25 oktober 2009

Vaksiner deg, eller ta skylden for andres død!

I media uttrykkes daglig om siste utvikling av svineinfluensaen. Nå i dag står det på forsiden i alle landets aviser at Obama erklærer nasjonal krise i USA som følge. Hele 1000 personer er døde i USA av de 307.594.004 innbyggerene som bor der. Det utgjør 0,3 promille av befolkningen. Vet ikke helsevesenets talsmenn at det er helt normalt at mennesker dør under influensaepedemier? Rundt om på sykehjem, så dør de eldste og sykeste når vanlige influensaer rammer også, det er helt normalt. 1000 personer som dør i USA, det er et så latterlig lavt tall i en slik forbindelse at man kan ikke annet enn å riste på hodet av galskapen! Overlege Bjørn Iversen i folkeinstituttet påstår vaksinen er helt trygg og og forklarer hvordan tilsetningsstoffene i Pandemrix-vaksinen er blitt testet og brukt i milliarder av vaksiner tidligere.
Hvem innen legevitenskapen tjener penger på alle vaksinene, og hvor mange blir bestukket som ledd i korrupsjonen som foregår innen legemiddelindustrien? Her om dagen var det en talsperson fra helserådet som mante alle til å ta influensavaksinen, ellers ville de være skyldige i at andre mennesker ble syke og kanskje døde. Hva er dette for smakløs skremselspropaganda med truende beskjed?
Samtidig skriver helsedirektoratet at på det nåværende tidspunkt er det svært begrenset klinisk erfaring med en utprøvingsformulering av Pandemrix (H1N1) som inneholder en høyere mengde antigen i friske voksne i alderen 18-60 år, og det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom. Folkeinstituttet snakker seg selv midt i mot i media!
9,4 mill. vaksinasjonsdoser er kjøpt opp av Norge. To doser til hver innbygger. Har de ikke bedre dømmekraft så de skjønner at størstedelen ikke vil la seg vaksinere? Er det bevisst oppkjøp i alt for store mengder, for nettopp å gi ekstra, "skjult bistand" til WHO, som er blitt lovet 10% av overflødige vaksiner i Norge, gratis!
Jeg tror det store fokus som er på svineinfluensaen er scenesatt av krefter i den rødgrønne regjeringen, slik det blåses opp til dimensjoner som svartedauen på 1300-tallet. En skulle tro jorden stod for fall. Jeg tror det store fokuset som er satt på svineinfluensaen er bevisst handling fra regjeringens kontorer, for å ta fokuset vekk fra NAV og problemen rundt den etaten, for å ta fokuset vekk fra klimakrisen, da forskere strides om riktigheten i de vurderinger som er gjort og som de rødgrønne bygger sine antakelser på. Den venstrevridde pressen støtter opp under beskyttelsen. Den rødgrønne regjering trenger nå et pusterom for å konsolidere situasjonen rundt det kaos de har stelt i stand de siste fire år.
Har de rødgrønne vist at de er til å stole på, på noe som helst vis, etter alle løftebruddene i Soria Moria nr.1? Vær kritisk om du vurderer å ta influensavaksinen, som regjeringens organ mer eller mindre har befalt folk å ta i sin skremselspropaganda.

Jeg siterer Otto Jespersen: "Jeg stoler faen ikke på dem!"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.