14 november 2014

Dagbladets politiske propaganda og karakterslakt

Nok en gang ser vi en av de statsstøttede propagandaavisene til sosialistene og venstresiden bruker forsiden på avisen for å få folk til å få et negativt syn på en politiker som truer venstresiden og sosialistene.
Nå går heksejakten for fullt mot "Farmen-Olav".For propagandavisen ser man nå at det er om å gjøre å få mest mulig dritt på Olav, så han taper den borgelige aktelse og ikke lar seg gjenvelge til politiske verv, eller andre fremtredende posisjoner.

Det er kriger ute i verden, det er korrupsjon i kommuner og statlige organer, det er barnevern i krise, vi har en fattigdom som stadig er økende, men Dagbladet med sine høyskoleutdannede journalister velger å sette fokus på intriger som skjer i et realityprogram på TV.

Snakk om en presse i forfall!

Les også om en redaktør som har drevet propaganda og politisk heksejakt, som nå går av, og om Hans-Wilhelm Steinfeld som setter hele kostebinderiet av journalister på potta her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.