oppslagsverk og verktøy i utdanning og jobb, internett er kommet for å bli. For svært mange er internett bortimot den eneste mulighet for tilgang på et viss form for sosialt liv, til å delta i samfunnet og samfunnsdebatten. Da staten har skrellet de for så mye penger i form av skatter og avgifter at de har ikke råd til å gjøre bruk av samfunnets organiserte aktiviteter, ei heller marka, da de fleste veier er stengt med bommer som også koster penger, og priser på kollektivtransport som er så dyrt at folk ikke ser seg råd til å komme seg ut. Stoltenberg snakker med så mange tunger at han ser for meg ut som et visuelt skrekkvesen hvor tunger slenger ut i alle retninger som en ond scienfictionsfigur.

Nei, godeste Jens Stoltenberg! Sørg for at folk har igjen nok penger så de får betalt sine regninger i tide og samtidig har igjen penger til et alminnelig sunt norsk kosthold, så skal du se at folkehelsa igjen stiger i dette landet! Du får ikke en frisk befolkning av å sulte de! Men kanskje gjør du deg fetere selv, med medisinsalg til disse stakkarer, på de medisinfirma din familie selv eier aksjer i! Internett -den fattiges trøst!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.