14 oktober 2009

Statsministerens tåkesyn.

Statsminister Stoltenberg sier i P1 i dag at det er alt for stort sykefravær på norske arbeidsplasser, og skjønner ikke hvorfor. I budsjettet har de bevilget 33 milliarder til sykelønn, og behovet har økt med hele 7%.
Jeg skal være enig i at fraværet er alt for stort! Men har Statsministeren gjort seg noen tanker om hvorfor det er så stort sykefravær på norske arbeidsplasser? Han skal få noen tanker på veien av meg, selv om han neppe forstår innholdet.
Den rød-grønne regjering har et sånn skatte og avgiftskjør mot arbeidsfolk i landet at moralen er svekket, både når det gjelder sykefravær og svart arbeid. Uansett hvor mye den alminnelige arbeider jobber, så gir det ikke ekstra kroner på konto, så de kan få betalt skattene, bompengene, veiavgiftene og tv-lisensen. Dere driver en sånn klappjakt på de ekstra hardt tjente penger folk erverver seg at folk gir mer og mindre faen. Folk føler seg syke og slitne av å leve liv hvor alt fokus går på hvordan de skal få betalt sine regninger og overleve i ditt "velferdssamfunn". Skal man få folk til å yte, så må man også la folk få oppleve, og føle at de sitter igjen med lønn for strevet! Den rød-grønne regjeringen er som "Elektrolux støvsugere" i lommene på folk, etter ekstra kroner å tyne ut av arbeidsfolk!
Moralen forfaller blant folk med de rød-grønnes politikk. Svartarbeid kommer til å øke tilsvarende, og folk har ingen moralske skrupler verken mot å jobbe svart, eller kjøpe svart arbeid. Folk må overleve i dette vanstyrte samfunnet! Det er lov å skyte dyr i skogen utenfor jakt-tid, om det er for å overleve. Svart arbeid er den moderne form for overlevelsesevne. Så lite den rød-grønne regjering har av menneskelig innsikt, så er det skremmende at de skal fatte vedtak som gjelder mennesker i landet!
Det er trolig flere som har meninger om dette på ABC-nyhetene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.