13 august 2015

Kjeltringene i Stortinget

Stortinget er ansvarlig for de føringer som legges i staten. Sannelig vet de å legge til rette og begunstige seg selv disse kjeltringene. Ja, jeg skriver kjeltringer!
Stadig leser vi om at staten må få folk ut i jobb, ut av NAV og bidra til fellesskapet.
Stadig leser vi om pensjonistbølgen som vil spise grådig av fellesskapets midler, som om de fleste pensjonister som er utslitt etter et langt arbeidsliv er en byrde for samfunnet. Mennesker som har jobbet innen helsesektoren og ødelagt i muskler og ledd etter mange tunge løft på pasienter. Samme med renholdere som er utslitt i armer og bein etter mye tungt arbeid i lavtlønnsyrker. Med små pensjoner som følger.
På den andre side har vi eliten, som lager reglene for seg og sine allierte i staten. De som har sittet bak skrivebord det meste av livet og lest papirer og fattet vedtak gjeldende andre. Man kan vel bli sliten av å sitte på røva et langt arbeidsliv også, og magen kan vel bli sur av for mye kaffedrikking.

Telemark avis har en reportasje i dag:
"Jon Flølo (Frp) er ordfører i Bamble Kommune mens han er i permisjon som lensmann. Så sa han opp lensmannstillingen og fikk jobb som politibetjent - selv om han vil være i permisjon fra den nye stillingen helt til han pensjonerer seg!"
Innen politietaten så kreves det helseattest for å virke i operativ tjeneste. Det vil si at de som bekler slike stillinger er i toppform fysisk og psykisk. Når en sprek middelaldrende mann på 57 år, kan jobbe som politibetjent, og gå av med pensjon i den alder, så er det sannelig ingen grunn til at denne skal hoppe av arbeidslivet og snylte på resten av samfunnet resterende 30 år av sitt spreke liv!
"Hvorfor søke på en jobb han uansett ikke skulle ha? Fordi i den nye stillingen kunne han gå av som 57-åring og dermed få 10 års "gratis" pensjon fra Statens pensjonskasse."
 Når det attpåtil gjøres bevisst spekulativt for å nettopp kunne gå av med tidligpensjon med fet statlig pensjon, og oppta lensmannstilling, som i mellomtiden blir besatt midlertidig, på slik måte at de som vikarierer ikke får visshet om fast stilling, så er dette så forkastelig som det kan bli, moralsk sett!
  "Hvorfor fikk han jobben når dette var kjent for arbeidsgiver? Siden ordføreren (som bør vite godt hvordan ansettelsesprosesser i det offentlige fungerer) fortalte helt åpent om planen til Statens Pensjonskasse kan det tyde på at det ikke er første gang at ledere i det offentlige gir hverandre fiktive stillinger for å hente ut ekstra goder fra skattebetalerne."
Denne statstyringen ved Storting og regjeringer i partikratiet er gjennomsyret råtten, og man kan ikke fatte det før man får tid å sette seg ned å søke informasjon utenfor tabloidavisene og se sammenhengene. Folk i landet får lese litt noe og litt da, mellom avsløringene er mange saker glemt. Men samler man de og trekker opp linjene, så kan man se at det er intet annet enn en bande som styrer dette landet og begunstiger seg selv og sine i kammeraderiet på toppene.

I disse valgkamptider... Jeg kan bare kjenne på en dyp forakt for alt som kryper og går av skadedyr i norsk politikk! Det handler ikke lenger om å legge god føring for land og folk, men om å begunstige seg mest mulig selv. Faenskapet!

Jeg oppfordrer alle til å stemme inn folk fra bygdalister så styring i kommuner rundt om blir løsrevet fra dette helvetes partikratiet.

Noen synes kanskje jeg burde dempe ordbruken her. Til det vil jeg si: Det finnes ingen dekkende politisk korrekte ord og benevnelser for denne mafiaen som har inntatt makten i Norge!
Arbeiderpartiets rever på toppen er de som i hovedsak har lagt grunnlaget for denne korrupte statstyringen.

Den største trussel i dette samfunnet er menneskers dumskap, og maktmennesker som utnytter disse.
I Arbeiderpartiet florerer det av de. Søk opp boken "Gro-Gate", og les selv.


Les også:Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.