11 november 2014

Pressens propagandamaskineri. Hvor er journalistene i Norge?

Det har vært kjent i lang tid, mange har opplevd det.
Folk som har sendt innlegg for å få publisert i avisen har fått meldinger tilbake med beskjed om at det ikke er plass i avisen. Det er ikke mange dager siden jeg fikk melding fra en bekjent som opplevde det for x-antall gang.
Det er andre som også erfarer at pressen siler sin dekning, og mange lurer på hvorfor de gjør det. Ofte gir kommentarfeltene opplysninger som belyser saker langt mer enn det journalister legger frem. Det kan virke som at pressen vil hindre at folk skal få for mange opplysninger, når de lar innlegg som forsøker å latterliggjøre de som stiller kritiske spørsmål stå, men sensurerer motsvar som redegjør for ens påstander. Når folk mener som man gjør, så er det ut fra en forforståelse, etter at man har skaffet seg informasjon fra andre og flere kanaler enn det som pressen leverer. Journalister har ikke kjennskap til dybden i alt de leverer. Det er nettopp det Hans-Wilhelm Steinfeldt har satt hele den norske journaliststaben på potta for. Der han kritiserer journalistene med harme for dårlig arbeid.

I Adresseavisa ble nylig en artikkel med overskriften: "- Influensavaksine virker ikke på friske voksne." En som bruker nicket "grinpeis" går igjen i mange kommentarfelt. Den henger på meg i de fleste kommentarfelt. Jeg lurer på hvorfor han ikke vil stå frem med sitt fulle navn. En så kunnskapsrik person som denne fremstiller seg selv som, burde være stolt over og kunne stå frem og formidle kunnskap, om denne farer med redelige aktiviteter i Adresseavisens kommentarfelt.
Hvorfor tror du at han gjemmer seg bak et nick og ikke vil vedkjenne seg sine meninger offentlig? Et menneske som er bare redelig i sin omtale av andre og snakker sannhet på nett blir da ikke uglesett av arbeidsgivere eller andre mennesker? Så hvorfor gjemmer denne greinpeis seg bak pseudonym? I mine øyne vitner det om feighet. Er han så redd for at mennesker han kjenner skal se hva han representerer?

Grinpeis lurer på hvor jeg tar alt fra. Jo, det skal jeg si deg. Jeg leser nettaviser fra hele landet. Jeg leser i interessegrupper for ulike tema, der det hentes inn linker fra forskning som er gjort fra hele verden. Man kan ikke være så blind å tro at det er kun den rød og venstrevridde pressen som leverer sannhet til befolkningen. Der ting man leser i norske publikasjoner ikke står i samsvar med det man kan lese i utenlandske medier, så bør alle mennesker stille spørsmål. Det er ikke bare en sannhet.
Når man leser SKUP-rapporten som heter "Styrt forskning", levert i 2010 av John Hultgren og Ingeborg Moe, som ligger under "Metoderapporter"skup.no, så ser man at staten vil styre forskningen. (SKUP står for Stiftelsen for en Kritisk og Uavhengig Presse.)
Styrt forskning ser ut til å prege de opplysninger befolkningen blir gitt gjennom media. Det skjer i utlandet, og det er ingen ting som tilsier at det ikke skjer her i landet!
(Linken til Skup-rapporten er forøvrig endret flere ganger, slik at det kan oppfattes som at noen ikke ønsker at befolkningen skal se denne.)

Denne grinpeis'en hevder i kommentarfeltet til Adresseavisa at det ikke finnes vaksiner med kvikksølv. I publiseringen i Aftenbladet fra 2009 så ser man at vaksiner mot den påståtte svineinfluensaen er gjort unntak for av de Europeiske helse-myndighetene. Vi bør kunne stole på det som blir publisert i aviser, om ikke har vi et alvorlig demokratisk problem i Norge. Mediene er statsstøttet i form av mva-fritak og pressestøtte, for å drive folkeopplysning. Vi borgere i landet gjør våre valg ut fra det mediene presenterer oss. Men vi kan ikke lenger stole på det aviser skriver. Journalistenes eget fagblad retter bekymring over at tilliten til norske medier er synkende.
Med internett er ikke avisredaksjonene lenger de eneste som sørger for informasjonsflyt til befolkningen, der nyheter blir delt i forrykende fart, internt og eksternt over landegrensene.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.no hvor skjermdump er tatt.

Grinpeis'en hevder også at regnskapet til Nasjonalt Folkehelseinstitutt som på folkemunne ofte kalles for Folkehelseinstituttet, har et offentlig regnskap som befolkningen har lett tilgang til.
Det stemmer ikke. Statsbudsjettets regnskap for 2015 sier befolkningen ingen ting om hvor pengene til Folkehelseinstituttet kommer fra. Det står tall som er bevilget av staten, og en DIVERSE post, som kan inneholde hva som helst. I regnskapsføring så bruker man gjerne diverse-poster til ting man ikke vil skal komme frem, eller som man ikke finner andre fornuftige konti til. Revisorer i privat næring misliker mye bruk av slike diverse-poster i regnskap, for de kan skjule mye som ikke er i tråd med norsk lovverk og god regnskapsskikk.


Skjermdump fra s. 147-148 i statsbudsjettet 2015

Jeg vil anbefale alle å lese boken "Makten bak makten", skrevet av Per-Aslak Ertresvåg. Omtale av boken og intervju finnes med han både på youtube og nett. Der omtaler han pengetransaksjoner fra Rockefeller til Folkehelseinstituttet. Om det han har publisert i sin bok ikke stemte, ville det vært av så injurierende karakter at det ville fått følger. Det har det ikke!

Tilbake til grinpeis' sin påstand om at regnskapet til Nasjonalt Folkehelseinstitutt er lett tilgjengelig for folk flest. For å vise at det ikke er offentlig har jeg tatt skjermdump av dette fra "Proff" og på "Purehelp" - begge er nettsteder som bedrifter bruker for å sjekke soliditeten til bedrifter når de trenger opplysninger om bedriftenes ståsted og utvikling og styresammensetninger. I mange tilfeller kan man også finne delikate bånd inn til finansinstitusjoner og rettsmyndigheter, der man mistenker korrupsjon og andre uheldige koblinger der inhabilitet skal vurderes.
På begge nettstedene ser man at regnskapet er låst og unndratt offentligheten.I begge er regnskap stengt for offentligheten. Bør ikke befolkningen få se regnskapet til det som hevdes å være folkets egen bedrift? Hva er det staten skjuler for sine eiere?Det engelske navnet, Norwegian Institute of Public Health, forble uendret
(Skjermdumper fra Wikipedia.)

"I 1949 startet de et program for internasjonale fellowships for å utdanne vitenskapsmenn ved de ledende universitetene i verden på et post-doctoral nivå, såkalte Rockefeller fellowships."

Mer åpenhet sa Jens Stoltenberg (AP) i en nyttårstale, før han gikk av som statsminister i Norge. Hvor er denne åpenheten? Annet enn når det gjelder å grave i alminnelig folks liv og leven, og overvåke befolkningen?
Hvem av de ansatte ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt og andre forskningsinstitusjoner som blir brukt som ekspertkommentatorer av norsk presse, har fått sine utdannelser ved et av Rockefeller fellowships utdanningsinstitusjoner?
Så lenge pressen er taus, så kan jeg ikke stole verken på det som kommer fra den norske pressen, Nasjonalt Folkehelseinstitutt eller statsmakten representert ved regjeringen- uavhengig av partifarge.

Nå har Hans-Wilhelm Steinfeld sparka dere journalister i røva og etterlyster gravende journalistikk. Det er på tide dere leverer til befolkningen. Hva lærte dere på journalisthøyskolene?

Først ble jeg hetset av pressen. Hvem kunne vel finne interesse i "våset" jeg skrev? Nå henger den samme pressen på meg som klegger for telefon-intervju. Dere journalister får rydde opp i eget rottereir, før dere kan etablere troverdighet igjen. - Om det i hele tatt er mulig for denne generasjon av journalister og redaktører, etter den politiske propaganda dere har levert de senere år.I dag kommuniserer man skriftlig, så vet man hva partene har sagt!
Les også: 

Kan man stole på såkalte eksperter som blir brukt innen vurdering av folkehelse og rådgivende organer? I folkevettets tegn, hvor i himmelens navn er vi på vei med folkehelsa i dette landet?

For all del vær forsiktig når du interesserer deg for det som skjer i samfunnet og politikken som føres. Du kan bli diagnosert som klar for psykiatrien, med en psykose. Bildet tatt med mobilkamera fra TV-skjerm med rullerende informasjon på et legekontor utenfor Trondheim. Det kan tolkes som at man kan risikere å bli hentet inn av psykiatrien om man ikke innordner seg maktapparatet til den politiske elite. Folk skal skremmes fra å stille kritiske spørsmål og bli skremt til taushet!
(Kan fortelle at alle som satt på venteværelse på legekontoret fikk seg en gapskratt, da jeg gjorde de oppmerksom på hva som stod der på skjermen.)

Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk mener at det kanskje ville være samfunnsøkonomisk lønnsomt å helle hjertemedisin i drikkevannet til folk så hele befolkningen blir medisinert. Mener fagdirektør Steinar Madsen dette, så blir jeg vettskremt av hva som beveger seg innen fagmiljøet og som blir tiltrodd maktstillinger. Jeg greier ikke å lese dette som en vittighet i en akademisk fag-publikasjon.

 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.