31 oktober 2009

Et stikk til deg og masse penger til de...

Media i disse dager fylles med utviklingen i massevaksineringen som rir landet som galskapspandemi, mer enn svineinfluensapandemi. Tvetydige informasjoner går ut fra helsedirektoratet og folkeinstituttet. Hvem skal man som menig mann og kvinne tro på?
Jeg har lest endel reportasjer rundt om på nett som redegjør for bivirkninger og mangelfulle testinger før denne vaksinen er tatt i bruk av staten, og om sterke koblinger mellom folkeinstituttet og statsministerens familie, som visstnok skal eie aksjer i vaksineprodusenten GlaxoSmithKline. Folkehelseinstituttet mener Norge ikke hadde noe valg når de inngikk avtale som fritok vaksineprodusenten GlaxoSmithKline for ansvar for eventuelle bivirkninger som måtte komme av influensavaksinen. I sin nyttårstale så ble det vel nevnt at statsministeren ville vaksinere alle verdens barn?
Bak slike store vaksinasjonsprogram som nå er effektivisert i Norge så ligger penger, uhorvelig mange penger! Noen tjener rått på dette. Man kan stille seg spørsmålet, hvem?
Litt researc på nett og en kan bli skremt en og hver når en leser noe av det som ligger der.
Bergens tidene skrev allerede i juni 09, at det bare er registrert 23 tilfeller av svineinfluensaen i Norge, og at ingen av disse var blitt alvorlig syke. På denne bakgrunn så setter den rødgrønne regjering i gang et massevaksinasjonsprogram til en verdi av 650 millioner kroner, skriver Bergens Tidene iflg. NTB.
Butikk er forretning og de aller fleste som driver butikk gjør dette for å tjene penger. Hvorfor skulle legemiddelindustrien være noe unntak? Opplever man velgjørenhet når man går på apoteket å betaler medisiner til skyhøye priser, langt over kostpris/produksjonspris?
Når man surfer rundt, så kommer man over en og annen avhandling, reportasje eller videosnutt med informasjon laget av personer med ulike motiv. Hvorfor skal man stole mindre på disse, enn på den rødgrønne regjering i sine tvetydige informasjoner? De har jo allerede vist at man ikke kan stole på de! Jeg velger å tro på de som advarer mot hysterisk overdrevent medisinbruk, bl.a denne mannen, som står frem som Dr John Rengen Virapen på Youtube. Anbefaler flere å se denne videosnutten, og reflektere over hva som skjer i samfunnet og ikke stole blindt på de anbefalinger som kommer fra den rødgrønne regjerings talsmenn i helsepolitikken. Til syvende og sist, er det DIN helse og DITT liv det gjelder. Vil du være en "prøvekanin" i det store spillet til norsk rødgrønn regjering og legemiddelindustrien, vil du være en prøvekanin i deres laboratorium som omslutter hele verden i kynisk spill om penger?
Det er verdt å merke seg Folkehelseinstituttets opplysninger om hvem som står bak dette "instituttet". Hvor statsministerens søster, Camilla Stoltenberg, lege med doktorgrad i epidemiologi står oppført som ass. adm. direktør.

Hvorfor er helseinstituttets regnskap hemmeligholdt?
Den alminnelige mann og kvinne skal brettes ut i all offentlighet hver høst for å redegjøre for sine inntekter når skatteoppgjørene er klare. Alle bedrifter ligger ute på Brønnøysundregisteret, hvorfor ikke helsefolkeinstituttet? Penger.. en krig om penger?
Jeg kan ikke si hva folk skal gjøre ifht til å la seg vaksinere eller ikke, men jeg anbefaler på det sterkeste mennesker til å surfe rundt å lese om denne vaksinen på nett og stille seg sterkt kritisk til vaksinasjoner og medikamenter som blir masseanbefalt menneskeheten i Norge, også i ettertid av denne galskapens pandemi. Det er din kropp og din helse det gjelder. Legemiddelindustrien og de av regjeringens medlemmer som evnt måtte være involvert bør skaffe seg inntekter på redelig vis, slik øvrig befolkning må!

Jeg siterer Otto Jespersen nok en gang:
"Jeg stoler faen ikke på dem!"

29 oktober 2009

Troll til kjerringer og mossadotter til menn!

Er politikkens dagsorden slik at man må ha en "måssadott" hjemme, om man skal gjøre karriere som kvinne i politikken, eller en huslig søt frue som legger alle sine egne drømmer om et yrkesengasjert liv til side, for å støtte opp om mannens karriere? Mange må nødvendigvis ha noen som tar hånd om barna når de flyr over verdenshavene i sitt daglige virke, når møtet ikke er ferdig tidsnok til at man rekker flyet hjem til barnehagen stenger.
Bør man da velge et liv i singeltilværelse, for ikke å tråkke ned en evnt. partner?
Etter utspill fra Torbjørn Berntsen i VG i dag, kan en lese om at Ingeborg Moreæus Hanssen går ut å anklager Gro Harlem Brundtland for å ha behandlet sin mann mindre pent gjennom sin politiske karriere.
Jeg skal nå være enig med Berntsen som mener det er unødvendig å publisere alle hendelser av mer privat karakter de måtte få innblikk i, som deltakere i politiske sosiale samlinger på fritiden. (What happen in bush, stay in bush..) Skal man tro dette, så gjør jeg meg tanker om at det må være mange "måssadotter" som lever der i skyggen av sine jernsterke fruentimmer av "frontkjempere" i politikken. Norge, som et fritt land. vi er så heldige at vi kan velge hvordan vi vil leve våre liv, til en viss grad. Trives vi ikke med vår partner så kan vi skille lag, noe som vi også gjør iflg. skilsmissestatistikken. Det uten å måtte leve et liv på vann og brød.
Et gammelt ordtak sier, like barn leker best. Hvordan utarter den "likhet" seg når den ene gjør stor karriere, og den andre blir tvunget til å gå hjemme for å kjøre vaskemaskin og sortere mer og mindre mønstrede sorte strømper? Man startet kanskje på en felles plattform med noenlunde lik ballast hva skolering og ambisjoner angikk.
Like mange mennesker som vi er, like forskjellige er vi. Noen kan ikke fungere bra uten en partner til å styre sitt liv, mens andre tar på seg morsrollen og setter denne til oppgaver den "omfavnede" ikke ser på egenhånd. Noen av disse forguder endog sine sterke kvinner! Vi finner stort sett en som passer oss, alle som en. Lever man med et kvinnetimmer, som tilsynelatende for andre ser ut som et troll, så har "måssadotten" valgt henne selv, i dette frie land!
Alle har et valg. De kan gå...
Men hvem vet? Kanskje ligger det andre toner der, som folk ikke ser? Mennesker er sexuelle vesen. Noen er erotiske, mens andre har mer enn nok med å lage barn. Kan det være snev av sexuelle undertoner som ligger bak i slike forhold, submissiv legning og dominans?
Kanskje er den vi anser som "mossadott" et lite villdyr, som omverden ikke kjenner til i sitt begrensede synsfelt? Hvem vet...

Det var bare noen betraktninger på en helt alminnelig torsdag.

25 oktober 2009

Det er så mye tøv i administrasjoner rundt omkring!

Fengslenes sykdomsplan er at folk skal få sone hjemme om svineinfluensaen griper større tak om seg. Hvilken tafatthet er det som utvises innen administrasjonen når de ikke evner å ta i bruk de ressurser som Norge allerede har, med hjemmel i lovverket? Det er også foreslått å la de som er inne til soning komme ut, for så og inn igjen, for å sone ferdig når tilstandene tilsier at det passer administrasjonen. Hvem skal sørge for disse fangene den tid de er ute? Er det NAV som skal belastes med enda mere?

§ 12. For opplæring til befal eller spesialist kan Stortinget for heimevernspliktige i vernepliktig alder fastsette et tillegg til den vanlige fredstjenesteplikt av inntil 14 dager, eller et dertil svarende timetall, i hver 3-års periode av den pliktiges tjenestetid i Heimevernet.
§ 13. Innenfor rammen av den pliktige tjenestetid kan heimevernssoldater pålegges tjeneste i forbindelse med arrangementer som tjener Heimevernets eller Forsvarets interesser.
Ut over pliktig tjeneste etter §§ 9 til 12 kan heimevernssoldater pålegges tjeneste som tar sikte på å avverge eller begrense naturkatastrofer eller andre alvorlige ulykker. Det samme gjelder tjeneste, herunder vakthold og sikring av objekter og infrastruktur, som tar sikte på å avverge eller begrense anslag av omfattende eller av annen årsak særlig skadevoldende karakter, rettet mot vesentlige samfunnsinteresser. Heimevernssoldater som ikke har fylt 18 år, kan ikke settes til tjeneste som nevnt i annet punktum.

Nasjonal plan for pandemisk influensa har bl.a et mål om å opprettholde nødvendige samfunnstjenester. Om det å verne om sikkerheten rundt kriminalitet ikke blir prioritert, hva er da viktig for landet? Det står videre at målgruppen for planen er ikke befolkningen, men alle som må vite hva de skal gjøre ved utbrudd av pandemisk influensa. Det vil si helsemyndigheter, helsepersonell på alle nivåer, nødetatene, departementer og tjenesteytere. Det kan være kjekt å vite hva "øvrigheten" fatter av beslutninger, også for den menige mann og kvinne, når en ser hvilke tøvete handlingsplaner de legger frem. At det må stilles kritiske blikk til alt de foretar seg, har vel den rødgrønne regjeringen vist for det norske folk til fulle, de fire år de har regjert!

Det finnes ikke en god grunn til at fengselsvesenet skal sende hjem fanger som ikke har sonet ferdig, så lenge vi har et forsvar og et lovverk som gir rom for å benytte heimevernet! Om landet ikke har bedre beredskapstjeneste i krisesituasjoner, så må man stille et stort spørsmål ved sikkerheten generelt i dette landet!

Det er så mye tull og tøys...

Vaksiner deg, eller ta skylden for andres død!

I media uttrykkes daglig om siste utvikling av svineinfluensaen. Nå i dag står det på forsiden i alle landets aviser at Obama erklærer nasjonal krise i USA som følge. Hele 1000 personer er døde i USA av de 307.594.004 innbyggerene som bor der. Det utgjør 0,3 promille av befolkningen. Vet ikke helsevesenets talsmenn at det er helt normalt at mennesker dør under influensaepedemier? Rundt om på sykehjem, så dør de eldste og sykeste når vanlige influensaer rammer også, det er helt normalt. 1000 personer som dør i USA, det er et så latterlig lavt tall i en slik forbindelse at man kan ikke annet enn å riste på hodet av galskapen! Overlege Bjørn Iversen i folkeinstituttet påstår vaksinen er helt trygg og og forklarer hvordan tilsetningsstoffene i Pandemrix-vaksinen er blitt testet og brukt i milliarder av vaksiner tidligere.
Hvem innen legevitenskapen tjener penger på alle vaksinene, og hvor mange blir bestukket som ledd i korrupsjonen som foregår innen legemiddelindustrien? Her om dagen var det en talsperson fra helserådet som mante alle til å ta influensavaksinen, ellers ville de være skyldige i at andre mennesker ble syke og kanskje døde. Hva er dette for smakløs skremselspropaganda med truende beskjed?
Samtidig skriver helsedirektoratet at på det nåværende tidspunkt er det svært begrenset klinisk erfaring med en utprøvingsformulering av Pandemrix (H1N1) som inneholder en høyere mengde antigen i friske voksne i alderen 18-60 år, og det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom. Folkeinstituttet snakker seg selv midt i mot i media!
9,4 mill. vaksinasjonsdoser er kjøpt opp av Norge. To doser til hver innbygger. Har de ikke bedre dømmekraft så de skjønner at størstedelen ikke vil la seg vaksinere? Er det bevisst oppkjøp i alt for store mengder, for nettopp å gi ekstra, "skjult bistand" til WHO, som er blitt lovet 10% av overflødige vaksiner i Norge, gratis!
Jeg tror det store fokus som er på svineinfluensaen er scenesatt av krefter i den rødgrønne regjeringen, slik det blåses opp til dimensjoner som svartedauen på 1300-tallet. En skulle tro jorden stod for fall. Jeg tror det store fokuset som er satt på svineinfluensaen er bevisst handling fra regjeringens kontorer, for å ta fokuset vekk fra NAV og problemen rundt den etaten, for å ta fokuset vekk fra klimakrisen, da forskere strides om riktigheten i de vurderinger som er gjort og som de rødgrønne bygger sine antakelser på. Den venstrevridde pressen støtter opp under beskyttelsen. Den rødgrønne regjering trenger nå et pusterom for å konsolidere situasjonen rundt det kaos de har stelt i stand de siste fire år.
Har de rødgrønne vist at de er til å stole på, på noe som helst vis, etter alle løftebruddene i Soria Moria nr.1? Vær kritisk om du vurderer å ta influensavaksinen, som regjeringens organ mer eller mindre har befalt folk å ta i sin skremselspropaganda.

Jeg siterer Otto Jespersen: "Jeg stoler faen ikke på dem!"

14 oktober 2009

Statsministerens tåkesyn.

Statsminister Stoltenberg sier i P1 i dag at det er alt for stort sykefravær på norske arbeidsplasser, og skjønner ikke hvorfor. I budsjettet har de bevilget 33 milliarder til sykelønn, og behovet har økt med hele 7%.
Jeg skal være enig i at fraværet er alt for stort! Men har Statsministeren gjort seg noen tanker om hvorfor det er så stort sykefravær på norske arbeidsplasser? Han skal få noen tanker på veien av meg, selv om han neppe forstår innholdet.
Den rød-grønne regjering har et sånn skatte og avgiftskjør mot arbeidsfolk i landet at moralen er svekket, både når det gjelder sykefravær og svart arbeid. Uansett hvor mye den alminnelige arbeider jobber, så gir det ikke ekstra kroner på konto, så de kan få betalt skattene, bompengene, veiavgiftene og tv-lisensen. Dere driver en sånn klappjakt på de ekstra hardt tjente penger folk erverver seg at folk gir mer og mindre faen. Folk føler seg syke og slitne av å leve liv hvor alt fokus går på hvordan de skal få betalt sine regninger og overleve i ditt "velferdssamfunn". Skal man få folk til å yte, så må man også la folk få oppleve, og føle at de sitter igjen med lønn for strevet! Den rød-grønne regjeringen er som "Elektrolux støvsugere" i lommene på folk, etter ekstra kroner å tyne ut av arbeidsfolk!
Moralen forfaller blant folk med de rød-grønnes politikk. Svartarbeid kommer til å øke tilsvarende, og folk har ingen moralske skrupler verken mot å jobbe svart, eller kjøpe svart arbeid. Folk må overleve i dette vanstyrte samfunnet! Det er lov å skyte dyr i skogen utenfor jakt-tid, om det er for å overleve. Svart arbeid er den moderne form for overlevelsesevne. Så lite den rød-grønne regjering har av menneskelig innsikt, så er det skremmende at de skal fatte vedtak som gjelder mennesker i landet!
Det er trolig flere som har meninger om dette på ABC-nyhetene