31 desember 2015

Godt nytt år!

Et år full av spenninger er snart over.

Politikerne har hatt mange utfordringer å ta standpunkt til, som har krevd aktiv handling. Mange har vel kanskje sett de utfordringer komme lenge, uten at noen politikere har ville tatt de inn over seg. Heller har de latt venstresiden bruke de statsstøttede mediene til å rope høyt om rasime og hat.
Reklamen om Norge som velferdsstat har gått varmt rundt i ikkevestlige land i mange år. Men politikere har ikke villet se konsekvensene. Ikke før nå, når konsekvensene har skapt så store utfordringer for land og folk at de er tvunget til å møte disse personlig.
- Norge har vært altfor generøse med diverse velferdsgoder til innvandrere som gjør at de får en betydelig bedre levestandard ved å leve på velferdsgoder i forhold til det de hadde i sitt hjemland. Derfor vil de ikke ha samme insitament for å arbeide, sier Wiborg til Nettavisen.
Det er Arbeiderpartiet og venstresidens politikk som har lagt grunnlaget for de konsekvenser vi ser i det norske samfunnet i dag, som har gjort Norge til dette lukrative migrasjonsmål. Det er de som har lagt grunnlaget for den hatretorikk som har vært, med store motsetninger mellom egen befolkning og folkegrupper i landet. Folk reagerer på urettferdighet, der man ser innvandrere får langt mer hjelp enn det som etnisk norske som har ramlet utenfor av ulike grunner får. Innvandrere kommer med tomme hender og får alt lagt i de, og hjelp til å starte på ny. En etnisk norsk uten midler hjemmefra må starte voksenlivet med gjeld, nedkjørt av å leve marginalt over tid, ved samme startpunkt. Det er ikke gitt at alle etnisk norske har en bemidlet og raus familie som bistår. Hvorfor vil ikke politikere se dette? Hvorfor kan ikke de pedagoger og sosialarbeidere som møter disse mennesker hos NAV hver dag forklare og lære politikerne dette, når de mangler den livserfaring og kunnskap om mennesker og samfunnet vi lever i, selv?
Der urettferdighet skjer, oppstår gjerne motsetninger og deriblant sinne og hat.
Rød-grønn har fått en ny betydning den senere tid. Rødt som advarsel for den grønne side!

Navaz Virani, som kom til Norge i 1973 etter at han og familien ble jagd bort fra Uganda av diktatoren Idi Amin, var ikke nådig. Norsk innvandringspolitikk er på ville veier, den er alt for snill, og asylbehandlingen tar alt for lang tid, sa han for flere år siden.
- Norge ødelegger alt ved å sy puter under armene på folk. De får ikke lov til å jobbe, de får farge-TV og alt. Etter tre år, når de endelig kanskje får lov til å bli her, så er mennesket ødelagt totalt, sier Virani til Nettavisen.
Han opplyser at i flere land i Afrika i dag er det plakater hvor det står at du kan reise til paradis for x-antall kroner, og paradiset det siktes til er Norge.
- Vi lærte om isbjørner før jeg kom til Norge, men nå lærer de, at dersom de slipper inn, så skal de slippe å jobbe resten av livet, sier Virani.
- Når det florerer slike plakater i mange land, så rekrutterer man folk som har en agenda. Det er ikke bra, fortsetter han.
Han viser til Somalierne, en folkegruppe som sliter mye i Norge i dag.
Nå er Sylvi Listhaug satt inn som innvandrings- og integreringsminister etter endringer gjort i Solbergregjeringen like før jul.
– Vi må sørge for at det blir mindre attraktivt for de som ikke har beskyttelsesbehov å komme til Norge, sier hun til VG
Som landbruksminister var Listhaug en nådeløs statsråd, som tilsynelatende kjørte upåvirket frem tross kritikk hun fikk, der politikernes mål var å fjerne småbruk i utkantstrøk, sentralisere og bygge stort innen landbruket. Der de store gårdseierne, ofte i sambruk satte seg i voldsom gjeld til bankene (man kan jo spørre hvem som eier gårdene i Norge lenger). Hvordan dette vil slå ut i krisetider om infrastruktur bryter sammen, gjenstår å se. Jeg tenker med gru på konsekvenser av dette. Hva skal folk leve av i utkantene? Folk må ha arbeid!
For å rydde opp i innvandringspolitikken, så tror jeg Listhaug av den grunn er rett dame på rett plass. Der må store innstramminger og endringer til. Da kan flere i de landområder de kommer fra få hjelp. Som kvinner og barn, som ikke har mulighet til å betale menneskesmuglere og ta sjøveien fatt slik de vitale unge menn som invaderer Europa disse dager.
Man kan i mange tilfeller spørre hva de flykter fra, der de svarer hjelpen de får av den norske stat og befolkningen, med å fly rundt med kniver, true, rane og voldta. Det gjelder langt fra alle, men så for alt for mange av dem! Er det da riktig at norske soldater som er med og finansierer deres opphold her i landet skal sendes til deres hjemland for å forsvare deres kvinner og barn, der de så absolutt fremstår kampdyktige nok selv?

Mens dette kaos pågår i vårt land så handler politikerne bak befolkningens rygg. I dette kaoset får globalistene i Europabevegelsen på tvers av partikratiet i Norge arbeidsro til å la EU og de store oligarkene ta mer makt over Norge og befolkningens økonomi, ved at politikere i Stortinget kan komme til å signere TTIP- avtalen.
EU vil signere to vidtrekkende handelsavtaler: en med Canada (CETA = Comprehensive Economic and Trade Agreement) og ett med USA (TTIP = ttip). (Les mer om TTIP her.)
Den offisielle linjen er at dette vil skape arbeidsplasser og øke den økonomiske veksten. Men de som nyter godt av disse avtalene er ikke borgerne, men de store selskapene. Det medfører blant annet at utenlandske investorer, det vil si kanadiske og amerikanske selskaper får rett til å saksøke den norske stat for skader hvis de mener de har lidd tap på grunn av lover satt av EU eller de enkelte EU-landene. Dette kan også påvirke lovene som ble vedtatt av hensyn til det felles beste, som eksempelvis miljø og forbrukerbeskyttelse.
Forhandlingene foregår i hemmelighet, og norsk presse dekker knapt det som skjer av maktoverdragelse. Politikerne vet lite om fremdriften. De får resultatene i form av lange avtaler etter forhandlingene, og er derfor i stand til bare å godta eller forkaste hele avtalen uten å være i stand til å be om endringer. Norge er ikke med i EU og befolkningen skal ikke finne seg i dette. Når så våre politikere (- ja, er de egentlig våre lenger?) knapt vet hva de holder på med, må de stoppes!

Man kan undre på om disse planene nå er i boks, siden det nå tas effektivt grep om migrasjonsstrømmen som nå sendes hjem igjen, som har forårsaket stort kaos på slik måte at det har vært altoppslukende for befolkningen. Så befolkningen ikke har hatt kapasitet til å følge med og vokte hva politikere med pressens hjelp har holdt på med bak ryggen til befolkningen.

Hareide var ute med syting over at han var blitt kalt for blant annet landsforræder i året som er gått. Det i flyktningepolitikken.
Slik "våre politikere" opererer nå, så er det en forsamling av landsforrædere i Stortinget. EU er allerede inne på Stortinget, og de kaller seg "Europabevegelsen".


I demokratisk styrte land, så følger politikere folkeviljen. Går politikere mot egen befolkningen så kalles det politisk forræderi. Fører de så makt ut av landet over på fremmede hender, så er det landsforræderi. Det står nedfelt i Grunnloven paragrafer ved slike handlinger. Må de politikere som deltar i dette, stilles til ansvar.

Jeg vil at Norge skal ut av både Schengen og EØS avtalen. Schengen for å begrense kriminaliteten som følger med de åpne landegrenser. EØS for å gjøre mulig for fattige land utenfor EØS-området å komme inn på handelsmarkedet, og tjene penger på sine varer så de blir selvberget. Det får de ikke mulighet til i dag, der de holdes nede av oligarkene i EU. Heller sender man "bistandsmidler", for å fremstå prektige i all sin golde grådighet!

Jeg er også for en frihandelsavtale, men ikke en der tar makten fra borgere og nasjonalstater.
Det er en verden i stor endring, hvor maktstrukturer flytter på seg og samles på måter jeg ikke liker. Man ser makten stadig mer blir fratatt borgere og overføres "Europabevegelsen". Man ser borgere som blir stadig mer gjeldstynget. Vi har fått en ny form for slaveri, gjeldsslaver. Sitter man i gjeld til halsen, så tør man ikke opponere. Da har man for mye å miste. Hus, hjem, jobb, familie...


"Du må ikke sove" - av Arnulf Øverland
Ønsker alle mine lesere et godt nytt år! 
21 desember 2015

God jul til dere alle!

Det stunder mot julehøytid igjen. De fleste barna gleder seg til julefeiringen. Mange av de små snakker om bestemødre og bestefedre som kommer på besøk, eller som de skal tilbringe julehøytiden hos. De små har strevd og frydet seg på juleverksted på skoler og i barnehager. Stolte og forventningsfulle til de skal gi sine foreldre, eller noen de er glad i, de små ting de har strevd og laget med de små fingrene sine. Stolt som haner når de har pakket inn tingene og skrevet merkelapp på, eller pakket de fletta julehjertene av glanspapir i sekkene sine, for å henge på juletreet. Der de har klar formening om hvem som skal få håndverket.

For andre barn er julen en tung tid. De deler ikke gleden, for de vet det blir mange dager med fyll og spetakkel. Mor eller far, eller begge to- som starter dagen med alkohol og rus. Aldri i stand til å gjøre det de fleste foreldre gjør av aktiviteter sammen med barne i julehøytiden. Noen foreldre blir kranglete og utøver vold i fylla mot hverandre, og andre familiemedlemmer. Mange barn blir vitne til slikt.
Det er ikke slik julen skal være for små barn. De små ba aldri om å bli født. Når man har valgt å sette barn til verden, så har man en plikt til å følge de opp på best mulig måte. Til de er blitt så store og fått med den ballast de trenger for å møte livet som voksne, med det ansvar som ligger i det.
Så til dere fyllefanter uten tanker for andre enn dere selv: Kork flaskene, vær nykter i forhold til alkohol og rus, og se barna deres i jula! De små har bare en barndom, og den går så fort. Juleminnene vil alltid følge de! Er du nabo til et barn du vet ikke får en god jul, så inviter det med inn, og på julekino, eller hva det nå er av hyggestund. Man trenger ofte ikke se langt for å yte godhet og hjelp til medmennesker.
- med disse moralske ord, vil jeg ønske alle mine lesere og mennesker der ute,


En riktig god og fredfull jul! 

Må det bli fred ute i verden.
07 desember 2015

Gammel og sur, men ikke utdatert - skriver Arne Rønning

Er man aktiv på nett og skriver sine meninger og kommentarer, så vekker det gjerne reaksjoner. Det har jeg fått erfare på godt og vondt. Går man hardt ut, må man tåle hardt tilbake. Noen ganger kan man skrive kommentarer i sinne og frustrasjon, og noen ganger kan slike bli tatt ut av kontekst og brukes i andre for å ta fra folk borgelig aktelse. Dette vet Arne Rønning alt om.

Den senere tid har det vært fokus på netthets. Det er vel et knippe som har lagt meg for hat også, som har servert mer enn riktig og rettferdig er, uten å kjenne meg på noe som helst vis.

Arne Rønning som presenterer seg på bloggen sin som "Gammel og sur, men ikke utdatert", er en av dem. Han skriver i sin presentasjon av seg selv at han er: "leirskolelærer, frilance-journalist, hobbyfilosof, enslig (for gammel til å være cool singel)".
En mann med en blogg så full av personlig hat og hån mot meg, fikk meg til å se litt på hva denne godt voksne mannen fra Oppdal representerer, der han henvender seg til meg med "Kjære Ann Tove". Jeg har aldri vært han kjær, like lite som han er eller noen gang vil bli meg kjær.

Arne Rønning skriver at han prøver aktivt å la være og være fordomsfull mot mennesker på bakgrunn av førsteinntrykk og etnisitet, og at han blir opprørt over den generaliseringen han opplever i hverdagen


- men han har svært vanskelig for å takle russere og israelitter, og har lite til overs for greske kelnere.Han liker heller ikke Senterpartiet, og han er glad for at det er slutt på bygdafestene. For der er han redd han ville fått bank. 


Han har tidligere blitt skremt av blant annet homoseksuelle, og han innrømmer at han er fordomsfull.


Tidligere har han hatt glede av å blotte sine kjønnsorganer på nett, ved å ha fotografert disse og latt de rulle over skjermen, blant kjæledyr og unger. Han angret seg litt, og var redd noen skulle kjenne dem igjen. Jeg undrer på om Arne Rønning ellers har lyster som gjør at han kan være tilregnelig å blotte seg for andre mennesker, som barn, der han er lærer på en leirskole? Man leser tidvis om overgrep mot barn i både barnehager og skoler. En voksen mann som jobber med barn, som utviser så slett vurderingsevne og dømmekraft. Jeg stiller spørsmål ved egnethet til å jobbe med barn.Han har også stor glede av å håne mennesker han kjenner når de ikke er til stede, skriver han, fra et festlig lag han var i. Han undrer på om han kan ha diagnosen bipolar light. Han innrømmer han var ondskapsfull. Men han gledet seg lystelig, der de andre tilstedeværende ble irriterte. Jeg undrer på hva som bor i et slikt menneske. Skremmende at en slik mann blir gitt ansvar for barn. Der han tittelerer seg "leirskolelærer" i presentasjon av seg selv. Det bildet han skriver av seg selv på sin blogg vitner ikke om mye pedagogiske egenskaper.


Han skriver i en av bloggene at han føler ubehag når han tenker på at han aldri ble best på å spille gitar, danse eller tjene penger i konsulentbransjen. Han skriver videre at han er ubrukelig som håndverker, er middelmådig på det meste annet. Men legge på kjetting er han sabla god på!
- Etter dette skriver han at han er fornøyd med seg selv. 

Ikke føl deg liten Arne Rønning, alle mennesker er gode på flere ting, også du. Jeg kan vertfall legge til en ting til: ondskap Arne Rønning, DET er du god på!
Du er selv inne på at du kan lide av bipolar-light, og skriver at du er sykmeldt. Mot ondskap finnes ingen behandling i skolemedisinen. 

05 desember 2015

Hva er et hjem uten kjøkken?

Hva skylder vi våre gamle? Et skikkelig måltid? En kule i nakken? - spør Joacim Lund i Oslo By De kalles sykehjem, pleiehjem, gamlehjem. Men hva slags hjem er det som ikke har kjøkken, spør han videre. 

- Det fikk meg til å tenke tilbake og skrive ned mine erfaringer fra institusjoner

Jeg har jobbet som faglært kokk på flere institusjoner der det har vært kjøkken, hvor eldre og syke har vært beboere og pasienter. Til felles har vært matgleden. De som har vært oppegående nok har kommet tuslende en halvtimes tid før maten skal serveres, og har satt seg i spisesalen eller tilhørende dagligstuer hvor de kunne kjent på matlukten, hvor de har gledet seg til middag der lukten av nystekt middag har fylt hjemmet deres. Det har også vært en sosial stund mellom beboere, som har delt lukten og matgleden seg mellom, der de har samlet seg i god tid. Fra kjøkkenareal har man ofte kunnet se de og man har vekslet ord med de under opplegg av mat, og snakket med de i pauser. De fortalte ofte at det luktet så godt, og at de gledet seg til middagen. Mange ganger fortalte de om ting de synes var godt, og som de har lyst på, så kjøkkensjefene lett kunne snappe opp matønsker og tilpasse det innimellom til beboerne. Til felles glede og trivsel på hjemmene. Slike tilbakemeldinger når ikke frem til kjøkken fra beboere fra hjem der mat blir utkjørt, som mangler egne kjøkken i dag. Det er i høy grad livskvalitet, der maten er noe av de få gleder de har igjen i livet når de er kommet til siste veis ende. Skal man ikke unne de gamle og syke den lille glede? Hvor simpel kan politikere og mennesker bli mot de som ingen ting har lenger, ved å ta fra de også denne gleden i livet?

Jeg har også jobbet på andre siden. Ved sykehjem hvor de har fått mat tilbrakt ferdig.
Mange pasienter trenger mye hjelp med maten, både for å skjære opp og bli puttet maten i munnen. Mange har knapt med og dårlige tenner, som gjør spisingen til en tidkrevende prosess. Derfor tar det lang tid å få all maten ut på bordene til beboerne og få mat i alle. Lunken middag er mer regel enn unntak ved slike institusjoner. Når maten er kald, så avgir den ikke så mye duft i rommet eller foran nesen. Maten kommer ofte porsjonsvis i sousvidepakninger a la "Fjordland". Nitriste greier!

Man burde sette stortingspolitikere på den type mat i sine sammenkomster. La de selv føle litt på "trivselen". Der de selv unner seg kun det beste i politiske samlinger.
DE skulle hatt mer juling enn mat! - Som sørger så dårlig for de eldre som har født og fostret de!

Med disse nedleggelser av kjøkken rundt om i institusjonene så raserer de samtidig norsk arbeidsliv for arbeidsplasser, der mange kokker og kjøkkenassistenter er blitt overflødige i arbeidslivet. Hva skal folk jobbe med i fremtiden der arbeidsplasser blir effektivisert bort på slik måte, for å spare penger for staten, der de på den andre side må punge ut til arbeidsledige med trygder fra NAV?
Den høyre hånd vet ikke hva den venstre gjør der hos politikere lenger. Snakker de aldri med sine eldre og syke selv, så de får informasjon om hvordan de eldre og syke har det og opplever det? Økonomene som regner profitt på dette, - hvilke kunnskaper har de om de samfunnsmessige ringvirkningene fra disse besparelsene de har kommet frem til?

Det er på overtid å tenke på menneskelige verdier her i dette landet. Forkast holdninger som at det er en "eldrebølge" - en uproduktiv kvegflokk! Det er mennesker for faen!

02 desember 2015

Norske sjøfolks arbeidsmiljø i NIS-registrerte skip.

Jeg snakket med et menneske som jobber på båt forleden. Denne jobber for et rederi på NIS-registrert båt. Det har vært fortvilelse om bord hos de norske sjøfolkene i lengre tid, da mange har brukt stor del av tiden i sjøen til å sitte på toalett, syke i magen av det dårlige kostholdet og de dårlige hygieniske forhold rundt tilberedningen av mat om bord.
Må det gå så langt at disse sjømenn blir ødelagt i fordøyelsessystemet på slik måte at de blir varige uføre og må gå over på trygdeordninger her i Norge, fremfor å jobbe? Det kan bli konsekvensene av å jobbe og leve under slike forhold ombord i de NIS-registrerte båtene.

Norsk Internasjonalt Skipsregister

Siden båtene er registrert i utlandet så gjelder ikke norsk matkontroll under Matillsynet. Det tross at det står i hovedformålet til NIS at de skal være et ledd i den offentlige kontrollen som sikrer rettigheter i norske skip.

I NIS' lovgivning punkt 3., står det at det er lagt stor vekt på å opprettholde et kvalitetsregister som sikrer at skip registrert i NIS har høy sikkerhet og gode arbeidsbetingelser. Hvilken sikkerhet og gode arbeidsbetingelser er det, når sjøfolkene ombord i disse båter blir syke av den mat som blir tilberedt og servert ombord? Hvordan vil en syk sjømann med ansvar for sikkerhet ombord og andre som er syke av besetningen handle i krisesituasjoner som måtte oppstå, der folk kan risikere å måtte hoppe i vannet når som helst?

Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)


Mennesker som ikke har kompetanse på verken matlaging eller hygiene blir ansatt på luselønninger med lønnsnivå de har i sine hjemland, som norske faglærte kokker ikke kan konkurrere med. Rederne ser kun penger og profitt. Mens mannskapet lider.
Norge- den norske gamle sjøfartsnasjonen. Det er en skam!

  
Jeg trodde først det var bildet av avføringen sin jeg ble vist, men dette var middagen. Ikke en grønnsakbit til.


Lagret med råtne grønnsaker. Grønnsaker som ble lagret blant epler som skiller ut etylengass, som fremskynder forråtnelse på andre grønnsaker. Det vitner om at ansvarlig kokk ikke har begrep om lagring av matvarer.

En oppvaskkost så full av gamle matrester og så utslitt at den var direkte helsefarlig. Sluker i vasken der mat blir håndtert som aldri blir rengjort eller desinfisert.

Slikt utslitt utstyr brukes der mat tilberedes, mens det lå en kasse med nye oppvaskkoster på lager.
"Kokken" brydde seg ikke,  hadde ikke bedre vett.

Fritert Scampi og pommes frites servert som selvstendig middag. Ingen grønnsaker til.

Det kan se ut som Chili Con Carne, og stekte blekksprutringer. Her heller ingen grønnsaker til middagen.
Folk får mangelsykdommer av slik dårlig ensidig kosthold.

             
Stekt kjøtt, fet bearnaisesaus og pommes frites. Helt fritt for grønnsaker.


Frityrstek fisk og stekt blekksprut. Ikke en grønnsakbit.


Dette viser hygienen i byssa. Der mat til sjøfolkene blir laget. Mat som ramler utenfor pannen og slengt tilbake i denne fra en slik møkkete ovn. Kunne du tenkt deg og spise den? Denne er ikke gjort grundig ren på måneder og år.
Når jeg ble kjent med dette så undrer jeg på om den velspiste milliardæren Fredriksen med døtrene, og andre redere selv kunne tenkt seg å spist slik mat, tilberedt under slike forhold.

- Dette er utfallet av at rederne skal tjene mest mulig penger. Når politikere snakker om at de vil få redere til å flagge "hjem" er det NIS de snakker om. Lite kommer inn i statskassen når utlendingene ikke skatter til Norge, og tar fra de norske sjøfolkene jobbene. Det på bakgrunn av at de norske sjøfolkene ikke kan konkurrere med de som kan leve i sine hjemland for slikk og ingen ting.


  • Seks av ti skip i norsk utenriksfart har utenlandsk flagg viser årsberetningen fra Norges rederiforbund (april 2015). Andelen skip med norsk flagg har falt fra 67,2 prosent i 2000 til 46 prosent ti år senere, og videre til 41,6 prosent i år. - skriver ABC-nyhetene.
  • Flere norske rederier varsler at de vil flagge hjem sine skip som følge av at regjeringen myker opp reglene i skipsregisteret. - skriver ABC-nyhetene
  • Les også om hvordan staten har ranet norske sjøfolk, skrevet av jurist Herman J. Berge.

01 desember 2015

Mafiavirksomheten i matvarebransjen

Tidligere i år gikk dokumentaren "Matvarekrigen", på Brennpunkt. Mange fikk den med seg og aksjonerte. For de som ikke fikk sett den, så anbefaler jeg sterkt å se den! Det anser det som en borgerplikt å bidra til å få bukt med råttenskapen blant makthaverne i dette samfunnet.
-  og sa: "enten må du ha alle Narvesen i hele landet, eller ingen Narvesen." (ca 9:15)
Rolf Rune Forsberg er, konditormester, største aksjonær og daglig leder i Hval Sjokoladefabrikk.
De siste 20 år har han brukt på å forsøke å bygge opp Hval som merkevare. I fjor sa matvarekjedene nei til å ta inn Hval sin sjokolade og marsipan, for plassene i butikkene hadde de solgt til Nidar.
Den 7. februar 2014 ble en lastebil sendt til søppelfyllingen utenfor Sandefjord. Lastebilen hadde med seg en halv million marsipansjokolader fra Hval sjokoladefabrikk. Marsipanen veide tilsammen hele 15 tonn, og hadde ingen skader! Søppelfyllingsbedriften var bedt om å destruere all marsipansjokoladen så den ikke kom på markedet igjen.
Årsaken var at konkurrenten Nidar var i konflikt med Norgesgruppen om plasseringen i butikkene. Forsberg og Norgesgruppen var i denne tiden i dialog om leveranse.
Lederen av Hval sjokolade får henvendelse om "privat label", som betyr produksjon hvor butikkene kunne få bruke sitt eget merke som eks. First Price, Label... etc. på sjokoladen fra Hval.


Forsberg mobilliserer for tidenes satsing i sjokoladefabrikken og står på!
Men når julemarsipanen skulle ut var Hvalen blitt til en gris. 
Da Hval leverte hadde det løsnet mellom Nidar og Norgesgruppen. Nidar betalte ni millioner kroner til Norgesgruppen for god plassering i butikkene. Da fikk ikke Norgesgruppen solgt ut all Hvals sjokolade som de hadde forpliktet seg til. 
Forsbergs første forsøk på å komme inn i dagligvarekjedene endte med at deres produkt ble kjørt på fyllingen.
Familiene som driver kjedene er blitt steinrike i løpet av en generasjon, og forbrukerne betaler overpris for varene sier en tidligere ansatt i Norgesgruppen til Brennpunkt.
Leverandører betaler syv til ti milliarder kroner årlig i bonuser til markedstøtter i kjedene.
Norgesgruppen forsvarer det med at de pengene trekkes av på varene hvor det gjør varene billigere for forbrukerne.
Problemet er at de betaler en stor sum bonuser som følger varen, som ikke når ut til forbrukerne sier en av talsmennene.
Norgesgruppen vil ikke gi reporter i Brennpunkt innsyn i avtalene som viser at bonusene følger varene og kommer forbrukerne til gode. Han begrunner det med at avtalene er konfidensielle.
Dagligvarekjedene får høyere priser fra Leverandøren, men har måtte kutte kostnader for å holde prisene nede.

Dokumentaren i sin helhet kan sees her. -hvor opplysninger over er hentet fra.

Etter at dette ble kjent for forbrukere landet over, så ekspanderte Hval sjokoladefabrikk. Flere butikker tok inn deres sjokolade. Coop tok den også inn i sitt assortiment fra Candy King. 
Nå må Hval sjokoladefabrikk si opp mange av sine ansatte, for nå har Coop, med slagordet "litt mitt, litt ditt", sagt opp avtalen med Candy King og Hval sjokolade blir igjen skviset ut, der Nidar har fått all plass i Coop-kjeden. De som markedsfører seg som forbrukerne og medlemmenes egen kjede. 
Er det dette befolkningen i Norge vil? Neppe! Befolkningen vil nok at det skal være muligheter for alle til å etablere bedrifter her i landet, være mulig for alle grundere å starte opp og drive butikker, ikke gitt noen få oligarker som nå, som har all makt og grafser til seg alt av penger i samfunnet. Det skal være muligheter for å etablere noe også for andre og etterkommere!
Dette handler om mafiavirksomhet i matvarebransjen og det bør forbrukerne, oss kunder gjøre alt for å stanse. Vi skal ikke ha det slik her i landet!

Derfor oppfordrer jeg alle mine lesere og folk i landet om å slutte å kjøpe smågodt fra hyllene i Coops sine butikker. Tving de slik til å gjøre plass i butikkene til fristilte hardtarbeidende næringsdrivendes produkter, som på ærlig vis ønsker å drive sjokoladefabrikk og annen produksjon som kommer oss forbruker til gode. 
Hjemmesiden til Hval

Jeg håper så mange som mulig deler denne blogg, så det blir kjent.
Vær oppmerksom på at jeg ikke tjener fem flate øre på denne bloggingen, for den er reklamefri. Jeg skriver ikke for å ramme noen vondt, men for rettferdighet og ærlig spill i maktstrukturene i samfunnet, så alle blir gitt mulighet for å skape noe. Vi har unger som skal bli gitt muligheter her i samfunnet. De bør slippe å vokse opp og leve med slik mafiavirksomhet.

Les også:

30 november 2015

Har Stortinget meldt avgang?

Det ser ut som UDI har overtatt finansministerposten med diktatoriske og ubegrensede fullmakter.
De utvider nå mandatet også til å bli brannvesen der de kan fravike brannkrav:

Faksimile fra Trønder-Avisa


Brannvesenet har hatt tilsyn ved hotellet og anser brannsikkerheten for å være god nok – selv uten sprinkleranlegg.
– Vi anser at dette bygget er lett å evakuere, og godkjente derfor en slik ordning selv om det manglet automatisk slokkeanlegg, sier brannmester Håvard Bye i Brannvesenet Midt IKT. - skriver Trønder-Avisa.
Men det tilfredsstiller ikke forsikringsbransjens krav. Hva ved bruksendring av hotellet senere? Er det da godt nok for Brannvesenet? Er det blitt slik i landet her at vi har ett sett lovverk med påbud og krav for etnisk norske hardtarbeidende mennesker og et annet for asylbaronene, som tjener seg søkkrike på denne menneskehandelen? Betalt av befolkningens skattepenger? 

UDI ser ut til å ha blitt kommunal planmyndighet også, som kan tilsidesette plan og bygningsloven med hensyn til nabovarsel etc:
Her blir folk bedt og beordret om og skaffe husrom til asylsøkere i hver en avkrok i landet. Horder blir sendt over til kommunene, som de ikke har noen forutsetning til å kunne huse. Kristne organisasjoner har ryddet forsamlingshus og stilt de til disposisjon for UDI, men der kommer sannelig UDI med krav om at disse skal fjerne sine kristne symboler som kors FØR disse kristne organisasjonene får bruke husene til asylmottak. Korset som er selve symbolet på nestekjærlighet for den kristne del av befolkningen, som foreløpig er i stort flertall her blant den etnisk norske befolkningen, og der hele vår kultur er tuftet på kristendommen.
«Huttetu, her lukter det kristenmanns blod», sier trollet i eventyret. Det samme sier UDI for tiden. Det norske misjonsselskap har tilbudt flere av sine leirsteder som asylmottak. Mangelen på plasser er stor, så UDI har tatt imot, men med en betingelse: Alle kristne symbol må fjernes. Asylmottaket skal være nøytralt. -skriver Trønder-Avisa
Man har vel ikke hørt migranter kreve det, men UDI! Etter massive protester i den norske befolkning besluttet de da å la disse kors få henge i lokalitetene.

UDI vil også bosette 1000 asylsøkere mellom villaene på Montebello:
- Ved å tilby tomter og være i dialog med UDI får vi mer vi skulle ha sagt enn om UDI kun snakket med private eller statlige tomteeiere. De kan bygge mottak hvor som helst, uavhengig av hva vi ønsker, og vi har ikke mulighet til å stoppe det dersom de ønsker ett stort mottak med 3000 plasser, sier byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap).
- Med tanke på at UDI aldri har stilt til noe valg i Norge, men åpenbart er Norges suverene makthaver, ville det vært greit å få bekreftet Stortingets avgang sånn rent offisielt. For det hersker nå en viss usikkerhet i dette landet om hvem det er som bestemmer, og ikke minst, hvordan Stortinget har kunne overdratt sine fullmakter til UDI uten å gjøre folket oppmerksom på dette maktskiftet!


Det kan være verdt å se nærmere på hvem som trekker i trådene i UDI, og Arbeiderpartiets skjulte edderkoppnett.

02 november 2015

Tilbakemelding fra en illsint lærer fra Arbeiderpartiet i Herøy

I kveld var jeg innom meldingsboksen på Facebook. Jeg oppdaget at det lå en melding under fanen som heter "Annet". Det er lett at det lurer seg inn en melding der iblant som jeg ikke oppdager før det er gått noen dager. Som det gjorde nå. Det var en melding der fra en dame som heter Trine Ingvaldsdotter Garnes. Hun var tydeligvis vred. Meldingen var skrevet tirsdag, 27.11.15, klokken 22.20, som man ser av skjermdumpen av meldingen.


Som det viser av skjermdump under, så spør jeg henne hva hun finner skammelig. Jeg har aldri hilst på damen før, og vet heller ikke hvem hun er, så jeg ønsket å vite hva hun fant skammelig, der hun ikke refererte til noe konkret. Det er jo for seg hyggelig å lese at hun finner meg både voksen og oppegående. Men hun påstår jeg legger store mengder energi i å spre usannheter og skremselspropaganda om medmennesker.
Jeg vil påstå jeg er veldig rask på tastaturet så jeg bruker ikke så mye energi på å få skrevet ned noen ord. Hadde maskinskriving i valgfag på ungdomsskolen og gikk ut med "S" i det faget, så fingrene løper lekende lett, når jeg vet hva jeg skal forfatte. Jeg må vel innrømme jeg har stor interesse av å lese nyheter også, og er samfunnsengasjert.
Det er greit at det finnes mennesker som ikke liker det jeg skriver eller publiserer, oftest publikasjoner med mine kommentarer til de. Vi har ytringsfrihet og den gjelder alle. Jeg vet at jeg skriver direkte og kontroversielt mange ganger. Mange ganger provoserer det. Det er fint om folk lar seg provosere, for da søker de ny informasjon. Ofte må den synke inn, og folk søker mer og andre kilder. Det er bare død fisk som flyter med strømmen!
Trine Ingvaldsdotter Garnes, som forøvrig står som nr. 29 som listekandidat på Arbeiderpartiet i Herøys liste for 2015, påstår jeg sprer usannheter og skremselspropaganda om medmennesker.
Virkeligheten begynner å bli skremmende her i landet, som ellers i Europa og resten av verden. Skal vi stikke hodet i sanden som strutsen, og ellers synge "Deilig er jorden" disse dager, og late som vi ikke ser?


Så jeg spør henne hva hun finner usant. 
Jeg fikk ikke noe svar på det, bare en ny skyllebøtte om at jeg ikke var medmenneskelig og at jeg har et forkvaklet syn. (Jeg bruker riktignok briller, med de er det da riktig styrke på.)
Denne læreren som jobber i Herøy kommune og ved Folkeuniversitetet i Midt-Norge, skriver EOD... til slutt. Jeg vet ikke hva det betyr. Jeg spurte henne så om det, men da koblet hun ut og blokkerte meg.
Når man påstår at folk skriver usant så er vel det det samme som å beskylde noen for å fare med løgn? Å bli beskyldt for å fare med løgn liker jeg ikke, så jeg søkte opp telefonnummeret til lærerinnen for å få vite mer hva hun mente. Jeg satte telefonen på lydopptak for å være sikker på at jeg ikke gikk glipp av noe.
Jeg spurte om jeg hadde kommet til Trine Ingvaldsdotter Garnes da hun svarte, og det kunne hun bekrefte, så jeg presenterte meg med Ann Tove Buklev. Jeg henviste til meldingen og spurte i en vennlig tone hvor jeg har skrevet usannheter, - noe jeg tolket som at hun beskyldte meg for å være en løgner. Hun påstod jeg hadde manipulert det jeg postet av tall. Jeg spurte så om det var tallmaterialet fra NAV- i Finnmark. Jeg fikk ikke noe klart svar, men fikk forståelse for at det var det. Jeg spurte om hun som lærer ikke hadde lest linken som lå ved, som viste kilden til der tallene fra skjermdumpen var hentet fra. Hun spurte om det var noe jeg skulle bruke for å anmelde henne og var tydelig opphisset.
Så vel ikke noe grunnlag for anmeldelse. Å bli skjelt ut kan jeg tåle, men jeg liker å vite grunnen når først folk skal tømme magen sin ut over meg og beskylde meg for å fare med usannheter.
"Sitt der bare i rødvinsrusen din" - smelte hun til på nordlandsk dialekt før hun slengte på røret til meg, etter at jeg sa at jeg hadde telefonen på lydopptak.


Link til siden hvor skjermdump er tatt fra

Skjermdump av profilen til Trine Ingvaldsdotter Garnes per 02.11.15 kl. 21.00. Så er det ingen tvil om hvem messengermeldingene er fra. Se samme bilde av henne som barn.PS. Jeg synes rødvin smaker fælt, så det drikker jeg ikke, og ikke liker jeg følelsen av rus heller, så jeg drikker stort sett te og kaffe, for den som måtte lure. Men kanskje var Trine Ingvaldsdotter Garnes på fylla i kveld, hva vet vel jeg...

09 oktober 2015

Skjevdelingen av pengene i landet og Europa

Det henger en tristhet over landet...

Jeg anbefaler alle politikere og lesere å se denne dokumentaren, som viser den vanvittige skjevdelingen av pengene her i landet og resten av Europa. Dokumentaren er veldig lettfattelig og opplysende suveren! Den er så bra at jeg vil anbefale lærere i ungdomsskole og videregående skole å bruke den i samfunnsfagtimene. Den blir tatt av eteren på NRK 24. oktober, så det er viktig å få sett den før det.
Som jeg tidligere har oppfordre folk til gjør jeg det igjen. Ta ut alle sparepenger fra bankene, slutt å lån penger, kvitt dere med kreditter og klipp i stykker kredittkort. Handle varer og klær norskprodusert av enkeltstående bedrifter som ikke tilhører kjeder. Det samme med utesteder og kaféer, bruk privat enkeltstående utesteder og styr unna de store kjederestaurantene. FORBRUKERMAKT!

https://tv.nrk.no/program/KOID22002815/kapital-russell-brand-keiserens-nye-klaer

Denne dokumentaren burde vært vist i samfunnsfagtimene i alle ungdomsskoler og videregående skoler. Med tanke på det store frafallet i videregående skoler. Hvorfor skal ungdom ta utdanning, der de går ut og starter livet som gjeldsslaver til denne finansmafiaen som blir så tydelig synlig i denne dokumentaren? Ungdommene ser det, men kan ikke nok om banksystemet og finansverden til at de forstår hvor frustrasjonen kommer fra, og sette ord på det. De ser bare at noe er fullstendig galt og urettferdig.  I denne dokumentaren ligger svaret på det store frafallet i videregående skole, etter min syn!Vil man søke videre så google "Fractional bankingssystems". Finner også mye på youtube.

08 oktober 2015

Tristhet over landet - av Norulv Øvrebotten

Tristheten over landet
Det hviler en tristhet over landet, sa en venn på Facebook i dag tidlig, og jeg måtte innrømme at hun ga en god beskrivelse. Selv skulle hun riktig nok i begravelse i dag, men den stemningen som følger med begravelser, møtte denne kvinnen ellers også i Trøndelag, der hun bor.
Det er mange som ser at dagens regjering og storting er i ferd med å begå et stort svik mot egen befolkning, og at nasjonen er i ferd med å bli ødelagt. Det er aldri hyggelig å se på selvmord. Særlig ikke et nasjonalt. I dette tilfelle i sakte film.
Når du har et sikkerhetspoliti som er politisk korrekt og analyserer virkeligheten ut fra ideologiske skylapper, har befolkningen i praksis heller ikke noe førstelinjeforsvar lenger. Sjefen for PST, Marie Benedicte Bjørnland, presterte 25. september å sende ut en pressemelding hvor de store flokkene av innvandrere på vei til Norge, stort sett på forhånd var renvasket for mistanke om å inneholde krigere fra IS eller andre terrorister.
Problemet som PST ser for seg er derimot nordmennene, ikke utlendingene. Sjefen for PST mener at høyreekstreme nordmenn er farlige fordi de kan komme i konflikt med venstreekstreme som følge av innvandring. Sistnevnte er altså ikke de farlige.
Så her blir det uansett sett på virkningen og ikke årsaken. Fokus er ikke primært på mennesker som kan finne på å skjære hodet av oss, for å si det slik. Fokus er på dem som kan få hodet skåret av.
Når du så oppfatter at alle nordmenn som er mot en tøylesløs innvandring av hovedsaklig unge menn fra alle andre steder enn Syria, per definisjon er å betrakte som høyreekstremister av myndighetene, er det lett å konstatere at profesjonalitet i politiyrket er byttet ut med å være politisk korrekt. Her skal alle redde verden selv om vi skulle gå under lenge før. Med eller uten uniform. Hvis du ikke uten videre er med på det, er du en ekstremist.
Dette er amatørenes arena. Det har ingenting med faglig profesjonalitet å gjøre. Ikke en gang sikkerhetsmyndighetene klarer lenger å holde hodet klart. Alt er basert på de politisk riktige følelsene.
Alt som er skapt med det gode som formål kan bli snudd til det motsatte, sa Aristoteles, og som gammel forsvars- og sikkerhetspolitiker vet jeg hvor farlig det er når sikkerhetssystemer blir snudd mot egen eksistensberettigelse. Slik politiet nå ser ut til å være. Da er befolkningen langt mer tjent med at det aktuelle sikkerhetssystemet ikke eksisterte overhodet. Fordi det bare skader dem som det skulle ha vernet.
Norge har muligens penger nok til å fylle opp landet med immigranter fra alle verdens kanter i noen år, for det er mer penger enn vett og forstand i dette landet, men vi har ikke ressurser ellers til å håndtere en slik situasjon. Å importere så store folkemengder som vi er i ferd med å gjøre nå, blant annet fra Midtøsten, innebærer at vi importerer alle konfliktene og krigene derfra også.
Da må vi ha et sterkt og profesjonelt politi som fungerer, og det har vi ikke. Det klarer ikke en gang å definere relevante operative problemstillinger. I stedet blir alt snudd på hodet. Egen befolkning er problemet, den andre befolkningen på vei inn, er det ikke. Du kan klype deg i armen av mindre. Av en så tapt evne til å oppfatte hva som er viktig og relevant i dagens virkelighet.
Hvis konteksten for å oppfatte hendelser er så feil, blir følgene deretter.
Nordmenn som har sunn fornuft og ikke vil gjøre landet om til et Midtøsten i miniatyr, er ikke ekstreme, men jordnære. De er som regel gode nordmenn, men er ikke alltid blant dem som roper høyest. De fleste er tause, biter forbannelsen i seg, og når det blir mange nok av dem som tier i fortvilelse, senker det seg altså en slags generell tristhet over landet. Slik kvinnen som jeg snakket med i dag tidlig fortalte om.
En sorg over en kultur og en identitet som snart er borte, er hva som fyller sinnet. Hos gode nordmenn som ser dårlige nordmenn ødelegge alt vi har av sikkerhet og velferd. Å rive ned et godt samfunn trenger ikke ta så lang tid. Når det blir gjort innenfra.
Å innføre et skille mellom gode og dårlige nordmenn, var en effektiv måte å skape orden på etter siste krig. Det skjedde ikke alltid på en rettferdig måte den gang, men det er og blir en god måte å grovsortere på som kan benyttes når det nå igjen er krise i Norge. Så vi vet hvor vi har folk.
Du finner ikke mange gode nordmenn i regjering, storting og embetsverk i Oslo. Derfor er undersåttene så triste. Slik alle normale mennesker alltid er. Når de blir utsatt for svik.


06 oktober 2015

Haraldvangen kjører kombinert leirskole for barn og flyktningemottak.

Jeg fikk nettopp vite fra en opprørt forelder som har sendt sitt barn på leirskole til Haraldvangen i Hurdal, i god tro om at det er en alminnelig leirskole for barn, at barna skulle bo i en kombinert leirskole/flyktningemottak. Når barna ankom stedet ble denne mail (skjermdump under) sendt ut til foreldrene om at barna var kommet vel frem til Haraldvangen og godt installert i hyttene, og at alt var bra. Da først forteller representant for leirskolen at i tillegg til vanlig leirskoledrift blir stedet benyttet også som flyktningemottak. Foreldre har vel krav på å vite hvilke steder barna blir sendt til FØR de gir fullmakter til å la barna dra på slike arrangementer gjennom skolen.


Etterpå sender daglig leder for Haraldvangen ut en pressemelding de har hatt liggende, og kaller denne endringen av driftsformen "del av den nasjonale dugnaden".
De ønsker å imøtekomme flyktningene og gi de basisbehov som mat, seng og husrom til de kan komme inn i det ordinære mottaksapparatet. Ledelsen der skriver at den spesielle situasjonen gjør at vi alle må stille opp som best vi kan. Dugnad skal vel basert på frivillighet og ikke noe som blir tredd ned over ørene på folk?Disse flyktningene som kommer kjenner man ikke identiteten til, der falske pass selges som varmt hvetebrød, eller hvilke traumer de har vært gjennom tidligere. For alt vi vet flykter de fra kriminelle handlinger i sine hjemland, der EU har varslet at kun en av fem av de som nå strømmer gjennom Europa og hit er syriske flyktninger.
Hvor mange, og hvem av de er IS-soldater, der det er varslet at IS vil få 500.000 av sine krigere over til Europa.
Man kan undres på om det her er generalene som flys inn.

Når man ser alle overfallsvoldtekter, knivran og vold relatert til knivbruk og drap, som har eskalert veldig den senere tid, hvor heller ikke barn får gå i fred, der man nå omtrent daglig leser om slike kriminelle voldelige ugjerninger, med utspring fra asylinstituttet, så er en slik flerbruksinstitusjon som Haraldvangen har lagt seg på svært uheldig.
Det er mange barn i norske skoler som har store utfordringer å slite med selv, som kan ha utfordrende og utagerende atferd, som lett vil kunne la seg lokke til mennesker og handlinger som ikke er bra for de. Når man da ikke kjenner identiteten til de mennesker de skal bo nær, så kan ikke skoler garantere for sikkerheten til barna under slike leirskoleopphold. Å påstå noe annet er galskap!

Jeg legger her ved noen linker som viser endel forhold og holdninger i slike mottak:
Hvordan kan voksne mennesker med ansvar for barn tillate og godta at mindreårige barn skal settes i situasjoner hvor man ikke kan garantere for sikkerheten deres? Hva om en terrorist eller flere er blant flyktningene som vi ikke kjenner identiteten til tar ungene som gisler? Hvem er da ansvarlig?
Vi spiller ikke russisk rulett med barna våre. Barna skal beskyttes!

01 oktober 2015

Forsvarets samarbeid med Statens vegvesen?

Hører i dag Forsvarssjefens fagmilitære råd til regjering og Stortinget, om satsingen og plan for Forsvaret fremover. Han snakker om basestasjoner som skal bevares og satses på, og baser som skal legges ned. Han snakker om helikopter som skal gå til politiet og u-båter som skal taes ut av driften i Forsvaret, for å få kostnadene på en "fornuftig" linje.
Oljenasjonen Norge... med en statsmakt som ikke prioriterer midler nok til det viktigste av alt her i landet disse tider, hvor krig henger som en trussel fra alle kanter, både utenfra og innenfra.
Jeg hørte ikke nevnt med et ord trussel og bruk av biologisk krigføringsvåpen, forgiftning av drikkevann, krigsanslag mot strømforsyninger og andre livsnødvendige elementer som må være på plass for befolkningen.
For noen år siden var jeg på omvisning i et militært NATO-lager. Der NATO holdt utstyret og Norge vedlikeholdet. Med mye utbygging av veinett i Norge med tunneler og midtrabatter gjennom hele landet stilte jeg spørsmål om Forsvaret var med i veiplanene når Vegvesenet utarbeidet planer om nye veier rundt om i landet. Med tanke på fremkommelighet. Midtrabatter gir smalere veibane. Utrykningskjøretøy som skal passere om militære kjøretøy er ute på veiene.
Jeg fikk til svar fra en av de øverste i Forsvaret, som ledet omvisningen og orienteringen etterpå at det var han faktisk ikke sikker på. Senere stilte jeg spørsmålet til representant som ledet orienteringen om veiplanen for ny E6 gjennom Gauldalen. Heller ikke statens vegvesens ledende prosjektør hadde peiling på dette. Har stilt spørsmålet til lokale ledende politikere, som var helt uinteressert i problemstillingen. (Ansvar og sånn...)
Jeg har senere stilt spørsmålet til flere topp-politikere om dette, uten at heller ikke de kunne svare på dette. Ulf Isak Leirstein lovet å ta dette spørsmål videre. 
Min bekymring var om de militære kjøretøyene kunne komme frem med vannforsyninger til befolkningen med de enorme tankvogner og andre enormt brede kjøretøyer ved krisehåndtering, tilfelle krig. Så vidt jeg har fått kjennskap til så er det begrenset med helikopter å fly ut hjelp med om det smeller.
Jeg har enda ikke fått svar på dette, om Forsvaret er med når veiplaner utarbeides i Norge.
Det må da finnes et menneske med ansvar der oppe i statens ledende linjer som kan gi et informativt svar på dette?? 

Jeg kaster ballen over til pressen som skal drive folkeopplysning og gravende journalistikk!
Dere har en jobb å gjøre!

21 august 2015

Hva skal vi leve av?

"– Hva skal vi leve av i dette landet? Selge leiligheter til hverandre?" - spør Svenn Arne Lie. Næring bør bety å skape verdier, - sier han. 


Skjermdump fra NRK sin nettside.

Det beste spørsmålet jeg har sett i valgkampen så langt. Jeg er fullstendig enig med Lie! Det er blitt slik at folk livnærer seg og skaffer seg eiendom på boligspekulasjoner. Heldig var den som kom seg inn på boligmarkedet før 90-tallet som sitter med nedbetalte boliger. Boliger som ble nedbetalt på 10 år. Nå er boligprisene giret til himmels med nedbetalingstid på 40 år av boliglån. Hinsides all fornuft og normalitet.
Når det er slik styrt at mennesker ikke lenger kan greie å kjøpe seg alminnelige boliger på to fulle lønninger og betale ned denne i løpet av 10-15 år, er noe alvorlig galt fatt. Hele landets budsjett og styring må formateres på nytt. Det er alvorlig "sykdom" i hele samfunnsøkonomien, og mangler i politikeres hoder, som ikke ser galskapen! Når skal finansmafiaen stoppes? Det er de som tjener på denne galskapen, og pengene føres ut av landet.
Anbefaler alle å ta ut pengene sine fra bankene og slutte å låne, og kjøre bankene konkurs. La råttenskapen falle. Det vil bli stygt, veldig stygt. Men nødvendig! Krakket kommer, det er bare spørsmål om tid. Bankene driver og låner ut penger de ikke har. Det er fiktive tall, de sjonglerer med.

13 august 2015

Kjeltringene i Stortinget

Stortinget er ansvarlig for de føringer som legges i staten. Sannelig vet de å legge til rette og begunstige seg selv disse kjeltringene. Ja, jeg skriver kjeltringer!
Stadig leser vi om at staten må få folk ut i jobb, ut av NAV og bidra til fellesskapet.
Stadig leser vi om pensjonistbølgen som vil spise grådig av fellesskapets midler, som om de fleste pensjonister som er utslitt etter et langt arbeidsliv er en byrde for samfunnet. Mennesker som har jobbet innen helsesektoren og ødelagt i muskler og ledd etter mange tunge løft på pasienter. Samme med renholdere som er utslitt i armer og bein etter mye tungt arbeid i lavtlønnsyrker. Med små pensjoner som følger.
På den andre side har vi eliten, som lager reglene for seg og sine allierte i staten. De som har sittet bak skrivebord det meste av livet og lest papirer og fattet vedtak gjeldende andre. Man kan vel bli sliten av å sitte på røva et langt arbeidsliv også, og magen kan vel bli sur av for mye kaffedrikking.

Telemark avis har en reportasje i dag:
"Jon Flølo (Frp) er ordfører i Bamble Kommune mens han er i permisjon som lensmann. Så sa han opp lensmannstillingen og fikk jobb som politibetjent - selv om han vil være i permisjon fra den nye stillingen helt til han pensjonerer seg!"
Innen politietaten så kreves det helseattest for å virke i operativ tjeneste. Det vil si at de som bekler slike stillinger er i toppform fysisk og psykisk. Når en sprek middelaldrende mann på 57 år, kan jobbe som politibetjent, og gå av med pensjon i den alder, så er det sannelig ingen grunn til at denne skal hoppe av arbeidslivet og snylte på resten av samfunnet resterende 30 år av sitt spreke liv!
"Hvorfor søke på en jobb han uansett ikke skulle ha? Fordi i den nye stillingen kunne han gå av som 57-åring og dermed få 10 års "gratis" pensjon fra Statens pensjonskasse."
 Når det attpåtil gjøres bevisst spekulativt for å nettopp kunne gå av med tidligpensjon med fet statlig pensjon, og oppta lensmannstilling, som i mellomtiden blir besatt midlertidig, på slik måte at de som vikarierer ikke får visshet om fast stilling, så er dette så forkastelig som det kan bli, moralsk sett!
  "Hvorfor fikk han jobben når dette var kjent for arbeidsgiver? Siden ordføreren (som bør vite godt hvordan ansettelsesprosesser i det offentlige fungerer) fortalte helt åpent om planen til Statens Pensjonskasse kan det tyde på at det ikke er første gang at ledere i det offentlige gir hverandre fiktive stillinger for å hente ut ekstra goder fra skattebetalerne."
Denne statstyringen ved Storting og regjeringer i partikratiet er gjennomsyret råtten, og man kan ikke fatte det før man får tid å sette seg ned å søke informasjon utenfor tabloidavisene og se sammenhengene. Folk i landet får lese litt noe og litt da, mellom avsløringene er mange saker glemt. Men samler man de og trekker opp linjene, så kan man se at det er intet annet enn en bande som styrer dette landet og begunstiger seg selv og sine i kammeraderiet på toppene.

I disse valgkamptider... Jeg kan bare kjenne på en dyp forakt for alt som kryper og går av skadedyr i norsk politikk! Det handler ikke lenger om å legge god føring for land og folk, men om å begunstige seg mest mulig selv. Faenskapet!

Jeg oppfordrer alle til å stemme inn folk fra bygdalister så styring i kommuner rundt om blir løsrevet fra dette helvetes partikratiet.

Noen synes kanskje jeg burde dempe ordbruken her. Til det vil jeg si: Det finnes ingen dekkende politisk korrekte ord og benevnelser for denne mafiaen som har inntatt makten i Norge!
Arbeiderpartiets rever på toppen er de som i hovedsak har lagt grunnlaget for denne korrupte statstyringen.

Den største trussel i dette samfunnet er menneskers dumskap, og maktmennesker som utnytter disse.
I Arbeiderpartiet florerer det av de. Søk opp boken "Gro-Gate", og les selv.


Les også:Valgkampen går...

Hør ikke på hva de sier, se hva de gjør!


Mens folk er opptatt av kulturverdier og propaganda som pressen serverer, for å holde fokus vekk fra landsforræderiet styresmaktene holder på med disse dager, inngår regjeringer og Storting hemmelige avtaler som fører makten ut av landet bak befolkningens rygg. La det ikke skje! Konfronter lokalpolitikerne i valgkampen, hvor de står i forhold til TISA. (Tar jeg ikke mye feil, så står de med fårete blikk og vet ikke hva du snakker om, spesielt de i Arbeiderpartiet, som gjerne kjører inn psykisk utviklingshemmede på sine stands, for å stagge publikum. Hvem har vel samvittighet til å snakke hardt til en psykisk utviklingshemmet, eller med en slik ved siden av? Slik utspekulert driver AP sine valgkampboder. Sannheten om deres politikk skal forties.)

Regjering og Storting er ansatt av befolkningen i et demokratisk styrt land. Norge fremstår som demokrati. Her er det blitt omformet til et "partikrati"
Hvilke ansatte ledere i bedrifter ville hemmeligholde visjoner og arbeid for sine bedriftseiere? Slike ledere ville blitt sparket på dagen og svartelistet i næringslivet! Hvem vil vel ha falsknere og forrædere i sine bedrifter, som jobber mot eierens mål for bedriften? Det er det som skjer i AS Norge nå, der befolkningen er aksjonærer og eiere.

TISA (Trade in Services Agreement)

Dette kan bare skje, om folk sover. På tide å våkne og ta samfunnsansvar. 
DINE barn skal leve videre etter deg her i landet.


Jeg oppfordrer befolkningen til å etablere bygdalister og stemme inn partiuavhengige politikere. 
Partikratiet på tvers av partifarger er en og samme makt. Før befolkningen innser dette, blir ingen forandringer i dette landet. Befolkningen er mer gjeldstynget enn noen gang i norsk historie. Det samme er kommunene landet over. Folkets penger føres ut av landet, og natur- med matressurser like så.