31 desember 2015

Godt nytt år!

Et år full av spenninger er snart over.

Politikerne har hatt mange utfordringer å ta standpunkt til, som har krevd aktiv handling. Mange har vel kanskje sett de utfordringer komme lenge, uten at noen politikere har ville tatt de inn over seg. Heller har de latt venstresiden bruke de statsstøttede mediene til å rope høyt om rasime og hat.
Reklamen om Norge som velferdsstat har gått varmt rundt i ikkevestlige land i mange år. Men politikere har ikke villet se konsekvensene. Ikke før nå, når konsekvensene har skapt så store utfordringer for land og folk at de er tvunget til å møte disse personlig.
- Norge har vært altfor generøse med diverse velferdsgoder til innvandrere som gjør at de får en betydelig bedre levestandard ved å leve på velferdsgoder i forhold til det de hadde i sitt hjemland. Derfor vil de ikke ha samme insitament for å arbeide, sier Wiborg til Nettavisen.
Det er Arbeiderpartiet og venstresidens politikk som har lagt grunnlaget for de konsekvenser vi ser i det norske samfunnet i dag, som har gjort Norge til dette lukrative migrasjonsmål. Det er de som har lagt grunnlaget for den hatretorikk som har vært, med store motsetninger mellom egen befolkning og folkegrupper i landet. Folk reagerer på urettferdighet, der man ser innvandrere får langt mer hjelp enn det som etnisk norske som har ramlet utenfor av ulike grunner får. Innvandrere kommer med tomme hender og får alt lagt i de, og hjelp til å starte på ny. En etnisk norsk uten midler hjemmefra må starte voksenlivet med gjeld, nedkjørt av å leve marginalt over tid, ved samme startpunkt. Det er ikke gitt at alle etnisk norske har en bemidlet og raus familie som bistår. Hvorfor vil ikke politikere se dette? Hvorfor kan ikke de pedagoger og sosialarbeidere som møter disse mennesker hos NAV hver dag forklare og lære politikerne dette, når de mangler den livserfaring og kunnskap om mennesker og samfunnet vi lever i, selv?
Der urettferdighet skjer, oppstår gjerne motsetninger og deriblant sinne og hat.
Rød-grønn har fått en ny betydning den senere tid. Rødt som advarsel for den grønne side!

Navaz Virani, som kom til Norge i 1973 etter at han og familien ble jagd bort fra Uganda av diktatoren Idi Amin, var ikke nådig. Norsk innvandringspolitikk er på ville veier, den er alt for snill, og asylbehandlingen tar alt for lang tid, sa han for flere år siden.
- Norge ødelegger alt ved å sy puter under armene på folk. De får ikke lov til å jobbe, de får farge-TV og alt. Etter tre år, når de endelig kanskje får lov til å bli her, så er mennesket ødelagt totalt, sier Virani til Nettavisen.
Han opplyser at i flere land i Afrika i dag er det plakater hvor det står at du kan reise til paradis for x-antall kroner, og paradiset det siktes til er Norge.
- Vi lærte om isbjørner før jeg kom til Norge, men nå lærer de, at dersom de slipper inn, så skal de slippe å jobbe resten av livet, sier Virani.
- Når det florerer slike plakater i mange land, så rekrutterer man folk som har en agenda. Det er ikke bra, fortsetter han.
Han viser til Somalierne, en folkegruppe som sliter mye i Norge i dag.
Nå er Sylvi Listhaug satt inn som innvandrings- og integreringsminister etter endringer gjort i Solbergregjeringen like før jul.
– Vi må sørge for at det blir mindre attraktivt for de som ikke har beskyttelsesbehov å komme til Norge, sier hun til VG
Som landbruksminister var Listhaug en nådeløs statsråd, som tilsynelatende kjørte upåvirket frem tross kritikk hun fikk, der politikernes mål var å fjerne småbruk i utkantstrøk, sentralisere og bygge stort innen landbruket. Der de store gårdseierne, ofte i sambruk satte seg i voldsom gjeld til bankene (man kan jo spørre hvem som eier gårdene i Norge lenger). Hvordan dette vil slå ut i krisetider om infrastruktur bryter sammen, gjenstår å se. Jeg tenker med gru på konsekvenser av dette. Hva skal folk leve av i utkantene? Folk må ha arbeid!
For å rydde opp i innvandringspolitikken, så tror jeg Listhaug av den grunn er rett dame på rett plass. Der må store innstramminger og endringer til. Da kan flere i de landområder de kommer fra få hjelp. Som kvinner og barn, som ikke har mulighet til å betale menneskesmuglere og ta sjøveien fatt slik de vitale unge menn som invaderer Europa disse dager.
Man kan i mange tilfeller spørre hva de flykter fra, der de svarer hjelpen de får av den norske stat og befolkningen, med å fly rundt med kniver, true, rane og voldta. Det gjelder langt fra alle, men så for alt for mange av dem! Er det da riktig at norske soldater som er med og finansierer deres opphold her i landet skal sendes til deres hjemland for å forsvare deres kvinner og barn, der de så absolutt fremstår kampdyktige nok selv?

Mens dette kaos pågår i vårt land så handler politikerne bak befolkningens rygg. I dette kaoset får globalistene i Europabevegelsen på tvers av partikratiet i Norge arbeidsro til å la EU og de store oligarkene ta mer makt over Norge og befolkningens økonomi, ved at politikere i Stortinget kan komme til å signere TTIP- avtalen.
EU vil signere to vidtrekkende handelsavtaler: en med Canada (CETA = Comprehensive Economic and Trade Agreement) og ett med USA (TTIP = ttip). (Les mer om TTIP her.)
Den offisielle linjen er at dette vil skape arbeidsplasser og øke den økonomiske veksten. Men de som nyter godt av disse avtalene er ikke borgerne, men de store selskapene. Det medfører blant annet at utenlandske investorer, det vil si kanadiske og amerikanske selskaper får rett til å saksøke den norske stat for skader hvis de mener de har lidd tap på grunn av lover satt av EU eller de enkelte EU-landene. Dette kan også påvirke lovene som ble vedtatt av hensyn til det felles beste, som eksempelvis miljø og forbrukerbeskyttelse.
Forhandlingene foregår i hemmelighet, og norsk presse dekker knapt det som skjer av maktoverdragelse. Politikerne vet lite om fremdriften. De får resultatene i form av lange avtaler etter forhandlingene, og er derfor i stand til bare å godta eller forkaste hele avtalen uten å være i stand til å be om endringer. Norge er ikke med i EU og befolkningen skal ikke finne seg i dette. Når så våre politikere (- ja, er de egentlig våre lenger?) knapt vet hva de holder på med, må de stoppes!

Man kan undre på om disse planene nå er i boks, siden det nå tas effektivt grep om migrasjonsstrømmen som nå sendes hjem igjen, som har forårsaket stort kaos på slik måte at det har vært altoppslukende for befolkningen. Så befolkningen ikke har hatt kapasitet til å følge med og vokte hva politikere med pressens hjelp har holdt på med bak ryggen til befolkningen.

Hareide var ute med syting over at han var blitt kalt for blant annet landsforræder i året som er gått. Det i flyktningepolitikken.
Slik "våre politikere" opererer nå, så er det en forsamling av landsforrædere i Stortinget. EU er allerede inne på Stortinget, og de kaller seg "Europabevegelsen".


I demokratisk styrte land, så følger politikere folkeviljen. Går politikere mot egen befolkningen så kalles det politisk forræderi. Fører de så makt ut av landet over på fremmede hender, så er det landsforræderi. Det står nedfelt i Grunnloven paragrafer ved slike handlinger. Må de politikere som deltar i dette, stilles til ansvar.

Jeg vil at Norge skal ut av både Schengen og EØS avtalen. Schengen for å begrense kriminaliteten som følger med de åpne landegrenser. EØS for å gjøre mulig for fattige land utenfor EØS-området å komme inn på handelsmarkedet, og tjene penger på sine varer så de blir selvberget. Det får de ikke mulighet til i dag, der de holdes nede av oligarkene i EU. Heller sender man "bistandsmidler", for å fremstå prektige i all sin golde grådighet!

Jeg er også for en frihandelsavtale, men ikke en der tar makten fra borgere og nasjonalstater.
Det er en verden i stor endring, hvor maktstrukturer flytter på seg og samles på måter jeg ikke liker. Man ser makten stadig mer blir fratatt borgere og overføres "Europabevegelsen". Man ser borgere som blir stadig mer gjeldstynget. Vi har fått en ny form for slaveri, gjeldsslaver. Sitter man i gjeld til halsen, så tør man ikke opponere. Da har man for mye å miste. Hus, hjem, jobb, familie...


"Du må ikke sove" - av Arnulf Øverland
Ønsker alle mine lesere et godt nytt år! 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.