04 januar 2019

Fredelig nytt år!

Slutt å handle unødvendige ting. Reparer og gjenbruk. Spar miljøet. Handelsstanden vil merke det og det vil skape ringvirkninger i driften av Norge. Når handel stopper opp så vil det tvinges frem endringer. Vi er nødt å formatere vårt samfunnsdrift på nytt, for det som er nå, er helt ut av kurs. Man skaper ikke noe ved å ødelegge miljøet, importere  og handle "juggel"over grensene. Handle fra lokale produsenter i den grad en har mulighet. 

Vi lever i en tid hvor det kjennes som at "flokken er på vandring". Alle normer og selvfølgeligheter er mer som visket vekk. Det er ikke lenger substans, under føttene, eller i samfunnet rundt oss. Det virker som at alt er i fri flyt. Politikere som forteller oss hvordan vi skal tenke, føle og mene. Alle skal inn i slusen, ingen skal tenke selv, og om du likevel gjør, så for all del ikke våg å ytre det høyt!
Slik har det vært til nå. Men man merker et opprør i folket. Menneskene er lei av å bli kneblet, samtidig som man blir avspist stadig mer av sine jobbinntekter og trygder, mens man er vitne til at den arrogante politiske makteliten velter seg i særordninger med ekstragoder for seg selv. Det topptunge laget av kvinnelige politikere, vil belære oss våre liv og holdninger. En av de som selv knapt har vært hjemme til egne barn i deres oppvekst, forteller i sin nyttårstale at norske kvinner bør avle flere unger i landet. Hva vet du statsminister Erna Solberg, om det å være mor i dag? Leve fra hånd til munn på vanlige arbeiderlønninger. Stå opp klokka 5.30 for å gjøre klar dagene, røske søvnige små ut av den dypeste søvn for å kjøre de til barnehager, for å rekke jobb. Hente de små mellom 16.00-17.30, lage middag og kveldsmat på de få timer som er igjen av dagen, før de små skal legges på "lading" til neste dags rotterace i barnehager og familieliv, som har flere familiemedlemmer som skal bringes og hentes på aktiviteter og treninger. Man kan ikke lenger sende tenåringene sine på trening og aktiviteter alene, for til det er faren for knivran og voldtekter for stor. Dere har etablert et samfunn som ikke lenger er trygt å ferdes i lenger. Er det ofte du tar alle de oppgavene hjemme selv Erna Solberg? Så mye penger som du har ervervet deg av folkets skattepenger i egen lønn, så kan du glatt leie en "nanny" som fristiller deg alle hverdagsoppgavene på hjemmebane, der mannen din ikke stiller opp. For du gjør vel knapt noe selv av det som normalt følger med en mors arbeid i hjemmet? Sannelig kan du oppfordre kvinner i landet til å føde flere barn i din nyttårstale! De andre to kvinnene du styrer politikken sammen med, som selv er barnløse, har ingen peiling på hva det vil si å drive AS Familien, og forstår ikke hvilke krav som familier møter i hverdagene i 2019. Man kan lese seg til mye, men nattevåket og det daglige livet, familieøkonomien - der mange ligger søvnløse av bekymringer. -Være totalt utslitt før man allerede går på jobb, av mangel på nattesøvn av små barn som har romstert om nettene, det vil dere ikke forstå, før dere har kjent kvalmen og avmakten på kroppen selv. Kjent stresset helt inn i ryggmargen.

Hvordan kan dere tre topptunge damene forsvare klimamål, samtidig som vi lever på en overbefolket jordklode, som dere oppfordrer å føde flere barn inn i. Barn ønsket for å vaske dere i baken når dere blir gamle og uføre selv, og ellers brukt til å jobbe inn skatter og avgifter til staten. Skattepenger dere auser ut av landet til korrupte statstopper i andre land og skattepenger som dere forsyner den globale like arrogante makteliten med! Skal norske kvinner føde dere skatte- og avgiftsgeneratorer? For det er nettopp det folket er nedgradert til å ha blitt i dette landet. Folket i landet har ingen ting de skulle ha sagt lenger, der de ikke lenger blir hørt. Likevel påstår dere Norge demokratisk styrt? Jeg forstår det ikke! I et demokrati, så skal det være folkeviljen som føres. Men dere arrogante hormonelle politikere turer frem, og viser en føring og fremferd som politikere, som er til å spy av! Man har tidligere snakket om politikerforakt. Det er ikke dekkende ord lenger.
Det kan virke som at deres eneste mål er å utarme befolkningen helt til smertegrensen, uten at folket gjør opprør. Dere hevder frekt å ha gitt lettelser og tillegg, samtidig som dere kutter stønader og pålegger stadig høyere og nye avgifter. Bompenger rundt hver en sving på veier som blir bygd, som om befolkningen er straffanger og lever under portforbud.

Nettavisen skriver 04.01.2019 at nordmenn skylder 3442 milliarder kroner. Nettavisen skriver også:

"Men nordmenn er heldigvis også formuende. En annen SSB-statistikk viser nemlig at ved utgangen av 2017 hadde de norske husholdningene en brutto formue på nærmere 10000 milliarder kroner."
Hele artikkelen kan leses her:
(https://www.nettavisen.no/na24/privatokonomi/nordmenn-skylder-3442-milliarder/3423575954.html?)

- Det forundrer meg at fremtredende økonomer i landet som skriver i finansaviser ikke balanserer regnestykket ved å fortelle befolkningen at den "kapitalen" som er regnet som formue, ikke er reell. Ingen boliger som er regnet med som markedsverdi, er verdt sin kapital i reelle verdier. Det vet velutdannede økonomer. Det er å villede befolkningen.

Hele artikkelen kan leses her:
https://www.dagbladet.no/nyheter/statsministerens-ektemann-setter-pengene-sine-i-bompenge-norge/68670311

(Jeg er klar over at en kan linke til overskrifter, men velger å ta med hele nettadressen, da linker av lite fordelaktig karakter for maktpersoner i landet har en tendens til å bli flyttet på og forsvinne.)

Tross at folk er så nedtynget i gjeld, og fattigdommen bare øker, så mener altså Erna Solberg at fattige bør eie flere aksjer. Skal de spise aksjer Erna Solberg? Folket er kjent med at din mann eier aksjer i et av landets større bomveiselskaper. Det skulle vel gi et solid innkomme til din privatøkonomi det Erna Solberg, og meske dere på de fattiges innkrevde bompenger, som det jo blir stadig mer av her i landet? Avisen skriver at du og din mann har delt økonomi. - Det hjelper ikke på den manglende anstendigheten. Du nyter selv godt av disse pengene i ekteskapet. Får da mennesket aldri nok? Selv oppdrettsnæringen har din mann mange aksjer i. Samtidig som din søster har hatt en fremtredende lederstilling i Marine Harvest. Oppdrettsbransjen som forurenser og forgifter sjø og havområder, som legger fjorder døde og forurenser miljøet for generasjoner fremover. Også dine barn. Eier du ingen skrupler menneske? Samtidig så går du i front for å kreve folk for miljøavgifter? Klimaavgifter? Det er ingen samsvar i det du foretar deg selv som politiker/privatperson, og det du forlanger og forventer av folket, menneske! Heleren er ikke bedre enn stjeleren er gammelt visdomsord.

"Til hovedstadsavisa hevder Solberg at børsoppgangen er årsaken til at de rike har rykket ytterligere fra i 2017. De fattigste, mener statsministeren, burde eie flere aksjer for at de også skal kunne nyte godt av gode tider blant verdipapirspekulantene.
— Det er børsoppgangen som forklarer endringen fra 2016 til 2017. Jeg ønsker at flere folk investerer i aksjer og fond, og jeg ønsker at flere folk eier sin egen bolig. Den fattigste tiendedelen i Norge har minst penger spart i fond og de eier i minst grad sin egen bolig, sier hun.
Statsministeren virker ikke å ha reflektert over at det kan være vanskelig for de med minst penger å kjøpe store aksjeposter. De fattigste ti prosentene i Norge har en gjennomsnittlig negativ formue på over én million kroner."
Du som statsminister burde heller lagt til rette for at det skal lønne seg å jobbe her i landet, leve av egne ærlige tjente penger, fremfor å leve av å flytte på andres penger. Det er noe skamløst over Børsen og aksjespekuleringene. Når vi har politikere som velter seg i velstand på lønn de har bevilget seg av fellesskapets kasse, samtidig som de lever fett privat på bompenger som de selv pålegger befolkningen, da er det noe motbydelig skamløst over det hele. Å ja, det er flere høyrepolitikere som har aksjer i bompengeprosjektene rundt om i landet, og da snakker man i høyeste grad om korrupsjon!
Hele artikkelen er linket til her:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/GkpoQ/flere-hoeyre-topper-har-bompenge-bindinger
Bak Erna Solberg på listen stod Øyvind Halleraker, som tett frem til valget var partiets samferdselspolitiske talsmann. Han trakk seg midlertidig fra vervet, etter at VG avslørte at han hadde mottatt flere ti tusen kroner i skjulte honorar fra bompengeselskapets lobbyforening.

Det er ikke bare i sitt levende liv her på jorda at de styrende politikere har ordnet med særordninger for seg selv. Leste forleden dag at statsrådene har egne særordninger for seg selv om noen av de kreperer av hjerteinfarkt også, mens de er på post. Ektefellen får i slike tilfeller lønna til statsråden utbetalt i tre måneder etter dennes død, og begravelsen skjer på folkets bekostning. Det mens øvrige folk i landet får en gravferdsstøtte på 20.000 kroner, som knapt holder til å hente levningen og få den kremert. 
"§ 19.Dødsfall og yrkesskade
Hvis en stortingsrepresentant eller fast møtende vararepresentant dør i løpet av valgperioden, skal de etterlatte utbetales representantens godtgjørelse for hele dødsmåneden samt de tre påfølgende månedene. I tillegg dekkes nødvendige utgifter i forbindelse med representantens begravelse."
-Selv i egne begravelser skal de der fråtse og velte seg i folkets midler. En kan undre på om kistene er vanntette også, fylt opp med champagne...

Mitt ønske for det nye året og fremtiden er at nåtidens grådige korrumperte globalister av topppolitikere blir jaget ut av regjeringskontorer og Storting, og at folket gjeninnfører demokratiet, med en styring som gavner det norske folk og nasjonalstaten Norge! Om Luksusfellens økonomer skulle ta nye oppdrag i det nye året, så ville en god start være å gå inn i regjering og Storting og lære de som forvalter våre penger litt om økonomi, der det strøs penger rundt seg som om de går blinde i fylla i tro om at folkets penger kommer fra Sareptas krukke. Det forundrer meg at de tyngste økonomene i landet ikke går mer aggressivt ut i mediene, etter den vanvittige pengesløsingen til politikerne som styrer landet!

Mens statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale til folket maner folk til å avle flere skattebetalere og lydige arbeidsmaur, så reiser folket seg på tvers av det politiske fargespillet og samles i "Gule vester". En videreføring av opprøret som er i Frankrike. 

Fredelig nytt år!

PS. Oppfordrer alle mine lesere til å melde seg inn i nei til EU.
Om man ikke bidrar aktivt, så vertfall gi de medlemsavgiften, så de kan jobbe videre med. 


Les også: