31 august 2009

Arbeiderpartiets velferd...

Den velferden skal en jaggu grave godt etter i Midt Norge!
Tidligere i år sa Trondheim opp 16 behandlingsplasser for rus-skadde i Selbu. Trondheim måtte spare penger! Da er det klart man må ta fra de som ligger nederst, som ikke har mulighet til å komme seg opp ved egen hjelp, og som ikke greier å skrike så høyt.
I dag har Helse Midt Norge besluttet å si opp behandlingsplassene for incestskadde ved Betania Malvik, begrunnelsen skal visstnok være at resultatene ikke er gode.
Ingen greier å jobbe seg gjennom slike traumer på 10 uker, men det kan vel sette prosesser i gang, som gjør den incestmisbrukte i stand til å endre tankemønster og på sikt bli bedre. Et oppgjør med fortiden vil alltid være vondt og opprivende, når gamle minner en har fortrengt røskes opp, og en må møte skammen på ny. Skyldfølelser.. - etter som barn, og kanskje følt erotisk lyst selv mot sin overgriper, da barnet ikke er i stand alltid å se "skammen" i slike handlinger på et så tidlig stadium i livet. Vondt og opprivende er dette også for pårørende, som er nødt å se sin egen rolle i fortiden, på ny.
En ødelagt barndom får man ikke tilbake, men man kan bearbeide det som har vært, og lære å sette skammen der den hører hjemme, hos overgriper.
Det er nok mange pårørende som har visst om hva som er skjedd, men som har vært for feig til å gjøre inngripen og således er "medskyldig". Det er ikke mye godt å se seg selv som medskyldig til overgrep, ved å ha vært feig og unnlatt å varsle fra, for husfreden eller naboskapets skyld.
Jeg kan forstå at også "pårørende" ikke ønsker behandling som vekker gamle minner til live på ny. Fokus kan jo samtidig bli satt på de selv, hva og hvor var de oppe i det hele?
Kanskje kunne pårørende også trengt noen samtaler med fagpersonale?
Har Helse Midt Norge gjort en bred vurdering av dette vedtaket, sammen med mennesker som vet hva slike traumer gjør med mennesker? Etter slike traumatiske opplevelser, så er det noen som aldri blir "hele" mennesker igjen. De er ødelagt for livet, uansett "behandlingsform". Er dette tatt med i betrakningen, når vedtaket ble gjort, eller så HMN det som en sparemulighet og brukte argumentene fra kun en synsvinkel.. økonomiske grunner?
Dette er Stoltenbergs "omsorg" for de svake som virkelig trenger hjelp i det norske samfunn. "Velstands-Norge" - kaller Jens Stoltenberg dette. Har lyst å spytte det langtrynet i ansiktet. Han burde vært omdøpt til "Skammensberg"!
Han sitter der å skryter av seg selv og alt han har gjort, mens han sitter å leker seg med aksjer ute i den store verden på innbyggernes bekostning, mens folket i dette landet skal kjøres over med dampveivals i maktrusen som driver han i galskap, sammen med sine andre kumpaner av bedritne politikere! Jeg skulle likt å sett hans hode på nidpåle på Munkholmen!
Du eier ikke skam Stoltenberg! Du har hatt mulighet i mange valgperioder til å vise at du virkelig mener "Alle skal med". Så fraværende som du har vært hos folket de senere tiår, ikke latt folk komme inn i denne "varmen" du nå øser ut.. så har menneskene funnet annet krypinn og "vennskap". Det er ikke det norske folk som er der for deg, men du som er valgt inn av folket til å gjøre en jobb for de!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.