10 november 2014

Johan Morten Nome, leder av Bilistenes Aksjonsgruppe i Forliksrådet

I dag har leder av Bilistenes Aksjonsgruppe, Johan Morten Nome, møtt i Forliksrådet, etter at han i lengre tid har nektet å betale bompenger til staten i dette offentlige landeveisrøveriet, som folk er pålagt tross massive protester i befolkningen. Saken vil trolig gå til Tingretten.

Erklæringen fra Johan Petter Nome er med tillatelse fra han, lagt ut her:

                                   " ERKLÆRING

Undertegnede, Johan-Morten Nome, nekter av prinsipp å betale bompenger. Denne sosialt urettferdige ordningen er en skamplett på vårt land. En ordning som rammer de svakeste gruppene og dermed skaper et kunstig klasseskille i trafikken kan jeg ikke godta. Ifølge Veglovens §20 er veibygging, drift og vedlikehold en offentlig oppgave vi betaler for over skatteseddelen. §27 i samme lov åpner for alternativ finansiering: les bompenger. Når nå 75-80% av veiprosjektene i landet bygges med bompengefinansiering, kan ikke dette lenger påstås å være «alternativ» men hovedregel. I alle andre lover i lovboken kommer selve loven først (§20) deretter ramses opp forutsetninger og unntak (§27)

Når bomringen ble etablert i Tønsberg lovet politikere og bomselskap bl. A.: «bedre fremkommelighet», det har vi ikke sett mye til etter alle disse årene. Vi som lever av å kjøre bil ser de samme køene og de samme flaskehalsene som før bomringen ble innført. Det vi har fått er 200 meter med fire-felts-vei, 4-5 underdimensjonerte rundkjøringer og en tunell nesten ingen bruker. Det er å lure folk.

Stortinget sier at ingen bommer settes opp uten «lokalt initiativ», det er en sannhet med modifikasjoner. Lokalpolitikere vet nå nesten med sikkerhet at de får lite eller ingen penger til sine prosjekter hvis de ikke ber Stortinget om å få bompengefinansiere. Det strider direkte mot Veglovens §20. Lokale politkere blir lokket med belønningsmidler også hvis de innfører bompenger. Det vil si at de må loppe lokalbefolkningen for milliarder for å få noen skarve millioner fra staten.

«Uten bompenger, ingen vei», ser ut til å være mantraet nå, det er riv ruskende feil. Før bompengene tok over som hovedfinansiering av veiene ble det bygget 1800 km med vei i året, nå er vi helt nede i 600 km i året. «Si ja til bompenger og deres prosjekt vil bli prioritert» sier Stortinget! Prioritert foran hvem da? Hvilke prosjekter blir da nedprioritert pga «ditt» prosjekt? Interessant spørsmål, spør du meg.

Veisystemet i Norge har blitt bevisst underfinansiert og nedprioritert i mange tiår samtidig som kostnadene ved nødvendig persontransport har gått gjennom taket. Man kan trygt si at vi betaler for gull og blir levert gråstein. I 1980 gikk rundt 7% av Statsbudsjettet til samferdsel, i 2013 var det nede på 3,5%, en halvering. Samtidig økte bompengeinnkrevingen med over 1000%! Dette rimer ikke med det jeg kaller fornuft. Vi sliter nå med et etterslep på manglende vedlikehold på veinettet på over 800 milliarder, samtidig som vi bilister må ut med over 70 milliarder årlig i bilrelaterte avgifter. Det kommer, som tidligere påpekt, på toppen av våre skatteinnbetalinger. 3,1 millioner bileiere betaler inn veldig mye skatt.

På toppen av at bomsystemet er sosialt urettferdig, virker det heller ikke trafikkdempende, slik det er påstått fra statlig hold. Flere kjører lange omveier for å unngå bompunktene derfor er de ikke trafikkdempende og klima- og miljøfiendtlige. Sosialt urettferdige, klima- og miljøfiendtlige og totalt unødvendige i «verdens rikeste land». Vi dummer oss ut overfor en hel verden med dette systemet som vi nå er verdensledende på. Ingen andre land bruker dette systemet i den utstrekning vi gjør.
Samtidig gikk A/S Norge med 500 milliarder i overskudd i fjor og vi har over 6000 milliarder i Oljefondet, penger som ikke kan brukes her hjemme fordi det da blir inflasjon!? Samtidig bruker Staten 200 milliarder i Nordsjøen uten å nevne inflasjon med ett ord!? Selvsagt bare svada.

Jeg bruker deler av min fritid på frivillig arbeid i organisasjonen Bilistenes aksjonsgruppe der jeg er daglig leder. Vi er registrert i Brønnøysund som en ideell organisasjon. Jeg/vi kjemper for et samfunn med mer nøkterne avgifter på helt nødvendig persontransport og vi vil ha vekk bompengene siden de er mest unødvendig og urettferdig. Jeg/vi har demonstrert mange ganger mot denne galskapen og vil fortsette med det til vi har nok støtte til å få gjort noe med dette. En av våre hovedsaker er å få til en folkeavstemning om bomfinansiering for vi vet at minst 75% av befolkningen er mot dette systemet. De resterende 25% vet ikke nok om systemet, det jobber vi for å gjøre noe med.
Veier skal ikke bygges med bompenger, veier skal bygges med skatteinnbetalinger, årsavgift, registreringsavgift, omregistreringsavgift, engangsavgift, toll, vektavgift, hestekraftavgift, miljøavgifter, CO2-avgift, vegbruksavgift mm…

Kommuneloven sier at alle innbyggere skal tilbys offentlige tjenester «på like vilkår» men nå må enkelte i praksis betale for å motta dem
FNs Menneskerettskonvensjon art. 13: «Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.»
Grunnlovens §75d: «Det tilkommer Stortinget at bevilge de til statsutgifterne fornødne pengesummer»
Veglovens §20: «Veibygging, drift og vedlikehold er en offentlig oppgave.
Ifølge Markedsføringsloven er det ulovlig å sende regning for en vare/tjeneste man ikke har bestilt.
Egentlig vil jeg også henvise til Allemannsretten

Den politikken som nå føres har gitt oss europas eldste og mest forurensende bilpark og en veistandard som er på 84. plass i verden. (ifølge World Economic Forum)
Vi kan ikke forvente at den samme politikken som har brakt oss inn i disse problemene skal få oss ut av dem???

Bompenger er sosialt urettferdig, klima- og miljøfiendtlig og unødvendig. Det er inflasjonsdrivende da alt av varer og tjenester fordyres. I Norge bruker vi nå 18% av lønnen vår på helt nødvendig persontransport mot resten av europas 10-12% . Siden vi tjener ganske mye mer enn «resten av europa» vil våre 18% være mer enn dobbelt så mye som de andre landene. Dette må snart Stortinget gjøre noe med ellers er vi fullstendig skakkjørt den dagen ingen lenger vil ha oljen vår.
Det strider mot min overbevisning å betale bompenger. Dette er en vare/tjeneste jeg ikke har bestilt og jeg nekter derfor å betale for den.

Konklusjon: Jeg kommer aldri til å betale bompenger igjen hvis jeg ikke fysisk blir stoppet av bommen.

Johan-Morten Nome
Norges desidert største bommotstander."
Jeg støtter Johan-Morten Nome fullt ut der han motsetter seg statens landeveisrøveri og flåing av bilister. Bompengeinnkreving fratar folk bevegelsesfriheten i dette landet. Der fattigdommen er økende skaper det hinder mellom å besøke familie og venner så ofte som man ønsker. Det fordyrer også varer vi bruker med at prisene blir lagt på varer for å kompensere denne svindelen av befolkningen
I disse dager feirer staten Berlinmurens fall, som skulle gi borgere i Tyskland frihet til å ferdes fritt. Her har vi "statsmurer" rundt hver en sving. Riv faenskapet og la folk ferdes fritt som frie mennesker!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.