21 august 2015

Hva skal vi leve av?

"– Hva skal vi leve av i dette landet? Selge leiligheter til hverandre?" - spør Svenn Arne Lie. Næring bør bety å skape verdier, - sier han. 


Skjermdump fra NRK sin nettside.

Det beste spørsmålet jeg har sett i valgkampen så langt. Jeg er fullstendig enig med Lie! Det er blitt slik at folk livnærer seg og skaffer seg eiendom på boligspekulasjoner. Heldig var den som kom seg inn på boligmarkedet før 90-tallet som sitter med nedbetalte boliger. Boliger som ble nedbetalt på 10 år. Nå er boligprisene giret til himmels med nedbetalingstid på 40 år av boliglån. Hinsides all fornuft og normalitet.
Når det er slik styrt at mennesker ikke lenger kan greie å kjøpe seg alminnelige boliger på to fulle lønninger og betale ned denne i løpet av 10-15 år, er noe alvorlig galt fatt. Hele landets budsjett og styring må formateres på nytt. Det er alvorlig "sykdom" i hele samfunnsøkonomien, og mangler i politikeres hoder, som ikke ser galskapen! Når skal finansmafiaen stoppes? Det er de som tjener på denne galskapen, og pengene føres ut av landet.
Anbefaler alle å ta ut pengene sine fra bankene og slutte å låne, og kjøre bankene konkurs. La råttenskapen falle. Det vil bli stygt, veldig stygt. Men nødvendig! Krakket kommer, det er bare spørsmål om tid. Bankene driver og låner ut penger de ikke har. Det er fiktive tall, de sjonglerer med.

13 august 2015

Kjeltringene i Stortinget

Stortinget er ansvarlig for de føringer som legges i staten. Sannelig vet de å legge til rette og begunstige seg selv disse kjeltringene. Ja, jeg skriver kjeltringer!
Stadig leser vi om at staten må få folk ut i jobb, ut av NAV og bidra til fellesskapet.
Stadig leser vi om pensjonistbølgen som vil spise grådig av fellesskapets midler, som om de fleste pensjonister som er utslitt etter et langt arbeidsliv er en byrde for samfunnet. Mennesker som har jobbet innen helsesektoren og ødelagt i muskler og ledd etter mange tunge løft på pasienter. Samme med renholdere som er utslitt i armer og bein etter mye tungt arbeid i lavtlønnsyrker. Med små pensjoner som følger.
På den andre side har vi eliten, som lager reglene for seg og sine allierte i staten. De som har sittet bak skrivebord det meste av livet og lest papirer og fattet vedtak gjeldende andre. Man kan vel bli sliten av å sitte på røva et langt arbeidsliv også, og magen kan vel bli sur av for mye kaffedrikking.

Telemark avis har en reportasje i dag:
"Jon Flølo (Frp) er ordfører i Bamble Kommune mens han er i permisjon som lensmann. Så sa han opp lensmannstillingen og fikk jobb som politibetjent - selv om han vil være i permisjon fra den nye stillingen helt til han pensjonerer seg!"
Innen politietaten så kreves det helseattest for å virke i operativ tjeneste. Det vil si at de som bekler slike stillinger er i toppform fysisk og psykisk. Når en sprek middelaldrende mann på 57 år, kan jobbe som politibetjent, og gå av med pensjon i den alder, så er det sannelig ingen grunn til at denne skal hoppe av arbeidslivet og snylte på resten av samfunnet resterende 30 år av sitt spreke liv!
"Hvorfor søke på en jobb han uansett ikke skulle ha? Fordi i den nye stillingen kunne han gå av som 57-åring og dermed få 10 års "gratis" pensjon fra Statens pensjonskasse."
 Når det attpåtil gjøres bevisst spekulativt for å nettopp kunne gå av med tidligpensjon med fet statlig pensjon, og oppta lensmannstilling, som i mellomtiden blir besatt midlertidig, på slik måte at de som vikarierer ikke får visshet om fast stilling, så er dette så forkastelig som det kan bli, moralsk sett!
  "Hvorfor fikk han jobben når dette var kjent for arbeidsgiver? Siden ordføreren (som bør vite godt hvordan ansettelsesprosesser i det offentlige fungerer) fortalte helt åpent om planen til Statens Pensjonskasse kan det tyde på at det ikke er første gang at ledere i det offentlige gir hverandre fiktive stillinger for å hente ut ekstra goder fra skattebetalerne."
Denne statstyringen ved Storting og regjeringer i partikratiet er gjennomsyret råtten, og man kan ikke fatte det før man får tid å sette seg ned å søke informasjon utenfor tabloidavisene og se sammenhengene. Folk i landet får lese litt noe og litt da, mellom avsløringene er mange saker glemt. Men samler man de og trekker opp linjene, så kan man se at det er intet annet enn en bande som styrer dette landet og begunstiger seg selv og sine i kammeraderiet på toppene.

I disse valgkamptider... Jeg kan bare kjenne på en dyp forakt for alt som kryper og går av skadedyr i norsk politikk! Det handler ikke lenger om å legge god føring for land og folk, men om å begunstige seg mest mulig selv. Faenskapet!

Jeg oppfordrer alle til å stemme inn folk fra bygdalister så styring i kommuner rundt om blir løsrevet fra dette helvetes partikratiet.

Noen synes kanskje jeg burde dempe ordbruken her. Til det vil jeg si: Det finnes ingen dekkende politisk korrekte ord og benevnelser for denne mafiaen som har inntatt makten i Norge!
Arbeiderpartiets rever på toppen er de som i hovedsak har lagt grunnlaget for denne korrupte statstyringen.

Den største trussel i dette samfunnet er menneskers dumskap, og maktmennesker som utnytter disse.
I Arbeiderpartiet florerer det av de. Søk opp boken "Gro-Gate", og les selv.


Les også:Valgkampen går...

Hør ikke på hva de sier, se hva de gjør!


Mens folk er opptatt av kulturverdier og propaganda som pressen serverer, for å holde fokus vekk fra landsforræderiet styresmaktene holder på med disse dager, inngår regjeringer og Storting hemmelige avtaler som fører makten ut av landet bak befolkningens rygg. La det ikke skje! Konfronter lokalpolitikerne i valgkampen, hvor de står i forhold til TISA. (Tar jeg ikke mye feil, så står de med fårete blikk og vet ikke hva du snakker om, spesielt de i Arbeiderpartiet, som gjerne kjører inn psykisk utviklingshemmede på sine stands, for å stagge publikum. Hvem har vel samvittighet til å snakke hardt til en psykisk utviklingshemmet, eller med en slik ved siden av? Slik utspekulert driver AP sine valgkampboder. Sannheten om deres politikk skal forties.)

Regjering og Storting er ansatt av befolkningen i et demokratisk styrt land. Norge fremstår som demokrati. Her er det blitt omformet til et "partikrati"
Hvilke ansatte ledere i bedrifter ville hemmeligholde visjoner og arbeid for sine bedriftseiere? Slike ledere ville blitt sparket på dagen og svartelistet i næringslivet! Hvem vil vel ha falsknere og forrædere i sine bedrifter, som jobber mot eierens mål for bedriften? Det er det som skjer i AS Norge nå, der befolkningen er aksjonærer og eiere.

TISA (Trade in Services Agreement)

Dette kan bare skje, om folk sover. På tide å våkne og ta samfunnsansvar. 
DINE barn skal leve videre etter deg her i landet.


Jeg oppfordrer befolkningen til å etablere bygdalister og stemme inn partiuavhengige politikere. 
Partikratiet på tvers av partifarger er en og samme makt. Før befolkningen innser dette, blir ingen forandringer i dette landet. Befolkningen er mer gjeldstynget enn noen gang i norsk historie. Det samme er kommunene landet over. Folkets penger føres ut av landet, og natur- med matressurser like så.