21 august 2009

"Flåtten" utenpå, råtten på innsiden.

LO- Landsorganisasjonen, - arbeider for å fremme og samordne lønnstakernes faglige, økonomiske, helsemessige, sosiale, forsikringsmessige og kulturelle interesser.
Roar Flåthen, på folkemunne kalt "flåtten", er leder for denne organisasjonen, som hevdes å ivareta arbeidsfolkets rettigheter i arbeidslivet. Mang en gang har man hørt han i tordentaler hvor han har drevet skremselspropaganda mot FrP's politikk, hvor han har ytret at FrP er en trussel mot norske arbeidsplasser og arbeidsfolkets rettigheter.

De fleste av oss er kjent med arbeidsmiljøloven, og kjenner paragrafene om minstelønn og overtidstillegg. Enda til bestemmelser om hviletid mellom vakter, og bestemmelser som forteller om fast ansatte arbeidstakeres krav på å få utlevert vaktliste minimum 14 dager i forkant jobbing, står det skrevet en del om i denne loven. En lov som skal beskytte arbeidstakere mot rovdrift.

Men hva når eier av denne bedriften er LO selv? Hvor det er nettopp de som skal beskytte oss mot arbeidsgivere som opptrer som dem selv, som misbruker og snyter ansatte, for rettmessige krav de ansatte har etter arbeidsmiljøloven?
Hvordan er det mulig å ha tillit til slike representanter?...
En LO-bedrift som bevisst unnlater å utbetale overtid, og lar de som er lavtlønnet fra før, gå på flat lønn ved overtidsarbeid? Et tillegg som de ansatte etter norsk arbeidsmiljølov har krav på!
Når det er LOs bedrift som gir sine ansatte turnuslister uke for uke, med tre dagers varsel, uten å gi de ansatte fastsatt arbeidstid minst 14 dager i forut, slik at arbeidstakerne kan planlegge sin hverdag og fritid, og nyte godt av de rettigheter som det påstås av Flåthen, at LO jobber for?
Personlig tror jeg ikke kokkene og servitørene rundt om i Trondheim gir fem flate øre for pampens tordentaler og dobbelmoral.

Kanskje burde "Flåtten" se innover egne bedrifter, og se hvordan arbeidsfolket bokstavelig tappes for "blod", før han brummer neste gang i sin skremselspropaganda i media.

Jeg gir min støtte til arbeidsfolket som sliter "rævva" av seg for "Flåtten", og håper pampen blir tvunget i kne av media til å utbetale med etterbetaling, det de ansatte har slavet for gjennom mange år, og som de etter loven har krav på, i et system hvor leder, som er innvandrer og kanskje ikke er så kjent med norsk lov i arbeidslivet, betales en høyere lønn for å spare inn på driftsutgiftene, ved å snyte de ansatte for overtidsbetaling, og ha de fast ansatte ”på tilkalling” med tre dagers varsel til jobbing.
Vi har et lovverk som er til for å verne de ansatte for nettopp slike ansettelsesforhold som de LO-ansatte bedriftslederne i AØF Trondheim praktiserer. Det er et paradoks at det er LO som skal verne norske arbeidstakeres rettigheter, som nettopp behandler sine ansatte på en slik tarvelig måte! Men det er kanskje de "kulturelle interessene", LO jobber for her!
På Sri Lanka så er man ikke så nøye med slike lover i arbeidsforhold, og det er kanskje denne "kulturen" som skal overføres til norske LO-bedrifter!...

Fulgte lederen loven så ville ikke denne vise til de flotte plusstall, på de blankpussede bord på LO kontoret. I mine øyne er ikke en slik leder verdt møkka under skoene på arbeidsfolket!

LO.. Arbeiderpartiet..
- Fra arbeiders ståsted, ser jeg bare ironi i navnene.

Det er tid for å fornye Norge! Godt valg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.