25 mars 2010

Demonstrasjonen mot bommen i Trondheim

Det var ikke mange fremmøtte, ca 100. Det var mange journalister, både fra Adresseavisen og NRK, som filmet og intervjuet demonstrantene.
Det ble holdt opp plakater som oppfordret til tuting fra forbikjørende, og biler tutet villig vekk, også de som stod parkert utenfor. Alle ropte "Rita du lyver".
Demonstrantene fikk komme inn når saken ble tatt opp, behandlingen startet litt over kl. 19.00. Først var det noe småsaker som ble tatt opp. Det var en interessant opplevelse å sitte der på galleriet og bivåne "aktivitetsklubben" -altså bystyret, som satt under. De fleste av bystyremedlemmene satt med andre aktiviteter. De fleste hadde bærbar pc foran seg, og fra galleriet ser man pc'skjermene som viste at svært mange satt og twittret, facebook, eller satt å lekte med Ipod'ene sine. En representant fra Arbeiderpartiet måtte vekkes, da hun hadde "sovet i timen" og ikke fikk med seg at det var avstemming. Hun var tydelig i en annen verden og visste vel ikke hva hun stemte på i den saken. En annen representant i bystyret fra de Røde, entret talestolen og beklaget at han hadde stemt i forrige bystyret på noe han ikke var klar over hva han stemte på. Ja, slik er forsamlingen i bystyret i Trondheim.

Kristian Dahlberg Hauge fra FrP la frem saken om å stoppe bompengestasjonene, han fikk støtte fra Svein Otto Nilsen fra Demokratene, og selvsagt fra Enoksen i FrP. Dahlberg Hauge la frem saken på en kraftfull, glimrende måte! Enoksen forsvarte den med like stor kraft, som det stod all respekt av! Resten av røkla støttet "Dronen fra Hitra". Mens saken var til behandling, så tutet det massivt fra biler utenfor, som demonstrerte sin avsky mot det vedtak som var gjort. Unge frøken Guri Melby fra partiet Venstre entret talerstolen og uttalte endog "Verken de som tuter utenfor eller noen av dere der oppe på galleriet (altså oss demonstranter) har noe dere skulle ha sagt i denne saken. Det tross at Dahlberg Hauge hadde lagt frem at kommunestyrer i kommunene omliggende Trondheim hadde ytret sterke ønsker om stans.

Det spilte altså ingen rolle for Venstre i Trondheim hva innbyggerne massivt ønsket.
Samtidig gir bystyremedlem Erling Moe (V) torsdag kveld følgende sms-kommentar på demonstrasjonen overfor adressa.no:
«En pinlig demonstrasjon med et dårlig eksempel for deltakende barn og unge i hvordan demokratiet fungerer. Barnslig, og svekker saken deres. De snudde ryggen til bystyret og ropte til ordføreren.»

-Men herr Moe; er det slik et demokrati skal fungere da?
Er det ikke folket som skal bestemme, - om landet fungerer demokratisk?
Kaller du det demokrati å tvinge gjennom en sak med så stor massiv motstand som er fra folket?
Synes herr Moe at det er akseptabelt å lære våre barn at det er helt ok å lyve når man er politiker? Slår man opp på benevnelsen landsforræderi på wikipedia, så leser man at det er landsforræderi når regjerende makt i et land massivt går mot folkets vilje. Synes du og dine medsammensvornes rolle som landsforrædere er gode forbilder for oppvoksende generasjon?
Vett og forstand, -der det ikke er mer, er det ikke mer å hente...

De fleste av oss vet heldigvis forskjell på rett og galt, også når det gjelder løgn og rettskaffenhet.
Man kan spørre hva Erling Moe fra Venstre har å gjøre i et bystyre, når han ikke har høyere moral, enn at han representerer løgn og bedrag, - med de signaler han har vært med på å gi våre barn i denne bompengesaken, og med deres kvinnelige representants uttalelse.

Da saken ble nedstemt reiste de fleste demonstranter på galleriet seg, og vendte bystyret ryggen. Senere da den var et faktum, ropte flere ned til "dronen og lakeiene"; Løgnere, forrædere, og flere klare meldinger på sviket mot innbyggere i, og utenfor Trondheim.

Det er med beklagelse å si at FrP ikke nådde frem i bystyret i Trondheim.
Og det er med stor forakt jeg ønsker ordfører i Trondheim -dronen fra Hitra, dit pepper'n gror, og det samme med hennes forrædere i bystyret i Trondheim. De skulle skjemmes av å kalle seg politikere for folket, for det er ikke dette folket har stemt frem.
Hun vant valget på å fjerne bomringen, med lovnad om at den ikke skulle opp igjen, ei heller annen brukerfinansiering.

Rita Ottervik vil for alltid fremstå for meg som et kvinnelig symbol i politikken på løgn, svik og bedrag.

24 mars 2010

Melhuspolitikeres vurderingsevne!

For en tid tilbake stod det en artikkel om økologisk mat i Trønderbladet. Kommunen vurderte å endre forbruket av økologisk mat i kommunens kjøkken fra 10% til 20% - noe som ville fordyret kjøkkendriften med en halv million kroner.
På den andre side lever mennesker som er avhengig av sosiale ytelser, som knapt har penger til å gi sine barn en frukt om dagen, langt mindre et middagsmåltid hver dag, pga sosialens satser er så lave i kommunen, at folk ikke greier å få dekket ernæringsmessige grunnleggende behov på satsene.
Det er de samme politikere som bevilger og styrer.

Samtidig leser man i Trønderbladet at kommunen velger å stenge bassenget som alle våre skolebarn i nedre del av kommunen benytter, da det har en kostnad på 100.000 kroner pr. måned å drifte, noe disse røde politikerne ikke finner forsvarlig.
”Den økologiske maten som politikerne ville gi barna, ville da altså spist hele 5 måneder stengt basseng for å kompensere. Man kan jo måle helse opp mot hverandre i disse tilfellene.
I dagens samfunn er fedme blitt en stor folkesykdom, både blant barn og voksne. Da må politikere legge til rette for ungene som vokser opp, har et tilbud som bidrar til at denne folkesykdommen bekjempes. Det fører til bedre helse og mindre sykefravær på sikt.
Jeg tenker med avsky på bildet av den glisende statsminister Stoltenberg med vannbøtten under valgkampen i åpningen av bassenget, og hvor han annonserte for hele Norge at alle landets bassenger nå skulle fylles med vann, under hans herskevelde. Like stor avsky, når jeg ser hva enkelte politikere får seg til av handlinger mot folket i Melhus i kraft av makten som ligger i sine signaturer.

Lovnader, løgn og bedrag fra Stoltenberg og lakeiene hans! Maktmisbruk kalles dette!

01 mars 2010

Har vi ytringsfrihet i Norge?

I Norge kan vi uttrykke hva som helst bare AP og venstrevridde krefter godkjenner det som blir sagt. Er de som sitter med sensurrettigheter i norske aviser av samme mening så går dine ytringer glatt gjennom i media, både i aviser og ulike nettforum. Men stakkars deg om du har meninger som de venstrevridde kreftene i en kjøpt presse i form av pressestøtte, misliker. Da kommer klare kontante beskjeder om at det er opp til hver enkelt avis og sensor å avgjøre hva som skal trykkes i deres avis. Pressestøtte... ordet gir en besk eim i kjeften! Avisene får støtte fra staten, -fra dine og mine skattepenger, men det er kun deres egne holdninger og synspunkter som får komme til syne for allmuen.
Avisene og pressen skal tjene penger, så når debattene raser i landet, da er det de saftigste overskriftene som kommer frem og folks meninger påfølgende i samme klare kontekst. Men straks stoffet ikke er salgbart stoff, da trekkes denne friheten tilbake og journalistenes sensurering gjelder for hva disses egne politiske meninger ligger.

Har vi ytringsfrihet i Norge med den statsstøttede pressen? Etter mitt syn, NEI!