03 november 2014

Årets Trønder 2014


Jeg har lagt inn forslag på øyelege Jan Guldahl, til mottagelse av prisen Årets trønder, med denne begrunnelse:
Han har modig stått frem i hijabdebatten. Satset hele sin bedrift ved å stå frem, der Adresseavisen har gjort sitt ytterste for å karakterdrepe han og frata han den borgelige aktelse ved å vinkle hans syn på saken rasistisk, der Adresseavisen i oppslag etter oppslag har stilt samarbeidspartnere til Guldahl i presset situasjon, så de har blitt kollektivt tvunget av det politisk korrekte meningsdiktaturet til Adresseavisen til å stenge han ute. Det som sponsor i flere idrettslag. Guldahl felte Adresseavisen som har opptrådt som hetser og mobber, uten å gjengi en balansert dekning. Øyelege Jan Guldahl tok kampen opp med den røde propagandaavisen og fikk Adresseavisa felt i Pressens Faglige Utvalg for dette."

La denne kommentaren inn i avisens kommentarfelt til artikkelen:


Forslaget blir lagt ut på sosiale medier.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.