26 november 2014

Høyesterett skjuler korrupsjon blant finansmafiaen

Det kan virke som det en kriminell bande som styrer Høyesterett. Ut fra denne kjennelsen vedlagt som link, så beskytter Høyesterettens dommere mennesker som driver med korrupsjon på høyt plan her i landet. Man kan spørre hvem av de som er involvert selv i denne, siden de er redd for at klientkonto skal granskes. Man kan også spørre hvem av politikerne som er med i denne tilsynelatende banden som har fått makt i landet, det på tvers av partiene.
Hvordan mener dere at man skal kunne rydde opp i korrupsjonen i Norge om Økokrim ikke får innsyn i advokaters klientkonti? Dere vil ta de små, men de store kjeltringene beskyttes av den makten som skal beskytte befolkningen og sørge for rettferdig rettergang, men som i realiteten er en og samme bande, slik den fortoner seg. Hvilket narrespill! Dette er så alvorlig at jeg vil kalle det “bande”!
Informasjonen går bredt i kulissene. Dere bekymrer dere om netthatet og plastposeavgift. Er det disse peanøtter dere kaster ut til befolkningen for å holde fokus vekk fra statsmakten som svindler og bedrar befolkningen, gjennom hele det tredelte maktsystemet, som i realiteten er en og samme makt. Det er mange som ser statsmakten i kortene disse dager.
Jeg kjenner mennesker som legger igjen mobiltelefoner hjemme og bruker alternative fremkomstmidler for de er livredd statsmakten, redd statsmakten som skal beskytte de. Redd, av den grunn de har kjennskap til for mye av de ulovligheter som maktmennesker øverst i statsapparatet driver med. Redd for å bli tatt av dage, av den grunn man vet for mye.
Hvordan i himmelens navn har det fått skje at det er blitt slik i landet?!
Når nå politiet landet over er bevæpnet, hvem er det man er redd for, og hvem er det som skal beskyttes?
Er det IS som det hevdes av PST og media, eller er det folket som er i opprør?
Jeg har ingen tillit lenger til verken dere politikere eller pressen, og langt fra norsk rettsvesen.  Den mistilliten deler jeg med svært mange. Etter mange overgrep er dere blitt en fryktet og hatet maktfaktor i samfunnet. Hvordan har det fått bli slik? Dere politikere i Stortinget, dere er landets øverste myndighet. Dere må ta ansvar for utviklingen. Det vi ser er resultat av deres vilje og handlinger. Hvem styrer dere? Dere er da ikke folkets representanter lenger?
Jeg leser at Høyre vil få slutt på hets og styggedom i kommentarfelt. Leser at AP og de andre fargefaktorene vil det samme. Jeg er enig i at det er en uting. Spesielt når folk kan slenge rundt seg med hets, gjemt og beskyttet under nick av redaksjonene rundt om i landet.
Men hvorfor oppstår det hets i samfunnet? Hva er de bakenforliggende årsakene? Kan det ha noe med at hele statstyringen fra øverste rettslig myndighet fremstår som korrupt og beskytter kjeltringer her i landet, og at politikere kjører opp med multikultur for å skape konflikter i befolkningen for å føre fokus vekk fra det politikere og makthavere i landet holder på med? Se til barnevernet, hvordan folk blir raljert med. Dere politikere vet det, og likevel lar dere denne herjingen med mennesker få skje. Hva er det dere vil oppnå? Har dere fått det kaos og fryktsamfunnet dere har provosert frem?
Se til denne kjennelsen i linken, nest siste avsnitt. Hvem er kjeltringer og hvem er folkets representanter i politikken i dag? Det er ikke godt å si! Når politiet i Norges land nå er bevæpnet, hvem er det dere beskytter dere mot? Er det IS eller er det en befolkningsgruppe i Norge som er i opprør?

Skjermdump fra kjennelsen

Jeg tenker tilbake på krigshistorien, da Kong Haakon fikk telefon om at Norge var innvadert. Det første han sa da var: “Av hvem?” Han visste ikke hvem fienden var!
Det samme kan man kjenne på i dag som borger her i landet. Hvem er fienden som Norge ruster opp mot? Er den utenfra, eller er den nå fra innsiden?
Jeg legger ved skjermdump av avsnittet som bør opp i Stortinget! Er dere folkets representanter og jobber for Norge, så sørger dere for å etablere en ren, lovlydig rettstat.

Mvh
Ann Tove Buklevhttp://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/Avgjorelser-2010/sporsmal-om-reglene-om-advokaters-taushetsplikt-er-til-hinder-for-a-gi-et-advokatfirma-palegg-om-a-utlevere-til-opplysninger-OKOKRIM-/

Siden Revisor også har taushetsplikt, så er det umulig å avsløre økonomisk korrupsjon som måtte skje mellom advokater og involverte i saker. Når man den senere tid har sett advokater danse på begge sider av bordet i barnevernssaker og prosedert der de har kunne tjene de største penger, så må man anta at det er mye som ikke tåler dagens lys.


******************************************


Nok er nok, av Morten Aarmo
 
Les også Aarmos sak mot NAV i Frostating lagmannsrett.


Hvor er pressen, hvor er de norske journalistene? 
Hvor er de som skal drive folkeopplysning?
Kom dere på jobb og lever noe annet enn ukebladjournalistikk!*****************************************


.Jurist Marius Reikerås skriver på sin Facebook-vegg 24. november -14:
Faksimile fra Facebook her

"– Dette er en sak av stor allmenn interesse. Vi snakker om en alvorlig hendelse med et tragisk utfall som direkte følge av en pågripelse. Det er i kjernen av vårt samfunnsoppdrag å ha en kontrollerende funksjon i forhold til maktapparatet, sier NRKs reportasjeredaktør Alexandra Beverfjord.!"
Hva er det riksadvokaten her vil skjule? Man kan få inntrykk av at det kan være involverte av kjente av justisembedet i saken, som skal beskyttes. Kan det være frimurere innen politiet og frimurere innen riksadvokatens portefølje av tjenere som her skal beskyttes? Så råtten som norsk justisembedet ser ut til å være så stiller jeg derfor spørsmålet. Kan pressen utrede involverte forbindelser?
Mer åpenhet sa Jens Stoltenberg før han gikk av. Skal den åpenheten gjelde kun statens maktapparat til å grafse i menige folks privatliv og private anliggender? La oss få se statsmakta i kortene! Det har vært nok av overgrep mot den lille mann i gata!

Flere har fokus på den kriminelle statsmakten. Når folk klager og anker opp gjennom rettsystemet, så har dommere i høyesterett voldt overgrep mot folk, der mennesker tross loven på sin side ikke har kommet noen vei, og har måtte ta sakene til Strasbourg. I en rettstat hvor lovverket var skjøttet på en god måte ville ikke det vært nødvendig!! Hvem sitter i disse sorte kappene? Hvor jobber partnerne deres, og for hvem? Hvordan står det til med habiliteten hos de? Jeg vet at journalistene vet, men norsk presse tør ikke røre i materien. Hva og hvem er de redd?


Les også:
Man ser i linker over at korrupsjon og den økonomisk kriminaliteten er stor i Norge. Er det da noen grunn til å tro at det ikke skjer innen justisembedet, der det virkelig strømmer store penger? I store byggesaker, er det ofte advokater involvert. Innen byggesakskontor er det også mye korrupsjon. Hvor jeg har det fra? Fra folk som har jobbet på innsiden!
Derfor bør Økokrim ha innsyn i klientkontoer til advokater.

Vi har en statsmakt som prioriterer å kjøpe opp handlegater i Boston og New York, med folkets oljepenger, skatter og avgifter, mens norske skolebarn i grunnskolen ikke får blyanter, der norske kommuner er så gjeldstynget av disse maktmennesker i statsforvaltningen som stjeler befolkningens penger! Disse hevder enda til å kalle seg "folkevalgte"! Snakk om politiske forrædere!!
Her må saker sees i større sammenhenger!

Oppdatert 2.12.14:
 • Tidligere generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Rolf Øvrum retter knallhard kritikk mot norsk rettsvesen og norsk presse. Han holder på å sluttføre boken "Den fordømte advokaten" som er basert på Sigurd Klomsæt-saken. Han har det siste året hatt tilgang til og gransket et omfattende etterforskningsmateriale fra 22.juli-saken. Hans konklusjoner er både oppsiktsvekkende og nådeløse. Boka vil skape debatt om vårt rettsystem, - skriver Levangeravisa. Videre er det opplyst at saken er overført til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Den tidligere generalsekretæren er sterkt uenig i den rettskraftige dommen og retter ramsalt kritikk mot politi og påtalemyndigheter, der han mener politiet har fusket og bygd saken sin på uforstand, inkompetanse og usannheter!
 • En 36 år gammel maler er siktet, mistenkt for hvitvasking av 45 millioner kroner. Aftenposten skriver at 80 selskaper skal være involvert i samme nettverk. Når det gjelder så mange og så mye penger så kan jeg tro det er advokater inn i bildet ett eller annet sted? Er det i så fall riktig at Økokrim ikke skal få innsyn i klientkontoer? Hvordan kan man få tatt ut så mye penger fra bankvirksomhet uten at det reageres? Hvem innen finansnæringen/bankene, er med på denne kriminaliteten? 
  Skjermdump fra Aftenposten
 • Fra lakseoppdrettsnæringen: 
  "Her er et enkelt eksempel, og et paradoks: Kitinsyntesehemmende stoffer som (tungen rett i munnen, nå!) diflubenzuron og teflubenzuron har blant flere sterkt uønskede egenskaper også evnen til å ødelegge skallskiftet for krepsdyr.
  Da er vi i den situasjonen at for å få klemt flest mulige kroner ut av lakseoppdrettet gjør vi kål på hummeren. Dette skjer samtidig som vi pusser kystvakten på hummerfiskere utenfor sesong."
  Staten setter lover for befolkningen og gjør de til kriminelle om de tar en hummer utenfor sesong, mens de på den andre side tillater at oppdrettsnæringen, som også den tidligere fiskeministeren har eierinteresser i, får drepe hummer i hopetall og ødelegge miljøet for hummer for fremtiden. Hvem jobber denne statsmakten for?

Oppdatert 15.01.15

Hvilken sak kan man vente avsløres her?

Faksimile fra ABC-nyhetene her
Kan det være denne? Ut fra postering på en åpen profil kunne man lese at en kvinne som har jobbet med avsløringer i saken nylig er avgått ved døden og at VG har lagt lokk på saken. 

Skjermdump fra Facebook


Les saken på Dagsavisen her


Les også:
Tidligere justisminister Grethe Faremo fremsatte løgner.


"Mennesket er født fritt, og det er overalt i lenker." 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.