27 november 2014

Norsk politi på sitt beste:

Bemerkelsesverdig at politiet ikke evner å få tak i far til barnet, men Oslo by kan.

 

Rudi Bakken opplevde for ikke lenge siden å få tre sivile polititjenestemenn på døra uten ransakingsordre. Bakken var ikke hjemme, men en venn som var på besøk åpnet for betjentene. Jusprofessor Terje Einarsen ved Universitetet i Bergen sier politiet på generelt grunnlag ikke har lov å gå inn i private hus uten videre. De har ikke lov å ta seg inn i en privat leilighet uten at de har fått en avgjørelse fra retten eller fra en kompetent person i påtalemyndighetene. Det er nedfelt i Grunnloven at privatpersoner kan nekte politiet adgang til egen bolig uten slik dokument. Har de ikke dette må de vente til de får det med å ta seg inn. Les hele saken på nrk.no.26 november 2014

Høyesterett skjuler korrupsjon blant finansmafiaen

Det kan virke som det en kriminell bande som styrer Høyesterett. Ut fra denne kjennelsen vedlagt som link, så beskytter Høyesterettens dommere mennesker som driver med korrupsjon på høyt plan her i landet. Man kan spørre hvem av de som er involvert selv i denne, siden de er redd for at klientkonto skal granskes. Man kan også spørre hvem av politikerne som er med i denne tilsynelatende banden som har fått makt i landet, det på tvers av partiene.
Hvordan mener dere at man skal kunne rydde opp i korrupsjonen i Norge om Økokrim ikke får innsyn i advokaters klientkonti? Dere vil ta de små, men de store kjeltringene beskyttes av den makten som skal beskytte befolkningen og sørge for rettferdig rettergang, men som i realiteten er en og samme bande, slik den fortoner seg. Hvilket narrespill! Dette er så alvorlig at jeg vil kalle det “bande”!
Informasjonen går bredt i kulissene. Dere bekymrer dere om netthatet og plastposeavgift. Er det disse peanøtter dere kaster ut til befolkningen for å holde fokus vekk fra statsmakten som svindler og bedrar befolkningen, gjennom hele det tredelte maktsystemet, som i realiteten er en og samme makt. Det er mange som ser statsmakten i kortene disse dager.
Jeg kjenner mennesker som legger igjen mobiltelefoner hjemme og bruker alternative fremkomstmidler for de er livredd statsmakten, redd statsmakten som skal beskytte de. Redd, av den grunn de har kjennskap til for mye av de ulovligheter som maktmennesker øverst i statsapparatet driver med. Redd for å bli tatt av dage, av den grunn man vet for mye.
Hvordan i himmelens navn har det fått skje at det er blitt slik i landet?!
Når nå politiet landet over er bevæpnet, hvem er det man er redd for, og hvem er det som skal beskyttes?
Er det IS som det hevdes av PST og media, eller er det folket som er i opprør?
Jeg har ingen tillit lenger til verken dere politikere eller pressen, og langt fra norsk rettsvesen.  Den mistilliten deler jeg med svært mange. Etter mange overgrep er dere blitt en fryktet og hatet maktfaktor i samfunnet. Hvordan har det fått bli slik? Dere politikere i Stortinget, dere er landets øverste myndighet. Dere må ta ansvar for utviklingen. Det vi ser er resultat av deres vilje og handlinger. Hvem styrer dere? Dere er da ikke folkets representanter lenger?
Jeg leser at Høyre vil få slutt på hets og styggedom i kommentarfelt. Leser at AP og de andre fargefaktorene vil det samme. Jeg er enig i at det er en uting. Spesielt når folk kan slenge rundt seg med hets, gjemt og beskyttet under nick av redaksjonene rundt om i landet.
Men hvorfor oppstår det hets i samfunnet? Hva er de bakenforliggende årsakene? Kan det ha noe med at hele statstyringen fra øverste rettslig myndighet fremstår som korrupt og beskytter kjeltringer her i landet, og at politikere kjører opp med multikultur for å skape konflikter i befolkningen for å føre fokus vekk fra det politikere og makthavere i landet holder på med? Se til barnevernet, hvordan folk blir raljert med. Dere politikere vet det, og likevel lar dere denne herjingen med mennesker få skje. Hva er det dere vil oppnå? Har dere fått det kaos og fryktsamfunnet dere har provosert frem?
Se til denne kjennelsen i linken, nest siste avsnitt. Hvem er kjeltringer og hvem er folkets representanter i politikken i dag? Det er ikke godt å si! Når politiet i Norges land nå er bevæpnet, hvem er det dere beskytter dere mot? Er det IS eller er det en befolkningsgruppe i Norge som er i opprør?

Skjermdump fra kjennelsen

Jeg tenker tilbake på krigshistorien, da Kong Haakon fikk telefon om at Norge var innvadert. Det første han sa da var: “Av hvem?” Han visste ikke hvem fienden var!
Det samme kan man kjenne på i dag som borger her i landet. Hvem er fienden som Norge ruster opp mot? Er den utenfra, eller er den nå fra innsiden?
Jeg legger ved skjermdump av avsnittet som bør opp i Stortinget! Er dere folkets representanter og jobber for Norge, så sørger dere for å etablere en ren, lovlydig rettstat.

Mvh
Ann Tove Buklevhttp://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Avgjorelser-2010/sporsmal-om-reglene-om-advokaters-taushetsplikt-er-til-hinder-for-a-gi-et-advokatfirma-palegg-om-a-utlevere-til-opplysninger-OKOKRIM-/

Siden Revisor også har taushetsplikt, så er det umulig å avsløre økonomisk korrupsjon som måtte skje mellom advokater og involverte i saker. Når man den senere tid har sett advokater danse på begge sider av bordet i barnevernssaker og prosedert der de har kunne tjene de største penger, så må man anta at det er mye som ikke tåler dagens lys.


******************************************


Nok er nok, av Morten Aarmo
 
Les også Aarmos sak mot NAV i Frostating lagmannsrett.


Hvor er pressen, hvor er de norske journalistene? 
Hvor er de som skal drive folkeopplysning?
Kom dere på jobb og lever noe annet enn ukebladjournalistikk!*****************************************


.Jurist Marius Reikerås skriver på sin Facebook-vegg 24. november -14:
Faksimile fra Facebook her

"– Dette er en sak av stor allmenn interesse. Vi snakker om en alvorlig hendelse med et tragisk utfall som direkte følge av en pågripelse. Det er i kjernen av vårt samfunnsoppdrag å ha en kontrollerende funksjon i forhold til maktapparatet, sier NRKs reportasjeredaktør Alexandra Beverfjord.!"
Hva er det riksadvokaten her vil skjule? Man kan få inntrykk av at det kan være involverte av kjente av justisembedet i saken, som skal beskyttes. Kan det være frimurere innen politiet og frimurere innen riksadvokatens portefølje av tjenere som her skal beskyttes? Så råtten som norsk justisembedet ser ut til å være så stiller jeg derfor spørsmålet. Kan pressen utrede involverte forbindelser?
Mer åpenhet sa Jens Stoltenberg før han gikk av. Skal den åpenheten gjelde kun statens maktapparat til å grafse i menige folks privatliv og private anliggender? La oss få se statsmakta i kortene! Det har vært nok av overgrep mot den lille mann i gata!

Flere har fokus på den kriminelle statsmakten. Når folk klager og anker opp gjennom rettsystemet, så har dommere i høyesterett voldt overgrep mot folk, der mennesker tross loven på sin side ikke har kommet noen vei, og har måtte ta sakene til Strasbourg. I en rettstat hvor lovverket var skjøttet på en god måte ville ikke det vært nødvendig!! Hvem sitter i disse sorte kappene? Hvor jobber partnerne deres, og for hvem? Hvordan står det til med habiliteten hos de? Jeg vet at journalistene vet, men norsk presse tør ikke røre i materien. Hva og hvem er de redd?


Les også:
Man ser i linker over at korrupsjon og den økonomisk kriminaliteten er stor i Norge. Er det da noen grunn til å tro at det ikke skjer innen justisembedet, der det virkelig strømmer store penger? I store byggesaker, er det ofte advokater involvert. Innen byggesakskontor er det også mye korrupsjon. Hvor jeg har det fra? Fra folk som har jobbet på innsiden!
Derfor bør Økokrim ha innsyn i klientkontoer til advokater.

Vi har en statsmakt som prioriterer å kjøpe opp handlegater i Boston og New York, med folkets oljepenger, skatter og avgifter, mens norske skolebarn i grunnskolen ikke får blyanter, der norske kommuner er så gjeldstynget av disse maktmennesker i statsforvaltningen som stjeler befolkningens penger! Disse hevder enda til å kalle seg "folkevalgte"! Snakk om politiske forrædere!!
Her må saker sees i større sammenhenger!

Oppdatert 2.12.14:
 • Tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Rolf Øvrum retter knallhard kritikk mot norsk rettsvesen og norsk presse. Han holder på å sluttføre boken "Den fordømte advokaten" som er basert på Sigurd Klomsæt-saken. Han har det siste året hatt tilgang til og gransket et omfattende etterforskningsmateriale fra 22.juli-saken. Hans konklusjoner er både oppsiktsvekkende og nådeløse. Boka vil skape debatt om vårt rettsystem, - skriver Levangeravisa. Videre er det opplyst at saken er overført til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Den tidligere generalsekretæren er sterkt uenig i den rettskraftige dommen og retter ramsalt kritikk mot politi og påtalemyndigheter, der han mener politiet har fusket og bygd saken sin på uforstand, inkompetanse og usannheter!
 • En 36 år gammel maler er siktet, mistenkt for hvitvasking av 45 millioner kroner. Aftenposten skriver at 80 selskaper skal være involvert i samme nettverk. Når det gjelder så mange og så mye penger så kan jeg tro det er advokater inn i bildet ett eller annet sted? Er det i så fall riktig at Økokrim ikke skal få innsyn i klientkontoer? Hvordan kan man få tatt ut så mye penger fra bankvirksomhet uten at det reageres? Hvem innen finansnæringen/bankene, er med på denne kriminaliteten? 
  Skjermdump fra Aftenposten
 • Fra lakseoppdrettsnæringen: 
  "Her er et enkelt eksempel, og et paradoks: Kitinsyntesehemmende stoffer som (tungen rett i munnen, nå!) diflubenzuron og teflubenzuron har blant flere sterkt uønskede egenskaper også evnen til å ødelegge skallskiftet for krepsdyr.
  Da er vi i den situasjonen at for å få klemt flest mulige kroner ut av lakseoppdrettet gjør vi kål på hummeren. Dette skjer samtidig som vi pusser kystvakten på hummerfiskere utenfor sesong."
  Staten setter lover for befolkningen og gjør de til kriminelle om de tar en hummer utenfor sesong, mens de på den andre side tillater at oppdrettsnæringen, som også den tidligere fiskeministeren har eierinteresser i, får drepe hummer i hopetall og ødelegge miljøet for hummer for fremtiden. Hvem jobber denne statsmakten for?

Oppdatert 15.01.15

Hvilken sak kan man vente avsløres her?

Faksimile fra ABC-nyhetene her
Kan det være denne? Ut fra postering på en åpen profil kunne man lese at en kvinne som har jobbet med avsløringer i saken nylig er avgått ved døden og at VG har lagt lokk på saken. 

Skjermdump fra Facebook


Les saken på Dagsavisen her


Les også:
Tidligere justisminister Grethe Faremo fremsatte løgner.


"Mennesket er født fritt, og det er overalt i lenker." 

23 november 2014

Tante poser og kostebinderiet i regjering og på Stortinget

Det er viktig å ta de virkelig store miljøsynderne når man skal representere toppolitikken og gjøre Norge grønnere. Vi ser stort sett at regjeringen da diktert av de små mikropartiene innfører enda flere avgifter. På den andre siden forsøpler de selv som miljøsvin. Det er ikke samsvar mellom det de sier og det de gjør lenger. Vet de selv hva de holder på med??

Nå har den sinna politiker'n fra Nord-Trøndelag fått tvunget til enda en ny avgift som skal belastes innbyggerne i landet. På nettet ser man hun går under benevnelsen "Tante Pose". Har vekslet noen ord med henne på mail, og trodde hun skulle komme gjennom eteren med villsinnet sitt, så man kan klart påstå det er en god del likhetstrekk. Der Tante har bestemt seg for noe, så må andre liste seg på tå, ellers blir hele kalaset torpedert, her var det da budsjettet. Det er snart jul, og vi husker den gamle enslige tanten som kom og satte hele julefeiringen på hodet. Nå har hun fått innført avgift på bæreposer. Det blir noen ekstra kroner i utgifter til barnefamiliene det Trine Skei Grande, der disse posene går til gjenbruk som søppelposer hos folk flest. Barnefamilier med bleieunger er storforbrukere av slike poser, så du har jo fått gjort det litt verre for de. De tynne hvite søppelposene man får kjøpt på rull, de holder jo ikke til tunge våte tissebleier. Men hva vet vel tanten om den slags? Men hun trengte kanskje ikke bruke mye vrangvilje for å trumpe gjennom viljen sin? ...Avgiften blir 1,50 kroner per pose. Det skal gi 900 millioner kroner til statskassen fra salg av plastposer og 100 millioner kroner fra salg av papirposer, i følge NTB
Finansdepartementet vil komme tilbake med nærmere retningslinjer og avgrensninger før avgiften innføres 15. mars neste år.

Faksimile fra Osloby.no

I sitt alternative budsjett i 2011 så foreslo også Høyre å innføre egen avgift på plastposer. De foreslo en avgift på 1 krone per pose. Høyrelederen mente at det var blitt et stort miljøproblem at folk ikke gjenbruker handleposer, men tar nye hver gang de er i butikken. 
Jeg vil kalle det tragisk at en godt voksen småbarnsmor på min egen alder ikke ser at posene blir gjenbrukt som søppelposer. Kanskje burde hun holde seg mer hjemme til familien og ta sin del av husarbeidet, så hun forstår gangen i bruken?
Høyre mente avgiften ville bringe inn 800 millioner ekstra til statskassen den gangen.

Faksimile fra TV2Tante Grønn, Tante Fiolett, Tante Brun, Onkel Blå

Sannelig har politikken i Norge nådd nye høyder. Partypolitikere og skuespillere, innen dette narrespillet de har delt inn i farger. Der de tjener de samme kreftene utenfor landet.


Skjermbilde fra Høyres side på Facebook

****************************************************************

På den andre siden så har vi Nordic Mining som vil starte gruvedrift i Engebøfjellet, hvor de vil ha tilhørende sjødeponi i Førdefjorden.
Forskere mener det vil ødelegge sjøbunnen og ødelegge for de store fiskeforekomstene i fjorden der. Strømforholdene vil føre det miljøødeleggende slammet lenger ut i fjorden som vil få konsekvenser også i større omfang. The Guardian omtaler saken her.Man kan samstundes undre på hvor journalistene som skal drive folkeopplysning befinner seg, når det er slike alvorlige saker som er under utredning, som virkelig er viktig for land og folk. Heller skriver de om krangel og skittkasting mellom to godt voksne bukker inne på Farmen!

Spørsmål rundt saken er blitt rettet på Høyres side på Facebook, men Høyres talsmann der kan ikke gjøre rede for annet enn at det jobbes med saken, og at det ikke er tatt noen beslutning enda.
 


"Ellevill skinkereise":
Tollregler som de samme politikere er ansvarlig for å ha etablert gjør at disse svineskinkene fraktes fra Norge frem og tilbake til Barcelona flere ganger. Hva belaster dette, miljøet?
Ost som blir produsert av norsk melk på Alvdal fraktest til Tyskland for å bli skjært opp i skiver og fraktes tilbake til Norge. En slik transporten med Cheddarost slipper ut 1631 kg CO2 per rute, står det på NRK.no

På den ene siden så snakker disse skinnhellige politikerne om å spare miljøet og og pålegger befolkningen den ene avgiften etter den andre, etter at de har skuslet vekk befolkningens penger. 
På den andre siden så forsøpler de til med forurensninger hemningsløst, uten tanker for miljøet.
Skal de bare fortsette i det uendelige å pålegge befolkningen ytterligere avgifter der deres eget vanstyre ikke får "tilmålte" penger til å strekke til? De kan dele den handlingsregelen de hevder å styre etter i rettferdige biter mellom seg og bruke den som dasspapir!! - Der de sluser befolkningens penger ut av landet og overlater verdiene til finansmafiaen i Europa, for slik å rundstjele den norske befolkningen.


Stortinget har øremerket midler for å lage spesielle bygg og dekorerer med langs Nasjonal turistvei. Senja har nettopp fått en gulldass til 3,75 millioner kroner. "Prisen på gulltoalettet på Senja blir ikke så avskrekkende når man får vite budsjettet til Nasjonal Turistvei: Fra 1994 til 2023 skal det satses 3,5 milliarder kroner på prosjektet. 3 milliarder kroner skal dekkes over Samferdselsdepartementets budsjett." - skriver Aftenposten. 
"Resten av beløpet skal komme fra andre aktører, med fylkeskommunene og kommunene som de viktigste" - skriver avisen videre. 
Har ikke staten, fylket og kommuner viktigere oppgaver å ta seg av enn å lage gull og kunstneriske dass til turister, der eldre hjelpetrengende må flytte milevis unna familier der det ikke er gamle- og sykehjem i kommuner der nord, og folk inne psykiatri og rus må bo i containere? Det må gå an å flytte om på pengene og sette de inn der befolkningen her til lands trenger dem. De tyske og nederlandske bobilturistene kan vel levere fra seg skiten på alminnelig rene toaletter. Det er vel ikke på toaletter turistene skal sitte å ruge under ferieturene sine opp gjennom landet!

På Høyres side på Facebook hadde noen lastet opp denne låten under, fra youtube, som en beskjed til politikerne. Jeg åpnet den og lyttet til teksten. Når man hører i nyhetene disse dager at Stortinget nå er bevoktet med væpnede vakter, så kan man reflektere over mye av det som skjer i samfunnet, og hvordan politikerne på Stortinget forvalter rollene sine som "folkets representanter". Etter mitt syn er de mer blitt folkets fiender, for de handler ikke lenger etter folkeviljen, som de skal i et demokratisk styrt land.
Wesensteen - Norsk supperåd
18 november 2014

Politiske forrædere i Stortinget og politikerforakt

Jeg skriver politiske forrædere i Stortinget. Noen ville kanskje mene jeg burde rette dette mot regjeringen.
Nei, globalistene jobber på tvers av partiene, og representerer ikke noen politisk side i dette narrespillet for befolkningen som kalles, AP, H, FrP, V, SP og andre bokstavbenevnelser med dertil høy fargefaktor på disse "partyklubbene", fylt opp av "partypolitikere".
Disse partypolitikerne sitter sammen i et samlet Storting, som har fører stadig mer makt ut av landet. Det de holder på med er landsforræderi. Vi som er borgere i landet har ikke lenger noe vi skulle ha sagt. Det eneste valg vi har er hvilken farge vi vil ha på lappen som vi slipper i valgurnen hvert fjerde år. Hvilken makt er det i en slik papirlapp? Ingen verdens ting, kun energien du får ut av den om du brenner den i ovnen.

Aldri før i norsk historie har folk blitt belastet med så mye skatter og avgifter. På samme tid har aldri staten levert så lite tilbake til befolkningen.
Befolkningen betaler alt selv, så hvor tar kjeltringene i Stortinget folkets penger og verdier? De krangler i budsjettforhandlingene om 10-talls budsjettmilliarder, i et budsjett på langt over tusen milliarder. Disse lusekronene, - i så stort budsjett så er dette lusekroner å regne!, greier finansmafiaen ute i Europa, som styrer de norske politikerne og styrer dette landet, og holde befolkningen i høyt engasjement med. Avisene har vel knapt skrevet om annet de senere ukene. Bør ikke avisene gå i dybden på dette narrespillet, om de skal dekke samfunnsoppgaven som redaksjonelle folkeopplysere?
Tidvis så kan vi se noen av journalistene skrive at opposisjonsfargene kan velte regjeringen. Det på grunn av noen av disse luseposteringene, som blir gitt tilbake til befolkningen. De ser ut til å ha glemt at det er befolkningen som eier alle pengene som de holder tilbake, og fører ut av landet. Befolkningen rundstjeles av Stortinget som i dag sitter samlet og bedrar befolkningen, og svikter sitt folk!

Her har vi en eldre dame (skjermdump under) som har jobbet og slitt et helt liv, som nå blir behandlet som en høysekk, og blir tvunget til å flytte ti mil unna familien sin på sine gamle dager, i en alder hun ikke vet om hun får oppleve morgendagen. Hvor er tryggheten og livskvaliteten som de eldre bør få oppleve sine siste leveår?
Dere blodsosialister i AP trenger langt fra trekke denne bloggen til inntekt for dere, for dere har de fleste representantene i kommunestyret der i Sør-Varanger, og la grunnlaget for denne terroren mot befolkningen! Ja, jeg kaller det terror, for dette er styggedom og rammer så mange med smerte og fortvilelse!! Det følger ingen pengestøtte til psykiatrisk hjelp hos de gamle, slik det gjorde med de unge som flagget under den røde fane på Utøya.


Les hele saken på nrk.no.nordnytt her

Den politiske konstellasjonen i Sør Varanger kommune er 16 rødgrønne representanter (Ap 10, Sp 5 inkl.,ordføreren og SV 1) mot borgerliges 7 (H har 5, V har 1 og FrP har 1) i tillegg til 2 uavhengige representanter:

Skjermdump fra Sør-Varanger kommunes hjemmeside


I mangel på plasser innen psykiatri og rus så har Giske kommune i Møre og Romsdal besluttet å bosette alvorlig syke, som har slik utagerende atferd at de ikke kan bo blant folk, i stålcontainere langt utenfor folkeskikken. Dette er da mennesker som trenger hjelp og mennesker som bryr seg, ikke bli stuet vekk som man satte vekk unger i skogen for å dø, om de hadde noen defekter, i gamle dager. Herre vår skaper, hvor har denne samfunnsstyringen tatt retning!!
Ordfører i Giske representerer de kristne under bokstavene KrF. Er dette nestekjærlig så fri og bevare meg for en praktisering av kristendommen! Hyklerne ...
(Den politiske konstellasjonen i kommunestyret 2014 på Giske består av: KrF: 8, H: 4, V: 4, AP: 3, FrP: 2, SP: 1, Uavhengig: 1)
Jeg kan forstå fortvilelsen i kommuneadministrasjon som må løse floken, men sannelig bør dere manne dere opp og sette krav til de styrende politikere på nasjonalt plan! Det får være måte på evneveike mennesker uten ryggrad i styrende stillinger i Kommunenorge!
Jeg kan kjenne på en forakt mot folk i kommunale maktstillinger, der de kryper som parasitter for denne statsmakten, som rundstjeler befolkningen og holder store grupper i samfunnet nede!

Les hele saken på Nrk.no her

Med å tråkke på eldre og syke, vil partypolitikerne i Stortinget begunstige seg selv med konserthus. Når de lar slikt få skje uten å reagere, så er de medansvarlig. Endel av "politikerne" vil at kommunene skal kunne bestemme selv hvordan pengene brukes. Når vi har et kommunenorge fylt opp av naut, som ikke vet å sette næring før tæring, og prioriterer festivas og fyll, fremfor nødvendige tjenester til syke og gamle, ja da kan de ikke får leke seg med befolkningens midler fritt. Da må pengene øremerkes, og kommuneadministrasjonen bør levere regnskap for hvordan de pengene er brukt! Det heter å ta ansvar og følge opp!!

Les mer på Stavangeravisen.no her


Vi har mennesker i dette landet som har kjørt seg fast økonomisk som ikke har penger så de kan kjøpe mat så de kan spise middag hver dag.
Det mens våre partypolitikere flakser rundt i land og utland i fly for å bistå andre land med milllioner og milliarder med rund hånd, og sole seg i glansen av sine makttitler. Vi leser stadig om politikere som har mange titalls tusen i regninger på mobiltelefoner og nettbrett, for å sitte og leke seg på internett som Stortingspolitikere? Få voksne folk inn på Stortinget, folk som har til hensikt å jobbe for befolkningen, ikke begunstige seg selv og sine, uten å ha noe som helst å bidra med, verken av kunnskap eller vilje til handling for befolkningen!

Torfinn i skjermdump under er en av bortimot 236.000 nordmenn som har fått betalingsanmerkninger, etter at finansmafiaen har fått kjøre de helt i bånn. Har folk først fått problemer så blir de bombardert av statens finansmafia med straffegebyrer, så de blir helt slått ned, så man ikke kan greie å reise seg igjen. Det norske folk har aldri vært mer gjeldstynget i norsk historie enn nå, og aldri før har så mange nordmenn skyldt så mye penger i svartelistet gjeld.


Les saken på VG her 
Mens folk må rope og skrike etter hjelp til mennesker som ikke er i stand til å ta hånd om seg selv, og ikke få den hjelp de trenger, der de lever som dyr i søppel og avføring. 
 
Kan dere som kaller dere folkevalgte politikere på Stortinget sove godt om natten slik dere misbruker deres makt og opptrer som politiske forrædere, og begunstiger dere selv så til de grader på befolkningens bekostning? Synes dere at dere fortjener den lønnen dere bevilger dere av folkets penger?

Jeg synes ikke! Jeg synes derimot at det skulle vært tatt tak i nakke og røva på dere og lempa dere ut for stortingstrappa og fratatt dere både posisjoner, lønn og andre samfunnsgoder dere har grafset til dere selv i kraft av maktstillingene.
Der dere alle partypolitikere sitter og ruger på stortingstaburettene vil jeg sitere justisminister Anders Anundsen til slutt: "Vet man uten å handle, så er man en del av problemet!"

Det er på høy tid at dere politikere, om dere mener dere er folkets politikere, tar skjea i annen hånd, og begynner å sette næring før tæring, og jobber for det norske folk og nasjonalstaten Norge!!

- og påstå meg ikke at dette er resultat av demokratisk styring, for slik styring har befolkningen aldri bedt om eller ville hatt! Folket protesterer derimot kraftig. Det ser vi i politikerforakten som er voksende og kommet til et punkt der PST melder terrorfare og vaktene utenfor Stortinget nå er bevæpnet. Den "terroren" kan like gjerne terror som slår tilbake fra egen befolkning, slik dere politikere raljerer med befolkningen. Kanskje fortjener dere julingen?


"Folket sa NEI til EU". 
Kjøp Dag Seierstads bok her, - som forteller om norsk EU-motstand fra 1961 frem til i dag.
Tross at folket klart og tydelig har sagt nei, har Stortinget i årenes løp, signert så og si alle direktiver til Europaunionen.Oppdateres

14 november 2014

Dagbladets politiske propaganda og karakterslakt

Nok en gang ser vi en av de statsstøttede propagandaavisene til sosialistene og venstresiden bruker forsiden på avisen for å få folk til å få et negativt syn på en politiker som truer venstresiden og sosialistene.
Nå går heksejakten for fullt mot "Farmen-Olav".For propagandavisen ser man nå at det er om å gjøre å få mest mulig dritt på Olav, så han taper den borgelige aktelse og ikke lar seg gjenvelge til politiske verv, eller andre fremtredende posisjoner.

Det er kriger ute i verden, det er korrupsjon i kommuner og statlige organer, det er barnevern i krise, vi har en fattigdom som stadig er økende, men Dagbladet med sine høyskoleutdannede journalister velger å sette fokus på intriger som skjer i et realityprogram på TV.

Snakk om en presse i forfall!

Les også om en redaktør som har drevet propaganda og politisk heksejakt, som nå går av, og om Hans-Wilhelm Steinfeld som setter hele kostebinderiet av journalister på potta her.

13 november 2014

Liv og lære i de kristnes leir.

Store i ord og små på jord ...
De velsituerte med høye lønninger betalt av folket, som fronter et parti tuftet på nestekjærlighet, som mener de rumenske tiggere er fattige mennesker som trenger pengene for å overleve.
Hvordan kan man da gå forbi et menneske som sitter i sin armod og strekker ut en hånd etter noen slanter for å overleve? Ikke så mye som et blikk mot armoden ...Partienes standpunkt om tigging kan leses mer om på nrk.no

Faksimile fra VG 


I Giske kommune i Møre og Romsdal, så vil ordføreren som representere KrF plassere psykisk syke og  rusmisbrukere i stålcontainere langt utenfor folkeskikken. Hva står det om nestekjærlighet i bibelen? Er dette representativt for kristne verdier?
Det står endel i den sorte boken om hyklere ...


Les saken her


11 november 2014

Pressens propagandamaskineri. Hvor er journalistene i Norge?

Det har vært kjent i lang tid, mange har opplevd det.
Folk som har sendt innlegg for å få publisert i avisen har fått meldinger tilbake med beskjed om at det ikke er plass i avisen. Det er ikke mange dager siden jeg fikk melding fra en bekjent som opplevde det for x-antall gang.
Det er andre som også erfarer at pressen siler sin dekning, og mange lurer på hvorfor de gjør det. Ofte gir kommentarfeltene opplysninger som belyser saker langt mer enn det journalister legger frem. Det kan virke som at pressen vil hindre at folk skal få for mange opplysninger, når de lar innlegg som forsøker å latterliggjøre de som stiller kritiske spørsmål stå, men sensurerer motsvar som redegjør for ens påstander. Når folk mener som man gjør, så er det ut fra en forforståelse, etter at man har skaffet seg informasjon fra andre og flere kanaler enn det som pressen leverer. Journalister har ikke kjennskap til dybden i alt de leverer. Det er nettopp det Hans-Wilhelm Steinfeldt har satt hele den norske journaliststaben på potta for. Der han kritiserer journalistene med harme for dårlig arbeid.

I Adresseavisa ble nylig en artikkel med overskriften: "- Influensavaksine virker ikke på friske voksne." En som bruker nicket "grinpeis" går igjen i mange kommentarfelt. Den henger på meg i de fleste kommentarfelt. Jeg lurer på hvorfor han ikke vil stå frem med sitt fulle navn. En så kunnskapsrik person som denne fremstiller seg selv som, burde være stolt over og kunne stå frem og formidle kunnskap, om denne farer med redelige aktiviteter i Adresseavisens kommentarfelt.
Hvorfor tror du at han gjemmer seg bak et nick og ikke vil vedkjenne seg sine meninger offentlig? Et menneske som er bare redelig i sin omtale av andre og snakker sannhet på nett blir da ikke uglesett av arbeidsgivere eller andre mennesker? Så hvorfor gjemmer denne greinpeis seg bak pseudonym? I mine øyne vitner det om feighet. Er han så redd for at mennesker han kjenner skal se hva han representerer?

Grinpeis lurer på hvor jeg tar alt fra. Jo, det skal jeg si deg. Jeg leser nettaviser fra hele landet. Jeg leser i interessegrupper for ulike tema, der det hentes inn linker fra forskning som er gjort fra hele verden. Man kan ikke være så blind å tro at det er kun den rød og venstrevridde pressen som leverer sannhet til befolkningen. Der ting man leser i norske publikasjoner ikke står i samsvar med det man kan lese i utenlandske medier, så bør alle mennesker stille spørsmål. Det er ikke bare en sannhet.
Når man leser SKUP-rapporten som heter "Styrt forskning", levert i 2010 av John Hultgren og Ingeborg Moe, som ligger under "Metoderapporter"skup.no, så ser man at staten vil styre forskningen. (SKUP står for Stiftelsen for en Kritisk og Uavhengig Presse.)
Styrt forskning ser ut til å prege de opplysninger befolkningen blir gitt gjennom media. Det skjer i utlandet, og det er ingen ting som tilsier at det ikke skjer her i landet!
(Linken til Skup-rapporten er forøvrig endret flere ganger, slik at det kan oppfattes som at noen ikke ønsker at befolkningen skal se denne.)

Denne grinpeis'en hevder i kommentarfeltet til Adresseavisa at det ikke finnes vaksiner med kvikksølv. I publiseringen i Aftenbladet fra 2009 så ser man at vaksiner mot den påståtte svineinfluensaen er gjort unntak for av de Europeiske helse-myndighetene. Vi bør kunne stole på det som blir publisert i aviser, om ikke har vi et alvorlig demokratisk problem i Norge. Mediene er statsstøttet i form av mva-fritak og pressestøtte, for å drive folkeopplysning. Vi borgere i landet gjør våre valg ut fra det mediene presenterer oss. Men vi kan ikke lenger stole på det aviser skriver. Journalistenes eget fagblad retter bekymring over at tilliten til norske medier er synkende.
Med internett er ikke avisredaksjonene lenger de eneste som sørger for informasjonsflyt til befolkningen, der nyheter blir delt i forrykende fart, internt og eksternt over landegrensene.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.no hvor skjermdump er tatt.

Grinpeis'en hevder også at regnskapet til Nasjonalt Folkehelseinstitutt som på folkemunne ofte kalles for Folkehelseinstituttet, har et offentlig regnskap som befolkningen har lett tilgang til.
Det stemmer ikke. Statsbudsjettets regnskap for 2015 sier befolkningen ingen ting om hvor pengene til Folkehelseinstituttet kommer fra. Det står tall som er bevilget av staten, og en DIVERSE post, som kan inneholde hva som helst. I regnskapsføring så bruker man gjerne diverse-poster til ting man ikke vil skal komme frem, eller som man ikke finner andre fornuftige konti til. Revisorer i privat næring misliker mye bruk av slike diverse-poster i regnskap, for de kan skjule mye som ikke er i tråd med norsk lovverk og god regnskapsskikk.


Skjermdump fra s. 147-148 i statsbudsjettet 2015

Jeg vil anbefale alle å lese boken "Makten bak makten", skrevet av Per-Aslak Ertresvåg. Omtale av boken og intervju finnes med han både på youtube og nett. Der omtaler han pengetransaksjoner fra Rockefeller til Folkehelseinstituttet. Om det han har publisert i sin bok ikke stemte, ville det vært av så injurierende karakter at det ville fått følger. Det har det ikke!

Tilbake til grinpeis' sin påstand om at regnskapet til Nasjonalt Folkehelseinstitutt er lett tilgjengelig for folk flest. For å vise at det ikke er offentlig har jeg tatt skjermdump av dette fra "Proff" og på "Purehelp" - begge er nettsteder som bedrifter bruker for å sjekke soliditeten til bedrifter når de trenger opplysninger om bedriftenes ståsted og utvikling og styresammensetninger. I mange tilfeller kan man også finne delikate bånd inn til finansinstitusjoner og rettsmyndigheter, der man mistenker korrupsjon og andre uheldige koblinger der inhabilitet skal vurderes.
På begge nettstedene ser man at regnskapet er låst og unndratt offentligheten.I begge er regnskap stengt for offentligheten. Bør ikke befolkningen få se regnskapet til det som hevdes å være folkets egen bedrift? Hva er det staten skjuler for sine eiere?Det engelske navnet, Norwegian Institute of Public Health, forble uendret
(Skjermdumper fra Wikipedia.)

"I 1949 startet de et program for internasjonale fellowships for å utdanne vitenskapsmenn ved de ledende universitetene i verden på et post-doctoral nivå, såkalte Rockefeller fellowships."

Mer åpenhet sa Jens Stoltenberg (AP) i en nyttårstale, før han gikk av som statsminister i Norge. Hvor er denne åpenheten? Annet enn når det gjelder å grave i alminnelig folks liv og leven, og overvåke befolkningen?
Hvem av de ansatte ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt og andre forskningsinstitusjoner som blir brukt som ekspertkommentatorer av norsk presse, har fått sine utdannelser ved et av Rockefeller fellowships utdanningsinstitusjoner?
Så lenge pressen er taus, så kan jeg ikke stole verken på det som kommer fra den norske pressen, Nasjonalt Folkehelseinstitutt eller statsmakten representert ved regjeringen- uavhengig av partifarge.

Nå har Hans-Wilhelm Steinfeld sparka dere journalister i røva og etterlyster gravende journalistikk. Det er på tide dere leverer til befolkningen. Hva lærte dere på journalisthøyskolene?

Først ble jeg hetset av pressen. Hvem kunne vel finne interesse i "våset" jeg skrev? Nå henger den samme pressen på meg som klegger for telefon-intervju. Dere journalister får rydde opp i eget rottereir, før dere kan etablere troverdighet igjen. - Om det i hele tatt er mulig for denne generasjon av journalister og redaktører, etter den politiske propaganda dere har levert de senere år.I dag kommuniserer man skriftlig, så vet man hva partene har sagt!
Les også: 

Kan man stole på såkalte eksperter som blir brukt innen vurdering av folkehelse og rådgivende organer? I folkevettets tegn, hvor i himmelens navn er vi på vei med folkehelsa i dette landet?

For all del vær forsiktig når du interesserer deg for det som skjer i samfunnet og politikken som føres. Du kan bli diagnosert som klar for psykiatrien, med en psykose. Bildet tatt med mobilkamera fra TV-skjerm med rullerende informasjon på et legekontor utenfor Trondheim. Det kan tolkes som at man kan risikere å bli hentet inn av psykiatrien om man ikke innordner seg maktapparatet til den politiske elite. Folk skal skremmes fra å stille kritiske spørsmål og bli skremt til taushet!
(Kan fortelle at alle som satt på venteværelse på legekontoret fikk seg en gapskratt, da jeg gjorde de oppmerksom på hva som stod der på skjermen.)

Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk mener at det kanskje ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt å helle hjertemedisin i drikkevannet til folk så hele befolkningen blir medisinert. Mener fagdirektør Steinar Madsen dette, så blir jeg vettskremt av hva som beveger seg innen fagmiljøet og som blir tiltrodd maktstillinger. Jeg greier ikke å lese dette som en vittighet i en akademisk fag-publikasjon.

 
10 november 2014

Johan Morten Nome, leder av Bilistenes Aksjonsgruppe i Forliksrådet

I dag har leder av Bilistenes Aksjonsgruppe, Johan Morten Nome, møtt i Forliksrådet, etter at han i lengre tid har nektet å betale bompenger til staten i dette offentlige landeveisrøveriet, som folk er pålagt tross massive protester i befolkningen. Saken vil trolig gå til Tingretten.

Erklæringen fra Johan Petter Nome er med tillatelse fra han, lagt ut her:

                                   " ERKLÆRING

Undertegnede, Johan-Morten Nome, nekter av prinsipp å betale bompenger. Denne sosialt urettferdige ordningen er en skamplett på vårt land. En ordning som rammer de svakeste gruppene og dermed skaper et kunstig klasseskille i trafikken kan jeg ikke godta. Ifølge Veglovens §20 er veibygging, drift og vedlikehold en offentlig oppgave vi betaler for over skatteseddelen. §27 i samme lov åpner for alternativ finansiering: les bompenger. Når nå 75-80% av veiprosjektene i landet bygges med bompengefinansiering, kan ikke dette lenger påstås å være «alternativ» men hovedregel. I alle andre lover i lovboken kommer selve loven først (§20) deretter ramses opp forutsetninger og unntak (§27)

Når bomringen ble etablert i Tønsberg lovet politikere og bomselskap bl. A.: «bedre fremkommelighet», det har vi ikke sett mye til etter alle disse årene. Vi som lever av å kjøre bil ser de samme køene og de samme flaskehalsene som før bomringen ble innført. Det vi har fått er 200 meter med fire-felts-vei, 4-5 underdimensjonerte rundkjøringer og en tunell nesten ingen bruker. Det er å lure folk.

Stortinget sier at ingen bommer settes opp uten «lokalt initiativ», det er en sannhet med modifikasjoner. Lokalpolitikere vet nå nesten med sikkerhet at de får lite eller ingen penger til sine prosjekter hvis de ikke ber Stortinget om å få bompengefinansiere. Det strider direkte mot Veglovens §20. Lokale politkere blir lokket med belønningsmidler også hvis de innfører bompenger. Det vil si at de må loppe lokalbefolkningen for milliarder for å få noen skarve millioner fra staten.

«Uten bompenger, ingen vei», ser ut til å være mantraet nå, det er riv ruskende feil. Før bompengene tok over som hovedfinansiering av veiene ble det bygget 1800 km med vei i året, nå er vi helt nede i 600 km i året. «Si ja til bompenger og deres prosjekt vil bli prioritert» sier Stortinget! Prioritert foran hvem da? Hvilke prosjekter blir da nedprioritert pga «ditt» prosjekt? Interessant spørsmål, spør du meg.

Veisystemet i Norge har blitt bevisst underfinansiert og nedprioritert i mange tiår samtidig som kostnadene ved nødvendig persontransport har gått gjennom taket. Man kan trygt si at vi betaler for gull og blir levert gråstein. I 1980 gikk rundt 7% av Statsbudsjettet til samferdsel, i 2013 var det nede på 3,5%, en halvering. Samtidig økte bompengeinnkrevingen med over 1000%! Dette rimer ikke med det jeg kaller fornuft. Vi sliter nå med et etterslep på manglende vedlikehold på veinettet på over 800 milliarder, samtidig som vi bilister må ut med over 70 milliarder årlig i bilrelaterte avgifter. Det kommer, som tidligere påpekt, på toppen av våre skatteinnbetalinger. 3,1 millioner bileiere betaler inn veldig mye skatt.

På toppen av at bomsystemet er sosialt urettferdig, virker det heller ikke trafikkdempende, slik det er påstått fra statlig hold. Flere kjører lange omveier for å unngå bompunktene derfor er de ikke trafikkdempende og klima- og miljøfiendtlige. Sosialt urettferdige, klima- og miljøfiendtlige og totalt unødvendige i «verdens rikeste land». Vi dummer oss ut overfor en hel verden med dette systemet som vi nå er verdensledende på. Ingen andre land bruker dette systemet i den utstrekning vi gjør.
Samtidig gikk A/S Norge med 500 milliarder i overskudd i fjor og vi har over 6000 milliarder i Oljefondet, penger som ikke kan brukes her hjemme fordi det da blir inflasjon!? Samtidig bruker Staten 200 milliarder i Nordsjøen uten å nevne inflasjon med ett ord!? Selvsagt bare svada.

Jeg bruker deler av min fritid på frivillig arbeid i organisasjonen Bilistenes aksjonsgruppe der jeg er daglig leder. Vi er registrert i Brønnøysund som en ideell organisasjon. Jeg/vi kjemper for et samfunn med mer nøkterne avgifter på helt nødvendig persontransport og vi vil ha vekk bompengene siden de er mest unødvendig og urettferdig. Jeg/vi har demonstrert mange ganger mot denne galskapen og vil fortsette med det til vi har nok støtte til å få gjort noe med dette. En av våre hovedsaker er å få til en folkeavstemning om bomfinansiering for vi vet at minst 75% av befolkningen er mot dette systemet. De resterende 25% vet ikke nok om systemet, det jobber vi for å gjøre noe med.
Veier skal ikke bygges med bompenger, veier skal bygges med skatteinnbetalinger, årsavgift, registreringsavgift, omregistreringsavgift, engangsavgift, toll, vektavgift, hestekraftavgift, miljøavgifter, CO2-avgift, vegbruksavgift mm…

Kommuneloven sier at alle innbyggere skal tilbys offentlige tjenester «på like vilkår» men nå må enkelte i praksis betale for å motta dem
FNs Menneskerettskonvensjon art. 13: «Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.»
Grunnlovens §75d: «Det tilkommer Stortinget at bevilge de til statsutgifterne fornødne pengesummer»
Veglovens §20: «Veibygging, drift og vedlikehold er en offentlig oppgave.
Ifølge Markedsføringsloven er det ulovlig å sende regning for en vare/tjeneste man ikke har bestilt.
Egentlig vil jeg også henvise til Allemannsretten

Den politikken som nå føres har gitt oss europas eldste og mest forurensende bilpark og en veistandard som er på 84. plass i verden. (ifølge World Economic Forum)
Vi kan ikke forvente at den samme politikken som har brakt oss inn i disse problemene skal få oss ut av dem???

Bompenger er sosialt urettferdig, klima- og miljøfiendtlig og unødvendig. Det er inflasjonsdrivende da alt av varer og tjenester fordyres. I Norge bruker vi nå 18% av lønnen vår på helt nødvendig persontransport mot resten av europas 10-12% . Siden vi tjener ganske mye mer enn «resten av europa» vil våre 18% være mer enn dobbelt så mye som de andre landene. Dette må snart Stortinget gjøre noe med ellers er vi fullstendig skakkjørt den dagen ingen lenger vil ha oljen vår.
Det strider mot min overbevisning å betale bompenger. Dette er en vare/tjeneste jeg ikke har bestilt og jeg nekter derfor å betale for den.

Konklusjon: Jeg kommer aldri til å betale bompenger igjen hvis jeg ikke fysisk blir stoppet av bommen.

Johan-Morten Nome
Norges desidert største bommotstander."
Jeg støtter Johan-Morten Nome fullt ut der han motsetter seg statens landeveisrøveri og flåing av bilister. Bompengeinnkreving fratar folk bevegelsesfriheten i dette landet. Der fattigdommen er økende skaper det hinder mellom å besøke familie og venner så ofte som man ønsker. Det fordyrer også varer vi bruker med at prisene blir lagt på varer for å kompensere denne svindelen av befolkningen
I disse dager feirer staten Berlinmurens fall, som skulle gi borgere i Tyskland frihet til å ferdes fritt. Her har vi "statsmurer" rundt hver en sving. Riv faenskapet og la folk ferdes fritt som frie mennesker!


03 november 2014

Årets Trønder 2014


Jeg har lagt inn forslag på øyelege Jan Guldahl, til mottagelse av prisen Årets trønder, med denne begrunnelse:
Han har modig stått frem i hijabdebatten. Satset hele sin bedrift ved å stå frem, der Adresseavisen har gjort sitt ytterste for å karakterdrepe han og frata han den borgelige aktelse ved å vinkle hans syn på saken rasistisk, der Adresseavisen i oppslag etter oppslag har stilt samarbeidspartnere til Guldahl i presset situasjon, så de har blitt kollektivt tvunget av det politisk korrekte meningsdiktaturet til Adresseavisen til å stenge han ute. Det som sponsor i flere idrettslag. Guldahl felte Adresseavisen som har opptrådt som hetser og mobber, uten å gjengi en balansert dekning. Øyelege Jan Guldahl tok kampen opp med den røde propagandaavisen og fikk Adresseavisa felt i Pressens Faglige Utvalg for dette."

La denne kommentaren inn i avisens kommentarfelt til artikkelen:


Forslaget blir lagt ut på sosiale medier.