25 august 2009

"Internasjonalen " / "Opp, alle jordens bundne treller"

Internasjonalen er en av de mest kjente sangene innen arbeiderbevegelsen noensinne, og den synges verden over. Originalteksten er fransk (L'Internationale), og ble skrevet av Eugene Pottier i 1871, i forbindelse med den franske revolusjon. Vår grunnlov er tuftet på den franske, som ble skrevet den gangen. De norske Eidsvollsmennene fant den franske grunnlov som var laget av arbeidsfolk, så bra at de gjorde bare små endringer og kopierte den. Det var arbeiderne i landet som gjorde opprør. Den franske lederen tok livet av folket med skatter og avgifter, mens lederen i landet festet og ødslet opp pengene deres. Folket hadde ikke penger igjen til brød. Det førte til den franske revolusjon, som snart spredte seg rundt i Europa. I Norge synges Internasjonalen blant annet i forbindelse med feiringen av 1.mai av Arbeiderpartiets medlemmer, og på samlinger i partiet og organisasjoner som følger en sosialistisk linje.

Jeg anbefaler alle å lese teksten, reflektere over innholdet og sette dette opp mot de partier som råder i Norge i dag. Synes dere dagens skatte og avgiftspolitikk ført av de rød-grønne harmonerer med denne kampsangen i dag? For meg viser teksten i denne sangen hvor langt Arbeiderpartiet har distanserte seg fra de som de opprinnelig var samlet av.

Teksten i sangen er Fremskrittspartiets politikk, og må således være det nye partiet for arbeidere i Norge. Merk dere spesielt 3. vers. Godt valg!

Internasjonalen
I mot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned.
Og fri for plikt den rike føyes, mens ringhets rett ei kjenner sted.
Lenge nok har vi ligget i støvet: vi stiller likhets krav mot rov.
Mot alle retten skal bli øvet, slik vil vi ha vårt samfunns lov.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.