26 januar 2010

Trondheim kommune hindre folk i å holde seg friske!

Den rød-grønne regjering vet ikke hvordan de skal få bukt med sykefraværet i Norge. De mener det er alt for stort, selv om forsker og spesialist i arbeidsmedisin Ebba Wergeland mener det er for lavt, sett i sammenheng med at vi har et inkluderende arbeidsliv. FrP fremmer forslag om momsfritak på treningsavgifter, der arbeidsgiver sponser sine ansattes treningstimer, for å fremme tiltak for helsebringende arbeid, slik at folk skal holdes ved bedre helse og sykefraværet gå ned. Noe som vil føre til motivasjon både hos arbeidsgivere og ansatte. Men hva gjør de rød-grønne i Trondheim kommune? Jo, de gjør stikk motsatt! De skrur opp prisene der de kan, i ukontrollert avgiftskåtskap, slik at mennesker i kommunen skal få mindre mulighet til å trene og bruke marka, så helsen fremmes. På finværsdager er det ikke nok parkeringsplasser i Bymarka og folk parkerer langs veiene, tross at det er skilt med parkering forbudt. Ulovlig parkering som kommunen sørger for å vokte med stor iver, så de kan bøtelegge folk med 500 kr i gebyr. Tross at de ikke står i veien verken for utrykningskjøretøy eller hindrer trafikk forøvrig. De rød-grønne besluttet i vinter å skru opp parkeringsavgiftene på parkeringsplassene i Bymarka fra 30 til 50 kroner. Nå har de rød-grønne også besluttet å gjeninnføre halleie for seniorlag i Trondheim. Idrett er helsefremmende tiltak som heller bør belønnes! Den Herren gir embete, gir han også vett", men det er tydelig i dag at Vårherre også gir dispensasjoner i Trondheim! God bedring til de rød-grønne politikere i Trondheim kommune!

25 januar 2010

Myndigheters vrangvilje til samarbeid

Hvorfor bruker ikke justisminister Storberget forsvaret for å avlaste fengselsvesenet i prekære bemanningssituasjoner, som fører til at fengselsdirektører går av pga høyt arbeidspress og manglende personale å ta av, evnt inntil nye fengselsbetjenter er utdannet og satt inn? §12 og §13 kan brukes i mange tilfeller, når det gjelder Norges sikkerhet. Nå som regjeringen har planer om å sende tilbake mange asylsøkere som har fått avslag, er det mulig å benytte forsvaret, fremfor å sende masse politifolk som sikkerhetsvakter under transport. Hvorfor gjøre det på dyreste måte og ta folk fra der de trengs mest, når det er andre alternativer? Tafatthet og vrangvilje...

23 januar 2010

Resultatet av skolering?

"Mer utdanning vil få ned sykefraværet og antall uføretrygdede, mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV). Hun er ikke i tvil om at det er sammenheng mellom utdanningsnivå og sykefravær."
Det er jo ikke overraskende at en slik idiotisk påstand kommer fra en "skolert sosialist". De har vel knapt klepet i fysisk arbeid , eller gjort et dagsverk utover å prate tull i folk! Finnes det en sosialist som har betalt inn mer enn denne har hentet ut fra samfunnet?
Norge kan aldri drives av kun administrasjon og ledere. Noen må utføre det fysiske arbeidet som kreves i et samfunn også.
Hvor mange er det som jobber rundt om i serviceyrker i dette samfunnet; - butikkansatte, helsearbeidere, hotell-restaurantansatte, ansatte i renholdsverket, renholdere, for ikke nå nevne produksjonsarbeidere! Hva er nødvendigheten av at disse menneskene lærer om Ibsen, Wergeland, infrarød stråling eller polynomregresjon, om de ikke har personlig interesse av fagområdene? Disse som utfører de jobbene som ikke krever videregående utdannelse, vi er avhengig av dem! Mange av de har knallharde fysiske jobber, som ofte fører til belastningsskader, derav kommer høyere sykefravær for endel av disse yrkesgruppene også. Man kan også nevne kommunene hvor de ansatte går på deltidsstillinger, hvor de aldri kan planlegge sin hverdag, for de er nødt å rykke ut på kort varsel for å greie og overleve økonomisk! Stadig psykisk stress for hvordan de skal kunne få inntekt nok til å forsvare sine utgifter. Dette er med på å ødelegge helsen til folk over tid! Psykosomatisk stress, heter det visst på fagspråk.
Man trenger ikke være rakettforsker for å resonere frem til minimum av fornuft! Sosialister, de evner ikke å tenke en selvstendig tanke, uten å slå opp i en bok, hvor en eller annen med "utdannelse" har skrevet hva de skal tenke og mene!
Disse "skolerte" må vel kunne evne å snakke et språk som alle forstår? Stoppe med dette jålete, "kodespråket" av hersketeknikker, for å heve seg selv over arbeideren i samfunnet. Hadde Halvorsen og resten av de sosialistiske politikerne besittet halvparten av fornuften som en mindre skolert arbeider har, så hadde det trolig ikke vært så stort sykefravær i Norge!
Idiotien lenge leve! Og dette skal styre landet!?

06 januar 2010

Hvem styrer legemiddelindustrien?

På Tabloid i kveld var det debatt mellom Karita Bekkemellem, som nå er adm.direktør i legemiddelindustrien og lege Olav Gunnar Ballo. Legen er kritisk til Folkehelseinstituttets vaksineoppkjøp på hele 9,4 millioner, hvor han mener denne massevaksineringen har vært unødvendig, hvor under halvparten av vaksinene er benyttet. Han sa også at man allerede i 2006 på faglig hold, hadde forespeilinger på hvordan slike influensaer fortonet seg, med de behov som disse vekket når det gjaldt vaksinering. Bekkemellem forsvarer oppkjøpet hardnakket, nærmest hysterisk. Hun hauser opp at 29 personer er døde av influensaen. Normalt dør det mellom 1000-1500 mennesker hver høst som følge av de årlige influensaer som rir landet. Hun ville heller ikke høre på da Ballo sa at kun halvparten var vaksinert, og at tallet således skulle vært høyere om det virkelig var en pandemi som Folkehelseinstituttet varslet. Sist høst gikk Karita Bekkemellem ut av Arbeiderpartiet, og kvitterte med en kritisk bok, for å slå tilbake på AP og statsministeren. Hvor troverdig er denne ”utmeldelsen” når man ser den rolle hun nå utspiller innenfor legemiddelindustrien? Var dette et spill for narrer, for å vekke hennes troverdighet i et planlagt spill om penger i Arbeiderpartiets gjerning og ånd? Vi vet at regjeringen har sørget for å kjøpe opp aksjer for 42 milliarder i 6 av verdens ledende legemiddelgiganter, over 8 milliarder bare i GlaxoSmithKlein - som leverte svineinfluensavaksinen. Norge forpliktet seg til å kjøpe 2 vaksiner pr innbygger. Hvilke kvalifikasjoner om medisiner, helse og konsekvens har hun, til og kunne bedømme og råde i saker, som i dette tilfellet var svineinfluensavaksinen? Det kom fram i programmet at Europarådet nå gransker oppkjøpet av vaksiner. Det kunne være fristende å spørre hvilke AP-politikere som sitter i det rådet også. Når man vet at statsministerens søster sitter som ass.direktør i Folkehelseinstituttet, så er det naturlig å spørre seg hvilke koblinger dette er. Folk snakker om konspirasjonsteorier. Det kan vel etter hvert være på sin plass å stille spørsmål om både det ene og andre, om hva som foregår over hodene på folk. Jeg stiller også et stort spørsmål når det gjelder ledelsen i Folkehelseinstituttet som fatter disse beslutninger, og deres talsmann i media Bjørn Iversen. Jeg savner den gravende journalistikken, som tør å ta tak i, og gå dypt inn i slike politiske saker, - som oser av helt andre interesser enn å sørge for helsegevinst hos Norge og resten av verdens folk.
Den falske epidemien var en av tiårets største medisinske skandaler, tordner den tyske politikeren og legen Wolfgang Wodarg i Pharma Times. Wodarg skal også stå bak en debatt og mulig undersøkelse i helsekomiteen av hvorvidt WHOs dømmekraft har vært påvirket av legemiddelindustrien. Debatten skal foregå denne måneden. Flere opplysninger finnes i VG på denne link.

Professor Elling Ulvestad om svineinfluensavaksinen:
"Tidlig høsten 2009 tilsa all tilgjengelig empiri at viruset var ufarlig for de aller fleste, og dermed at massevaksinasjon var unødvendig. Likevel skred myndighetene frem som om empirien ikke fantes, og det ble lagt opp til massevaksinasjon med en vaksine som produsenten selv frakjente seg ansvaret for. Vi med innvendinger ble avfeid som kunnskapsløse vaksinemotstandere som dessuten manglet etisk gangsyn. At vaksinemotstanderne tilsynelatende hadde fått en alliert blant medisinerne, og attpåtil i meg som var avdelingssjef og professor i feltet, var tungt å svelge for mange i fagmiljøet." Les mer hva han forteller på Tidsskrift for den norske legeforening.

05 januar 2010

Bonuslønn til syke arbeidstakere?

Sykelønnsdebatten går hett disse dager. Alt for mange er "syke" og borte fra jobb. Den sosialistiske siden er rådløs, de evner verken å innse realitetene eller ta grep om problemstillingen. I sosialistens øyne finnes det ingen misbrukere av noe slag i Norge, selv om de hardt må innrømme at folk sniker på både trikken og bussen. For sosialisten er det uhørt at det finnes snyltere i samfunnet, som finner det godt å ta seg noen fridager med begrunnelse "sykdom" når de har arbeid å utføre hjemme, eller bare rett og slett ikke orker å gå på jobb pga arbeidspress. Fylla har ofte skylda, mandagssyken er kjent!
For noen år tilbake jobbet jeg i en bedrift som frilanser, og var leid inn der det var behov for å ta unna toppene. Det merkelige var at en av de ansatte alltid uten unntak meldte sykdom kvelden før når disse dagene med høyt arbeidspress kom. Det førte til at det ble ytterligere ekstra arbeidspress på de som var igjen, når disse samtidig måtte dekke denne unnasluntrerens jobb hver gang. Sykdommen ble meldt fra så sent at det var umulig å finne kvalifisert vikar på så kort varsel. Bedriften hadde bonusordning. Bonus ble opparbeidet nettopp når det var trykk på arbeidsplassen og de ansatte stod på hardt. Denne bonusen måtte de dele med denne slarken som alltid uteble, - snylteren på arbeidsplassen.
I debatt på Tabloid 4.01 mente professor i sosialmedisin Per Fuglli at å stenge ute slike snyltere fra bonusordninger ville mane til et sorteringssamfunn. FrPs talsmann Per Arne Olsen mente derimot at dette var en ordning verdt å se nærmere på, for å gi en "gulrot" til de som holder hjulene i gang. Jeg er så enig med Olsen i dette.
Vi har en sykelønnsordning i Norge, hvor folk er sikret lønn under sykdom. Og denne er og må være så stor at folk ikke kommer i økonomisk uføre som følge, i nevneverdig grad. Nettopp pga at folk jobber, så kan vi ha en slik ordning. Er man syk, så bør man vel være glad til at man faktisk får lønn og kan tillate seg å være hjemme, om man ikke skal få bonustillegg på toppen for å være syk, som en slags premiering. Jeg mener at de som tar støyten når noen er syke, fortjener å få den bonusen for seg selv, uten å dele, da de i mange tilfeller også dekker den sykes jobb i dennes sykeperiode.
Er man så mye syk at dette blir et problem, så bør man vel heller se på om man er fysisk skikket og i stand til å utføre det yrke man har valgt. Vel er det inkluderende arbeidsliv, og dette skal man jobbe videre med slik at flere kan være, og kan stå i jobb. Derimot premiering for skoft og manglende ansvarsfølelse hvor følgene er fravær fra jobb med falsk sykemelding er jeg sterkt i mot!
Kanskje burde "latskap" vært en medisinsk diagnose, så hadde det vært enklere for alle parter i arbeidslivet å forholde seg til sykdom og sykelønn?