01 mars 2010

Har vi ytringsfrihet i Norge?

I Norge kan vi uttrykke hva som helst bare AP og venstrevridde krefter godkjenner det som blir sagt. Er de som sitter med sensurrettigheter i norske aviser av samme mening så går dine ytringer glatt gjennom i media, både i aviser og ulike nettforum. Men stakkars deg om du har meninger som de venstrevridde kreftene i en kjøpt presse i form av pressestøtte, misliker. Da kommer klare kontante beskjeder om at det er opp til hver enkelt avis og sensor å avgjøre hva som skal trykkes i deres avis. Pressestøtte... ordet gir en besk eim i kjeften! Avisene får støtte fra staten, -fra dine og mine skattepenger, men det er kun deres egne holdninger og synspunkter som får komme til syne for allmuen.
Avisene og pressen skal tjene penger, så når debattene raser i landet, da er det de saftigste overskriftene som kommer frem og folks meninger påfølgende i samme klare kontekst. Men straks stoffet ikke er salgbart stoff, da trekkes denne friheten tilbake og journalistenes sensurering gjelder for hva disses egne politiske meninger ligger.

Har vi ytringsfrihet i Norge med den statsstøttede pressen? Etter mitt syn, NEI!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.