19 desember 2009

Stoltenbergs "velferd".

Beboerne ved Moholt helse- og velferdssenter blir feilernært og får ikke sine sosiale behov dekket ifølge Helsetilsynet.
Det kommer fram i en tilsynsrapport fra Helsetilsynet i Sør-Trøndelag. Dette er jo et godt eksempel på Stoltenbergs velferd i dette landet! Alle skal med, stod han å bedyret på pallene foran dette valg som alle valg forut.
Mange prangende ord og lite handling!
Ved "Moholt helse- og velferdssenter" er mange eldre og syke mennesker nødt å gå hele 15 timer mellom måltidene fra middag til frokost. Kveldsmat som blir servert er det bare de "friskeste" som ved egen hjelp er i stand til å forsyne seg av og spise, som får. De har ikke folk på så de kan sette inn sonder med næring intravnøst for de som har behov for det, og legevakten nekter å kjøre ut å bistå slikt arbeid. Det er ikke deres jobb, de skal behandle og ta seg av akutt syke mennesker. Sykehjemmet bør ha egne pleiere til slikt arbeid, hele uke gjennom! De ansatte er pålagt så mange oppgaver at de rekker ikke over alle slik at de får tid til å hjelpe de som må hjelpes med maten. Tannproteser som de gamle og syke bruker, får de ikke pusset eller stellet, slik at de ligger der helgen gjennom uten uten grunnleggende hygiene, som burde være en selvfølge i alle menneskers liv. De eldre og syke blir med slikt manglende stell fratatt alt som heter verdighet på gamle dager.
Hva er dette for eldreomsorg? Hvor er ledelsen ved sykehjemmet som lar slikt skure å gå uten å informere folk, så man kan kjøre de ulike politikerne som er ansvarlig for galskapen til veggs for sin inkompetanse og manglende vilje til å legge til rette for at en forsvarlig eldreomsorg skal kunne finne sted?
Trondheim by - apestyrt i ordets rette forstand! De som styrer og er ansvarlig for dette burde skjems av å kalle seg politikere, og ledelse som går å sleiker samme politikere opp etter ryggene for å bevare sine stillinger, burde overlate sine posisjoner til mennesker som tør å sette tullingene i politikken på plass, så folket fikk de fjernet! Ordtak sier at man får den ledelse man fortjener, men de gamle har jaggu fortjent bedre enn som så!

06 desember 2009

Moralens voktere!

Hadde det ikke vært for moralens voktere i dette samfunnet så er jeg sikker på at mange horer og prostituerte ville kunne gå med hevet hodet i det yrket de har valgt, mer og mindre frivillig. Det er øvrighetens- moralens voktere, som ikke kan tillate seg den slags adspredelser, i frykt for sitt eget skinnhellige navn og rykte som hindrer de i samme livsstil. Det er øvrighetens moralske voktere som setter et negativt stempel på horer som frivillig brødfører seg som sosialarbeidere i det norske samfunn og bidrar til at mennesker, mest frustrerte menn i varierende grad og av varierende årsaker får ligge i en varm favn, få litt kos og sex, som de ellers føler de mangler. Disse horene gjør en samfunnsinnsats vel så god som noen høyskoleutlært sosialkurator, som tror seg som løsning og Gud for all verden, svøpt under Stoltenbergs nesevise dårskap! Hvem er det som bryter ned deres selvbilder? Det må vel være moralsens voktere, som har satt standard for hva som er akseptable næringsveier! Hvorfor skulle ellers horer skjemmes? Om mennesker i dette samfunnet kunne se medmennesker med respekt, uten å dømme de som ikke har samme standard for "moral", så ville nok mange mennesker også kunne gå rundt som stolte mennesker, selv om de erverver seg noen kroner, på måter som får medsøstre og menn som ikke slipper til den himmel de så endelig skulle ønske å nå selv! Hvor mange blir i forhold, blir i forhold for å fostre opp sine barn, om de bare får den tiltrengte stimuli fra andre hold, som mangler med sine partnere, hvor sex ofte er en ikkeeksistrende handling mellom paret? Kan det være det kan komme noen positive tall der, om noen tar bryet med en ærlig undersøkelse?

Stå opp horer og reis dere for moralens voktere, og spytt disse dobbelmoralistene i ansiktet. Dobbelmoralistene som kryper mellom to fremmede dameben så snart de får sjans, om de tror seg usett av sine likesinnede voktere, som følger dem med argusøyne i frykt for at de skal erverve seg noen nytelsens øyeblikk de selv ikke har greid å erverve seg som frynsegode i sine stillinger blant "Norges velsituerte kloke råd".
Det er nok en pinsel for disse moralens voktere at de ikke får skattepenger av disse kvinnenes innklemte penger, så hva er vel da enklere enn å spille på moral?
Kunne moralistene berge sin skinnhellighet så hadde de nok legalisert horehus, og sett økonomi i denne yrkesgrenen. Moralen ellers innen regjeringsbygningen er ikke høyere enn at de fint kunne opptre som halliker, der de erverver det ene frynsegode etter det andre for seg selv, men som ikke skal gjelde øvrig befolkning. I Trondheim raser debatten om arbeidsgiver skal varsles der en ansatt blir tatt i kjøp av sex. Hva skal arbeidsgiver gjøre i så tilfelle? Si opp den ansatte, slik at denne føres ut i arbeidsledighet og må oppsøke sosialkontor for å overleve? Få et stempel for all tid, som hindrer denne i ny jobb for et "frynsete" rykte? Er det god sosialpolitikk? Hvem er horekunden? Kan det være mennesker som har endel penger de kan sjonglere med, som eks. bedrifteiere selv? Hvor skal de rapporteres i såfall, og hvordan skal deres straff være? Skilt på utsiden av bedriften med en "erigert penis", i stil med mattilsynets uttdelte smilefjes for nivået på renhold rundt om på spisesteder? Alle som selger sin kropp er ikke rusmisbrukere, eller i annen nød som fører de ut i et slikt yrke. Det kommer vel snart en vaksine, som regulerer folks sexliv, så har man også denne private biten av folks liv under total kontroll!
Norge- det sykelige diktatur.

Må "Frk. Johnsen" med Inger Lise Rypdal få spille ofte i radio disse dager!
Forsøkte å sende en hilsen over radio til justisministeren og hans regjeringsmedlemmer, men reportern i radio lo og sa at den kunne han ikke. Vel, så er også Frk. Johnsen blitt for tøff kost for bluferdigheten blant moralens voktere, selv i 2009. Den ble sensurert også den gang den kom ut, og nektet spilt på radio.
Jo, verden går fremover...

16 november 2009

Med staten som hallik.

I disse dager er det storstilt aksjon i Trondheim for å ta sexkundene. Hele 60 mannfolk er tatt mer eller mindre med buksa nede! Tenk det.. 60 menn som har vært syndige og hatt sex, mot å gi noen kroner. De kunne jo vært smarte og spandert drinker for samme summen på byen, spandert middag på et av byens fasjonable spisesteder, men i stedet så valgte disse mennene å gi damene pengene rett i hånda, så de fikk bruke de på noe de syntes de hadde mer bruk for.
Nå skal statsministeren og hans kumpaner i buksa på folk og virkelig ta tyren ved hornet, når det gjelder sort arbeid! Man kan vel ha delte meninger i moralen, som gjelder å selge høna for en slant! I gitte situasjoner kan det vel virke lukrativt å få seg et nummer og attpå til betaling! I vertfall om man kan være selektiv når det gjelder kjøperen.
Men ærlig talt... hvor anstendig er det av staten og luske rundt for å fakke mannfolk som er så ærlige tross alt at de betaler en anstendig sum for sin hyrdestund?
Det som plager statsministeren og cirkusartistene hans på Løvebakken er nok helst at de ikke får grafse i disse hønene i form av skattepenger! Det er jo en betenkelig holdning når de da går ut å setter politifolk etter disse, som da heller kan skatte de med saftige bøter for "umoralen". Dette er nok kjærkomne penger til statskassen!
Halliken har så mange fremgangsmåter, for å få sine penger. Hvilken lønnsom bedrift kunne ikke dette blitt, om statsministeren fikk drive en slik hallikvirksomhet offentlig med loven i hånd?
Det ville nok slått ut aksjekjøpene for de 42 milliarder i 6 av verdens ledende medinsinprodusenter med åpen glans!
Huff.. det må være flaut. Politiet flyter over av kriminalsaker som ikke blir løst, for de skolerte politimennene flyr rundt på strøket for å fakke mannfolk med buksa nede. I Stavanger har politiet startet et prosjekt for å fange kjøperne og hallikene. De kler seg ut som horer og fakker sexkjøperne. Til nå er 20-25 tatt og disse har fått bot på 9000 kroner.
Hva gjør politiet med disse pengene? Staten tjener jo med dette på sexsalget som foregår, ved å kreve inn bøter langt større enn det en hallik vil tjene på hyrdestund med en av horene. Om staten skal være moralister, så håper jeg de har anstendighet til å føre de innkrevde "hallikpengene" tilbake til kvinnene som de mener lider under prostitusjon, ved å opprette et fond, som kvinner som vil ut av prostitusjonen kan nyte godt av om de vil omskolere seg, og få tilskudd av et slikt fond så de blir i stand til å komme ut av "uføret" som Stoltenberg og co mener er årsaken til prostitusjonen. For regjeringen vil vel hjelpe horene?

15 november 2009

Forsmådde kvinner slår tilbake.

Kvinner er seg kvinner likt! I fare for å bli beskyldt for å være kvinneforakter, så tillater jeg meg å skrive noen ord likevel, om dette "kvinnefenomen".
Tidligere i høst utga Karita Bekkemellem bok, hvor hun arresterte tidligere partikollegaer og regjeringsmedlemmer fra den innerste sirkel, etter at hun ble kastet ut i kulden fra Arbeiderpartiet.
Nå er de Aslaug Hagas tur. Hun har gitt ut bok disse dager med tittelen I de innerste sirkler, hvor hun tar et oppgjør med regjeringen og samarbeidet i romanform, hvor hun bruker regjeringsmedlemmene hun tidligere jobbet tett med som rollefigurene. Sponheim omtaler henne som feig, som tar oppgjør med politikken på en slik måte.
Men er noen overrasket? Feighet har vel vært varemerket hos de rødgrønne politikere så lenge man kan se tilbake og har fulgt med i politikken. Innvandringspolitikken? Manglende evne til å sette ord på problemene offentlig. Problemene innen NAV, hvor den røde statsminister har glimret med sitt fravær hele tiden. Hijabdebatten, hvor den røde statsministerene hadde gjemt seg som best han kunne fra medienes søkelys for uttalelser.
Det som forundrer meg er at disse ivrige skriveføre damene ikke har utlevert noe verdt å skrive om før sitt liv som politikere. Hvor er erfaringene fra livet? Er det makten som hele tiden var drivkraft? Det å spise kirsebær med de riktige personer, så de fikk en smule oppmerksomhet og sole seg i den offentlige glansens aura som samfunnets ledere omgir seg med hvor enn de ferdes? Var det dette å bli sett som var drivkraften og målet? Politikken omslutter mange personligheter med ulike motiver, og det gjenspeiles i den politiske agenda daglig.
Vel.. man må vel ha penger å leve av når man ikke lenger kan fleske seg i fete stortingslønninger også. Man må overleve som best en kan, alle og en hver! Hva om de prøvde NAV, fikk erfare den sosialpolitikk de har vært med å utforme? Da tror jeg de ville gått ut av politikken som bedre samfunnsborgere tross alt, blitt beriket mer, om enn ikke på penger, så på visdom, som de kunne gjort bruk av senere i sine comeback i sine yrkeskarrierer.
Fra skoletiden lærte man at det lå makt hos den som behersket pennen. Kanskje ligger det noe der tross alt. Jeg får vel sette på meg brillene...

12 november 2009

De små skal flåes!

Ukentlig så kan man lese i en eller annen avis om mennesker tilknyttet NAV har ervervet seg noen "lusekroner" på ulovlig vis. Som oftest har dette vært mennesker som har levd av en eller annen trygdeform og jobbet ved siden av, og således mottatt mer penger enn de har "krav" på. Det har ført til anmeldelser og de stakkarene som er tatt, har fått valg mellom fengsel eller samfunnstjeneste. Da en samfunnstjeneste som har satt de i stillinger så alle borgerene kunne se at de var en synder fra NAV, som skal gjøre opp for seg. Velstandssamfunnets gapestokk!
Samtidig kan man lese om mennesker på høyt plan i samfunnet, mennesker som tidlig fikk sin skjerv i livet, som ble løftet frem av ressurssterke foreldre, fikk den beste skolegang og fikk toppjobber med årslønninger i millionklassen. Det er disse som har satt og fremdeles setter reglene og de lover som skal gjelde for "undersåttene". Det er enda godt de passer på å sørge for seg selv og sine, så de selv ikke kommer inn under disse regelverk, som ikke er til å leve av for de sofistikerte, bedrestilte, som har dyre interesser som operabesøk og som frekventerer teaterene, mer for å vise seg frem at de tilhører de kultiverte, mer enn de er oppriktig interessert.
Man skulle jobbet i Norges Bank, for der er ordningen lukrativ, der kan man jobbe så mye man vil ved siden av i annen statlig jobb, uten å få kutt i pensjonsutbetalingene. Det innebærer at blant annet Kari Gjesteby, som er vår nye riksmekler, i tillegg til sin beskjedne riksmeklerlønn på 1,4 millioner kroner, kunne tatt imot vel 600 000 kroner i tillegg fra Norges Bank i årlig pensjonsinntekter. For hun har loven med seg. De store mektige som styrer landet Arbeiderpartiet og LO, har laget reglene slik, så de selv skal overleve på de knepne marginer de har satt for øvrig befolkning.
De sier vi andre må stramme inn livremma, og vi må vel det, om disse fete overvektige menneskene som har spist fra de rikes bord hele livet, fortsatt skal kunne velte seg i overflod, på innbyggernes bekostning, som knapt har penger igjen til smør på skiva, når skatter og avgifter er betalt.
Det må nevnes at Kari Gjesteby takket nei til den ekstra pensjonen, og det står det stor respekt av! Det viser at det finnes en og annen sjel der oppe i administrasjonen av Norge, som fremdeles har skamvett intakt!

Det er hardt å være go'kar!

Nå har man vel i hundre år servert blondinevitser. Blondiner, de lekre bærtene med langt lyst hår som folder seg i lokkende fossefall rundt ørene, hvor de forførerisk rammer inn et nordisk hvitt ansikt med friske eplerøde kinn, underbygget to uskyldige blå øyne. Hvor uskyld trolig kan diskuteres i det lange og brede i enkelte tilfeller, men blonde, attraktive og tiltrekkende på menn er de da endog. Disse yppige nordiske kvinner blir ofte brukt i bilreklame, for å trigge potensielle kjøpere helt ned i den trangeste bokser. Sprenger det der så vet man at mannens sedler er lettere å trekke ut, for å gjøre plass til all den manndom som kan komme for en dag! Ja, enda til i restaurantbransjen så er de lyse lekre blondine svært ettertraktet. Ingen selger bedre enn en lys, deilig blondine bak baren og de yngre menn trekker stadig til baren for å få en prat og et glimt av den lett avdekkede blondine med lekne sminkede, uskyldige blå øyne. Det handler om salgstriks!
Nå har Stoltenberg skaffet seg en viseminister. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har fått tittelen samordningsminister. Statsministeren kan vel trenge en mann med litt tak, som tør, og som evner å ta de tunge takene slik det forventes en statsminister, som undersåtter i landet. Det kan vel være krevende å reise rundt i Norge og resten av verden, og smile og lokke nye velgere. Man har jo lenge vært klar over at mannfolk er mer sekvensielle av natur, og at det er krevende å håndtere mange ting på en gang. Hvordan skal man kunne forvente at en stor mann som en statsminister skal kunne makte å følge med i politikken, når han må reise rundt og smile rundt til damene overalt? Man skulle bare vite hvor krevende det er å stadig lokke på nye kvinner gjennom en hel yrkeskarriere! Og når kinnene ramler ned så gjør det ikke arbeidet lettere! Det ser man jo! Men nå som statsministeren har fått seg en egen viseminister til å tenke og handle, da blir det vel ordning tenker jeg! Det er jo litt synd på statsministeren, han er jo tross alt passert 50 år, og er ingen ungsau lenger! Når går blondinene ut på dato? Dolly Parton har fått silikon både her og der, og hun holder fremdeles koken. Ja, nå som statsministeren har fått seg en hjelper til å ta de tunge takene, så han slipper å ligge søvnløs så bekymringsrynkene får prege sitt tilårskomne fjes, så tenker jeg han atter vil få tilbake sin spenst, så han får sin rennesans blant kvinnene som stemmer på han år etter år!

11 november 2009

Et barnevern ut av kontroll

Man leser stadig om maktmisbruk og overgrep mot mennesker. Overgrep mot det frie mennesket. Barnevernet skal være der for å kunne søke råd og hjelp hos, om man møter problemer som forelder, eller at barnet selv kan ta kontakt. Mange ganger er det "bare" slitne foreldre som trenger en hjelpende hånd, noen gode råd, eller avlastning en gitt periode pga omstendigheter de ikke rår med selv. Jeg har snakket med mange foreldre som har slitt, de har vært alene med omsorg og har til tider følt at foreldreoppgaven har vært tung og stri med alene, og således kunne hatt behov for en avlastningshelg en gang i blant, for å hente seg inn. Men de stakkars menneskene som er helt utslitt tør ikke kontakte barnevernet, de er redd for å bli umyndiggjort som foreldre, miste kontrollen over egne barn og at barnevernet skal kjøre de helt ut på sidelinjen og tvangsoverta omsorgen for barna og ikke slippe unna "klørne" på barnevernet i ettertid. Den tyske landslagskeeperen, Robert Enke var et slikt tilfelle. Han begikk selvmord foran et tog pga depresjoner. Han var livredd for at barnevernet skulle ta barna fra de, om de fikk vite om depresjonene, fortalte hans kone Teresa til Dagbladet.
Når vi har et barnevern som fungerer slik, som et skrekkens organ man gjør alt for å unngå, har vi da et reelt vern å henvende oss til, som kan hjelpe foreldre og barn, på en god måte, slik at de sammen kan greie hverdagene etter litt veiledning og hjelp i kortere eller lengre perioder?
Slik jeg ser det ut fra manges fortalte erfaringer, er barnevernet rundt om i kommuner blitt en fryktinstans som barn og foreldre blir lidende under, så lenge denne etaten ikke kan være der på foreldre og barns premisser. Innen enkelte barnevernsdistrikt så drives regelrett heksejakt mot foreldre om de har sett seg nødt å ta kontakt med barnevernet.
Man kan stille stort spørmål om det er foreldrene, eller de ansatte i barnevernet som er mest uskikket til å skjøtte sine roller overfor barna.
Selv vil jeg påstå det er alt for mange mennesker på feil plass ansatt innen barnevernet. Mennesker som aldri burde hatt stillinger til å jobbe så tett inn på barn eller mennesker generelt. For mange av de mangler de menneskelige kvalifikasjonene som bør være på plass for å kunne skjøtte slike ansvarsfulle, beslutningstakende stillinger.

08 november 2009

Vaksinasjoner, APs nye statsinntekter?

I dag står å lese i VG at oljefondet (Statens pensjonsfond -utland) har investert i aksjer for til sammen 42 milliarder kroner i seks av verden største produsenter av vaksiner og medisiner mot svineinfluensa. Børsanalytikere mener Oljefondet vil tjene mellom 2,9 og 4,2 milliarder kroner på disse aksjene i løpet av 2009. Fortjenesten vil dekke inn Norges samlede kostnader ifbm. svineinfluensaen. Etterspørselen etter vaksiner og medisiner skal ha blitt en gullgruve iflg. artikkelen. Norge har aksjer for 8,5 milliarder kroner i legemiddelgiganten GlaxoSmithKline ved utgangen av 2008. Med en kursoppgang på drøyt 7 prosent gir det en gevinst på 600 millioner kroner, står det videre. Norske myndigheter har iflg. disse tall som er lagt frem snart tjent inn de 650 millioner de har brukt på "vaksinepandemien".
I Statsministeren Jens Stoltenbergs nyttårstale 2009, så sier han at han "har lett etter den riktige balansen for å beskrive virkningene av den internasjonale finanskrisen for Norge. På den ene siden er det viktig å skildre alvoret. Det er ingen tvil om at vi opplever et dramatisk tilbakeslag i verdensøkonomien. For første gang siden 1945 vil den samlede produksjonen i industrilandene gå ned. - La oss opprettholde vår innsats for dem som har minst. Vi skal fortsatt stille opp der barnedødeligheten er høy, og der det å føde barn er noe av det farligste en kvinne kan gjøre. Og vi skal fortsette arbeidet med å vaksinere alle verdens barn."
Det er da naturlig å spørre om vaksinasjoner skal bli Arbeiderpartiets løsning på nasjonale inntekter, når sjøen er tom for olje, når de vedstår å ha investert flere milliarder i legemiddelindustrien! Kjøre vaksiner i folk, som gjør at folk får mange bivirkninger, så de blir syke og trenger ytterligere mere og andre medisiner. Ved en slik måte skape en avhengighet av legemidler på linje med dop. Er det spekulasjoner i folks helse som skal bli Norges nye nasjonale inntektskilde etter oljeeventyret? Kanskje har denne galskapens "vaksinasjonspandemi" hatt en misjon tross alt, ved å vekke mennesker, til å tenke, til å se galskapen som er satt i system av myndigheter på høyt plan!

31 oktober 2009

Et stikk til deg og masse penger til de...

Media i disse dager fylles med utviklingen i massevaksineringen som rir landet som galskapspandemi, mer enn svineinfluensapandemi. Tvetydige informasjoner går ut fra helsedirektoratet og folkeinstituttet. Hvem skal man som menig mann og kvinne tro på?
Jeg har lest endel reportasjer rundt om på nett som redegjør for bivirkninger og mangelfulle testinger før denne vaksinen er tatt i bruk av staten, og om sterke koblinger mellom folkeinstituttet og statsministerens familie, som visstnok skal eie aksjer i vaksineprodusenten GlaxoSmithKline. Folkehelseinstituttet mener Norge ikke hadde noe valg når de inngikk avtale som fritok vaksineprodusenten GlaxoSmithKline for ansvar for eventuelle bivirkninger som måtte komme av influensavaksinen. I sin nyttårstale så ble det vel nevnt at statsministeren ville vaksinere alle verdens barn?
Bak slike store vaksinasjonsprogram som nå er effektivisert i Norge så ligger penger, uhorvelig mange penger! Noen tjener rått på dette. Man kan stille seg spørsmålet, hvem?
Litt researc på nett og en kan bli skremt en og hver når en leser noe av det som ligger der.
Bergens tidene skrev allerede i juni 09, at det bare er registrert 23 tilfeller av svineinfluensaen i Norge, og at ingen av disse var blitt alvorlig syke. På denne bakgrunn så setter den rødgrønne regjering i gang et massevaksinasjonsprogram til en verdi av 650 millioner kroner, skriver Bergens Tidene iflg. NTB.
Butikk er forretning og de aller fleste som driver butikk gjør dette for å tjene penger. Hvorfor skulle legemiddelindustrien være noe unntak? Opplever man velgjørenhet når man går på apoteket å betaler medisiner til skyhøye priser, langt over kostpris/produksjonspris?
Når man surfer rundt, så kommer man over en og annen avhandling, reportasje eller videosnutt med informasjon laget av personer med ulike motiv. Hvorfor skal man stole mindre på disse, enn på den rødgrønne regjering i sine tvetydige informasjoner? De har jo allerede vist at man ikke kan stole på de! Jeg velger å tro på de som advarer mot hysterisk overdrevent medisinbruk, bl.a denne mannen, som står frem som Dr John Rengen Virapen på Youtube. Anbefaler flere å se denne videosnutten, og reflektere over hva som skjer i samfunnet og ikke stole blindt på de anbefalinger som kommer fra den rødgrønne regjerings talsmenn i helsepolitikken. Til syvende og sist, er det DIN helse og DITT liv det gjelder. Vil du være en "prøvekanin" i det store spillet til norsk rødgrønn regjering og legemiddelindustrien, vil du være en prøvekanin i deres laboratorium som omslutter hele verden i kynisk spill om penger?
Det er verdt å merke seg Folkehelseinstituttets opplysninger om hvem som står bak dette "instituttet". Hvor statsministerens søster, Camilla Stoltenberg, lege med doktorgrad i epidemiologi står oppført som ass. adm. direktør.

Hvorfor er helseinstituttets regnskap hemmeligholdt?
Den alminnelige mann og kvinne skal brettes ut i all offentlighet hver høst for å redegjøre for sine inntekter når skatteoppgjørene er klare. Alle bedrifter ligger ute på Brønnøysundregisteret, hvorfor ikke helsefolkeinstituttet? Penger.. en krig om penger?
Jeg kan ikke si hva folk skal gjøre ifht til å la seg vaksinere eller ikke, men jeg anbefaler på det sterkeste mennesker til å surfe rundt å lese om denne vaksinen på nett og stille seg sterkt kritisk til vaksinasjoner og medikamenter som blir masseanbefalt menneskeheten i Norge, også i ettertid av denne galskapens pandemi. Det er din kropp og din helse det gjelder. Legemiddelindustrien og de av regjeringens medlemmer som evnt måtte være involvert bør skaffe seg inntekter på redelig vis, slik øvrig befolkning må!

Jeg siterer Otto Jespersen nok en gang:
"Jeg stoler faen ikke på dem!"

29 oktober 2009

Troll til kjerringer og mossadotter til menn!

Er politikkens dagsorden slik at man må ha en "måssadott" hjemme, om man skal gjøre karriere som kvinne i politikken, eller en huslig søt frue som legger alle sine egne drømmer om et yrkesengasjert liv til side, for å støtte opp om mannens karriere? Mange må nødvendigvis ha noen som tar hånd om barna når de flyr over verdenshavene i sitt daglige virke, når møtet ikke er ferdig tidsnok til at man rekker flyet hjem til barnehagen stenger.
Bør man da velge et liv i singeltilværelse, for ikke å tråkke ned en evnt. partner?
Etter utspill fra Torbjørn Berntsen i VG i dag, kan en lese om at Ingeborg Moreæus Hanssen går ut å anklager Gro Harlem Brundtland for å ha behandlet sin mann mindre pent gjennom sin politiske karriere.
Jeg skal nå være enig med Berntsen som mener det er unødvendig å publisere alle hendelser av mer privat karakter de måtte få innblikk i, som deltakere i politiske sosiale samlinger på fritiden. (What happen in bush, stay in bush..) Skal man tro dette, så gjør jeg meg tanker om at det må være mange "måssadotter" som lever der i skyggen av sine jernsterke fruentimmer av "frontkjempere" i politikken. Norge, som et fritt land. vi er så heldige at vi kan velge hvordan vi vil leve våre liv, til en viss grad. Trives vi ikke med vår partner så kan vi skille lag, noe som vi også gjør iflg. skilsmissestatistikken. Det uten å måtte leve et liv på vann og brød.
Et gammelt ordtak sier, like barn leker best. Hvordan utarter den "likhet" seg når den ene gjør stor karriere, og den andre blir tvunget til å gå hjemme for å kjøre vaskemaskin og sortere mer og mindre mønstrede sorte strømper? Man startet kanskje på en felles plattform med noenlunde lik ballast hva skolering og ambisjoner angikk.
Like mange mennesker som vi er, like forskjellige er vi. Noen kan ikke fungere bra uten en partner til å styre sitt liv, mens andre tar på seg morsrollen og setter denne til oppgaver den "omfavnede" ikke ser på egenhånd. Noen av disse forguder endog sine sterke kvinner! Vi finner stort sett en som passer oss, alle som en. Lever man med et kvinnetimmer, som tilsynelatende for andre ser ut som et troll, så har "måssadotten" valgt henne selv, i dette frie land!
Alle har et valg. De kan gå...
Men hvem vet? Kanskje ligger det andre toner der, som folk ikke ser? Mennesker er sexuelle vesen. Noen er erotiske, mens andre har mer enn nok med å lage barn. Kan det være snev av sexuelle undertoner som ligger bak i slike forhold, submissiv legning og dominans?
Kanskje er den vi anser som "mossadott" et lite villdyr, som omverden ikke kjenner til i sitt begrensede synsfelt? Hvem vet...

Det var bare noen betraktninger på en helt alminnelig torsdag.

25 oktober 2009

Det er så mye tøv i administrasjoner rundt omkring!

Fengslenes sykdomsplan er at folk skal få sone hjemme om svineinfluensaen griper større tak om seg. Hvilken tafatthet er det som utvises innen administrasjonen når de ikke evner å ta i bruk de ressurser som Norge allerede har, med hjemmel i lovverket? Det er også foreslått å la de som er inne til soning komme ut, for så og inn igjen, for å sone ferdig når tilstandene tilsier at det passer administrasjonen. Hvem skal sørge for disse fangene den tid de er ute? Er det NAV som skal belastes med enda mere?

§ 12. For opplæring til befal eller spesialist kan Stortinget for heimevernspliktige i vernepliktig alder fastsette et tillegg til den vanlige fredstjenesteplikt av inntil 14 dager, eller et dertil svarende timetall, i hver 3-års periode av den pliktiges tjenestetid i Heimevernet.
§ 13. Innenfor rammen av den pliktige tjenestetid kan heimevernssoldater pålegges tjeneste i forbindelse med arrangementer som tjener Heimevernets eller Forsvarets interesser.
Ut over pliktig tjeneste etter §§ 9 til 12 kan heimevernssoldater pålegges tjeneste som tar sikte på å avverge eller begrense naturkatastrofer eller andre alvorlige ulykker. Det samme gjelder tjeneste, herunder vakthold og sikring av objekter og infrastruktur, som tar sikte på å avverge eller begrense anslag av omfattende eller av annen årsak særlig skadevoldende karakter, rettet mot vesentlige samfunnsinteresser. Heimevernssoldater som ikke har fylt 18 år, kan ikke settes til tjeneste som nevnt i annet punktum.

Nasjonal plan for pandemisk influensa har bl.a et mål om å opprettholde nødvendige samfunnstjenester. Om det å verne om sikkerheten rundt kriminalitet ikke blir prioritert, hva er da viktig for landet? Det står videre at målgruppen for planen er ikke befolkningen, men alle som må vite hva de skal gjøre ved utbrudd av pandemisk influensa. Det vil si helsemyndigheter, helsepersonell på alle nivåer, nødetatene, departementer og tjenesteytere. Det kan være kjekt å vite hva "øvrigheten" fatter av beslutninger, også for den menige mann og kvinne, når en ser hvilke tøvete handlingsplaner de legger frem. At det må stilles kritiske blikk til alt de foretar seg, har vel den rødgrønne regjeringen vist for det norske folk til fulle, de fire år de har regjert!

Det finnes ikke en god grunn til at fengselsvesenet skal sende hjem fanger som ikke har sonet ferdig, så lenge vi har et forsvar og et lovverk som gir rom for å benytte heimevernet! Om landet ikke har bedre beredskapstjeneste i krisesituasjoner, så må man stille et stort spørsmål ved sikkerheten generelt i dette landet!

Det er så mye tull og tøys...

Vaksiner deg, eller ta skylden for andres død!

I media uttrykkes daglig om siste utvikling av svineinfluensaen. Nå i dag står det på forsiden i alle landets aviser at Obama erklærer nasjonal krise i USA som følge. Hele 1000 personer er døde i USA av de 307.594.004 innbyggerene som bor der. Det utgjør 0,3 promille av befolkningen. Vet ikke helsevesenets talsmenn at det er helt normalt at mennesker dør under influensaepedemier? Rundt om på sykehjem, så dør de eldste og sykeste når vanlige influensaer rammer også, det er helt normalt. 1000 personer som dør i USA, det er et så latterlig lavt tall i en slik forbindelse at man kan ikke annet enn å riste på hodet av galskapen! Overlege Bjørn Iversen i folkeinstituttet påstår vaksinen er helt trygg og og forklarer hvordan tilsetningsstoffene i Pandemrix-vaksinen er blitt testet og brukt i milliarder av vaksiner tidligere.
Hvem innen legevitenskapen tjener penger på alle vaksinene, og hvor mange blir bestukket som ledd i korrupsjonen som foregår innen legemiddelindustrien? Her om dagen var det en talsperson fra helserådet som mante alle til å ta influensavaksinen, ellers ville de være skyldige i at andre mennesker ble syke og kanskje døde. Hva er dette for smakløs skremselspropaganda med truende beskjed?
Samtidig skriver helsedirektoratet at på det nåværende tidspunkt er det svært begrenset klinisk erfaring med en utprøvingsformulering av Pandemrix (H1N1) som inneholder en høyere mengde antigen i friske voksne i alderen 18-60 år, og det er ingen klinisk erfaring med bruk i eldre, barn eller ungdom. Folkeinstituttet snakker seg selv midt i mot i media!
9,4 mill. vaksinasjonsdoser er kjøpt opp av Norge. To doser til hver innbygger. Har de ikke bedre dømmekraft så de skjønner at størstedelen ikke vil la seg vaksinere? Er det bevisst oppkjøp i alt for store mengder, for nettopp å gi ekstra, "skjult bistand" til WHO, som er blitt lovet 10% av overflødige vaksiner i Norge, gratis!
Jeg tror det store fokus som er på svineinfluensaen er scenesatt av krefter i den rødgrønne regjeringen, slik det blåses opp til dimensjoner som svartedauen på 1300-tallet. En skulle tro jorden stod for fall. Jeg tror det store fokuset som er satt på svineinfluensaen er bevisst handling fra regjeringens kontorer, for å ta fokuset vekk fra NAV og problemen rundt den etaten, for å ta fokuset vekk fra klimakrisen, da forskere strides om riktigheten i de vurderinger som er gjort og som de rødgrønne bygger sine antakelser på. Den venstrevridde pressen støtter opp under beskyttelsen. Den rødgrønne regjering trenger nå et pusterom for å konsolidere situasjonen rundt det kaos de har stelt i stand de siste fire år.
Har de rødgrønne vist at de er til å stole på, på noe som helst vis, etter alle løftebruddene i Soria Moria nr.1? Vær kritisk om du vurderer å ta influensavaksinen, som regjeringens organ mer eller mindre har befalt folk å ta i sin skremselspropaganda.

Jeg siterer Otto Jespersen: "Jeg stoler faen ikke på dem!"

14 oktober 2009

Statsministerens tåkesyn.

Statsminister Stoltenberg sier i P1 i dag at det er alt for stort sykefravær på norske arbeidsplasser, og skjønner ikke hvorfor. I budsjettet har de bevilget 33 milliarder til sykelønn, og behovet har økt med hele 7%.
Jeg skal være enig i at fraværet er alt for stort! Men har Statsministeren gjort seg noen tanker om hvorfor det er så stort sykefravær på norske arbeidsplasser? Han skal få noen tanker på veien av meg, selv om han neppe forstår innholdet.
Den rød-grønne regjering har et sånn skatte og avgiftskjør mot arbeidsfolk i landet at moralen er svekket, både når det gjelder sykefravær og svart arbeid. Uansett hvor mye den alminnelige arbeider jobber, så gir det ikke ekstra kroner på konto, så de kan få betalt skattene, bompengene, veiavgiftene og tv-lisensen. Dere driver en sånn klappjakt på de ekstra hardt tjente penger folk erverver seg at folk gir mer og mindre faen. Folk føler seg syke og slitne av å leve liv hvor alt fokus går på hvordan de skal få betalt sine regninger og overleve i ditt "velferdssamfunn". Skal man få folk til å yte, så må man også la folk få oppleve, og føle at de sitter igjen med lønn for strevet! Den rød-grønne regjeringen er som "Elektrolux støvsugere" i lommene på folk, etter ekstra kroner å tyne ut av arbeidsfolk!
Moralen forfaller blant folk med de rød-grønnes politikk. Svartarbeid kommer til å øke tilsvarende, og folk har ingen moralske skrupler verken mot å jobbe svart, eller kjøpe svart arbeid. Folk må overleve i dette vanstyrte samfunnet! Det er lov å skyte dyr i skogen utenfor jakt-tid, om det er for å overleve. Svart arbeid er den moderne form for overlevelsesevne. Så lite den rød-grønne regjering har av menneskelig innsikt, så er det skremmende at de skal fatte vedtak som gjelder mennesker i landet!
Det er trolig flere som har meninger om dette på ABC-nyhetene

21 september 2009

Ut på tur aldri sur?

Derfra til klesvasken...

Hvem kjenner ikke igjen seg når man putter litt toalettpapir i lommen på turbuksen før utfart, sånn i tilfelle nøden skulle komme påtrengende blant lyng og granskog?
Man kommer sliten hjem, og skal være smart og økonomisk. Putter turbuksen i vaskemaskinen med alle de oppsamlede t-skjortene og andre mørke klær, for å spare strøm og miljø. Man åpner maskinen for x-antall gang og skal henge opp det ferdigvaskede tøyet, og finner hele klesvasken hvitsmusset av papirrester.
I morgen skal symaskinen frem og alle lommer syes igjen! Nå er jeg så inn i gampræva lei av alle disse lambirestene på alle mine sorte klær!
Jeg lurer på om Dressman har økt omsetning på disse klesrullene med klisterlapper i disse dager...

Dagens tips: Vreng lommene før vask!

09 september 2009

Rop om rasisme.

Nok en gang er det en politiker fra annet parti som proklamerer i det vide og brede om at FrP er et rasistisk parti. Denne gangen er det en ung yppling fra Høyre. Hva kjenner vel denne "pjokken" til livet? Norge står overfor utfordringer de ikke lenger greier å håndtere med naivitet og snillisme, vi har stått der i flere tiår. Nå er innvandringsproblemene så store at svært mange mennesker føler direkte forakt. Bare ordet "muslim" nevnes, eller mennesker med synlig tilknytning til Islam synes, så tenner mange etniske nordmenn, uavhengig av partitilhørighet. Forakten er blitt til et rått hat hos mange, det inkludert mange AP, KrF og Høyre -velgere.
Stoltenberg lar likevel døren inn til Norge stå på vidt gap. Kriminaliteten som mange av de ikke vestlige innvandrere bringer med avdekkes i media omtrent daglig. Likevel ser ikke "dåren" av en statsminister og hans "lekekamerater" trusselen mot Norge i sitt "eksperiment". Virkeligheten er der, Stoltenberg! Det nytter ikke å stå med blekt ansikt og applaudere seg selv med at "alle skal med" i valgkampen!
For det første greier du ikke å få med de som er født av etniske nordmenn.
For det andre greier du ikke å få integrert de ikke vestlige innvandrere som allerede er her og enda lar du det pøse på med flere tilreisende kriminelle, som har spist opp passene sine under flyturen, filt vekk fingeravtrykkene sine for å slette sine identiteter.
Du får ikke tvunget etniske nordmenn til å elske et folk som er overrepresentert av kriminelle. Og de mange innvandrere som er kommet hit til Norge i beste hensikter får du heller ikke til å ønske denne gruppen velkommen. Du kan ikke få et helt folk til å tenke som du vil, indoktrinering funker ikke. Er det hasjen i ungdomstiden du benyttet som har gjort ditt hode så vrangt at du ikke evner å se dette, eller er det mangelfullt utviklede sjelsevner? Vi mennesker ser, og tenker selv! Og følelsene våre kan du aldri endre, selv hvor iherdig du forsøker. Du har tydelig vist at du ikke bryr deg om ditt ettermæle i politikken. Hva med dine etterkommere? "Min oldefar var en av de menn på stortinget som var sterkt delaktig i forsøk på islamisering av Norge."
Quisling.. Bjoner.. Stoltenberg.. Storberget.. Gahr Støre..
Slik jeg ser det er det landsforrædere av samme kaliber alle sammen. Det de har utrettet i innvandringspolitikken og Norge er ugjenopprettelig.

Rasist jeg?
Kall meg hva du vil! Jeg vil ha ut alle kriminelle innvandrere, om så de må bøte med sine hoder i sine respektive hjemland. Og de som legger igjen sine fanatiske religioner som oppfordrer til kvinneundertrykking og lar seg styre av galskapens guder, de ønsker jeg integrert som likeverdige nordmenn.

07 september 2009

Velstandsnorge til Stoltenberg, "Alle skal med" - han burde kanskje startet med det for flere tiår siden! Det er vel sent å komme med slike søtsaker uten hold, en måned før valget! Trondheim kommune, AP-styrt, de kutter ene tilbudet etter det andre; for rusmisbrukere, incestmisbrukte og nå blir det også avdekket at barn som er inn under barnevernet også blir kuttet i støtte. Barn som trenger langt mere økonomiske ressurser for å få hjelp i en vanskelig hverdag enn de allerede får i dag! "I februar vedtok trondheimspolitikerne å kutte tre millioner kroner i barne- og familietjenesten. Neste år kuttes seks millioner. Kuttene rammer barnevernstjenestene i de fire bydelene i byen. Det er de so skal hjelpe barna som av ulike årsaker ikke fjernes fra hjemmet. Seks av barna som venter på fosterhjem bor fortsatt i hjem preget av vold, omsorgssvikt og rus."
Hatet og foraktet mot Stoltenberg og alt som Arbeiderpartiet står for og representerer, blir bare større og større for hver dag som går. Hva er det som bor i mennesker som styrer Arbeiderpartiet? Jeg kan ikke medisinske diagnoser, men for meg så er dette mennesker med mangelfullt svekkede sjelsevner og bør fjernes med makt snarest, om de ikke går etter 14. september. Norge har masse penger og har råd til å hjelpe disse stakkars barna!
Måtte djevelen ta Stoltenberg og alle hans kumpaner som lar slikt skje!!

"Snart er det krig"

I går kom jeg i snakk med en godt voksen lærerinne i barneskolen.
Hun har jobbet som lærer i småskolen i ca 40 år, og har således mange erfaringer på godt og vondt fra denne yrkesgreinen. Etter å ha fulgt opp egne barn i skole så har jeg gjort meg mange tanker, både om "åpne landskap" og det flerkulturelle miljøet som etter hvert har tatt overhånd på mange av byskolene.
Jeg ba denne lærerinnen fortelle meg hvordan det var og hvordan hun opplevde skolesituasjonen fra sitt ståsted.
Hun fortalte at det var fullstendig kaos i skolen. Det var 70 elever i småskolealder i samme areal-landskap, hvor de hadde hver sin "krok". Det var bråk og støy konstant. Hun var dødssliten når skoledagen var over, hver eneste dag. Mange barn hadde problemer, både diagnosert og barn med mer "alminnelige" problemer i hjemmene, ofte som resultat av skilsmisse og andre turbulente forhold i hjemmene, og hun måtte være støtte også for disse familiene, som ofte ringte å gråt på telefon, i frustrasjon der barna ikke maktet å henge med i skolehverdagen.
De rød-grønne har lovet max 15 elever pr lærer. På Sjetne skole i Trondheim så er det nå 23 elever på klassen, og kun en lærer. Det er barn med diagnose, og de har derfor en ekstra assistent i klassen for å ta seg av disse. Pga det kaotiske forholdet i skolen så er det ofte sykemeldinger. De yngre lærerne makter ikke presset og uroen i skolehverdagen og sykemelder seg. De eldre lærerne velger å gå av med pensjon ved 62 år, de makter ikke mer av kaoset, - de er utbrent! Når assistenter til barn med adferdsvansker eller handikap uteblir pga sykdom, så blir det ikke satt inn vikarer, så det faller ekstra arbeid på hovedlærer, som i alle tilfeller har hovedansvar for læringen. I mange klasser er det veldig mange innvandrerbarn som ikke behersker språket godt nok til å henge med i undervisningen. De faller av allerede når de starter på skolen. I hjemmene snakkes det bare deres morsmål.
Denne lærerinnen fortalte også om en episode hvor hun hadde måtte irettesette en liten 6 årig muslimsk gutt. Gutten nektet å gjøre som han fikk beskjed om, og svarte lærerinnen: "Det gjør ingen ting det, for snart er det krig i landet her og da er det vi som bestemmer!"Slike ord kommer ikke fra en 6 åring av seg selv, han må ha hørt det fra et sted!
De rød-grønne står på sine oppbygde stands og roper ut om viktigheten av klimapolitikk, bistandshjelp og andre narraktige lovnader, mens landets muslimer bygger opp makt for å overta. Måtte noen ta hodet og gnu nesen til statsministeren godt ned i jorden så han får føling med bakkekontakt, jorda og det som virkelig betyr noe her i landet!
Vi kan ikke legge ned alle ressurser i klima, ozonlag og andre "mot normalt" hendelser i verdensrommet, så lenge vi står over reelle farer her nede på jorda, som vil gjøre at vi verken får oppleve at pol-isene smelter og forårsaker "verdensflom", da vi alle kommer til å bli umyndiggjort om dette innvandringskaoset får fortsette. I en sunn prioritering, så tar man de viktigste oppgavene først. At det ikke finnes gangsyn blant dagens regjeringsmedlemmer til å vurdere såpass, det er skremmende. Vi må rydde skogen, før vi kan begynne å så!

03 september 2009

Lommemannen

Dette må være tidenes beste kommentar i politikken:
"- Jeg sa vel at Jens Stoltenberg har hendene så djupt i lommebøkene til folk at han kan kalles lommemannen".

Gir Mette Hanekamhaug en 6'er for den!

31 august 2009

Arbeiderpartiets velferd...

Den velferden skal en jaggu grave godt etter i Midt Norge!
Tidligere i år sa Trondheim opp 16 behandlingsplasser for rus-skadde i Selbu. Trondheim måtte spare penger! Da er det klart man må ta fra de som ligger nederst, som ikke har mulighet til å komme seg opp ved egen hjelp, og som ikke greier å skrike så høyt.
I dag har Helse Midt Norge besluttet å si opp behandlingsplassene for incestskadde ved Betania Malvik, begrunnelsen skal visstnok være at resultatene ikke er gode.
Ingen greier å jobbe seg gjennom slike traumer på 10 uker, men det kan vel sette prosesser i gang, som gjør den incestmisbrukte i stand til å endre tankemønster og på sikt bli bedre. Et oppgjør med fortiden vil alltid være vondt og opprivende, når gamle minner en har fortrengt røskes opp, og en må møte skammen på ny. Skyldfølelser.. - etter som barn, og kanskje følt erotisk lyst selv mot sin overgriper, da barnet ikke er i stand alltid å se "skammen" i slike handlinger på et så tidlig stadium i livet. Vondt og opprivende er dette også for pårørende, som er nødt å se sin egen rolle i fortiden, på ny.
En ødelagt barndom får man ikke tilbake, men man kan bearbeide det som har vært, og lære å sette skammen der den hører hjemme, hos overgriper.
Det er nok mange pårørende som har visst om hva som er skjedd, men som har vært for feig til å gjøre inngripen og således er "medskyldig". Det er ikke mye godt å se seg selv som medskyldig til overgrep, ved å ha vært feig og unnlatt å varsle fra, for husfreden eller naboskapets skyld.
Jeg kan forstå at også "pårørende" ikke ønsker behandling som vekker gamle minner til live på ny. Fokus kan jo samtidig bli satt på de selv, hva og hvor var de oppe i det hele?
Kanskje kunne pårørende også trengt noen samtaler med fagpersonale?
Har Helse Midt Norge gjort en bred vurdering av dette vedtaket, sammen med mennesker som vet hva slike traumer gjør med mennesker? Etter slike traumatiske opplevelser, så er det noen som aldri blir "hele" mennesker igjen. De er ødelagt for livet, uansett "behandlingsform". Er dette tatt med i betrakningen, når vedtaket ble gjort, eller så HMN det som en sparemulighet og brukte argumentene fra kun en synsvinkel.. økonomiske grunner?
Dette er Stoltenbergs "omsorg" for de svake som virkelig trenger hjelp i det norske samfunn. "Velstands-Norge" - kaller Jens Stoltenberg dette. Har lyst å spytte det langtrynet i ansiktet. Han burde vært omdøpt til "Skammensberg"!
Han sitter der å skryter av seg selv og alt han har gjort, mens han sitter å leker seg med aksjer ute i den store verden på innbyggernes bekostning, mens folket i dette landet skal kjøres over med dampveivals i maktrusen som driver han i galskap, sammen med sine andre kumpaner av bedritne politikere! Jeg skulle likt å sett hans hode på nidpåle på Munkholmen!
Du eier ikke skam Stoltenberg! Du har hatt mulighet i mange valgperioder til å vise at du virkelig mener "Alle skal med". Så fraværende som du har vært hos folket de senere tiår, ikke latt folk komme inn i denne "varmen" du nå øser ut.. så har menneskene funnet annet krypinn og "vennskap". Det er ikke det norske folk som er der for deg, men du som er valgt inn av folket til å gjøre en jobb for de!

27 august 2009

Havne på feil plass i livet.

Det er det mange som gjør! Først kan en nevne endel politiske figurer, som snakker så mye tøys at man kan helt miste grep i virkeligheten av tullsnakket. Ute i arbeidslivet er det også mennesker som unndrar seg sine arbeidsoppgaver, til irritasjon for kollegaene.
Eksplosjonen i trygdeutgifter skyldes delvis dårlig arbeidsmoral, påstår Høyre-ideolog Kristin Clemet. Tror Clemet at det er så enkelt å komme til trygdesekken? Sykemeldinger, egenmeldinger. Jo, -vi kjenner alle noen som føler seg syk etter å ha vært på ei fyllekule, eller har noe arbeid de skulle ha gjort unna hjemme og føler for å være "litt syk". Ingen mennesker med moral liker den slags. Nylig gikk leger ut i media og rådet folk til å være hjemme fra jobb om de fikk mistanke om svineinfluensa. Når leger råder mennesker til å bli hjemme fra jobb, pga et lite nys, da blir det et paradoks at Clemet angriper "de syke". Ta legene du, Clemet.. ta de på eget nivå. Men feigheten kjenner ingen grenser, der man er angrepet av den slags "sykdom". Ikke skal man blande seg i andre saker, selv om man ser misbruk av sykemeldinger og direkte svindel. Det er alltid andre som skal ordne opp. Stikke av fra et samfunnsansvar, det er blitt en ny sport, og en kan bare konstatere at denne sporten er svært populær på toppene i det politiske miljøet og innen det offentlige apparatet!
Jeg kan ikke gjøre annet enn å riste på hodet over enkelte toppolitikeres egen dumskap og uvitenhet om mennesker i landet, om hvordan det system de har vært med å utarbeide fungerer i praksis! Har noen av disse prøvd systemet selv? De skulle vært tvunget til å prøve det et par års tid! Så de fikk et begrep om hva de i hele tatt uttaler seg om i sin uvitenhet.
I dag er det mange mennesker på rehabilitering og attføring. I det systemet så er det slik at man ikke kan jobbe mer enn 50%. Jobber du mer, stanses hele trygden og du blir erklært frisk nok til å jobbe. Således kan ikke de på attføring jobbe mer, selv om de fint kunne jobbet mer i perioder, hvor sykdommen de er på attføring for er bedre og dårligere i perioder. Hadde det ikke vært fint om den "syke" kunne være i mest mulig arbeidsaktivitet inntil denne var i mål med omskolering? Det er de færreste som har fått ødelagt helsen i arbeidslivet av slitasjeskader av ulik art, som ønsker å gå hjemme "å snylte" på staten. Slik Clemet tydeligvis ser mennesker.
Etter kunnskapsløftet, som Clemet var en sentral person i å utforme, så ble bl.a matematikkfaget ved voksenopplæringen dratt ut fra 1 år til 1,5 år, i stedet for å sette eks. 3 timer ekstra undervisning i faget inn på det første år, så en kunne fått gjort unna hele studiekompetansen på et år, som tidligere.
Clemets eget "verk" som ikke er organisert godt nok ut i alle ledd har ført til at mennesker på attføring nå må gå et helt år ekstra på attføringstrygd, KUN for å gjennomføre fem timer matematikk i uken. Dette er bortkastede ressurser Clemet! Og du har selv vært med å lage dette systemet! Så se på den jobben du gjør selv, fremfor å angripe de som virkelig sliter for å komme videre, etter å ha slitt ræva av seg for arbeidsgivere som hele veien har sett på ergonomiske forhold på arbeidsplassen som "bagateller". Ikke nok med at de må slite med sykdom, men de må samtidig sloss mot det idiotiske byråkratiet innen NAV og politikere som ikke vet hva de driver med!

26 august 2009

Kjørte i dag over Gåsbakken til Svorkmo, RV 700. Når en ser hva en betaler i bilhold, veiavgift og bompenger, skatter og avgifter rundt omkring i landet, så synes jeg det norske folk får lite igjen for pengene! Hva synes du? Er du fornøyd med de rød-grønnes innsats for folket når du er ute å kjører?
25 august 2009

"Internasjonalen " / "Opp, alle jordens bundne treller"

Internasjonalen er en av de mest kjente sangene innen arbeiderbevegelsen noensinne, og den synges verden over. Originalteksten er fransk (L'Internationale), og ble skrevet av Eugene Pottier i 1871, i forbindelse med den franske revolusjon. Vår grunnlov er tuftet på den franske, som ble skrevet den gangen. De norske Eidsvollsmennene fant den franske grunnlov som var laget av arbeidsfolk, så bra at de gjorde bare små endringer og kopierte den. Det var arbeiderne i landet som gjorde opprør. Den franske lederen tok livet av folket med skatter og avgifter, mens lederen i landet festet og ødslet opp pengene deres. Folket hadde ikke penger igjen til brød. Det førte til den franske revolusjon, som snart spredte seg rundt i Europa. I Norge synges Internasjonalen blant annet i forbindelse med feiringen av 1.mai av Arbeiderpartiets medlemmer, og på samlinger i partiet og organisasjoner som følger en sosialistisk linje.

Jeg anbefaler alle å lese teksten, reflektere over innholdet og sette dette opp mot de partier som råder i Norge i dag. Synes dere dagens skatte og avgiftspolitikk ført av de rød-grønne harmonerer med denne kampsangen i dag? For meg viser teksten i denne sangen hvor langt Arbeiderpartiet har distanserte seg fra de som de opprinnelig var samlet av.

Teksten i sangen er Fremskrittspartiets politikk, og må således være det nye partiet for arbeidere i Norge. Merk dere spesielt 3. vers. Godt valg!

Internasjonalen
I mot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for plikt den rike føyes, mens ringhets rett ei kjenner sted.
Lenge nok har vi ligget i støvet: vi stiller likhets krav mot rov.
Mot alle retten skal bli øvet, slik vil vi ha vårt samfunns lov.

Glemmer man AP's forsøk på innføring av hijab i politiuniformen?

Dette er hva vi risikerer å få i dette landet,
om AP fortsatt får sitte med regjeringsmakten:


Godt valg!

24 august 2009

Carl Ivar Hagen er, og var en fremsynt mann!

Han forutså dagens problemer i samfunnet, med innvandringen som har vært, og kriminaliteten disse nye ikke-vestlige landsmenn i stor grad har forårsaket økt i landet. NÅ, først 20-30 år etter, så er AP's topper og allierte kommet dit hen og fått gluggene opp! De har gått med skylapper og levd i sin egen beskyttede verden i denne tiden og distanserte seg helt vekk fra realitetene i samfunnet. Jeg synes det er på høy tid at Stoltenberg biter i gresset og viser litt ydmykhet ifht FrP og dette partiets politikk. Selv har de sittet i regjering i mange perioder og har virkelig hatt mulighet til å utrette noe. Men nei, kriminaliteten har økt, og soningskøene skryter de av seg selv å ha kuttet ved å slippe fangene fri langt tidligere, så de atter kan ut å gjøre nye brekk i samfunnet. Pynte på tallene ved å gjemme problemene! Behandlingsplasser for rehabilitering legger de samtidig ned, og kan da vise til Selbu i Sør-Trøndelag, hvor Trondheim kommune som er AP-styrt sa opp 16 rehabiliteringsplasser for rusmisbrukere. Med rus fører ofte lovbrudd for å dekke rusbehovene. La seg narre den som vil!
Man får den regjering innbyggerne fortjener! Er man naiv og lar seg lure, - ja så får vi en administrasjon av landet tilsvarende!
FrP fornyer Norge, og det er jammen på tide at noe blir gjort! Folk ytrer ønsker om å ta stortingsrepresentanter av dage. Slike holdninger viser mer enn noen gang at Norge er helt ut av kurs! Grensene er flyttet og hatet ulmer.
"Forakt" er ikke lenger et dekkende ord, for det mange i samfunnet i dag føler. AP har skapt et politisk miljø, hvor toppolitikere i dette landet må ha livvakter rundt seg til å beskytte seg. Slik blir det når man tramper med grove støvler over folket, tar fra folk verdigheten!
Man skaper ”soldater” mot seg. Folk har all grunn til frykt i landet om AP får fortsette i regjering, slik de dikterer landet og stjeler fra folket. Det er begrenset for hvor lang tid et helt folk lar seg frarøve! Slik er Norge blitt, etter mange år med AP i regjering siden etterkrigstiden.
- Hvor de gamle sliterne som visste hva arbeid var for noe, som visste hvordan det var å leve som ”arbeider” i dette landet døde ut som en utdødd rase innen ”arbeiderbevegelsen”, og akademikere som kom til ens for å mele sin egen kake overtok!
Noen må ta ansvar og handling må til! Godt valg!

23 august 2009

Misunnelsen er større enn kjønnsdriften på mange mennesker.

En liten historie.
Ti kamerater spiste middag sammen på restaurant hver dag.
Regningen kom alltid på 1000 kroner totalt.
Siden det var stor forskjell i inntekt og formue hos de ti, ble de enige om å dele regningen på samme måte som skattesystemet. De fire fattigste slapp å betale. Den femte betalte 10 kroner, den sjette 30 kroner, den syvende 70 kroner, den åttende 120 kroner, den niende 180 kroner - og den tiende og rikeste skulle betale 590 kroner.
Alle var fornøyde med ordningen, inntil restauranteieren en dag tilbød dem rabatt. De var stedets beste kunder, så han tilbød et avslag på 200 kroner per middag. Fortsatt ville gruppen dele regningen etter skattemodellen, så de fire fattigste skulle ikke betale.
Spørsmålet var hva som skulle skje med de seks andre; hvordan skulle rabatten fordeles?
200 kroner delt på seks ble 33,33 kroner i avslag. Det betød at person fem og seks ville få betalt for å spise, og det var klart urimelig.
Restauranteieren foreslo å redusere regningen omlag likt for alle, og ville utarbeide et forslag. Det innebar at den femte også fikk spise gratis, den sjette skulle betale 20 kroner, den syvende 50 kroner, den åttende 90 kroner, den niende 120 kroner, mens den rikeste fikk redusert regningen fra 590 til 520 kroner.
Alle fikk lavere pris og ingen kom dårligere ut enn før.
Utenfor restauranten begynte de imidlertid å sammenligne hva de hadde spart.
- Jeg sparte bare en tier, mens han sparte 70 kroner, sa sjettemann og pekte på den rike tiendemann.
- Akkurat, sa femtemann, som også fikk ti kroner i avslag.
-Han er rik, men fikk likevel syv ganger så mye som meg.
– Hvorfor skal de rike alltid få mest, ropte den syvende, som fikk 20 kroner i rabatt.
- Og vi fikk jo ingenting, ropte de fire fattigste i kor.
Dette systemet utnytter de fattigste. Stemningen ble raskt så hatsk at de ni banket opp tiendemann.
Neste kveld kom han ikke på middagen, så de spiste uten ham.
Da regningen kom oppdaget de noe enda viktigere. Det manglet 520 kroner.

(Lurer på om Kristin Halvorsen har lest denne og forstått innholdet...)

Historien er hentet fra: http://www.bt.no/na24/article471575.ece?parentId=472480&replyId=472480&insert=true#insertbox

22 august 2009

Rusens begjær

Det er så mange typer rusproblematikk; alkoholrus, narkotikarus, pillerus...
De rød-grønne politiske partier har så mange ideer om avrusningsform, og de blir ikke enig om ressursbruk og innsparinger rundt denne rusproblematikken.
Jeg lurer på hvilken behandlingsform, og hvor store ressurser de vil sette inn på seg selv, de i "maktrusen". Rustyper som nevnt over, er vel fysiske former for avhengighet som gir kick. Men maktrusen, den sitter vel i hodet.. på sinnet? Finnes det nok psykiatere i Norge til å behandle disse, og er de helbredelige i hele tatt?
Uansett, så håper jeg de forvillede sjeler som svimer rundt i maktrus på Løvebakken, kommer på avrusning 14. september. Koste hva det koste vil!

21 august 2009

"Flåtten" utenpå, råtten på innsiden.

LO- Landsorganisasjonen, - arbeider for å fremme og samordne lønnstakernes faglige, økonomiske, helsemessige, sosiale, forsikringsmessige og kulturelle interesser.
Roar Flåthen, på folkemunne kalt "flåtten", er leder for denne organisasjonen, som hevdes å ivareta arbeidsfolkets rettigheter i arbeidslivet. Mang en gang har man hørt han i tordentaler hvor han har drevet skremselspropaganda mot FrP's politikk, hvor han har ytret at FrP er en trussel mot norske arbeidsplasser og arbeidsfolkets rettigheter.

De fleste av oss er kjent med arbeidsmiljøloven, og kjenner paragrafene om minstelønn og overtidstillegg. Enda til bestemmelser om hviletid mellom vakter, og bestemmelser som forteller om fast ansatte arbeidstakeres krav på å få utlevert vaktliste minimum 14 dager i forkant jobbing, står det skrevet en del om i denne loven. En lov som skal beskytte arbeidstakere mot rovdrift.

Men hva når eier av denne bedriften er LO selv? Hvor det er nettopp de som skal beskytte oss mot arbeidsgivere som opptrer som dem selv, som misbruker og snyter ansatte, for rettmessige krav de ansatte har etter arbeidsmiljøloven?
Hvordan er det mulig å ha tillit til slike representanter?...
En LO-bedrift som bevisst unnlater å utbetale overtid, og lar de som er lavtlønnet fra før, gå på flat lønn ved overtidsarbeid? Et tillegg som de ansatte etter norsk arbeidsmiljølov har krav på!
Når det er LOs bedrift som gir sine ansatte turnuslister uke for uke, med tre dagers varsel, uten å gi de ansatte fastsatt arbeidstid minst 14 dager i forut, slik at arbeidstakerne kan planlegge sin hverdag og fritid, og nyte godt av de rettigheter som det påstås av Flåthen, at LO jobber for?
Personlig tror jeg ikke kokkene og servitørene rundt om i Trondheim gir fem flate øre for pampens tordentaler og dobbelmoral.

Kanskje burde "Flåtten" se innover egne bedrifter, og se hvordan arbeidsfolket bokstavelig tappes for "blod", før han brummer neste gang i sin skremselspropaganda i media.

Jeg gir min støtte til arbeidsfolket som sliter "rævva" av seg for "Flåtten", og håper pampen blir tvunget i kne av media til å utbetale med etterbetaling, det de ansatte har slavet for gjennom mange år, og som de etter loven har krav på, i et system hvor leder, som er innvandrer og kanskje ikke er så kjent med norsk lov i arbeidslivet, betales en høyere lønn for å spare inn på driftsutgiftene, ved å snyte de ansatte for overtidsbetaling, og ha de fast ansatte ”på tilkalling” med tre dagers varsel til jobbing.
Vi har et lovverk som er til for å verne de ansatte for nettopp slike ansettelsesforhold som de LO-ansatte bedriftslederne i AØF Trondheim praktiserer. Det er et paradoks at det er LO som skal verne norske arbeidstakeres rettigheter, som nettopp behandler sine ansatte på en slik tarvelig måte! Men det er kanskje de "kulturelle interessene", LO jobber for her!
På Sri Lanka så er man ikke så nøye med slike lover i arbeidsforhold, og det er kanskje denne "kulturen" som skal overføres til norske LO-bedrifter!...

Fulgte lederen loven så ville ikke denne vise til de flotte plusstall, på de blankpussede bord på LO kontoret. I mine øyne er ikke en slik leder verdt møkka under skoene på arbeidsfolket!

LO.. Arbeiderpartiet..
- Fra arbeiders ståsted, ser jeg bare ironi i navnene.

Det er tid for å fornye Norge! Godt valg!

15 august 2009

14 august 2009

Arbeiderpartiet knebler ytringsfriheten

Arbeiderpartiet har i dag vært i Namsos for å drive valgkamp. Senterpartiet ville demonstrere, men fikk beskjed av AP sentralt hold om å stille med max 50 personer og kun en plakat med sitt budskap i anledningen, samtidig som de fikk beskjed om å stå helt bakerst. Den beskjeden ble gitt SP i felles enighet med politiet i Namsos, iflg nyhetene på NRK1 fredag, 14/8-09.
Dette må vel være brudd på Norges grunnlov:
§ 100. Ytringsfrihed bør finde Sted.
Kneble folket for alt det er verdt. Ta fra folket alle midler, og således bringe de til handlingslammelse. Det er Arbeiderpartiets aktive innsats i politikken.

Godt valg!

12 august 2009

Idiotien i det offentlige

I denne tid er jeg på omskolering. Senebetennelser som har satt seg kronisk i armene, etter belastende arbeid i hotell-restaurantbransjen gjennom lang tid. En bransje hvor ergonomi på arbeidsplassen er et fremmedord, og arbeidsmiljøloven et lovverk de knapt har hørt om. Unge broilere uteksaminerte fra hotellfagskolen som går inn i ledende toppstilling med ens mål om å gi gode resultater for å få seg en stjerne blant guruene på kjedetoppene. Egoismen, hvor fornuften er som blåst vekk, etter studier på skolebenken gjennom flere år. Men nå var det ikke hotell-restaurantbransjen og min helse jeg skulle belyse.

I denne forbindelse er jeg i dag på omskolering, og NAV krever dokumenter som bekrefter at jeg er under skolegang. De skal ha sine bevis for å kunne betale ut attføringspenger. Slik må det være. Jeg var godt i gang med skole i fjor, nesten i mål ifht første delmål, studiekompetansen! Men regjeringen har vedtatt kunnskapsløftet, med dette ble matematikkfaget dratt ut til ett og et halvt år, mot tidligere ett år. Det eneste faget av de seks fagene som går over ett og et halvt år, de andre kan gjøres unna på et år. Dette vil si, at i Norge så har NAV alle mennesker på attføring, vel og merke de av oss som trenger studiekompetansen for å komme videre, et helt år ekstra, bare for å gjennomføre det enkelte kurs matematikk med kun fem timer pr uke! Er dette god planlegging og økonomi for Norge som nasjon? Nei, - galskap spør du meg, og elendig planlagt! De røde og grønne påstår at med FrP så vil landet komme helt ut av kontroll. Når en gjør seg sine erfaringer her i samfunnet, så blir ikke jeg imponert over den såkalte kontrollen hos det offentlige i dette landet!

Men det jeg skulle frem til, det var den dumskap og manglende evner som er i det offentlige apparatet i Norge. På meg virker det som om de ansatte på ulike offentlige kontorer blir bare dummer og dummere. Knapt et menneske jeg møter innen offentlige kontorer kan gjøre rede for det jeg henvender meg om. Og om de gjør, så er det feilinformasjon! Først skal en gå skole selv, eller jobbe, men man må samtidig fotfølge de som skal utføre oppgaver du er avhengig av for å komme i mål, ellers mistes papirer på veien, informasjonen endres til noe som ikke har grep i riktighet. Man kan ikke stole på noen! Evnene, hukommelsen og de administrative kvalitetene er totalt fraværende!
Jeg har sett frem til å komme igang med matematikk igjen nå til høsten, få fullført studiekompetansen (Artiumfagene, om noen skulle lure på hva det er.) Ved skoleslutt i vår, så fikk alle elevene i klassen beskjed om at mattekurset trengte vi ikke søke på, vi som allerede hadde startet, vi gikk automatisk videre.. vi var i gang. Men da jeg ringte i går for å få denne bekreftelse som NAV skulle ha, så ble jeg oppringt igjen i dag, med beskjed om at jeg ikke hadde søkt! Jeg forklarte da for sekretæren som tok telefonen at alle mine 29 medklassestudenter hadde fått beskjed om at vi allerede var med og ikke trengte å søke videre. Men nei, det var feil, sa den bedrevitende sekretæren. Så er det mailer rundt for å tipse alle klassekamerater om tullsnakket som går fra skolens administrasjon, som har vært misvisende og som kan få store følger for de enkelte elever. Kanskje må mange gå enda et år ekstra på trygd, pga dette surret og rotet i administrasjonen.

Hadde det vært en privat bedrift, så hadde ikke selskapet hatt råd til å tulle og tøyse slik! De hadde satt inn folk som kunne jobben sin, og som kunne delegere arbeidsoppgaver. Og ikke minst kvittet seg med mange småsjefer som spretter rundt og leker guder på arbeidsplassene. Kvalitetssikring!

Måtte FrP komme i regjering, og få noe av det offentlige surret privatisert, så det kommer inn tenkende, handlende mennesker som evner å gjøre jobbene sine!

11 august 2009

Flere lærere i skolen

Kristin Halvorsen vil ha en garanti om minst en kontaktlærer pr. 15 elever i grunnskolen, frem til 5klasse, nå før valget, noe som står i Soria-Moria erklæringen. Forskning derimot viser at det ikke er antall lærere pr elev som gir flinke elever.
http://www.abcnyheter.no/node/93543
Hva hjelper det med flere lærere, så lenge det er uromomenter i læringsmiljøet som ødelegger undervisningen? Enda flere lærerutdannede til å ta seg av unger med diagnoser de ikke har forutsetninger for å takle. Er det riktig bruk av ressursene?
Norge er et av 29 OECD- land, - som har 4.plass for utgifter pr. elev på barnetrinnet, 2. plass på ungdomstrinnet og 2. plass for videregående opplæring, når det gjelder ressursbruk ved siste undersøkelse.
Og enda mener Kristin Halvorsen at det skal mere ressurser inn?
Av disse 29 landene er det ingen som har færre elever pr. lærerårsverk enn Norge på ungdomstrinnet. Innen videregående, er det bare Portugal som slår oss. Elever i grunnskolen i Norge har mindre undervisning enn gjennomsnittet i OECD.
I matematikk ligger dagens norske elever på fjerde trinn ca et halvt år etter det nroske elever på tredje trinn gjorde i 1995, til tross for at de har ett år lengre skolegang. Dagens norske elever på åttende trinn ligger ca et helt år etter sine jevnaldrende i 1995.
Sammenlignet med elevene fra de beste østasiatiske landene ligger norske elever på åttende trinn, over tre år etter i matematikk, og bortimot to år etter i naturfag.
Elever i Nederland ligger ca to år foran oss i matematikk, og ett år foran i naturfag. Det tross at Norge allerede har langt større ressursbruk pr elev! Da må Kristin Halvorsen forstå at løsningen ikke er flere lærere i skolen, men at det er læremiljøet man må gjøre noe med!
Få problemungene som bråker og ødelegger undervisningssituasjonen over i egen klasser, og skoler, slik at barn får mulighet til såpass arbeidsro at de i hele tatt kan lære! Samtidig som kvaliteten på lærere økes. Disiplin tilbake i skolen! La de beste elevene få komme over til egne klasser hvor de får brynet seg videre og utvikle sine evner til fulle! Det fortjener våre barn, og det er samfunnet best tjent med på sikt!
Mere fagstoff rundt dette kan hentes fra http://www.pisa.no/

Både AP, SP og KrF har økt lærertetthet i sine partiprogram.
"Økning av lærertettheten er det dyreste tiltaket man kan ha i skolen, og det er et av de tiltakene som har dårligst effekt, sier professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, til forskning.no. Han sier at det er en rekke andre forhold som spiller inn, og at det er bedre å ha en god lærer enn to dårlige. Beck er enig med Nordahl. Han sier at det ser ut til å være veldig liten sammenheng mellom lærertetthet og opplæringsresultater."
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=566395


Endel politikere burde sette seg på skolebenken igjen, fremfor å leke guruer over barns fremtid!

Når midtlivskrisen rammer!

Sitter og surfer rundt, og ser på ulike menn i aktuell alder i kontaktannonser på ulike nettsteder. Noe som går igjen ofte er menn som omtaler seg som:
”Jeg føler meg langt yngre enn jeg er.”
”Jeg har gutten i meg”, eller ”Jeg er guttete.”
”Jeg føler meg som en 25 åring.”
Det får meg til å undre… De må da ha opplevd fryktelig traumer hva alderen de bærer angår, om de ikke kan vedkjenne seg den alder de har, og være tilfreds med de år de bærer, slik fødselsattesten deres viser! Hva tror de om andre på egen alder, der de selv går rundt og innbiller seg at de er så mye sprekere og mer attraktive enn gjennomsnittet for sin aldersgruppe? Det stemmer sjelden med presentasjonen og bildet de har av seg selv!
Stadig vekk ser en mannfolk som har annonser ute hvor de søker kvinner, helst 10-30 år yngre enn seg selv. Jeg lurer ofte på om disse mannfolk har speil, og har sett seg selv fra flere vinkler! Jeg får lyst å sende de et brev med tips om at det er billige speil å få kjøpt på Ikea!
Man har også kasusen som søker kvinner som er ferdig med tidligere forhold. Det tross at deres egne liv er i fullstendig kaos, gjerne midt i en kranglete separasjon hvor kampen om unger og inventar går hett med hjelp av advokater. Det i verste midtlivskrisen!
Hva søker man, og hva har man å tilby selv? Noen ganger kan det være smart å se litt innover seg selv, speile seg i omverden, for å kunne erkjenne for seg selv hvem man er.

Postkassen renner over av hyppe aldrende menn over 50 år, og de virkelig tror og mener de er attraktivt mannfolkemne for en sprek voksen dame som meg! Jeg må skuffe dere aldrende menn, som har kommet langt lenger i aldringsprosessen enn meg! Deres potens er sviktende og holder ikke tritt i det lange løp med en 43 år gammel kvinnes kjønnsdrifter, langt mindre en 30 årings! Men nå har det vel seg slik at noen er erotiske, mens andre har mer enn nok med å lage barn, også. Så det er nevnt! Huden i normalt forfall, som ligger ”sjarmerende” i folder på hals og kjaker, med brystmuskler som har sunket 10 cm lenger ned på kassa enn de opprinnelig var, det tiltrekker ikke på det ståsted aldringsmessig jeg selv er!
Innse det nå, og send roser til kvinner på egen alder! Det er der dere hører hjemme, det er der dere blir sett som attraktive av kvinner flest.
Mannens overgangsalder kan jaggu være langt verre enn kvinners, hadde de bare innsett det selv!
Og ikke blir de yngre av å trille rundt med andre eller tredjekulls spedbarn midtveis i livet heller! Hvilke voksne kvinner vil ha dere når dere har en baggasje med spedbarn og førskolebarn på slep inn i pensjonisttilværelsen?!
Nei, nå er det livets dessert som venter.. - barnebarn! ;o)

Tips til alle lesende menn i midtlivskrisa: Bruk hode på toppen også!

10 august 2009

Storberget nok en gang ut i media med vås!

Så står Storberget nok en gang frem på tv og snakker tull og tøys!
På nyhetene i Tv2, mandag 10. august -09. Han påstår at en lov som forbyr tigging er bare tull, og sier vi har lovhjemler mer enn nok, til å stoppe utingen i samfunnet.
Senest i vår, så ringte jeg politiet i Trondheim for å få de til å rykke ut for å få fjernet aggressive tiggere i Nordre gate i Trondheim. Der kom en rumensk liten trinn dame med et pappbeger raslende opp i ansiktet mitt i det jeg skulle gå forbi. Hun ynket seg over hvor fattig hun var og ba meg gi henne penger. "Ta å forsvinn vekk fra meg!" - sa jeg tydelig. Hun kom løpende etter meg og liret utav seg noe som tilsynelatende var utskjelling på rumensk, da både øynene var sorte, ansiktet rødlig av farge mens kjeften freste mot meg. Jeg ringte da politiet og fortalte om episoden. Vakthavende sa da at det var lite de kunne gjøre med det, iom at tigging er lovlig i Norge, men de skulle dra ut for å se.

Så hva sier du Storberget..
Er det du selv som snakker tøys, eller er det dine ansatte i politietaten som har misforstått det lovverk de forvalter, totalt?

Poenget må vel være at vi får opp et lovverk, som er så tydelig at det ikke gir rom for tolkninger, da mennesker opplever slike episoder forskjellig ut fra den "empati" de har med slikt "fantepakk" i samfunnet! Få disse rottene vekk fra gatene snarest!

05 august 2009

I likestillingens navn!

Så er det konstatert at Norge er et av de land, som har flest tøfler av mannfolk!
http://www.reuters.com/article/newsOne/idUSTRE5740RL20090805
Likestilling... "Menn som tar omsorg for hus og barn," - står skrevet i ulike tekster rundt omkring på nett, som definisjon på dette.
Men er det ikke også vel så mye omsorg å jobbe hardt, tjene penger, så familien samlet kan overleve, og kanskje leve et behagelig live med romslig økonomi, som gjør det mulig for mor å være hjemme og ta seg av felles barn, hus og hjem?
Er det ikke bra for barna og ha en av sine foreldre hjemme i stor del av småbarnsperioden, der nærhet til foreldre og familiære verdier skal føres videre? Barn flest, er mest knyttet til mor i småbarnsperioden. Da er det naturstridig å rive disse vekk fra mor, for i likestillingens navn kle far opp med blondeforkle, utrustet med støvmopp og kunstig pupp! Far kan aldri bli mor, i likhet med at mor aldri kan bli far!
Det er stort for en guttepjokk og en liten jente, å få lov å være med ut når pappa skal gjøre "mannfolkarbeid". Far er rollefigur for pjokken. Far er en maskulin mann, som jentebarnet ser opp til, som noe fysiskt sterkt, som fra naturens side er "beskyttelse". Å vite at sin pappa er stor og sterk og kan "redde seg og familien" fra farer, er stort! Min pappa, var alltid sterkere enn din pappa! Du husker den? Men når mamma hogger ved og pappa flyr rundt i hjemmet med en liten fargerik moppedusk fra "Nille" og mopper støv av porselensfigurer, hvor er da musklene? Hvor er det maskuline som jenter og kvinner liker, og tenner på?!
Nei... I likestillingens navn; la mannfolk være menn, og la kvinner få styre hjemmets tekstiler. Så vi slipper kjønnsfrustrerte individer hvor barten under nesa og bulen på buksa er eneste forskjell på mann og kvinne!

Og dette var ment som en hyllest til alle mandige menn, og kvinner som tør være kvinner!

Hånd i hånd gjennom livet, og vite at den andre er villig til å ta den siste mila om en ikke greier den selv! Heldigvis kan vi velge, og det finnes noen for enhver smak! Spar meg for kvinnesakskvinner og kjønnsfrustrerte menns oppfordring til unisexkjønn som et mål!

31 juli 2009

Overproduksjon av katter i samfunnet

Det er alt for mange katter i Norge. Resultatene ser en hos de ulike omplasseringsforeningene for katter og dyr, og naboer som lar kattene gå for lut og kaldt vann. Folk skaffer seg kattunger, - leketøy til ungene, impulsanskaffelser, da de kjenner noen som har kattunger som de får gratis, mer eller mindre slengt etter seg. Fra gammelt av så var katter noe som bare var der, som fanget mus. I dag vet de fleste av oss heldigvis bedre! Katter er dyr med følelser og behov. De har krav på stell, når man først anskaffer seg en.

Mange har en forskrudd mening om at katter ikke skal koste de penger, så de lar være å kastrere de. Det er jo så morsomt med kattunger...
Men hva når disse søte nøstene blir store? Finner man noen å prakke dem på, noen som bare halvhjertet vil ta seg av dem, uten å ha den ringeste peiling på kattehold, eller kattens behov?
Disse ukastrerte kattene som vokser til, går rundt i nabolagene. Til stor irritasjon for naboer som får sine utemøbler og annet utstyr ute, pisset ned av fertile hannkatter. Slike irritasjonsmoment fører til at mange forakter kattene. Det er ikke kattenes feil, at eierne ikke tar ansvar! Ring på døren til eieren og be denne ta ansvar! Det finnes ikke unnskyldning for å holde en katt gående fertil i dag, da overproduksjon av kattunger er et stort problem i samfunnet.

Før hver ferie så blir det kattunger funnet i esker og poser i veikanter og i skogholt, satt ut for å dø, eller i håp om at andre skal finne dem og ta ansvaret for egne ansvarsløse handlinger. Direkte vondskap mot de stakkars dyrene, som ofte lider forferdelig under slike grufulle handlinger. Hva er det som bor i mennesker, som får seg til å gjøre slikt mot forsvarsløse dyr? En kan undre seg over menneskers sjelsevner i slike tilfeller, med rette!

Alt for mange katter går ute, vanskjøttet fra eieres side, i kulde, og forlatt i ferier. De lider!
Om prisen på katter ble høyere, så ville folk tenke seg grundigere om, før de anskaffet seg dyr. Lovpålagt merking bør følges opp. Det skal koste å skaffe seg dyr. Katter lever i opp til 20 år, og bør ikke være en impulsanskaffelse. Omplasseringen av dyr gir også ut katter, til den nette sum av 500,- kroner. Det dekker ikke en gang utgiftene til kastrering, og katter blir hentet ut som "billige musefanger". De stakkars kattene som har lidd lenge, overlatt til seg selv, før de kommer inn under FODs klør, risikerer nok en gang å havne i nye hjem, hvor de ikke får det stell de har krav på som dyr.

Det bør kommet et lovpåbud om å kastrere katter, om man ikke er registrert oppdretter. Det er eneste vei å gå, for å få bukt med problemet! Og høye bøter bør stilles, der eiere ikke følger lovverket. Dyrs forsvar her i landet er en vits! Et mattilsyn som ikke fungerer i hele tatt ifht å gripe inn ved vanskjøtsel av dyr. Det viser de mange avisartikler hvor vanskjøtsel over lange tider, ofte flere år, har fått foregå med mattilsynets viten og godkjennelse innen landbruket med gårdsdrift. Hester som har stått i staller, så utmagret at de har sett ut som skjeletter, storfe som har stått til knærne i egen møkk, og sauer i avdelinger uten mat, i egen avføring over uker og måneder, - det mens mattilsynet har visst om forholdene i lange tider.
Slik kan ikke det offentlige kontrollorganet virke! Endringer må til, og det nå!

25 juli 2009

Voldtatt som 8 åring, utstøtt av familien.

I VG-nett i dag så står det skrevet om en 8 år gammel libanesisk jente i Amerika som er voldtatt av fire gutter. Normalt så ville familiemedlemmer, som mor og far, beskytte sin datter med all sin foreldrekjærlighet i et slik tilfelle. Hjelpe sitt barn etter en slik traumatisk opplevelse! Men de libanesiske foreldrene støter heller fra seg sin skadde datter og mener hun har brakt skam på familien. I artikkelen så skylder de bedrevitende på et regime de har flyktet fra, hvor kvinner er underdanig og likestilling et fremmedord.
Men nå lever vi i vesten! Når en mor, uansett hvordan hun har det og er blitt oppdratt.. støter vekk sin datter i et slikt tilfelle... så kan ikke jeg som mor og selv kvinne, greie å se på et slikt hunnkjønn som et likeverdig menneske. Kultur eller ei, vi er mennesker og oppfører oss ikke som usiviliserte dyr!
En annen kultur, hvor menn ser på kvinner som laverestående. - Hvordan skal man greie som kvinne å se på de libanesiske, og andre menn fra østblokkland med et slikt forkvaklet kvinnesyn, som mennesker i sin helhet med respekt? Denne kulturen passer ikke inn her i Norge. Hverdagen med å "dressere" disse Østens menn i arbeidsliv og samfunnet i sin helhet, preger miljøet så negativt at det er med på å ødelegge Norge som kulturnasjon!
Er det genetiske feil, som gjør at slike mennesker ikke evner å vise omsorg for sine barn? Noen kaller det rasisme. Jeg kaller det sunt vett, å sette spørsmål ved galskapen!
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=564565

24 juli 2009

Det er matmangel i verden.

Jeg lurer på om den meldingen har nådd Bergen...
Her om dagen så serverte jeg en familie fra denne regnværsbyen på vestlandet drikkevarer til buffét, der de forsynte seg heller grådig frekt av. Jeg ble bent frem kvalm over fråtsingen!
Den store familien, som led av sterk overvekt, alle som en, så ut til å forsyne seg i redsel for at matmangelen skulle ramme de allerede der og da, tross at den velfylte buffét stadig ble etterfylt av personalet. Den ene tallerken etter den andre ble nedlesset, pirket i, for så og bli skjøvet til siden. Mens de drev denne "sporten" ved bordet, så disset fettfyldige overarmer og dobbelhaker mens øynene, som i feberglans, febrilsk søkte det som lå på tallerknene. Jeg fjernet de første tallerkner, men etterhvert lot jeg de senere stå ved bordet, til skue for alle som satt i lokalet. Der satt de smellfete menneskene, som så ut til å ha spist maten for 12 mann i lange tider, med mange tallerkner nedlesset av mat de ikke hadde til hensikt å spise.

Dagens ord: Folkeskikk.

Mulla Krekar ut av Norge!

Støre uttaler i nettutgaven av Dagbladet 24.07.09 at Norge er en rettsstat, som har internasjonale forpliktelser om ikke å returnere personer som risikerer tortur eller dødsstraff. Det har alle andre europeiske land også, iflg Støre. Han mener at situasjonen rundt Krekar gir et feilaktig bilde som spesiell for Norge.
Er det slik at Norges sikkerhet skal komme i bakleksa som følge av at man står i internasjonale organisasjoner, som gir "forpliktelser" til å beskytte terrorister, kriminelle og annet av verdens "søppel", så er det på høy tid at Norge som stat setter medlemskapene i disse "forpliktende" internasjonale organisasjonene på agendaen, til vurdering på ny! Så må heller Støre og de andre "reiseglade" på Løvebakken skaffe seg en "anstendig" jobb her til lands, eller flagge ut!

23 juli 2009

"Erna sparkedame"

Så er et nytt spark langet ut fra Erna Solberg, mot Siv Jensen. Denne gangen beskylder hun Siv for manglende lederegenskaper. Det kommer fra leder av et parti, som har tappet sitt eget parti for velgere den tid hun har ledet høyre. Denne gangen er årsaken FrPs manglende standpunkt til medlemskapet i EU iflg fruen. Jeg lurer på om Erna Solberg i hele tatt følger med i media, eller har lest FrPs partiprogram. FrP har i alle år stått for at et evnt medlemskap i EU skal avgjøres ved en folkeavstemning. Så hva er da vitsen med å kjøre opp dette i forkant nytt valg, som sak? Vi har vel nok av saker å ta løs på i dette landet, for å få Norge på rett kjøl etter den rød-grønne grøtens herjinger over flere år. EU saken kommer på agendaen, men da er det folket som avgjør med FrP i regjering.
Latterlige utspill må tåle latterliggjørende karakteristikker. Og man kan ikke annet enn å riste på hodet over fruens siste utspill på ABC nyhetene!

http://www.abcnyheter.no/node/92532

22 juli 2009

I adresseavisen av 22.07.09 står skrevet, uttalt av:
boliganalytiker Gunn Helen Øye i Prognosesenteret og advokat Thore Eithun Helland i Huseiernes Landsforbund:
"Kvinner bestemmer huskjøp i dag, men nå er det på tide at menn tar kontrollen. Kvinner bestemmer for mye og henger seg opp i bagateller, mener Huseiernes Landsforbund."

http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article1354986.ece

En kan jo lure på om disse to "krøsuser" er Huseiernes Landsforbund i sin helhet, eller om det er bare noen villfarne uttalelser, etter å ha sittet for mye og snurret på sine stoler foran pc'n i sin yrkeskarriere. En tur ute i samfunnet og fått sjekket opp kunnskapsnivået og den praktiske sansen på dagens menn, ville kanskje vært smart, før man kom med slike tåpelige uttalelser.

Hvor er de mannfolkene som har såpass motorikk og praktisk sans at de er i stand til å klatre i en stige, for å se tilstanden ved en takrenne? Og ikke minst i stand til å brekke ut en planke, for så å hamre på plass en ny? I nåtidens datatid, så finnes det knapt mannfolk som innehar evnene til det menn tidligere kunne, og utførte! Menn med tynne armer og så fin hud på hendene at de kan sammenlignes med en babys, i mangel på deltakelse i fysisk og teknisk arbeid!
Nei, hold disse "spaghettiguttene" unna boligkjøp og avgjørelser som krever praktisk vedlikehold og handling, sier nu jeg! Ære være bondeguttene, som har lært noe praktisk i livet, men de er gjerne utrustet med gård og kjerring selv!
Likestillingen har gjort menn flest til måssadotter som ikke evner å ta i et tak av gammelt realt mannfolkarbeid! En kvinne kan ikke gjøre seg til idiot for at en mann skal føle seg som mann.
- Som i dette tilfellet burde tatt ansvaret for boligkjøp iflg HL