23 november 2014

Tante poser og kostebinderiet i regjering og på Stortinget

Det er viktig å ta de virkelig store miljøsynderne når man skal representere toppolitikken og gjøre Norge grønnere. Vi ser stort sett at regjeringen da diktert av de små mikropartiene innfører enda flere avgifter. På den andre siden forsøpler de selv som miljøsvin. Det er ikke samsvar mellom det de sier og det de gjør lenger. Vet de selv hva de holder på med??

Nå har den sinna politiker'n fra Nord-Trøndelag fått tvunget til enda en ny avgift som skal belastes innbyggerne i landet. På nettet ser man hun går under benevnelsen "Tante Pose". Har vekslet noen ord med henne på mail, og trodde hun skulle komme gjennom eteren med villsinnet sitt, så man kan klart påstå det er en god del likhetstrekk. Der Tante har bestemt seg for noe, så må andre liste seg på tå, ellers blir hele kalaset torpedert, her var det da budsjettet. Det er snart jul, og vi husker den gamle enslige tanten som kom og satte hele julefeiringen på hodet. Nå har hun fått innført avgift på bæreposer. Det blir noen ekstra kroner i utgifter til barnefamiliene det Trine Skei Grande, der disse posene går til gjenbruk som søppelposer hos folk flest. Barnefamilier med bleieunger er storforbrukere av slike poser, så du har jo fått gjort det litt verre for de. De tynne hvite søppelposene man får kjøpt på rull, de holder jo ikke til tunge våte tissebleier. Men hva vet vel tanten om den slags? Men hun trengte kanskje ikke bruke mye vrangvilje for å trumpe gjennom viljen sin? ...Avgiften blir 1,50 kroner per pose. Det skal gi 900 millioner kroner til statskassen fra salg av plastposer og 100 millioner kroner fra salg av papirposer, i følge NTB
Finansdepartementet vil komme tilbake med nærmere retningslinjer og avgrensninger før avgiften innføres 15. mars neste år.

Faksimile fra Osloby.no

I sitt alternative budsjett i 2011 så foreslo også Høyre å innføre egen avgift på plastposer. De foreslo en avgift på 1 krone per pose. Høyrelederen mente at det var blitt et stort miljøproblem at folk ikke gjenbruker handleposer, men tar nye hver gang de er i butikken. 
Jeg vil kalle det tragisk at en godt voksen småbarnsmor på min egen alder ikke ser at posene blir gjenbrukt som søppelposer. Kanskje burde hun holde seg mer hjemme til familien og ta sin del av husarbeidet, så hun forstår gangen i bruken?
Høyre mente avgiften ville bringe inn 800 millioner ekstra til statskassen den gangen.

Faksimile fra TV2Tante Grønn, Tante Fiolett, Tante Brun, Onkel Blå

Sannelig har politikken i Norge nådd nye høyder. Partypolitikere og skuespillere, innen dette narrespillet de har delt inn i farger. Der de tjener de samme kreftene utenfor landet.


Skjermbilde fra Høyres side på Facebook

****************************************************************

På den andre siden så har vi Nordic Mining som vil starte gruvedrift i Engebøfjellet, hvor de vil ha tilhørende sjødeponi i Førdefjorden.
Forskere mener det vil ødelegge sjøbunnen og ødelegge for de store fiskeforekomstene i fjorden der. Strømforholdene vil føre det miljøødeleggende slammet lenger ut i fjorden som vil få konsekvenser også i større omfang. The Guardian omtaler saken her.Man kan samstundes undre på hvor journalistene som skal drive folkeopplysning befinner seg, når det er slike alvorlige saker som er under utredning, som virkelig er viktig for land og folk. Heller skriver de om krangel og skittkasting mellom to godt voksne bukker inne på Farmen!

Spørsmål rundt saken er blitt rettet på Høyres side på Facebook, men Høyres talsmann der kan ikke gjøre rede for annet enn at det jobbes med saken, og at det ikke er tatt noen beslutning enda.
 


"Ellevill skinkereise":
Tollregler som de samme politikere er ansvarlig for å ha etablert gjør at disse svineskinkene fraktes fra Norge frem og tilbake til Barcelona flere ganger. Hva belaster dette, miljøet?
Ost som blir produsert av norsk melk på Alvdal fraktest til Tyskland for å bli skjært opp i skiver og fraktes tilbake til Norge. En slik transporten med Cheddarost slipper ut 1631 kg CO2 per rute, står det på NRK.no

På den ene siden så snakker disse skinnhellige politikerne om å spare miljøet og og pålegger befolkningen den ene avgiften etter den andre, etter at de har skuslet vekk befolkningens penger. 
På den andre siden så forsøpler de til med forurensninger hemningsløst, uten tanker for miljøet.
Skal de bare fortsette i det uendelige å pålegge befolkningen ytterligere avgifter der deres eget vanstyre ikke får "tilmålte" penger til å strekke til? De kan dele den handlingsregelen de hevder å styre etter i rettferdige biter mellom seg og bruke den som dasspapir!! - Der de sluser befolkningens penger ut av landet og overlater verdiene til finansmafiaen i Europa, for slik å rundstjele den norske befolkningen.


Stortinget har øremerket midler for å lage spesielle bygg og dekorerer med langs Nasjonal turistvei. Senja har nettopp fått en gulldass til 3,75 millioner kroner. "Prisen på gulltoalettet på Senja blir ikke så avskrekkende når man får vite budsjettet til Nasjonal Turistvei: Fra 1994 til 2023 skal det satses 3,5 milliarder kroner på prosjektet. 3 milliarder kroner skal dekkes over Samferdselsdepartementets budsjett." - skriver Aftenposten. 
"Resten av beløpet skal komme fra andre aktører, med fylkeskommunene og kommunene som de viktigste" - skriver avisen videre. 
Har ikke staten, fylket og kommuner viktigere oppgaver å ta seg av enn å lage gull og kunstneriske dass til turister, der eldre hjelpetrengende må flytte milevis unna familier der det ikke er gamle- og sykehjem i kommuner der nord, og folk inne psykiatri og rus må bo i containere? Det må gå an å flytte om på pengene og sette de inn der befolkningen her til lands trenger dem. De tyske og nederlandske bobilturistene kan vel levere fra seg skiten på alminnelig rene toaletter. Det er vel ikke på toaletter turistene skal sitte å ruge under ferieturene sine opp gjennom landet!

På Høyres side på Facebook hadde noen lastet opp denne låten under, fra youtube, som en beskjed til politikerne. Jeg åpnet den og lyttet til teksten. Når man hører i nyhetene disse dager at Stortinget nå er bevoktet med væpnede vakter, så kan man reflektere over mye av det som skjer i samfunnet, og hvordan politikerne på Stortinget forvalter rollene sine som "folkets representanter". Etter mitt syn er de mer blitt folkets fiender, for de handler ikke lenger etter folkeviljen, som de skal i et demokratisk styrt land.
Wesensteen - Norsk supperåd
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.