06 januar 2010

Hvem styrer legemiddelindustrien?

På Tabloid i kveld var det debatt mellom Karita Bekkemellem, som nå er adm.direktør i legemiddelindustrien og lege Olav Gunnar Ballo. Legen er kritisk til Folkehelseinstituttets vaksineoppkjøp på hele 9,4 millioner, hvor han mener denne massevaksineringen har vært unødvendig, hvor under halvparten av vaksinene er benyttet. Han sa også at man allerede i 2006 på faglig hold, hadde forespeilinger på hvordan slike influensaer fortonet seg, med de behov som disse vekket når det gjaldt vaksinering. Bekkemellem forsvarer oppkjøpet hardnakket, nærmest hysterisk. Hun hauser opp at 29 personer er døde av influensaen. Normalt dør det mellom 1000-1500 mennesker hver høst som følge av de årlige influensaer som rir landet. Hun ville heller ikke høre på da Ballo sa at kun halvparten var vaksinert, og at tallet således skulle vært høyere om det virkelig var en pandemi som Folkehelseinstituttet varslet. Sist høst gikk Karita Bekkemellem ut av Arbeiderpartiet, og kvitterte med en kritisk bok, for å slå tilbake på AP og statsministeren. Hvor troverdig er denne ”utmeldelsen” når man ser den rolle hun nå utspiller innenfor legemiddelindustrien? Var dette et spill for narrer, for å vekke hennes troverdighet i et planlagt spill om penger i Arbeiderpartiets gjerning og ånd? Vi vet at regjeringen har sørget for å kjøpe opp aksjer for 42 milliarder i 6 av verdens ledende legemiddelgiganter, over 8 milliarder bare i GlaxoSmithKlein - som leverte svineinfluensavaksinen. Norge forpliktet seg til å kjøpe 2 vaksiner pr innbygger. Hvilke kvalifikasjoner om medisiner, helse og konsekvens har hun, til og kunne bedømme og råde i saker, som i dette tilfellet var svineinfluensavaksinen? Det kom fram i programmet at Europarådet nå gransker oppkjøpet av vaksiner. Det kunne være fristende å spørre hvilke AP-politikere som sitter i det rådet også. Når man vet at statsministerens søster sitter som ass.direktør i Folkehelseinstituttet, så er det naturlig å spørre seg hvilke koblinger dette er. Folk snakker om konspirasjonsteorier. Det kan vel etter hvert være på sin plass å stille spørsmål om både det ene og andre, om hva som foregår over hodene på folk. Jeg stiller også et stort spørsmål når det gjelder ledelsen i Folkehelseinstituttet som fatter disse beslutninger, og deres talsmann i media Bjørn Iversen. Jeg savner den gravende journalistikken, som tør å ta tak i, og gå dypt inn i slike politiske saker, - som oser av helt andre interesser enn å sørge for helsegevinst hos Norge og resten av verdens folk.
Den falske epidemien var en av tiårets største medisinske skandaler, tordner den tyske politikeren og legen Wolfgang Wodarg i Pharma Times. Wodarg skal også stå bak en debatt og mulig undersøkelse i helsekomiteen av hvorvidt WHOs dømmekraft har vært påvirket av legemiddelindustrien. Debatten skal foregå denne måneden. Flere opplysninger finnes i VG på denne link.

Professor Elling Ulvestad om svineinfluensavaksinen:
"Tidlig høsten 2009 tilsa all tilgjengelig empiri at viruset var ufarlig for de aller fleste, og dermed at massevaksinasjon var unødvendig. Likevel skred myndighetene frem som om empirien ikke fantes, og det ble lagt opp til massevaksinasjon med en vaksine som produsenten selv frakjente seg ansvaret for. Vi med innvendinger ble avfeid som kunnskapsløse vaksinemotstandere som dessuten manglet etisk gangsyn. At vaksinemotstanderne tilsynelatende hadde fått en alliert blant medisinerne, og attpåtil i meg som var avdelingssjef og professor i feltet, var tungt å svelge for mange i fagmiljøet." Les mer hva han forteller på Tidsskrift for den norske legeforening.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.