15 desember 2010

FrP rister fremdeles i grunnmurene

Nå er det Bergens Tidene som belyser velgerovergangene. Tre måneder etter at jeg skrev mitt forrige innlegg. "Valgforsker Hanne Marthe Narud ved Universitetet i Oslo påpeker at bakgrunnstallene viser at Høyre spiser av Frps velgere, og at det er en tendens over flere målinger som viser at den største utvekslingen av velgere går mellom Høyre og Frp. - Der Høyre går frem, går Frp tilbake, forklarer Narud."
I Bergen har det den senere tid vært store kamper internt i FrP hvor Siv Gørbitz har gått ut i avisen og påpekt mobbing og umoral i partiets organisasjon. Tilsvar fra organisasjonen var at Siv Gørbitz ble "aktivt utmeldt". Det flotte ord sentalstyret bruker når de kaster ut uønskede medlemmer som påpeker kritikkverdige forhold i organisasjonen. De oppfordrer til å ta saker internt, men der er det dessverre kameraderiet som rår, slik sett er kritikk internt meningsløst for de enkelte medlemmer.
Undertegnede ble å betrakte som aktivt utmeldt da jeg fikk beskjed fra den gang gruppeleder i Melhus kommune, Johan Lund Furunes, om å fjerne innlegg på min private Facebookside, som var stengt for offentligheten. Jeg nektet å la meg sensurere i ytringsfriheten og ga klar beskjed om at jeg heller meldte seg ut, enn å etterkomme slike pålegg. Brevet med beskjed fra en av organisasjonens rådgivere, Knut Gunnar Larsen kom kort tid etter, om at jeg var å betrakte som aktivt utmeldt, siden jeg satt i folkevalgt verv som studie og medlemsansvarlig i Melhus FrP. Når det er skrevet, skal det også skrives at Knut Gunnar Larsen ble kastet ut fra min kontaktliste på Facebook få måneder tidligere, som følge av at denne drev å sendte meldinger til flere folkevalgte medlemmer privat om at vi ikke måtte skrive ditt og datt. Han prøvde altså som organisasjonsrådgiver å få full kontroll på folkevalgte FrP medlemmers ytringer på Facebook.
Er dette en heldig holdning overfor det norske folk, den tid partiet fronter ytringsfriheten i Norge? En ting er å kritisere andre parti og andre menneskers religionsmessig tilhørighet for forsøk på å kneble ytringsfriheten her i landet, men hva gjør FrP selv aktivt med sine medlemmer?

Noen har tatt på for store sko i FrP, alt for store sko! Må julenissen i år bringer dem både sko i passelig størrelse og speil!Ønsker alle lesere
En riktig god jul!